★ Esperantista Brusela Grupo ★

Novaĵ-kolektilo de fluoj

Esperantujo havas sanktulon: Titus Brandsma

FEL Forumo - 5 Marto, 2022 - 09:27

(rigardu ankaŭ https://eo.wikipedia.org/wiki/Titus_Brandsma)

La 4-an de marto 2022 en Vatikano papo Francisko prezidis la
Publikan ordinaran konsistorion por la proklamo de dekretoj por tri novaj
sanktuloj:
- beata Titus Brandsma, sacerdoto, karmelano, martiro
- beata  Maria Rivier, fondantino de la Kongregacio de la fratulinoj de la
Entempligo de Maria
- beata Maria di Gesù (Carolina Santocanale), fondantino de la Kongregacio
de la fratulinoj kapucenaj de la Dipatrino de Lurdo

La solena sanktproklamo okazos je la 5-a Paska dimanĉo, la 15-an de majo
2022.

Ni, membroj de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista aparte ĝojas, ke
inter la novaj sanktuloj troviĝas la nomo de kaj nia membro kaj nia ĉiela
patrono, Titus Brandsma! Li estas la unua Esperantisto kiu iĝis sanktulo!

Titus Brandsma (Anno Sjoerd Brandsma) naskiĝis la 23-an de februaro 1881 en
Ugoklooster apud Bolsward kaj martire mortis la 26-an de julio 1942 en la
koncentrejo Dachau. Li estis frisa karmelana patro, katolika sacerdoto,
profesoro pri filozofio, ĵurnalisto, verkisto, tradukisto, kontraŭnaziulo
kaj Esperantisto.
En Espero Katolika 11/1985 per la teksto "La moderna martiro Tito Brandsma
estis Esperantisto" oni mallonge skizas la vivon de p. Titus. La du-paĝan
tekston mi aldonas.

Ankoraŭ estas prilaborata lia Esperanta-profilaĵo.
Surbaze de la skribaj pruvoj, ni ja scias ke li aktivis en la katolika
E-rondo en la unuaj jaroj de la ekzisto de IKUE. En la jarlibroj de IKUE,
ni trovas lian no...

Kiu rekonas personojn? (peto de J.M. Jacques)

FEL Forumo - 2 Marto, 2022 - 17:14
Jean-Marie Jacques petis en la Facebook-grupo Esperanto en Belgio - amikoj kaj vizitantoj informojn pri fotoj iam faritaj de li:

* Ĉu iu scias kie estas tiuj grotoj (verŝajne vizititaj dum trilanda renkontiĝo en Maastricht inter 1977 kaj 1979) kaj kiuj estas tiuj esperantistoj? Tiam mi estis komencanto kaj tute ne konis la aliajn...

* Ĉu vi rekonas iun, el tiu foto farita de mi dum la 33a IJK en Poitiers (1977)?

Fotoj aldonitaj.

LEA, Peer: Vizito al herediĝbibliotekon en Antverpeno.

FEL Forumo - 1 Marto, 2022 - 23:40
Ni vizitos la herediĝbibliotekon en Antverpeno.

LEA, Peer: Kontakto kun aliaj esperantistoj

FEL Forumo - 1 Marto, 2022 - 23:36
Ni provos kontakti aliajn esperantistojn en la mondo pere de Zoom.
Estas ĉiam interesa konatiĝi kun homoj de alia kulturo.

LEA, Limburga tago

FEL Forumo - 1 Marto, 2022 - 23:32
JES !!! Denove povas okazi Limburga tago!
------------------------------------------------

La 8-a de majo ni kunvenos en Hamont-Achel por promeni en nia bela Limburga naturo.
Tagmeze ni piknikos, kaj vespere ni kune manĝos en restoracio.
Kiu anoncas plej frue povas kunveturi ekde la stacidomo de Neerpelt.
Pli da detaloj sekvos. Bonvolu aliĝi ĉe limburg@esperanto.be

Vlaamse Esperantobond v.z.w. krijgt de steun van Delhaize!

