★ Esperantista Brusela Grupo ★

Novaĵ-kolektilo de fluoj

Helpa peto por LA SEKRETA VILAĜETO

FEL Forumo - 17 Junio, 2019 - 18:30

Lastjare ni realigis nian filmon LA MAGIA LANDO (en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=AZg-dKW_cbw).

Ĉi-jare ni iniciatis novan esperantan projekton "LA SEKRETA VILAĜETO", kies historio okazos en la svisaj Alpoj. Temas pri juna vojaĝanto, kiu serĉas ne konatan vilaĝon.

Neniu scias, kie situas la vilaĝeto Salvejo. Estas esperanta gazetartikolo tre malnova, kiu parolas pri ĝi, sed nenio en la teksto specifas, kie ĝi troviĝas en Svislando. Ĉu nia juna esploristo trovos ĉi tiun "fantoman vilaĝon", kiu ne aperas surmape? Ĉu li povos renkonti tiujn montajn kamparanojn, kiuj ĉiuj lernis esperanton en la 50-aj jaroj?

Nia filmkomisiono celas financan partoprenon ĉefe el la esperanto-komunumo; ĉi tiu filmo estos parolata en esperanto kaj subtekstigita en la franca. Pro tio ni petas al vi helpon, eĉ modestan, kiun vi povas ĝiri sur la UEA konton de LES: lesk-l aŭ al la poŝtkonto de LES en Svislando: 10-26785-8.

Ni antaŭdankas pro via bonvenigo al nia peto. Ĉiuj homoj, kiuj subtenos nin, ricevos la KD-n de la filmo: LA SEKRETA VILAĜETO.

Ricevu, karaj Geamikoj, niajn plej bonajn mesaĝojn.
La sekretario

Laŭzana Esperanto-Societo
Société lausannoise d'espéranto
www.facebook.com/esperantolausanne * +41 21 647 29 28
Niaj filmoj: www.dailymotion.com/esperantolausanne

UEA kongresos en Belfasto en 2021

FEL Forumo - 15 Junio, 2019 - 21:53

Por la 106-a Universala Kongreso, post du jaroj, la Estraro de UEA elektis la "smeraldan insulon", Irlando, kiel kongreslandon. La Universala Kongreso la unuan fojon okazos en tiu parto de Eŭropo. La gastiga urbo estos Belfasto, la ĉefurbo de Nord-Irlando. Grava haveno kaj pordo al la belega nord-irlanda marbordo, Belfasto suferis dum la lasta jarcento pro armita politika konflikto, sed nun estas konsiderata kiel unu el la plej sekuraj urboj en la brita insularo.

Konante la malmultecon de la lokaj movadaj fortoj, UEA traktis rekte kun la urbo pri la kondiĉoj de la invito kaj ricevis tre favoran oferton de kongresejo en Queen's University (la Reĝina Universitato). La loka grupo en Belfasto jam donis plurajn praktikajn konsilojn pri la organizado kaj esprimis sian pretecon helpi pri ĉiuspecaj lokaj aferoj. "Belfasto ja estas surpriza, sed bonega interesa elekto", ili komentis.

Ankaŭ Joy Davies, la sekretario de Esperanto-Asocio de Irlando, mesaĝis pri sia subteno: "En Irlando estas nun malmultaj organizitaj esperantistoj, sed ni bonvenigas la kongreson kaj certe helpos, kiom ni povos. Ni esperas, ke ĝi allogos novajn lernantojn, parolantojn kaj apogantojn de la lingvo al nia asocio". D-ro Séan O’Riain, irlanda diplomato, kiu aktivas interalie en Eŭropa Esperanto-Unio, komentis: "Mia unua reago estas forte pozitiva. Kompreneble mi ĉion faros por antaŭenigi la kongreson". El Britio D-ro Geoffrey Greatrex reagis kun simila entuziasmo: "Kiel antaŭa prezidanto de EAB, mi tre fieras kaj kontentas pri la planata UK en Nord-Irlando, la unua en la irlanda insulo kaj pli ol 30 jarojn post la lasta UK en la brita insularo".

La 106-a UK estas planata por okazi de la 17-a ĝis 24-a de julio.

Dume, se vi ankoraŭ ne aliĝis al la 104-a UK, kiu okazos en Lahtio, Finnlando, de la 20-a ĝis la 27-a de julio 2019, konsideru tion fari pere de nia reta aliĝilo ĝis la 15-a de junio: https://uea.org/kongresoj/alighilo (pos...

