★ Esperantista Brusela Grupo ★

Novaĵ-kolektilo de fluoj

listo de aktivuloj en FEL

FEL Forumo - 12 Majo, 2019 - 23:14
Mi nun aldonas folion kun la ĝisnuna listo de 71 aktivuloj en FEL en .pdf-formato. Por montri la tabelon en 1 folio, mi reduktis la grandecon. Sed vi povas peti pli facile konsulteblan version en .xls (ivo.durwael@telenet.be). Ne eblas ŝanĝi ion en la ĉi kuna folio. Se vi trovas iun, kiu mankas en la listo aŭ scias pro iu, kiu ĉesas agadi, bv. informi min. Tiel la listo restos aktuala kaj utila.

La Konflikto de la Epokoj

FEL Forumo - 10 Majo, 2019 - 18:44
Ĵus aperis „La Konflikto de la Epokoj”, la vivoverko de Edwin de Kock, kreita en sep jaroj, kun longaj interrompoj, dum preskaŭ 60 jaroj,. Nun la 4 libroj binditaj en unu dika volumo aŭ kiel bitlibro: retbutiko.be/eo/ero/konep

listo de aktivuloj en FEL

FEL Forumo - 9 Majo, 2019 - 09:07
Dank'al reagoj de klubaj gvidantoj, ni sukcesis kunmeti liston de 71 aktivuloj en FEL kun specifaĵoj pri iliaj aktivaĵoj. Ni faris tion en excell-folio, kiu permesas elekti specifajn grupojn, sed ne eblas aldoni ĝin en la forumo. Mi dissendis la folion al ĉiuj klubaj estraranoj. Iu ajn, kiu intencas entrepreni novan iniciaton kaj serĉas kunlaborantojn povas demandi la sendon de la listo.
Mi volas konstante aktualigi ĝin per viaj informoj. Do bv. sciigi pri novuloj aŭ pri personoj, kiuj rezignas al ivo.durwael@telenet.be.

Emiel Van Damme forlasis nin

FEL Forumo - 9 Majo, 2019 - 07:44
La 7an de majo pace forpasis en sia dormo nia membro Emiel Van Damme en la aĝo de 92 jaroj. Emiel en FEL estis ĉefe konata kiel gramatikisto. Li verkis, plej ofte kune kun Christiane De Vleminck, plurajn verkojn pri la gramatiko de Esperanto.
  • ABC-gramatiko de Esperanto
  • Leksikaj ekskursoj (tri volumoj)
  • Gramatika ABC-mempraktikilo
La unuan verkon li mem tradukis el la franca „Grammaire ABC d'Espéranto”.

Emiel publikigis ankaŭ poemojn sub la titolo „Dolĉe-amare”, originala poemaro en la Serio Stafeto. Ĉiujn liajn verkojn eldonis Flandra Esperanto-Ligo. Plurajn el ili oni devis represi pro elĉerpiĝo. Vidu: https://retbutiko.be/trovu/damme?trovu=damme.

En la mezaj paĝoj de la revuo Horizon.taal Emiel prizorgis konstantan lingvo-rubrikon kaj en Monato li redaktis, kune kun la nevo Philippe, la rubrikon „Medio”.

Slovaka Kongreso

FEL Forumo - 7 Majo, 2019 - 13:50
skej.esperanto.sk

Re: Forpasis Lucien Giloteaux

FEL Forumo - 4 Majo, 2019 - 19:52
Je https://www.youtube.com/watch?v=G_CiQ5sDqic aŭdeblas kvarminuta intervjuo farita en Aŭstralio en 2009 de lia filino Nicole Else. Je YouTube ankaŭ estas pluraj filmetoj pri lia edzino Lili Giloteaux (+ 2013).

Promenado

FEL Forumo - 4 Majo, 2019 - 10:03
Karaj amikoj de TRE-EGE,
mi gxojas informi vin, ke Esperanto Grupo Essen/ Bochum invitas al la venonta TRE-EGE je sabato la 18a de majo.
Cxifoje ni promenas tra la valo de la rivero Wupper sude de Ruhrgebiet en la urbo Solingen. Komenco estas la fama fervoja ponto Müngstener Brücke. Celo estas la kastelo Schloss Burg, por gxin rigardi kaj poste komuna kafumi laux loka manjero (Bergische Kaffeetafel).

Bv. disdoni la inviton inter viaj grupanoj!

Jen la programo:

Ekde 11:00 renkonto sub la fervoja ponto Müngstener Brücke en la forgxejo Eventschmiede (rugxa konstruajxo). Bonvena kafo/ teo. (Vojpriskribo sube)

11:45 gvidado tra la forgxejo12:30 promeno de la Müngstener Brücke trans la rivero Wupper gxis Schloss Burg.Alternativo: veturado per auxtomobilo

14:00 renkonto apud la historia funikularo/telfero de kastelo Schloss Burg. Veturado al Schloss Burg per gxi14:30 gvidado tra kastelo Schloss Burg16:00 kafumado laux loka stilo (Bergische Kaffeetafel)

Alveno: Ni renkontos en la parko sub la ponto Müngstener Brücke. Adreso: Müngstener Brückenpark 66, 42659 Solingen.