FEL Forumo - 27 Februaro, 2022 - 09:18
Vlaamse Esperantobond v.z.w. krijgt de steun van Delhaize!   

Hey!   Belangrijk nieuws voor iedereen die weleens zijn winkelkarretje vult bij Delhaize. Delhaize en Trooper hebben de handen in elkaar geslagen, want door te winkelen bij Delhaize kan je nu ook de kas van de Vlaamse Esperantobond spijzen.   Vanaf 13 januari kan je je SuperPlus-punten, dat zijn de punten die je automatisch spaart met je aankopen bij Delhaize, inruilen voor een schenking aan FEL en ons zo aan extra financiële middelen helpen. 

 Hoe je dat doet? ‘t Is supersimpel!

1. Je gaat winkelen bij Delhaize.

2. Je spaart automatisch SuperPlus-punten.

3. Tik in je MyDelhaize-app onder ‘punten’ op het Trooper-logo. Indien je via delhaize.be gaat, vind je je ‘pun...

Prelego de Bert Boon

FEL Forumo - 24 Februaro, 2022 - 18:35
Bert Boon prezentos monografion pri nekonata letero de Zamenhof el 1902 en la klubejo de La Progreso je la 20.00a horo. Adreso: Peter Benoitlaan 117 9050 Gentbrugge

Mathieu Schrymecker (Moresnet 22.2.1940 - Eupen 30.10.2021)

FEL Forumo - 23 Februaro, 2022 - 10:45
In het pas (digitaal) gepubliceerde maartnummer van het tijdschrift Esperanto verscheen het overlijdensbericht van Mathieu Schrymecker (met een foute overlijdensdatum: 3.11.2021 is de datum van publicatie in de lokale pers).

Mathieu Schrymecker was een goede kenner van Neutraal Moresnet (https://eo.wikipedia.org/wiki/Moresnet_ne%C5%ADtrala) en de initiatiefnemer van de drielandenontmoetingen in de regio (https://eo.wikipedia.org/wiki/Senlime) die al voor WO2 plaatsvonden op initiatief van dr. Denoël et Alexis de Hogne en na de oorlog hernomen werden. Over deze ontmoetingen is maar weinig terug te vinden. De oudste vermelding die ik bij het verzamelen van informatie voor Vikiflandrio (https://vikiflandrio.alcl.be/) terugvond was die in Heerlen (NL) in december 1956. Het was toen de 50ste dergelijke bijeenkomst. De laatste trilanda renkontiĝo die ik terugvond was in 2016, ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van het verdrag dat de grenzen van het drielandenpunt vastlegde. Hierover staat een filmpje op https://www.youtube.com/watch?v=dlKrMPLscL8&feature=youtu.be .

Informatie en documentatie hierover is welkom bij mij en bij Internacia Esperanto-Arkivo (www.iespa.eu).

Re: Biblioteko de FEL denove konsultebla

FEL Forumo - 21 Februaro, 2022 - 08:30
La ĉefaj belgaj revuoj kaj dekoj da libroj bitigitaj de la eksa Esperanto-Fondaĵo Cesar Vanbiervliet (https://eo.wikipedia.org/wiki/Esperanto-Fonda%C4%B5o_Cesar_Vanbiervliet) restas konsulteblaj rete je https://drive.google.com/drive/folders/0B9tLG3H5mGpHdFR0aTBfRFhfSUE?resourcekey=0-L8marLQFPLpGW28vffV4TQ .

Biblioteko de FEL denove konsultebla

FEL Forumo - 20 Februaro, 2022 - 14:37
Post la translokiĝo de la sidejo de Flandra Esperanto-Ligo al nova ejo, ni devis forpreni la katalogon el la reto, ĉar la libroj kaj revuoj ĉiuokaze ne estis konsulteblaj. Nun, post longa laborado ĉio denove estas ordigita.