Vlaamse culturele archieven

FEL Forumo - 8 Junio, 2019 - 11:38
Zondag 9 juni is internationale archievendag. Bij die gelegenheid werd een kleine brochure gepubliceerd (https://kadoc.kuleuven.be/pdf/publieksactiviteiten/iad-brochure-2019.pdf) waarin je kan kennis maken met acht erkende Vlaamse culturele archieven: ADVN, Amsab-ISG, AMVB, CAVA, KADOC, Letterenhuis, Liberas/Liberaal Archief en VAi.
Twee ervan (Amsab-ISG en KADOC) verklaarden zich reeds bereid om een deel van de collectie van het Esperanto-Fonds Cesar Vanbiervliet over te nemen; misschien zullen andere nog volgen.
Als de Vlaamse Esperantobond de ambitie zou hebben om een eigen cultureel archief te beheren, dan voorziet de Vlaamse regelgeving hiervoor de mogelijkheid tot erkenning en een (bescheiden) subisidiëring.

Beneluksa Kongreso

FEL Forumo - 7 Junio, 2019 - 16:37

La Beneluksa Kongreso okazos ĉi-jare en Charleroi.


Loko: Junulargastejo de Charleroi, je promena distanco de la stacidomo.

Detaloj aperas en https://eventaservo.org/eventoj/7YXQWHVv7Ni3KKyU

Kalmthout: Kluba kunveno

FEL Forumo - 28 Majo, 2019 - 08:35
Bijeenkomst aan ingang ’t Centrum (Heide) op het gewone uur. We spelen petanque op de locatie achter “De Raaf”. Bij regenweer gaan we naar “De Sandy” en oefenen we ons spelenderwijs in het Esperanto. Kunveno je la enirejo de la Centro kutimahore. Ni kugloludas malantaŭeje de “De Raaf”. Pluvvetere ni iras al “De Sandy” por lude ekzerci niajn Esperanto-lertecojn. 

Vortludoj

FEL Forumo - 27 Majo, 2019 - 14:12
La lastan Vesperon 3000 de la laborjaro 2018 - 2019, ni verŝajne ludos skrablon aŭ similan ludon. Kiel kutime en junio, la trinkaĵoj estos senpagaj. La antaŭe anoncitaj periodaĵoj estos por alia fojo.
https://www.esperanto3000.be/programo/vesperoj3000.html#venontaj

Re: Emiel Van Damme forlasis nin

FEL Forumo - 25 Majo, 2019 - 19:52
De plechtigheid voor Emiel heeft plaats op zondag 30 juni, om 17u in de Feestzaal van Westrand (Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek). De toegang gebeurt via de hoofdingang van het Cultuurcentrum. Er zullen wegwijzers staan die de route aangeven.

Na de plechtigheid wordt iedereen verwacht in Lou’s Plek (zelfde adres) voor een lichte maaltijd. Om uiterlijk 20u wordt het samenzijn afgerond.

Bonvolu konfirmi vian ĉeeston antaŭ la 7a de junio al gerke@gerkeverthriest.be

Ne donacu florojn aŭ florkronojn sed prefere vi ĝiru sumon al Flandra Esperanto-Ligo, konto BE31 4025 5105 3155, kun mencio "Donaco memore al Emiel van Damme".

Plurlingvula kunveno en Bratislavo

FEL Forumo - 21 Majo, 2019 - 14:03

Plurlingvula kunveno estas ĉiujara renkontiĝo organizata por plurlingvuloj kaj lingvoŝatantoj. Ĉi tiu evento kutime venigas pli ol 300 partoprenantojn. Dum la tago okazas prelegoj pri diversaj temoj (metodoj de lingvolernado, prezentoj de unuopaj lingvoj, ktp.), vespere okazas lingvorilata distra programo, kiel ludoj, lingvaj kvizoj aŭ multlingvaj koncertoj (ekzemple de JoMo). La ĉefa komuniklingvo estas la angla, sed ĝi ne estas deviga kaj prelegoj okazas ankaŭ en aliaj lingvoj (ekzemple la germana, franca, hispana, itala, rusa aŭ en Esperanto).
Ĉi tiu evento estas organizita de esperantistoj kaj kutime ĝis 1/4 de la partoprenantoj (ek)lernis aŭ regas Esperanton.


Ben Indestege planas partopreni kaj esperas ke aliaj interesitoj iros kun li. 

