★ Esperantista Brusela Grupo ★

Sammlung von Newsfeeds

Klaar voor het publiek van de toekomst?

FEL Forumo - Mi, 29 Mär 2023 16:43

Wat beweegt het publiek? Waar kun je hen bereiken? En hoe? Carlo van Lienden is hier als verhalenverteller, contentmaker en metaverse-expert ingedoken. DEN (https://www.den.nl/over-ons) spreekt met hem over digitale ontwikkelingen en het publiek van de toekomst. Wat is zijn visie op generatie Z en de toekomst van de cultuursector? En wat kun je volgens hem als culturele instelling, groot en klein nu doen?

DEN zag Carlo van Lienden bij het Congres Podia Festivals Evenementen, waar hij over de metaverse sprak. We raakten geïnspireerd en nodigden hem uit voor een interview over het publiek van de toekomst. Hoe ziet deze eruit en hoe kun je daar als cultuurinstelling op inspelen?

Weerstand: waar begin je?

“Moet ik me hier ook nog in gaan verdiepen?”, omschrijft Van Lienden de weerstand die hij voelt bij nieuwe, digitale ontwikkelingen. Weerstand die iedereen ongetwijfeld ervaart. Digitale transformatie, je moet er iets mee, maar waar begin je?

“Gefeliciteerd! Het feit dat je die vraag stelt, betekent dat je een eerste stap neemt”, antwoordt Van Lienden als wij hem die vraag stellen.

“Overwin de weerstand en begin dichtbij. Leer je huidige publiek kennen, maar ook de mensen die geen publiek meer zijn. Onderzoek de behoeftes van oud publiek en nieuwe generaties: wat willen zij zien? Hoe willen zij dit zien? Dit kun je doen door data te verzamelen en te analyseren. Of organiseer panelgesprekken!”

Wat kenmerkt het publiek van de toekomst?

Carlo neemt ons mee in zijn visie op de toekomst en die nieuwe generaties. “Ons is het overkomen, internet en online. Ik ben opgegroeid zonder internet. Generatie Z en Alpha weten niet beter. Doordat zij met de telefoon opgroeien, wennen zij ook aan de manier waarop zij informatie verkrijgen via die telefoon: kort en snel.

Daarnaast zie je ook dat sociale machtsverhoudingen veranderen. Generatie Z is ac...

Eŭropa Kongreso de Esperanto, Strasburgo, 8-12.5.2024

FEL Forumo - Mi, 29 Mär 2023 16:04
La Eŭoropa Kongreso de Esperanto okazos de la 8a ĝis la 12a de majo 2024 en la Universitato de Strasburgo. Detalaj informoj kaj aliĝilo aperos en septembro 2023.

Van Kooten en De Bie (1939-2023) over hun Teleac-cursus Esperanto

FEL Forumo - Mi, 29 Mär 2023 10:38
(...) Sommige programma's die het tweetal maakte waren bijna stijloefeningen. Zo was er in de jaren zeventig een Teleac-cursus Esperanto. Van Kooten en De Bie speelden daarin twee schipbreukelingen die elkaar niet konden verstaan en daarom hun eigen taal schiepen. ‘Dat was een zware klus. In het begin van de cursus hadden we maar tien woorden tot onze beschikking, en we moesten daar toch een humoristische sketch mee schrijven. Met die taal hebben we daarna nooit meer iets gedaan. In het begin waren er nog wel mensen die me op straat in het Esperanto aanspraken, maar dat ebde snel weg.’

(Volledig interview op https://www.dbnl.org/tekst/_taa014200501_01/_taa014200501_01_0004.php?utm_campaign=Taalpost_2448&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email)

Prelego de Yves Nevelsteen pri Eventa Servo

FEL Forumo - Di, 28 Mär 2023 17:20
Unika okazo por ekkoni kaj ekuzi la retejon Eventa Servo dum klubkunveno che La Progreso ek de la 20.00a horo.

