★ Esperantista Brusela Grupo ★

Novaĵ-kolektilo de fluoj

Libera Folio

FEL Forumo - 4 Decembro, 2019 - 22:26
Okaze de la 40-jariĝo de Monato, „Libera Folio” intervjuis ĝian redakcian sekretarion. La intervjuo estas legebla tie:
 https://www.liberafolio.org/2019/12/04/monato-40-jara/

Re: Radio 'La Première' pri Esperanto, 29.11.2019

FEL Forumo - 29 Novembro, 2019 - 19:35
Se vi maltrafis la elsendon, ankoraŭ eblas aŭkulti ĝin je https://www.rtbf.be/auvio/detail_un-jour-dans-l-histoire?id=2571789 (necesas ensaluti tra Facobook au Google, aŭ registri vin; poste vi povas rekte aŭskulti aŭ kopii la dosieron al via komputilo).

Zamenhofvespero

FEL Forumo - 26 Novembro, 2019 - 14:48

Ella kaj Klaas "ZAMENHOFFESTO 2019"

FEL Forumo - 26 Novembro, 2019 - 14:10
Por la lasta kunveno de LVS ĉijare, Ella kaj Klaas parolos pri kiel ili organizis la Zamenhoffeston, kiu okazis lastsemajne.


Ni ankaŭ ĝuos fotojn, filmojn.

Re: Brevierfonta Perlaro

FEL Forumo - 26 Novembro, 2019 - 10:04
La libro, kiun Petro aludas, estas lia nova furorverko „Esprimaro, Promenoj en Edeno”.

Vidu pliajn detalojn en la Retbutiko: https://retbutiko.be/eo/ero/espri?lingvo=eo

Brevierfonta Perlaro

FEL Forumo - 25 Novembro, 2019 - 19:47
Brevierfonta Perlaro.


Tiu titolo, mi pensas, estas bona “priskribo” de mia Esprimaro , aŭ almenaŭ de ĝia ideala realiĝo. Samtempe ĝi estas ilustraĵo de la fakto ke artlingvo ne nepre estas seka kaj sensenta… sed kontraŭe povas esti leĝera, fantazia, inspira, riĉiga.


La ideo venis al mi, antaŭ kelkaj tagoj, kiam mi, brevierante, kiel ofte, en PIV, atentiĝis pri kelkaj frazetoj, el kiuj mi nur unu citas, nome “elmetu vian koron al instruo”. La frazeto, kompreneble, tuj vekas la ideon al nederlanda frazo: “stel u open voor” … sed, inverse… se oni renkontas la nederlandan frazon kaj volas traduki ĝin, redoni ĝin, en Esperanto… mi supozas ke oni ne rapide venos al tiu solvo, kvankam ĝi estas tute logika!


Mi, kompreneble, konsultis nian E-N-E, ĉe openstaan kaj ĉe openstellen. Mi kopiu: openstaan 1. esti malfermita 2. (v. plaats) vaki 3. (v. rekening) esti nepagita 4. (wijd -) faŭki 5. (plantkunde) flori. Bela serio, taŭga serio, multfaceta serio… sed mankas: havi koron elmetita al… Sed, se oni neniam renkontis la esprimon, se oni ne kutimas brevieri PIV-on, oni ne trovos ĝin!
openstellen 1. (gebouw) malfermi 2. (gelegenheid) liberigi, ebligi. Kaj “zich openstellen voor iets” mankas.


Jen kial mi sugestas ke iu havu la ideon “inversigi” PIV-idon, kiu enhavas la plej grandan parton (ne kompletan) de la sukaj kaj taŭgaj esprimoj el PIV, el kiuj multajn mi ŝatas nomi “perloj”.

La tubero en la afero.


Sed… grava kaj necesa por ke ĝi estu uzebla (ĝi = esprimaro) estas la elekto, la trovo, de taŭga kap...