La katalogon vi trovas ekde nun denove en https://www.esperanto.be/fel/bib/. Se vi deziras fizike enrigardi la verkojn, bv. interkonsenti kun la deĵorantino de FEL, Nataŝa Cḩumak, admin@fel.esperanto.be aŭ tlf. 03 234 34 00.

Pli ampleksajn katalogojn vi trovos

- en la retejo de Internacia Esperanto-Arkivo (iespa.eu): verkoj konsulteblaj post interkonsento kun Marc Vanden Bempt (marc.vanden.bempt@telenet.be)
- en la retejo de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (detaloj en  https://www.esperanto.be/fel/bib/)

Wist je?

FEL Forumo - 19 Februaro, 2022 - 13:32
Wist je dat in MONATO, een tijdschrift uitgegeven door de Vlaamse Esperantobond, artikels verschijnen door medewerkers op alle continenten? In het maartnummer staan er rapporten uit Brazilië, Canada, Cuba, de Filipijnen, Italië, Kazachstan, Korea, Mexico, Nieuw-Zeeland, Rusland, Turkije ...
 
Wist je dat MONATO een Youtube-kanaal heeft? In https://www.monato.be/jutubo vind je elke maand een praatje van de hoofdredacteur over het recentse nummer. Maar ook met Massimo, de nieuwe redacteur van de rubriek „Politiko” kan je er kennis maken, of met de charmante proefleesster Fransoazo.
 
Wist je dat MONATO in acht verschillende vormen verschijnt? Meest populair is de gedrukte versie, maar de digitale versies winnen vlug aan betekenis, bijv. de versie voor iPhone en iPad, de versie voor Kindle-leesapparaten, de gesproken versie voor slechtzienden of voor wie liever luistert en niet leest. En wat leuk is, al die digitale versies zijn gratis voor wie zich op de papieren versie abonneert.
 
En als je nog geen abonnee bent, dan krijg je nu een abonnement van 15 maanden voor de prijs van 12 maanden. Kijk vlug op https://www.esperanto.be/fel/mon/abonilo3.3.php

Re: Brexit: por la britoj, jes - por la angla, ne

FEL Forumo - 16 Februaro, 2022 - 19:26
Maltio kaj Irlandio elektis la maltan, respektive la irlandan kiel lingvon por siaj komunikadoj kun la E.U., sed ankaù havas la anglan kiel oficialan lingvon. Temas entute, post la Breksito, pri nur 5.500.000 da personoj kiuj havas la anglan kiel oficialan lingvon. Tio estas absoluta minoritato! Komparu kun la nombro de nederlandlingvanoj : 26.000.000, kaj tiu lingvo ech ne estas "laborlingvo". Se la nederlanda, kun 26.000.000 da parolantoj, ne rajtas esti laborlingvo, laù kia sekreta rajto la angla -lingvo de minoritato en la E.U.!- estus la "lingua franca" de la E.U.? Kiel altrudata nacia lingvo, la angla menacas kaj forpushas chiujn aliajn lingvojn en la E.U. Tio ne estas plurlingveco, sed male monolingveco, tute kontraùe al la belsona lingvopolitiko pri kiu tiom fieras la E.U. Tio ne estas lingva egaleco, tio ne estas lingva libereco, sed lingva altrudo. La sola justa solvo de la lingva problemo en la E.U. estas la neùtrala lingvo Esperanto. Esperanto estas pontlingvo, kaj ne forpushas aliajn lingvojn sed male garantias ilian pluvivon kaj pluekzistadon, kaj garantias plurlingvecon kaj lingvan egalrajton.

Raporteto pri la revuo Monato en 2021

FEL Forumo - 13 Februaro, 2022 - 09:57
Aperis en MONATO en 2021 entute 198 artikoloj en (kiel kutime) 11 numeroj, el kiuj 3 estis 28-paĝaj kaj 8 eldonoj estis 32-paĝaj. Estis mezume 939 abonantoj. La plej populara versio restas la presita versio (610 abonantoj). Inter la bitaj versioj plu plej popularas la PDF-versio (281 abonantoj). En 2021 estis aldonita versio por Kindle-legiloj kaj voĉlegita versio en la formo MP3 en kunlaboro kun Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj. Tiu ĉi anstataŭas la kasedan version, kiu malpopulariĝis.
 