Kluba kunveno Kalmthout

FEL Forumo - Mo, 27 Mär 2023 20:38
Ĵaŭdo, la 20-an de aprilo
Tiujn okazaojn vi mankis! Nia kluba sekretarino Mireille montros fotobildojn pri sia partumo al diversaj Esperanto-aranĝoj en nia lando dum 2022. Daar was u niet bij! Mireille, secretaris van La Erikejo toont fotoprojecties over Esperantobijeenkomsten in ons land tijdens 2022. Panejo "Heide City", Heidestatiestraat, Heide-Kalmthout, 15 u 30 - 17 u
 

Artefarita Intelekto ☆ Kunstmatige intelligentie

FEL Forumo - Mo, 27 Mär 2023 14:11

12 aprilo 2023 - 19.00-21.00.

La grupo de Loveno, Esperanto 3000, invitas vin al eksperimenta vespero dediĉita al ChatGPT! Venu kaj eksperimentu kun la plej avangarda teknologio de la lingva modelo de OpenAI. Ĉi tie, vi havos la ŝancon interparoli kun la plej inteligenta komputila programo en la mondo, kiu estas trejnita por respondi demandojn pri ajna temo.

Ni garantias, ke ĉi tiu vespero estos neforgesebla kaj ke vi lernos multe pri la estonteco de la lingvaj modeloj. Do ne hezitu, venu kaj eksperimentu!

Tiu ĉi invito estas verkita de la ChatGPT mem, en Esperanto!


Ni ankaŭ pridiskutos la uzon kaj eblajn konsekvencojn de ĉi tiu teknologio.

Bonvenas ankaŭ komencantoj!

Adreso: Konsilo, Albert Stainierstraat 1 Leuven


Nederlands


De Esperantogroep van Leuven nodigt u uit voor een experimentele avond gewijd aan ChatGPT! Kom en experimenteer met de meest avant-gardistische technologie van de taalmodel van OpenAI. Hier zult u de kans krijgen om te praten met het meest intelligente computerprogramma ter wereld, dat is getraind om vragen over elk onderwerp te beantwoorden.

Wij garanderen u dat deze avond onvergetelijk zal zijn en dat u veel zult leren over de toekomst van taalmodellen. Dus aarzel niet, kom en experimenteer!

Deze uitnodiging is geschreven door de ChatGPT zelf!


We gaan ook het gebruik en de mogelijke gevolgen van deze technologie bespreken.
Beginners zijn ook welkom!

Adres: Konsilo, Albert Stainierstraat 1 Leuven

Cercle de conversation en espéranto tous les Vendredis

Sat-Amikaro - So, 26 Mär 2023 11:00

Fidèles à notre habitude, nous parlerons en toute liberté (uniquement en espéranto) à partir de 18h30 et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à boire ni à manger.

Pour plus de détails voir la page en espéranto :

https://www.sat-amikaro.org/vendredaj-parolrondoj-rekomencigxas-cxe-sat-amikaro?lang=eo

Test de dépistage et vaccination non obligatoires. Masque de bouche non obligatoire. Nous préférons reprendre "en présentiel" comme par le passé, plutôt qu' "en virtuel".

Interuniversitata projekto: Transnaciaj komunumoj kaj novaj sociumadoj

FEL Forumo - So, 19 Mär 2023 10:09

Esperanto Paradigmo III : Transnaciaj komunumoj kaj novaj sociumadoj
Militrakonto
Parizo, Campus Condorcet – 5-7/07/2023
https://mondmilito.hypotheses.org/4671

Ekde la fino de la 19-a jarcento, internaciaj kontaktoj kaj rilatoj rapide disvolviĝis. Dum postuloj de naci-ŝtatoj plifortiĝis, novaj formoj kaj praktikoj de internacia kaj transnacia kunordigo aperis tutmonde. Ili koncernis interregistarajn sed ankaŭ neregistarajn organizaĵojn kiuj reguligis la interŝanĝojn. Manpleno de imperiismaj lingvoj regis inter la elitoj, kiuj favoris la disvolviĝon de internacia kaj transnaciaj kontaktoj. La Unua Internacio (1864) aŭ la Internacia Komerca Ĉambro (1919) spegulas tian asocian tutmondecon, en kiu kuniĝis naciaj agantoj. Sed tiuj strukturoj celantaj modernigi kaj normigi la mondon ĉiam dependis de nacioj kiel baza unuo.