Algemene vergadering Vlaamse Esperantobond

FEL Forumo - 22 Novembro, 2019 - 15:18
UITNODIGING + AGENDA

Bijzondere algemene vergadering Vlaamse Esperantobond vzw op zaterdag 7 december 2019 in de Lange Beeldekensstraat 169 te 2060 Antwerpen om 14u.
1. Stemopname aanwezigen
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
3. Volgende verkiezing toelichting
4. Bespreking jaarplan 2020
5. Diversen:
•    Evolutie VEB 2019
•    Gebruik van de zetel Lange Beeldekensstraat 169 + planning voor 2020
•    Bibliotheken: diverse gegevens coördineren, oplossingen zoeken

KANDIDATEN  GEZOCHT VOOR  HET  VEB-BESTUUR

De Vlaamse Esperantobond vzw houdt voor 15 maart 2020 een bestuursverkiezing, zoals voorzien in onze aangepaste statuten. Om Kennedy te parafraseren: Vraag niet wat Esperanto voor jou kan doen maar wat jij kan doen voor Esperanto (in Vlaanderen)! Iedereen heeft zijn talenten: administratief, creatief, netwerker enz. Maar belangrijker nog is inzet. Denk jij dat de VEB jou kan gebruiken als bestuurslid, meld je dan (voor 15 februari 2020) bij voorzitter Ivo Vercammen ivo.vercammen1@telenet.be of secretaris Nicky Janssen nicky24@telenet.be

Prokrastiĝo de la eldonaĵoj de FEL

FEL Forumo - 22 Novembro, 2019 - 15:11
Pro problemoj en la presejo, ĉiuj eldonaĵoj de FEL nun spertas prokrastiĝon, i.a. la novembra-decembra numero de Horizon.taal, kiu i.a. enhavas

- la invitilon por la ĝenerala jarkunsido de la asocio en la 7a de decembro
- la invitilon kaj informilon pri la Zamenhoffesto en Antverpeno en la 14a de decembro
- la kotizfolion por la jaro 2020

Atendante la presitan numeron, la abonantoj kaj membroj povas trovi ĝin en PDF-formo en la jena adreso:

https://www.esperanto.be/fel/nl/Archief/horizontaal300.pdf

Zamenhoffesto en Antwerpen

FEL Forumo - 21 Novembro, 2019 - 17:00
La Verda Stelo el Antverpeno kore bonvenigas vin por kune babili, manĝi, trinki, trarigardi la FEL-libroservon kaj ĝui kulturan programon.


Kantos por ni profesia kantistino el Italio: Chiara Raggi en koncerto "Blua Horizonto", rara okazo tiom proksima!


PLENA PROGRAMO
ekde 10:00     Akcepto en Lange Beeldekensstraat 169, 2060 Antwerpen
10:00 - 18:00 Libroservo kaj babilejo/bufedo malfermitaj
11:45 - 12:00 Promeno al manĝejo
12:00 - 14:30 Lunĉo (supo, panbufedo, salatoj, trinkaĵoj)
14:30 - 14:45 Promeno reen
15:00 - 15:50 Koncerto Kjara “Blua Horizonto” grupo 1 en “Klappei”
16:20 - 17:10 Koncerto Kjara “Blua Horizonto” grupo 2 en “Klappei”
18:00             Fino de la oficiala festo kaj fermo de la libroservo
====================================================
ekde 18:00    Postkunveno

La nuna aliĝperiodo (40€) finiĝos la 6an de decembro jam, do agu!
Iru al https://esperanto-antwerpen.weebly.com/zam-festo-ali285ilo.html

SAT-kongreso 2019 : la “fajra rozo”

Sat-Amikaro - 13 Novembro, 2019 - 17:59

Eblas legi en esperanto SAT-kongreso 2019 : la “fajra rozo” eksterkutime logis

ĉu vi partoprenos la alfrancigon de la artikolo ? https://mensuel.framapad.org/p/KjKP...

etaj laŭtparoliloj

FEL Forumo - 11 Novembro, 2019 - 21:19
Saluton, mi serĉas etajn laŭtparolilojn por uzo en Kabindo. Kiam mi instruis tie, mi ne havis ilin, kaj malfacilis uzi videojn kiel Mazi pro la malalta sono de la komputilo mem...Dankon!Heidi

atelier Espéranto à Flers…

Sat-Amikaro - 11 Novembro, 2019 - 18:48

Un atelier Espéranto fonctionne gràce au « Réseaux d'Echanges Réciproques de Savoir », les mardis de 14h30 à 16h15 (sauf pendant les vacances scolaires)

Veuillez contacter Anne Marie Leprévost (lepam.flers @ gmail.com 06 43 67 64 91)

« Réseaux d'Echanges Réciproques de Savoir » « Association de Solidarité avec Tous les Immigré(e)s »

A.S.T.I.