 
Redaktoroj
 
Fine de 2021 demisiis Alex Shlafer, la multjara redaktoro pri la rubriko Politiko. La kialojn li klarigis en sia „adiaŭa vidpunkto” (https://www.esperanto.be/fel/publika/013022p.php). Transprenis lian taskon juna itala ĵurnalisto, loĝanta en Rusio: Massimo Ripani.
 
 
Reviziado kaj faktokontrolado
 
La skipo de dek lingvaj reviziantoj kaj unu faktokontrolanto restis sama. Ili tre harmonie kaj akurate kunlaboras. La ĉefredaktoro nun konstante korespondas kun la redakta teamo de la nova PIV, kaj novaj aktualaj terminoj aperontaj kaj en MONATO kaj en PIV estas diskutataj.
 
 
Grafiko
 
La grafikan aspekton de la revuo plu prizorgas du katalunaj spertuloj: Ferriol Macip i Bonet kaj Zep Armentano.
 
 
Kunlaborantoj
 
Fine de 2021 Monato havis 159 registritajn kunlaborantojn kun kunlaborkontrakto kaj centon da okazaj aŭtoroj.
 
 
Manuskriptoj
 
Post mallonga manko de kontribuoj, meze de 2021, fine de la jaro denove MONATO spertis troon da manuskriptoj, kaj por pluraj rubrikoj estas nun longaj atendovicoj. Plej bele estus, se oni povus aperigi numerojn kun pli da paĝoj, sed por povi financi tion MONATO nepre devas altigi sian abonantaron.
 
 
Ekspedo
 
Dum la jaro la ekspedo de MONATO kelkfoje havis prokraston pro malsano de nia multjara fervora ekspedisto Ivo Vercammen. Fine de la jaro la ekspedadon de la numeroj por la belgaj abonantoj transprenis la centro de FEL en Antverpeno. La numeroj ...

13.2.2022: 13.00 Prelego pri Spinoza kaj Zamenhof

FEL Forumo - 13 Februaro, 2022 - 08:36

BARUCH DE SPINOZA (1632 - 1677) estas konata filozofo. Liaj ideoj pri religia libereco, homaj rajtoj kaj toleremo estis konsiderataj radikalaj kaj minaco por la religia kaj politika ordoj. Oni povas konsideri lin filozofo de la Kleriĝo.

ZAMENHOF (1859-1917) estis ankaŭ juddevena kaj famiĝis pro la internacia lingvo Esperanto, kiun li iniciatis. Zamenhof ankaŭ havis klarajn ideojn pri kiel homoj  rilatu unu kun la aliaj. Tiuj ideoj estas konataj sub la nomo “homaranismo”, kiu emfazas la egalrajtecon de ĉiuj homoj kaj religioj kaj strebas al neŭtrale homa etiko.

Je Feb 13, 2022 01:00 PM amsterdama horo

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/4882085646?pwd=a2FpMFRhcXBrNXdCeFd4WWNSQi9FUT09

Meeting ID: 488 208 5646

Passcode: 1994b

Re: 90a naskiĝtago de Flory Witdoeckt: Covid Safe Pass vereist!

FEL Forumo - 11 Februaro, 2022 - 16:52

De Corona afspraken gelden in de Anglicaanse Kerk en een Covid Safe Pass is vereist. Wil daar rekening mee houden zaterdag voor de viering van Flory.

Ook wil ik jullie er nog eens van verwittigen dat het eerste nummer van Florado NIET meer bestaat en dat het huidige nummer BE22 9733 9670 2247 is.

Anne Brabant
Abonrilatu enhavo