Samtempe, ĉirkaŭ la jaro 1900 aperas multnombraj movadoj, el burĝaj aŭ laboristaj medioj, kiuj alimaniere aliris organizadon kaj kunordigadon de personaj rilatoj inter popoloj de malsamaj lingvoj kaj naciecoj. Ili ne havis tujan politikan transforman celon, sed proponis senperan interŝanĝon por civitanoj dividante la saman vidon pri la mondo. Tiuj movadoj ne baziĝis sur la nacio kiel baza strukturo kaj evoluigis novajn praktikojn kaj spacojn de kolektiva kaj transnacia agado. Ĉar ne malofte tiuj movadoj venis el la “marĝenoj” de la socio, ili restis plejparte preteratentitaj de historia kaj sociscienca esplorado.

Sen teritoriaj ligoj, esperantistoj rapide kreis siajn proprajn formojn de interkontakto. Ili sociumadis en flekseblaj kaj malcentralizitaj retoj kaj imagis novajn vojaĝmanierojn. Esperantistaj vojaĝantoj serĉis spertojn for de normigitaj cirkvitoj, ŝanĝante la perspektivon de la amatora etnografo. Tiu ĉi inklino trovis sian kolektivan esprimon ankaŭ en renkontiĝoj kaj kongresoj, kies sinsekvaj gastigaj urboj ligas la lokojn de simbola spaco. E...

Paco

FEL Forumo - Do, 16 Mär 2023 15:30
Ĉiu milito devas iam ĉesi. Pacmovadoj gravas por stimuli al paca kunvivo. Gravas do ke pacmovadoj diskoniĝas pere de Esperanto kaj inverse. Pro tio ni regule tradukas artikolojn el la retejo de “Vrede” (Paco).
Per sekva ligo vi trovos la vojon al la retejo kun la tradukitaj artikoloj: https://Vrede.be/eo.
La nova traduko estas: El Walili, la frenezo de vintraj somerlegomoj

Universitata grupo en Bruselo

FEL Forumo - Sa, 4 Mär 2023 14:39

La 15-an de februaro 2023 12 personoj  el ULB (Brusela Libera Universitato, franclingva), -el VUB (Brusela Libera Universitato, nederlandlingva) kaj - el EBG (Esperantista Brusela Grupo).

Tiuj kunvenis en VUB je invito de Kristin Tytgat (VUB). La gvidanto de la renkontiĝo estis Adam Brooking, iama VUB-studento kaj nuna instruisto de Esperanto en EBG. La duono de la grupo konsistis el junaj studentoj. Ili konatiĝis dum la lasta IJK en Nederlando. Inter ili plej aktivas Atiljo, juna inĝeniera studento de ULB. La komuna lingvo inter la ĉeestantoj estis Esperanto.

Dum la kunveno okazis la fondo de universitata Esperanto-grupo de la du universitatoj. Ĝia nomo estos KLUBO, akronimo de Klubo de la Libera Universitato de Bruselo. LUBO estas vorto por ULB kaj VUB.

Celo de Klubo:

1. Disvastigi la lingvon en ambaŭ universitatoj: organizi lingvokursojn, prelegojn,
enkondukojn kaj babiltablojn.

2. Agadi ekster la universitato: organizi fulmkursojn en bazaj kaj mezgradaj lernejoj.

3. Sentemigi homojn al lingvokulturaj problemoj kaj lingvaj rajtoj.
Interesa temo en la multlingva urbo Bruselo kaj studobjekto en VUB.

4. Organizi kulturajn interŝanĝojn pere de Esperanto: eble en Erasmus+projekto

5. Organizi studentajn kantvesperojn, renkontiĝojn pri folkloraĵoj, dialektoj ktp.La venonta kunveno okazos en ULB la 15an de marto 2023. La Klubo jam havas kluban kanton kaj kluban krion.