B.P. 40031

2 rue Pierre Lemière

61100 FLERS asti.flers@orange.fr

Flers Esperanto

Sat-Amikaro - 11 Novembro, 2019 - 18:48

Esperanto-ateliero

Esperanto-ateliero kuniĝas ene de la sci-interŝanĝaj retoj, marde, je la 14a30 ĝis 16a15 (escepte dum lernejaj ferioj).

Anoncu vin ĉe Anne Marie Leprévost (lepam.flers @ gmail.com aŭ 06.43.67.64.91)

« Réseaux d'Echanges Réciproques de Savoir »

en « Association de Solidarité avec Tous les Immigré(e)s »

A.S.T.I.

B.P. 40031

2 rue Pierre Lemière

61100 FLERS asti.flers@orange.fr

Flers Espéranto…

Sat-Amikaro - 11 Novembro, 2019 - 18:25

Esperanto-ateliero

Esperanto-ateliero

Un atelier Espéranto fonctionne gràce au « Réseaux d'Echanges Réciproques de Savoir », les mardis de 14h30 à 16h15 (sauf pendant les vacances scolaires)

Veuillez contacter Anne Marie Leprévost (lepam.flers @ gmail.com 06 43 67 64 91)

« Réseaux d'Echanges Réciproques de Savoir » « Association de Solidarité avec Tous les Immigré(e)s »

A.S.T.I.

B.P. 40031

2 rue Pierre Lemière

61100 FLERS asti.flers@orange.fr

Radio 'La Première' pri Esperanto, 29.11.2019

FEL Forumo - 10 Novembro, 2019 - 19:16

Helena Verrier, ĵurnalistino de la radio La Première (RTBF), preparas elsendon pri Esperanto kadre de la serio "Un jour dans l'histoire". Enestos intervjuo kun Bernard-Régis Larue (prezidanto de la Brusela Grupo) kaj elementoj el la Beneluksa Kongreso de Charleroi, ĉe tabloj de konversacioj de Louvain-La-Neuve, ĉe fulmkurso en lernejo de Liège, ktp. La tuto daŭros 40 minutojn. La rezulto audiĝos vendredon la 29an de novembro, je la 13:20.

Retejo EBG :  www.esperantobruselo.org
Yahoo grupo : Esperanto en Bruselo
Fejsbukpaĝo :  esperantobruselo

Re: MALFERMA TAGO UEA LA 30-A NOVEMBRO

FEL Forumo - 10 Novembro, 2019 - 14:07
Chu iu el Flandrio iros aute al la Malferma Tago?

Bultenoj 2019

Sat-Amikaro - 9 Novembro, 2019 - 23:11

artikolo ne finredaktita

Normanda Esperanto Bulteno n273 januaro 2019
12paĝa
Normanda Esperanto Bulteno n275 oktobro 2019
12paĝa

Renkontoj 2019

Sat-Amikaro - 9 Novembro, 2019 - 23:10

artikolo ne finredaktita

  • Vizito de Carentan 05/10/2019
  • vizito de Equemauville kaj Honfleur 18/05/2019

legu en la bulteno n274 p1 ,8, 9, 10, 12

Normanda Esperanto Bultenoj 2018

Sat-Amikaro - 9 Novembro, 2019 - 23:10

artikolo ne finredaktita

Normanda Esperanto Bultenoj 2018

Bultenoj 2017

Sat-Amikaro - 9 Novembro, 2019 - 23:00

artikolo ne finredaktita

Normanda Esperanto Bultenoj 2017

Normanda Esperanto Bulteno n269 oktobro2017
Abonrilatu enhavo