Nova Skolta Esperanto-Ligo

FEL Forumo - 20 Majo, 2019 - 10:00
Skribas Héctor CAMPOS GREZ el Ĉilio: “Mi invitas al vi ĉiuj viziti la novan oficialan retejon de Skolta Esperanto-Ligo, atingebla ĉe la adreso https://www.skolta.org Se vi konas iun kiu estas/estis membro de Skoltina aŭ Skolta Movado, aŭ iu esperantist(in)o kiu membras en la skolta movado, informu pri la retejo kaj Skolta Esperanto-Ligo. Tie ĉi estas granda oportuno por instrui Esperanton.”

Re: 12-jara esperantisto kaj poligloto

FEL Forumo - 15 Majo, 2019 - 15:52
Tre interesa kaj amuza filmeto! Dankon pro la kunhavigo! Interesa estas ankaŭ la fakto, ke la sola fremda lingvo, kiun li flue parolas, estas Esperanto.

12-jara esperantisto kaj poligloto

FEL Forumo - 15 Majo, 2019 - 12:29
Ĉesko Reale, itala poligloto, gastinta en Moskvo oktobre 2017, intervjuis Petron Fedosov, 12-jaran esperantiston. Ili dialogis ne nur en la angla, en la franca, en la rusa, en la latina kaj sed ankvaŭ en Esperanto. Kun evidenta plezuro en flua Esperanto Petro rakontas, kial kaj kiel li lernis Esperanton. Video : https://www.youtube.com/watch?v=YNYEtuYdRoE

listo de aktivuloj en FEL

FEL Forumo - 12 Majo, 2019 - 23:14
Mi nun aldonas folion kun la ĝisnuna listo de 71 aktivuloj en FEL en .pdf-formato. Por montri la tabelon en 1 folio, mi reduktis la grandecon. Sed vi povas peti pli facile konsulteblan version en .xls (ivo.durwael@telenet.be). Ne eblas ŝanĝi ion en la ĉi kuna folio. Se vi trovas iun, kiu mankas en la listo aŭ scias pro iu, kiu ĉesas agadi, bv. informi min. Tiel la listo restos aktuala kaj utila.

La Konflikto de la Epokoj

FEL Forumo - 10 Majo, 2019 - 18:44
Ĵus aperis „La Konflikto de la Epokoj”, la vivoverko de Edwin de Kock, kreita en sep jaroj, kun longaj interrompoj, dum preskaŭ 60 jaroj,. Nun la 4 libroj binditaj en unu dika volumo aŭ kiel bitlibro: retbutiko.be/eo/ero/konep

listo de aktivuloj en FEL

FEL Forumo - 9 Majo, 2019 - 09:07
Dank'al reagoj de klubaj gvidantoj, ni sukcesis kunmeti liston de 71 aktivuloj en FEL kun specifaĵoj pri iliaj aktivaĵoj. Ni faris tion en excell-folio, kiu permesas elekti specifajn grupojn, sed ne eblas aldoni ĝin en la forumo. Mi dissendis la folion al ĉiuj klubaj estraranoj. Iu ajn, kiu intencas entrepreni novan iniciaton kaj serĉas kunlaborantojn povas demandi la sendon de la listo.
Mi volas konstante aktualigi ĝin per viaj informoj. Do bv. sciigi pri novuloj aŭ pri personoj, kiuj rezignas al ivo.durwael@telenet.be.

Emiel Van Damme forlasis nin

FEL Forumo - 9 Majo, 2019 - 07:44
La 7an de majo pace forpasis en sia dormo nia membro Emiel Van Damme en la aĝo de 92 jaroj. Emiel en FEL estis ĉefe konata kiel gramatikisto. Li verkis, plej ofte kune kun Christiane De Vleminck, plurajn verkojn pri la gramatiko de Esperanto.
  • ABC-gramatiko de Esperanto
  • Leksikaj ekskursoj (tri volumoj)
  • Gramatika ABC-mempraktikilo
La unuan verkon li mem tradukis el la franca „Grammaire ABC d'Espéranto”.

Emiel publikigis ankaŭ poemojn sub la titolo „Dolĉe-amare”, originala poemaro en la Serio Stafeto. Ĉiujn liajn verkojn eldonis Flandra Esperanto-Ligo. Plurajn el ili oni devis represi pro elĉerpiĝo. Vidu: https://retbutiko.be/trovu/damme?trovu=damme.

En la mezaj paĝoj de la revuo Horizon.taal Emiel prizorgis konstantan lingvo-rubrikon kaj en Monato li redaktis, kune kun la nevo Philippe, la rubrikon „Medio”.

