★ Esperantista Brusela Grupo ★

Novaĵ-kolektilo de fluoj

Forpasis Bob Venhuizen

FEL Forumo - 30 Septembro, 2020 - 22:01
La 26an de septembro forpasis en Roterdamo Bob Venhuizen en la aĝo de 63 jaroj.

En sia junaĝo Bob estis volontulo de la nova Esperanto-domo en Antverpeno. Li i.a. tie grafike ellaboris la t.n. „jubilean simbolon”, kiu aperas supre maldekstre sur tiu ĉi paĝo kaj kiu ankoraŭ estas la oficiala simbolo de FEL.

La funebra ceremonio okazos vendredon la 2an de oktobro ekde la 17a horo. Kiu volas virtuale ĉeesti povas ensaluti en https://secure.quickchannel.com/qc/?id=ix04pe kun la pasvorto Yarden10

Re: Kongresa kuriero de la pasinta virtuala UK

FEL Forumo - 30 Septembro, 2020 - 20:13

Granda parto de tio, kio okazis dum MondaFest’ 2020, registriĝis interalie en la Festivala Kuriero, kiu kalkulis ĝis nun je 19 numeroj, sub redaktado de Dima Ŝevĉenko kaj Anna Striganova. La numeroj legeblas ĉe https://mondafest.net/kuriero.

Nun UEA alvokas la komunumon, tiel ke la 20-a kaj lasta numero estu verkita de ĉiuj ni. Vi tre bonvenas tion fari per mallonga mesaĝo de optimismo, kuraĝigo aŭ justa atentigo por aŭ pri la estonteco, kion vi volas diri al la mondo aŭ simple kion vi ŝatus esprimi pri tio, kion signifas por vi la Festivalo, UEA kaj Esperanto mem. Vi povas sendi vian mesaĝon al redakcio@revuoesperanto.org kun la titolo [por la 20-a Festivala Kuriero] ĝis la 5-a de oktobro. Koran dankon por esti parto de tio, kio estis MondaFest’!

Novaj filmetoj en www.retbutiko.be/jutubo

FEL Forumo - 29 Septembro, 2020 - 22:57
En la jutuba kanalo de la Retbutiko www.retbutiko.be/jutubo aperis du novaj filmetoj faritaj de Yves Nevelsteen pri la vortaraj verkoj de Petro Desmet'.
Agrablan spektadon!

Madejro

FEL Forumo - 27 Septembro, 2020 - 07:45
Marc Vanden Bempt parolos pri Madejro en (nova) virtuala renkontejo.https://esperanto3000.be/programo/vesperoj3000.html#venontaj

Eŭropa Tago de Lingvoj

FEL Forumo - 26 Septembro, 2020 - 08:03
Hodiaŭ estas la Eŭropa Tago de Lingvoj. La Retbutiko proponas la jenajn lernilojn por eŭropaj lingvoj en Esperanto:

Baza ĉeĥa konversacio (https://www.retbutiko.be/eo/ero/bcxk)
Gramatiko de la ĉeĥa lingvo (https://www.retbutiko.be/eo/ero/gcli)
 
Hungara lingvokurso (https://www.retbutiko.be/eo/ero/hlin)
Hungara lingvo, Gramatiko per esperantaj okuloj (https://www.retbutiko.be/eo/ero/hling)
 
Litova lingvo per Esperanto-okuloj (https://www.retbutiko.be/eo/ero/lleo)LEA, Peer: Ludo - La granda vojaĝo

FEL Forumo - 25 Septembro, 2020 - 21:40
Ni ludos la ludon kiun faris Lode van de Velde, nomita "La grandan vojaĝon"

LEA, Peer: Kantvespero

FEL Forumo - 25 Septembro, 2020 - 21:38
Ni kune kantos esperante, gvidata de Paul kaj Emilio

Re: Nova PMEG

FEL Forumo - 24 Septembro, 2020 - 17:18
Citaĵo de: flandra kampulo je 20 septembro 2020, 23:45:16 ptmĈu iu havas la intencon acxeti la novan PMEG-n? Se ni mendas kune, ni povos redukti sendokostojn!
La butiko de FEL jam aĉetis kvanton. Vi povas ankaŭ tie mendi ĝin kontraŭ 28€ plus afranko. mendoj@retbutiko.be

Interkultura Novelo-konkurso de Akademio Literatura de Esperanto

FEL Forumo - 22 Septembro, 2020 - 18:30
Dum la solena fermo, envere la Printempa Inaŭguro de la Monda Festivalo de Esperanto, okazis la lanĉo de Interkultura Novelo-konkurso (INK). Konceptita laŭ iniciato de kanadaj esperantistoj, ĉefe François Bolduc, la LKK de la Universala Kongreso en Montrealo kaj la Esperanto-Societo Kebekia (ESK), INK estas organizata de Akademio Literatura de Esperanto (ALE) kaj aǔspiciata de Universala Esperanto-Asocio (UEA) kun subteno de la Komisiono pri Belartaj Konkursoj. La konkurso celas instigi aktualan novelan kreadon de aŭtoroj el diversaj kulturoj pri la temo “KOVIM-19: Kiel ĝi ŝanĝis nin” - sama temo, malsamaj vidpunktoj, malsamaj historioj.

