★ Esperantista Brusela Grupo ★

Novaĵ-kolektilo de fluoj

Somera Esperanto-Programado

FEL Forumo - 27 Aŭgusto, 2019 - 16:56
Yves Nevelsteen parolos pri siaj travivaĵoj en Nitro (Slovakio) ĉi-somere.
https://www.esperanto3000.be/programo/vesperoj3000.html#venontaj
Atentu: nova horaro (prelego ekde la 19-a!)

Antwerpen: Christine Brücker/Lars Sözüer (DE) "Biciklado de Berlino al Hispanio"

FEL Forumo - 27 Aŭgusto, 2019 - 16:24
Lastjare Christine Brücker kaj Lars Sözüer el Germanio kaj aliaj faris grandan bicikladon de Germanio al Iberio, la duoninsulo de UK kaj IJK 2018. Intertempe la karavano kaptis la atenton de la gazetaro.
Ili prezentos siajn travivaĵojn.

Antwerpen: Konversacia vespero

FEL Forumo - 27 Aŭgusto, 2019 - 16:19
Pro Beneluksa Kongreso ni ne planas prelegon sed ĉiuj kiuj deziras renkontiĝi estas bonvenaj dum la kutima vendreda vespero por agrable babili.

Antwerpen: Paul Peeraerts kun "Libereco de opinio kontraŭ cenzuro"

FEL Forumo - 27 Aŭgusto, 2019 - 16:18
Detaloj pri tiu ĉi prelego ne haveblas momente

Antwerpen: Kongresaj raportoj 2

FEL Forumo - 27 Aŭgusto, 2019 - 16:16
Raportoj pri la Universala Kongreso en Lahti (Finlando) kaj aliaj

Kalmthout: Kluba kunveno

FEL Forumo - 20 Aŭgusto, 2019 - 09:49
Onze bijeenkomsten vangen aan om 19u 30, duren 2 uur, en vinden plaats te Heide, enerzijds in "Het Centrum" (aan de kerk) voor september en november, anderzijds in het vlakbij gelegen stationsrestaurant voor oktober.
Niaj kunvenoj komenciĝas je la 19h 30, daŭras du horojn, kaj okazas en Heide  (Kalmthout), laŭkutime en “La Centro” (ĉe la preĝejo) , nome  septembre kaj novembre, sed en la apuda stacidoma restoracio oktobre.

19 september 2019 : Er wordt info verstrekt over Esperanto aan belangstellenden. Tevens is er een gratis en geheel vrijblijvende  proefles over deze taal, met eveneens gratis drankje. De aanwezige leden spreken elk 10 minuten over een vrij te kiezen onderwerp.
La scivolema publiko estos informita pri Esperanto. Krome, La Erikejo regalas per senpaga, tute nedeviga specimena leciono pri tiu ĉi lingvo, kune kun senpaga trinkaĵo. Ĉiu ĉeestonta membro rakontos dum dek minutoj pri iu ajn temo laŭdezire.

Monato en la jaroj 1980 kaj 1981

FEL Forumo - 15 Aŭgusto, 2019 - 08:59
Danke al la kunlaboro de nia plej aktiva forumano Roland Rotsaert, la plej malnovaj numeroj de Monato, tiuj de la jarkolektoj 1980 kaj 1981, estas nun legeblaj kaj traserĉeblaj: https://www.monato.be/1980/index.php kaj https://www.monato.be/1981/index.php. Legu ilin por vidi kiom la mondo, kaj la lingvajo, ŝanĝiĝis en 40 jaroj!

Antwerpse schepen Leo Franssens ijvert voor de invoering van het Esperanto

FEL Forumo - 11 Aŭgusto, 2019 - 20:13
Het bovenstaande staat te lezen in het artikel 'Zo hard is Antwerpen veranderd sinds 1939' in Het Nieuwsblad van dit weekend (https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190807_04549287 - volledige tekst op dit ogenblik voorbehouden aan abonnés).

Zou Franssens zelf Esperanto gekend hebben?

UK 2020: 1 ĝis 8 aŭgusto en Montrealo, Kanado

FEL Forumo - 10 Aŭgusto, 2019 - 16:29
La 105-a Universala Kongreso en Montrealo okazos de la 1-a ĝis la 8-a de aŭgusto 2020 en la hotelo Sheraton, kiu situas urbocentre, ĉe du ĉefaj metrolinioj. "La situo de nia kongresejo estas vere perfekta", notas Normand Fleury, la prezidanto de la LKK. "La urbo proponas diversajn loĝ-eblojn en la proksimeco. La kongresa hotelo estos havebla favorpreze kaj pro favora kurzo de la kanada dolaro kompare al eŭro, la montrealaj prezoj tre bone kompariĝas al la eŭropaj aŭ usonaj prezoj".

Legu pli en la gazetara komuniko,  https://uea.org/aktuale/komunikoj/2019/105-a-UK-en-Montrealo-multaj-aligxoj-en-Lahtio

Forpasis Andries Lamers

FEL Forumo - 9 Aŭgusto, 2019 - 12:19
Andries Lamers, André, forpasis la 15an de junio 2019 en la aĝo de 76 jaroj pro stomaka hemoragio. Li naskiĝis la 6an de februaro 1942.
La familio dankas vin pro via amikeco.