Slovaka Kongreso

FEL Forumo - 7 Majo, 2019 - 13:50
skej.esperanto.sk

Re: Forpasis Lucien Giloteaux

FEL Forumo - 4 Majo, 2019 - 19:52
Je https://www.youtube.com/watch?v=G_CiQ5sDqic aŭdeblas kvarminuta intervjuo farita en Aŭstralio en 2009 de lia filino Nicole Else. Je YouTube ankaŭ estas pluraj filmetoj pri lia edzino Lili Giloteaux (+ 2013).

Promenado

FEL Forumo - 4 Majo, 2019 - 10:03
Karaj amikoj de TRE-EGE,
mi gxojas informi vin, ke Esperanto Grupo Essen/ Bochum invitas al la venonta TRE-EGE je sabato la 18a de majo.
Cxifoje ni promenas tra la valo de la rivero Wupper sude de Ruhrgebiet en la urbo Solingen. Komenco estas la fama fervoja ponto Müngstener Brücke. Celo estas la kastelo Schloss Burg, por gxin rigardi kaj poste komuna kafumi laux loka manjero (Bergische Kaffeetafel).

Bv. disdoni la inviton inter viaj grupanoj!

Jen la programo:

Ekde 11:00 renkonto sub la fervoja ponto Müngstener Brücke en la forgxejo Eventschmiede (rugxa konstruajxo). Bonvena kafo/ teo. (Vojpriskribo sube)

11:45 gvidado tra la forgxejo12:30 promeno de la Müngstener Brücke trans la rivero Wupper gxis Schloss Burg.Alternativo: veturado per auxtomobilo

14:00 renkonto apud la historia funikularo/telfero de kastelo Schloss Burg. Veturado al Schloss Burg per gxi14:30 gvidado tra kastelo Schloss Burg16:00 kafumado laux loka stilo (Bergische Kaffeetafel)

Alveno: Ni renkontos en la parko sub la ponto Müngstener Brücke. Adreso: Müngstener Brückenpark 66, 42659 Solingen.

Kiel atingi?
Per publika trafiko:De Düsseldorf je 10:25 per trajno S1 al Solingen Hbf, de Solingen Hbf je 10:52 gxis Solingen-Güldenwerth kaj de tie je 11:15 per buso 658 al Solingen-Müngsten Brückenpark, alveno 11:27.
Per automobilo:El la okcidenta direkto uzu auxtosxoseon A46 gxis Sonnborner Kreuz kaj uzu loka strato L74 al sudo gxis Solingen Brückenpark.Atentu: la parko nur havas kelkajn parklokojn. Estas rekomendinda, lasi la auxtomobilon apud la granda strato (300 metroj for).

GRAVE:Dum la aligxo al la retadreso de Andreas ni petas respondon al jenaj demandoj:

- Mi jes/ne volos promeni dum cxirkaux unu kaj duona horo trans la rivero Wupper aux mi volas rekte per auxtomobilo veturi al kastelo Schloss Burg

- Mi jes/ ne volas uzi la historian telferon/ funikularon al la kastelo Schloss Burg aux mi volas rekte veturi per auxtomobilo al la kaste...

Scienco pri Esperanto dum MIME projekto de la Eŭropa Unio

FEL Forumo - 3 Majo, 2019 - 10:48
Vademecum "Mobility and Inclusion in Multilingual Europe", rezulte de la EU-projekto MIME, enhavas dupaĝan kontribuon de Sabine Fiedler kaj Cyril Brosch (p. 150-151) sub la titolo "Shoud a planned language such as Esperanto be promoted as an international lingua franca ? (Ĉu planlingvo kiel Esperanto estu promociata kiel internacia lingvafrankao ?).
Senpaga PDF-versio de la "vademecum" eblas mendi pere de jena adreso : https://www.mime-project.org/vademecum/

Re: Ĉu Etienne Vermeersch estis esperantisto?

FEL Forumo - 2 Majo, 2019 - 20:13

Jen la ligilo al 'De Wereld van Sofie' de la 30a de januaro: https://radio1.be/wat-als-iedereen-dezelfde-taal-sprak kaj la komenctempoj de la eroj:

0.07.00 = Taalleraar over Esperanto
0.23.37 = Dramaturg over Esperanto
0.43.37 = Taalgemengd koppel
1.06.20 = Taalfilosoof
1.43.00 = Over computervertalingen

Por ekaŭskulti klaku sur la tria bildeto (triangulo) tuj sub la babela turo.

Ankaŭ leginda: Esperanto, zwart op wit (PDF, 66pp) je https://www.esperanto-nederland.nl/ned/informatie/pdf/Esperanto%20zwart%20op%20wit.pdf

Abonrilatu enhavo