Legu pli en la gazetara komuniko: uea.org/gk/909a1

Nova PMEG

FEL Forumo - 20 Septembro, 2020 - 23:45
Ĉu iu havas la intencon acxeti la novan PMEG-n? Se ni mendas kune, ni povos redukti sendokostojn!

https://pmeg.ikso.net/?fbclid=IwAR3KeQGaEDCkdwBI9rJS7TzpgwU9g3VKOjPlgtOC7oim5_4Fw7RBRbLA3Ys

Kluba kunveno Kalmthout

FEL Forumo - 20 Septembro, 2020 - 10:40
Wie naar de clubavond van La Erikejo komt, zal er zijn/haar vaardigheden als detective kunnen testen. Detektivaj ludoj: Lode Van de Velde prezentos novajn misterojn kiujn la ĉeestantoj kune solvu.

 

Bitaj libroj ekfuroras

FEL Forumo - 16 Septembro, 2020 - 10:33
Jam de dek jaroj Flandra Esperanto-Ligo eldonas la plimulton de siaj libroj ne nur en papera bindita formo, sed ankaŭ ciferece. Tiuj ciferecaj libroj, populare nomataj „bitlibroj”, estas legeblaj per poŝtelefono, per tabulkomputilo, per ordinara komputilo aŭ per specialaj librolegiloj, kiel ekzemple la legilo Kindle de Amazon.

En 2020 la vendoj de bitlibroj triobliĝis kompare al 2019. La kialo estas facile trovebla: la kronvirusa pandemio. En multaj landoj la tradicia poŝto ne plu aŭ malbone funkcias, kaj legemuloj do preferas retan ekspedon. Eble ankaŭ pro lokaj trudizoladoj la Esperanto-parolantoj havas pli da tempo kaj emo por legi.

La plej popularaj formoj estas la formo ePub (aparte taŭga por malgrandaj ekranoj, ekzemple de poŝtelefonoj) kaj la formo PDF (taŭga por grandaj komputilaj ekranoj).

La kvin plej popularaj libroj estis:
  • La ŝtona urbo (Anna Löwenstein)
  • Paulus fondinto (Trevor Steele)
  • Amo inter ruinoj (Trevor Steele)
  • Homoj de Putin (Kalle Kniivilä)
  • Dio ne havas eklezion (Trevor Steele)
Se vi ankoraŭ ne konas bitlibrojn, kaj volus senpage testi, ĉu vi ŝatas ilin aŭ ne, vi povas trovi plurajn provlibrojn en la paĝo https://www.esperanto.be/fel/but/e-libro.php#senpaga
Forpasis Zlatko Tišljar (1945-2020)

FEL Forumo - 9 Septembro, 2020 - 07:18

Hieraŭ, la 8an de septembro 2020, forpasis Zlatko Tišljar , jugoslavia, kroatia kaj slovenia instruisto, kulturgvidanto, verkisto, redaktoro kaj socia aktivulo, konata en Esperantujo kiel Pajo.
Legu pli en la nekrologo en la novaĵretejo “La Ondo de Esperanto” https://sezonoj.ru/2020/09/nekrologo-50 .

La Verda Stelo op de radio

FEL Forumo - 8 Septembro, 2020 - 08:01
In de jaren 1950 werden met acteurs van La Verda Stelo regelmatig 'radiofoniaj teatraĵoj' of 'luisterspelen' in het Esperanto uitgezonden op de radio. Weet iemand op welke zender dat gebeurde? Was dat op de opvolger van de vooroorlogse Radio Loksbergen?

Stefan Maul 80-jara

FEL Forumo - 1 Septembro, 2020 - 19:35
Karaj,

la 25an de septembro Stefan Maul iĝos 80-jara. Li estas konata ne nur kiel la fondinto kaj honora ĉefredaktoro de MONATO, sed ankaŭ kiel verkisto. Vi povus sendi al li gratulleteron, sed vi povas fari pli! Kio estas pli bela komplimento por aŭtoro ol aĉetado de verko lia? Ni sugestas, ke vi mendu unu, du aŭ tri librojn de Stefan Maul, kun rabato, kaj kun la mendo vi povas sendi kelklinian gratultekston, kiun ni sendos, kun via nomo, al li.

 
Jen la tri libroj, kiujn ni proponas:

1) El verva vivo ĵurnalista
En la historio de Esperanto ofte ĵurnalistoj ludis sufiĉe gravan rolon. Unu el ili estas Stefan Maul, kiu dum 45 jaroj aktivas, verkante kaj redaktante. Kiel kaj kial li fariĝis esperantisto kaj ĵurnalisto, kiu batalas kontraŭ maljustaĵoj ĉiuspecaj, tion vi ekscias per tiu ĉi informriĉa kaj parte kortuŝa libro. Akompanu liajn ofte neordinarajn vivon kaj karieron de milit-infano ĝis la 25-jara jubileo de MONATO.  Prezo: 20€ + afranko por la papera libro; 10,50€ por la bitlibro (PDF, ePub aŭ Mobipocket/Kindle).