Kristin Tytgat (20 februaro 2023

Alvoko de UEA kaj EEU pri eŭropa renovigo

FEL Forumo - Sa, 4 Mär 2023 14:31

La jaro 2023 jam firme komenciĝis kaj do la eŭropa komisiono de UEA kaj EEU opinias, ke ni devas intensigi niajn klopodojn por realigi la labor-planon, kiun ni donis al ni, kiun vi povas legi en https://uea.org/vikio/E%C5%ADropa_Komisiono_(EKU)#Laborplano_por_2022-2023

kaj kies ĝeneralaj celoj estas la jenaj:

1. Retaj kursoj pri Esperanto en ĉiu eŭropa lando en la landaj lingvoj

2. Informi pri Esperanto EU-instancojn kaj eŭropanojn kaj verki tiucelajn informilojn

3. Labori por ke la ŝtatoj deklaru Esperanton parto de sia nacia kultura heredaĵo

4. Mezeŭropa Regiona Kunlaboro kaj Balkana Regiona Kunlaboro

5. Eŭropa Kongreso de Esperanto en 2024 en Stasburgo

6. Fronti la akutan bezonon pri generacia rejunigo tra Eŭropo

Ni bezonas vian helpon por plene realigi ĉiujn punktojn. Sen via helpo neniu centra eŭropa organizaĵo povas atingi ion. Tute aparte ni volas kuraĝigi vin lanĉi en via lando inform-kampanjon al viaj samlandanoj sub la slogano "Esperanto por multlingva Eŭropo" interalie por forigo de la danĝera ideo, ke ni volas per Esperanto forigi naciajn lingvojn. Samtempe ĝi kompreneble estos ĝenerala informa kampanjo pri Esperanto. Ni bezonas redoni al la eŭropa Esperanto-movado la saman entuziasmon, kiun ĝi havis en la pasinteco, ĉar Esperanto estas eŭropa donaco al la mondo.


Seán ÓRiain, prezidanto de Eŭropa Esperanto-Unio

Rento Corsetti, kunordiganto de la komisiono pri Agado en Eŭropo de UEA

Frato Arni = Prosper Decorte (1914-1887)

FEL Forumo - Mi, 1 Mär 2023 15:49
En la ĵus ricevita numero de Horizon-taal (numero 320) aperis longa artikolo pri frato Arni Decorte.
Jen kelkaj aldonaj informoj:

La libro de Arni pri pastro Pio troveblas nur en en kelkaj limburgaj kaj brabantaj bibliotekoj. La libro de Karel Verheye estas menciita ĉe www.deslegte.com kaj www.2dehands.be, sed ne plu haveblas. Iliaj slipoj en Consciencebiblioteko estas https://anet.be/record/opacehc/c:lvd:6149947/N kaj https://anet.be/record/opacehc/c:lvd:15339495/N

Je www.flickr.com estas almenaŭ unu grupa foto en kiu li aperas. Pluraj fotoj estas en la kolekto de la iama Esperantofondaĵo Cesar Vanbiervliet: https://drive.google.com/drive/folders/11ATdMCJ6MXktAnRySpg6LFA_pR5Py_fp?usp=share_link (bedaŭrinde plejofte sen klarigoj).

Je https://vikiflandrio.alcl.be/_bezoek/__personoj/pers_gevonden.php?pe_id=01442 estas kelkaj bazaj informoj pri li, kompletigotaj surbaze de la artikolo de Cyreen. Li ne havas Vikipedio-paĝon; nur estas mencio en la ĝermolisto de belgaj esperantistoj (https://eo.wikipedia.org/wiki/Ĝermolisto_de_belgaj_esperantistoj).

Aperturoj por la menso kaj por la koro haveblas ĉe UEA: https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=2035

En la retbutiko estas en stoko la libroj Johano Vianney  (http://retbutiko.be/eo/ero/jvia) kaj Patro de la lepruloj (http://retbutiko.be/eo/ero/plep).

LEA, Peer: (Vort)Puzlo

FEL Forumo - Di, 28 Feb 2023 23:26
Ni klopodos plenigi vortpuzlon, preparita de Tonnie.

Programme

Sat-Amikaro - Di, 28 Feb 2023 10:52

Samedi 8 Avril 2023

14h00 : "Achille LEGERET, anarchiste espérantiste, comment résister à Bourges à la Belle Epoque" par Marielle Giraud

16h00 : ''Les Bassines'' avec Willy et Robin Beteau

18h00 : Verre de l'amitié

19h00 : Repas

20h30 : Soirée : Performance de Kpop, discographie variée par Samira, Reprise d'artistes internationaux Adèle, Vianney, Esther Burke, et autres par Gaëlle, Jacques LE PUIL interprète divers chanteurs