Re: Vrijwilliger gezocht

FEL Forumo - 2 Aŭgusto, 2019 - 11:17
ik wil wel in de zetel van de Bond gaan zitten en wat schilderen...
ernstig, ik zal eens zien met Gerd.

Vrijwilliger gezocht

FEL Forumo - 1 Aŭgusto, 2019 - 13:52
De VEB zoekt een vrijwilliger voor een eenvoudig schilderwerk in de zetel van de Bond. Een kleine vrijwilligersvergoeding plus reisonkosten is voorzien. Neem contact op met Gerd Jacques, tlf. 03 234 34 00.
 

La sago 118 (novembro-decembro 2017)

Sat-Amikaro - 29 Julio, 2019 - 19:10

3paĝa

.

Premio Deguĉi 2019 al Heidi Goes

FEL Forumo - 29 Julio, 2019 - 14:05

La Premion Onisaburo Deguĉi UEA starigis en la Jubilea Jaro 1987 per kapitalo donacita de Oomoto. Ĝi distingas meritajn agantojn, kiuj longtempe laboras per Esperanto, por monda paco kaj homara feliĉo, konforme al la idearo de D-ro Zamenhof kaj la instruoj de Onisaburo Deguchi. Ĝi konsistas el diplomo kaj monsumo de 2000 eŭroj.

Per decido de la Estraro de UEA, Premio Deguĉi de la jaro 2019 estas aljuĝita al Heidi Goes.

Heidi naskiĝis en Belgio en 1976. Ŝi eklernis Esperanton antaŭ 29 jaroj, en 1990. Kiam ŝi finis mezlernejon en Belgio, ŝi iris al Indonezio kadre de kultura interŝanĝprogramo kaj loĝis preskaŭ jaron ĉe du indoneziaj familioj. Tiel ŝi lernis la indonezian kaj same pri la loka kaj islama kulturo.

Ekde 2007 Heidi ekesploris pri la historio de la Esperanto-movado en Indonezio, pro la kombino de tiu ligilo al Indonezio kaj sia propra esploremo.

En 2009 ŝi revenis al Indonezio, por daŭrigi sian esploradon surloke. Tamen, instigita de LEE Jungkee, tiam prezidanto de KAEM, plej multe da tempo ŝi uzis por instrui Esperanton. En 2010 ŝi faris la duan kaj en 2012 la trian instruvojaĝon al Indonezio. Kreiĝis kluboj dum kaj post la dua vojaĝo. En 2011 kaj 2012 indoneziaj esperantistoj partoprenis la Universalan Kongreson. Ekeldoniĝis bulteno. La sekva paŝo estis finfine Indonezia Esperanto-Kongreso.... Efektive ŝia esploroj pri mortinta movado kaj sindonemo al instruado de Esperanto kondukis al revigliĝo de tuta landa movado.

En marto 2013 ŝi vojaĝis ankaŭ al Orienta Timoro, kie ŝi denove instruis. Duan vojaĝon por instruado ŝi faris en 2014. En 2018 aperis ŝia plej lasta libro, “Movadaj insuletoj”, ankaŭ eldonita de UEA. (https://retbutiko.be/eo/ero/miin&cart_id=3762520.5857)

(Resumo de Gazetara ...

Raportoj pri E-aranĝoj

FEL Forumo - 28 Julio, 2019 - 12:02


Ni petas (ne devige!) al la ĉeestantoj prepari mallongan raporton pri siaj spertoj en E-renkontiĝoj kaj eventuale montri bildojn.

Nova ludo: "Granda Vojaĝo"

FEL Forumo - 28 Julio, 2019 - 12:00
Lode prezentas tute novan, pure esperantan societan ludon kiun li ellaboris. La celo de la ludo estas simpla: kiel la unua fari prelegvojaĝon en Eŭropo, vizitante 5 urbojn por prelegi. Sed, dumvoje okazas plej diversaj aventuroj! (Ankaŭ komencantoj povas kunludi.)

SEP: nova freŝa ondo en Esperantujo

FEL Forumo - 28 Julio, 2019 - 11:57

En julio okazis en Nitra (Slovakio) Somera Esperanto-Studado. Unuafoje, samdate kaj samloke, okazis ankaŭ SEP - Somera Esperanto-Programado. Organizantoj anoncis ĝin kiel Esperanta kodummaratono (hackathon). La celo de kodummaratono estas komence de la semajno difini konkretajn bezonojn kaj krei funkciantan retejon, programaron aŭ aparataron ĝis la fin de la evento. Kodummaratonoj kutimas havi specifan temon, kiu povas esti programlingvo, aplikaĵo, API. Foje limigoj entute ne estas. Fine de la evento oni prezentas sian projekton. 

Dum semajno en Nitra kunlaboris en kaj ekster la SEP-komputilejo homoj kiuj estas kaj esperantistoj kaj komputilistoj kaj junaj kaj entuziasmaj. Raras tiaj homoj 😊. Ne nur la konkretaj rezultoj estas mirindaj, sed la etoso kaj kunlaboremo estis nekredeblaj. Kreiĝis bazo por kune daŭrigi pri dum SEP ekintaj projektoj – kaj por elpensi novajn! Yves ĉeestis SEP kaj raportos pri la diversaj projektoj realigitaj. Jam oni planas okazigi SEP ankaŭ en 2020 - https://mallonge.net/sep2020

Fotoprelego

FEL Forumo - 28 Julio, 2019 - 11:54
Ella Strug prezentos fotojn.
Abonrilatu enhavo