Kiel atingi?
Per publika trafiko:De Düsseldorf je 10:25 per trajno S1 al Solingen Hbf, de Solingen Hbf je 10:52 gxis Solingen-Güldenwerth kaj de tie je 11:15 per buso 658 al Solingen-Müngsten Brückenpark, alveno 11:27.
Per automobilo:El la okcidenta direkto uzu auxtosxoseon A46 gxis Sonnborner Kreuz kaj uzu loka strato L74 al sudo gxis Solingen Brückenpark.Atentu: la parko nur havas kelkajn parklokojn. Estas rekomendinda, lasi la auxtomobilon apud la granda strato (300 metroj for).

GRAVE:Dum la aligxo al la retadreso de Andreas ni petas respondon al jenaj demandoj:

- Mi jes/ne volos promeni dum cxirkaux unu kaj duona horo trans la rivero Wupper aux mi volas rekte per auxtomobilo veturi al kastelo Schloss Burg

- Mi jes/ ne volas uzi la historian telferon/ funikularon al la kastelo Schloss Burg aux mi volas rekte veturi per auxtomobilo al la kaste...

Scienco pri Esperanto dum MIME projekto de la Eŭropa Unio

FEL Forumo - 3 Majo, 2019 - 10:48
Vademecum "Mobility and Inclusion in Multilingual Europe", rezulte de la EU-projekto MIME, enhavas dupaĝan kontribuon de Sabine Fiedler kaj Cyril Brosch (p. 150-151) sub la titolo "Shoud a planned language such as Esperanto be promoted as an international lingua franca ? (Ĉu planlingvo kiel Esperanto estu promociata kiel internacia lingvafrankao ?).
Senpaga PDF-versio de la "vademecum" eblas mendi pere de jena adreso : https://www.mime-project.org/vademecum/

Re: Ĉu Etienne Vermeersch estis esperantisto?

FEL Forumo - 2 Majo, 2019 - 20:13

Jen la ligilo al 'De Wereld van Sofie' de la 30a de januaro: https://radio1.be/wat-als-iedereen-dezelfde-taal-sprak kaj la komenctempoj de la eroj:

0.07.00 = Taalleraar over Esperanto
0.23.37 = Dramaturg over Esperanto
0.43.37 = Taalgemengd koppel
1.06.20 = Taalfilosoof
1.43.00 = Over computervertalingen

Por ekaŭskulti klaku sur la tria bildeto (triangulo) tuj sub la babela turo.

Ankaŭ leginda: Esperanto, zwart op wit (PDF, 66pp) je https://www.esperanto-nederland.nl/ned/informatie/pdf/Esperanto%20zwart%20op%20wit.pdf

Promeno en Gentbrugse meersen sub gvido de Ingrid Lievens

FEL Forumo - 2 Majo, 2019 - 15:36
Rendevuo je la 14.30a horo che la parkejo de Sporthal Driebeek Gentbrugge, Driebeekstraat

La Progreso-membroj prezentas lumbildojn neforgeseblajn

FEL Forumo - 2 Majo, 2019 - 15:29
Je la 20.00a horo ni spektos nostalgiajn rememorojn de niaj membroj.

Trilanda renkontiĝo en Amikejo (Kelmis, BE) la 29-an de junio 2019 (10-16h)

FEL Forumo - 1 Majo, 2019 - 13:40
Trilanda Renkontiĝo en Amikejo (BE-Kelmis) Sabaton, la 29-an de junio 2019 (10h00-16h00)
- 10h15 : gvidata vizito de la muzeo pri la «Vieille Montagne»  aŭ komentata promenado en Kelmis (iama Amikejo)
- 12h00 : komuna tagmanĝo en restoracio «Alt Kerris»
- 14h15 : komentata promenado en Kelmis (iama Amikejo) aŭ gvidata vizito de la muzeo pri la «Vieille Montagne» 
- 16h00 : adiaŭo kaj disiĝo.

Aliĝkotizo (gvidataj vizitoj kaj tagmanĝo): 31 EUR (trinkaĵoj krome pagendaj). Bonvolu unue anonci vin ĉe Jean-Marie Jacques, tel. +32 87 33 02 92 - jeajacques ĉe voo.be Tuj post la konfirmo de JM Jacques pagu 31 EUR ĉe la konto BE41 9795 3271 4810 de Senlime (anonco sen pago senvaloriĝas post 10 tagoj). Klare menciu la celon de via pago, kiu nepre alvenu plej malfrue la 30-an de majo (eventuala repago pro kiu ajn kialo poste neeblos). Pli da informoj i.a. pri transporto : Pli da informoj : http://www.senlime.org/Info/Lasta.pdf

Medio: INDONEZIO: Plasta konsekvenco

Monato - 11 Aprilo, 2019 - 08:43

Leteroj: Infana memoraĵo

Monato - 11 Aprilo, 2019 - 08:43

Leteroj: Sen antaŭjuĝo

Monato - 11 Aprilo, 2019 - 08:43

Aktuale: Nova redaktoro

Monato - 11 Aprilo, 2019 - 08:43
Abonrilatu enhavo