Dimanche 9 Avril 2023

9h00 : Séance de Travail : les rapports et les votes

11h00 : Présentation du congrès de SAT

12h00 : Photo de Groupe

12h30 : Repas

14h00 : Séance de Travail : suite - les rapports, votes et discussion

17h00 : Conférence à propos des nouveaux outils pour écouter la musique par Floreal Martorell

19h00 : Repas

20h30 : Soirée avec Jean-Manu jeune auteur compositeur guitariste ; Vous l'aviez tous (es) apprécié à Paris en 2018

Lundi 10 Avril 2023

09h00 : Séance de Travail
* Présentation d'une malette pédagogique par Elizabeth
* Avenir du siège et de SAT-Amikaro

12h30 : Repas

14h00 : Visio kun Afrikano (si possible)

Prelego de Johan Van Eenoo pri muzikinstrumentoj

FEL Forumo - Sa, 25 Feb 2023 19:04
La cheestantoj havos la okazon eklerni ludadon de la borduno.

Kluba kunveno Kalmthout

FEL Forumo - Fr, 24 Feb 2023 20:51
La 16-an de marto, 15h 30 -  17 h :  Mevr. Kiki Tytgat geeft een voordracht over Belarus (Wit-Rusland). S-ino Kiki Tytgat prelegos pri Belorusujo. Heide-City, Heidestatiestraat,   Kalmthout.
 

Re: LEA, Peer: Movado sen Nomo

FEL Forumo - Fr, 24 Feb 2023 15:22

Mi volas memorigi ankaŭ ke vi povas vidi la tutan (ĝis 2021) kolekton en la retejo: https://esperantokolekto.alcl.be/_bezoek/msn/msn_galerij.php.
PS. Ĉu ankoraŭ ekzistas novajn ekzempleroj?

Re: Ĉu vi ŝatus labori per kaj por Esperanto?

FEL Forumo - Mo, 20 Feb 2023 6:50
Ĉar la nuna oficisto de FEL baldaŭ forlasos nin, tiu ĉi anonco denove estas tre aktuala! Ĉu vi estas senlabora kaj deziras aktivi en la oficejo de FEL en Antverpeno? Legu la supran anoncon kaj reagu!

Re: „Google Grants”

FEL Forumo - Mo, 20 Feb 2023 6:46
Citaĵo de: Roland Rotsaert je 18 februaro 2023, 15:05:51 ptm

De vereniging die 'grants' wil krijgen moet, behalve beschikken over een degelijke website, ook partner zijn van TechSoup, voor België is dit aansluiten bij SOCIALware (https://www.techsoupeurope.org/partners/socialware/).


FEL is al jaren bij Socialware aangesloten. Maar contacten ook hiermee onderhouden kost veel werk van een actieve vrijwilliger.

Re: „Google Grants”

FEL Forumo - Sa, 18 Feb 2023 16:05
Nuttiger voor Nederlandstaligen dan de in de lezing vermelde gazetaro.org/grants is de link https://www.sdim.nl/google-ads-campagnes/google-grants/?qooqie_creative_id&keywords=google%20grants&msclkid=c3e7cafe207517244c89a90ef36601aa&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=SDIM%20-%20Non-branded%20%20Search%20-%206-4-2021%20v2&utm_term=google%20grants&utm_content=SEA%20-%20Google%20Grants  (of een niveau hoger: https://www.sdim.nl/google/grants/ en dan 'Google Ads campagnes' kiezen uit het menu als de vorige zeer lange link niet zou werken).

De vereniging die 'grants' wil krijgen moet, behalve beschikken over een degelijke website, ook partner zijn van TechSoup, voor België is dit aansluiten bij SOCIALware (https://www.techsoupeurope.org/partners/socialware/).

Als ik op https://www.socialware.be/product-catalog lijkt bevestigd te worden wat ik gisteravond al vermoedde: de vereniging krijgt een reusachtig budget, maar moet het wel besteden binnen de groep. Dat kan nuttig zijn (software voor een gunstige prijs, tweedehands toestellen...) maar ik vrees dat een vereniging die niet goed oplet kan terechtkomen in een kluwen van marketing-technieken die uiteindelijk meer een last dan een voordeel blijken te zijn. Maar toch: wie een beetje oplet kan er niets mee verliezen. Wie waagt het experiment en brengt verslag uit?
Inhalt abgleichen