2) Deklingva manlibro pri politiko
Enciklopedio pri ĉiaj nuntempaj terminoj pri la politika vivo, kun traduko en 10 lingvoj: angla, franca, germana, hispana, nederlanda, portugala, rusa, ĉina, japana kaj Esperanto. Prezo: 9,50€ + afranko.

3) Sub la signo de socia muzo
Antologio de poemoj kaj eseoj, redaktita de William Auld kaj Stefan Maul. Kontribuis Julio Baghy, Kalman Kalocsay, William Auld, Georgo Lagrange, Poul Thorsen, Gerrit Berveling, Emile Van Damme kaj multaj aliaj. Prezo: 5€ + afranko.

 
Se vi mendas unu verkon el la supra listo, vi ricevos 10% da rabato; se vi mendas du verkojn el la supra listo, vi ricevos 20% da rabato kaj se vi mendas ĉiujn tri, vi ricevos 30% da rabato!

 
Mendu tuj ĉe mendoj@fel.esperanto.be


 
P.S. Ne forgesu al la mendo aldoni kelklinian gratulon, kiun ni havigos al Stefan Maul en la 25a de septembro!

 

 

 

 

 

 
 

LEA, Peer: Filmetoj

FEL Forumo - 27 Aŭgusto, 2020 - 19:41


Ni spektos kaj pridiskutos esperantajn filmetojn. Ĉiuj serĉas mallongan (10 minutoj) esperantan filmeton kion ni kune spektas kaj mallonge pridiskutas. Se estas permesata ni faros tion en 't Poorthuis en Peer. Se tio ne eblas, ni faros kunvenon pere de Zoom. Por partopreni, bonvolu sendi retmesaĝon kun ligilon al la filmeto kion vi elektis al limburg@esperanto.be Poste vi ricevos ligilon por la Zoom-kunsido

Libera konversacio

FEL Forumo - 27 Aŭgusto, 2020 - 16:26
Ni kunvenos en pli granda lokalo ol kutime, en Ontmoetingscentrum De Bruul, por povi respekti la distancojn.
https://esperanto3000.be/programo/vesperoj3000.html#venontaj

VIJF (EN MEER…) GOEIE REDENEN OM LID TE WORDEN

FEL Forumo - 24 Aŭgusto, 2020 - 10:49
VIJF (EN  MEER…) GOEIE REDENEN OM LID TE WORDEN VAN DE VLAAMSE  ESPERANTOBOND

- Je toont dat je de idee van een neutrale internationale taal genegen bent. Hoe meer leden de VEB des te groter het ‘draagvlak’ voor Esperanto in Vlaanderen…
- Je neemt deel aan activiteiten van de lokale clubs die je ook graag verder helpen met je studie.
- Je blijft op  de hoogte  van het reilen en zeilen van  Esperanto  in Vlaanderen en de wereld o.a.  via het tijdschrift Horizon-taal.
- Je krijgt desgewenst hulp bij je reis doorheen Esperantujo. De VEB helpt je met praktische info voor de deelname aan grote en kleine bijeenkomsten.
- Je ondersteunt de Esperantocultuur. Het wereldwijd geroemde tijdschrift Monato is een uitgave van de VEB. De VEB geeft ook zelf boeken uit. Via de webwinkel van de VEB kan je nagenoeg elke Esperanto-uitgave bestellen.
- Je steunt de werking van de Vlaamse Esperantobond financieel. In Corona-tijden, waarin veel fysieke verkoopkanalen zijn weggevallen, kan de VEB elke euro goed gebruiken.

Vernieuw daarom vandaag nog je lidmaatschap (30 €) van de Vlaamse Esperantobond of doe een gift (vanaf 40 € aftrekbaar van de belastingen - nu tot 60 % - zie https://esperanto-forum.org/index.php?topic=2503.msg3469#msg3469) op rekening BE31 4025 5105 3155 van de VEB.

Re: Tago de Afriko (kadre de MondaFest' de UEA)

FEL Forumo - 20 Aŭgusto, 2020 - 18:48


Eblas ankau spekti sen partopreni/alighi:

https://www.youtube.com/watch?v=4fXPa76i6jQ&

Kongresa kuriero de la pasinta virtuala UK

FEL Forumo - 19 Aŭgusto, 2020 - 19:35
La tuta serio de kongresaj kurieroj (Festivala Kuriero), 12 numeroj, elŝuteblas je https://mondafest.net/kuriero/ (iru al la malsupra parto de la paĝo).

Por faciligi la elŝutadon kaj legadon la 12 numeroj estas kunigitaj en unu dosieron je https://drive.google.com/file/d/1HvkliV53qWoTAd2EnGIteRUYojHrerTD/view?usp=sharing (sed pro la konvertado parto de la retligoj ne plu validas).

Je https://drive.google.com/drive/folders/0B9tLG3H5mGpHU2pSWkI1RUpwUTQ legeblas plejparton de la kongresaj kurieroj de la antaŭaj jaroj.

Je 22.8.2020 aldoniĝis numero 13 al la listo, je 26.8 numero 14.
Abonrilatu enhavo