★ Esperantista Brusela Grupo ★

Novaĵ-kolektilo de fluoj

Wie troopert er mee?

FEL Forumo - 13 Aprilo, 2022 - 08:49
Er wordt meer en meer online geshopt. Maar wisten jullie dat de Vlaamse Esperantobond een percentje kan krijgen op jullie aankopen? Zonder dat het jullie een eurocent meer kost?!

Je kan shoppen bij Krëfel, bol com, Coolblue, Farmaline, Torfs, Dreamland, Hema, Zalando en 600 andere webwinkels!

Wat moet je doen? Je gaat gewoon niet rechtstreeks naar die webwinkels, maar via https://www.trooper.be/.../trooperve.../vlaamseesperantobond en daar klik je onderaan op de webwinkel van je keuze. Probeer het eens uit!

Onze supertroopers van de vorige maand zijn Herman Deceuninck, Anita Scheenaerts, Guido-Henri De Couvreur en Fabienne Van der Slagmolen. Hartelijk dank!

Re: La mistera Google

FEL Forumo - 7 Aprilo, 2022 - 22:44
Paul,
Tiu hispana frazo NE kondukis al esperanto.be ĉe mi, uzinte la retumilon Chrome kaj Google !

Re: Georgette Wybouw 1932-2021

FEL Forumo - 6 Aprilo, 2022 - 10:13

Reago de Germain Pirlot, Oostende:


Karaj, 
 
Mi ja bonege konis Georgette kiu estis kolegino ĉe Zeepreventorium en De Haan-aan-Zee. Ŝi instruis en la flandra sekcio de la Mara Liceo kaj mi en la franclingva. Nur kiam mi eklernis Esperanton – en 1968 – mi eksciis ke ĝi estis ŝia doma lingvo; ŝia edzo estis ja portugala, kaj ili renkontiĝis dum kongreso en norda lando. 
 
Pri tio mi havis okazon skribi en monata kroniko pri Esperanto en “La Dernière Heure” (17.04.1987 - kompleta teksto aldonita) (*) titolita 
                          “Familles internationales espérantistes” :
    “Vu la multiplicité des rencontres espérantistes, l’on assiste à une augmentation naturelle des mariages bietniques, dont les couples n’ont souvent au départ que l’espéranto comme langue commune; il s’en suit un nombre croissant d’enfants espérantophones de naissance.
  (...)
   A travers leurs expériences, ils s’efforcent de tirer des conclusions qui demanderaient à être approfondies, ainsi que des conseils utiles, tel celui donné par Mme Alberto-Wybouw, une Flamande qui a épousé un Portugais : l’espéranto est devenu naturellement notre principale langue commune et notre fille parle maintenant cinq langues. Selon mon expérience, je conseillerais à ces parents de parler d’abord à leurs enfants dans leur langue respective, et de passer ensuite à l’espéranto, langue qu’ils apprennent naturellement en écoutant les conversations des parents et lors de contacts avec d’autres espérantistes.”
 
(*) Monata “Chronique de l’espéranto” , 50-linia, jan. 1980-dec.1987.

PS: La kompleta kolekto de la 'Chronique' legeblas en la gazetartikoloj bitigitaj de la eksa Esperanto-Fondaĵo Cesar
Vanbiervliet: https://drive.google.com/drive/folders/0B9tLG3H5mGpHTHY2MXgwX3JJc3M?resourcekey=0-K1BPGJ5UY9ZYNC_kQ1qBXA (rr)
 

La mistera Google

FEL Forumo - 5 Aprilo, 2022 - 16:39
Ĵus Google informis min, ke en la pasinta monato la vizitoj al www.esperanto.be altiĝis per 883 %. Tiujn inter vi, kiuj pensas nun „Jen la fina venk'!”, tiujn mi devos tamen iom seniluziigi! Ĉar kiam mi plulegis la leteron de Google, ĝi rivelis al ni per kiuj serĉvortoj la uzantoj atingis nian retejon. La plej oftaj serĉvortoj estis „cantidad de integrantes adicionales”. Nu, mi provis mem, entajpis tiujn hispanajn vortojn, kaj efektive atingis la retpaĝon de FEL.  Provu mem!


Georgette Wybouw 1932-2021

FEL Forumo - 4 Aprilo, 2022 - 13:26
Nur nun mi ricevis informon pri la forpaso, pasintan someron, de Georgette Wybouw el Aartrijke, edzino de Emmanuel (en esperantaj rondoj: Manuel) Alberto kaj patrino de An Alberto.

Mi ekkonis la familion ĉirkaŭ 1980, kiel membroj de la tiamaj Bruĝa Grupo Esperantisto kaj Paco kaj Justeco. En 1985 Georgette kaj Manuel kunorganizis la 19an Markolan Kongreson en Brugge; en 1987 ili estis kunfondintoj de la oostenda grupo La Konko.

Post la pensiiĝo ili loĝis plejofte en Portugalio (la hejmlando de Manuel) kaj perdiĝis la kontaktoj kun la flandra movado.

Kelkaj fotoj je Flickr (eble malfacile eblas atingi ilin, la uzado de Flickr komplikigis dum la lastaj jaroj):
- https://www.flickr.com/photos/54076007@N07/5166184361/?msclkid=4201706bb40711ecacc70ae3d978b998
- https://www.flickr.com/photos/22366608@N00/50848493266/?msclkid=d41d1186b40711ec909c4870070d136d
- https://www.flickr.com/photos/22366608@N00/17810187791/in/photolist-2ktf7m4-t8PWWn-t8PSki-2miYVrj

PS: La ligilo por kondolenci sur la memorkarteto ne plu aktivas.

Erfgoeddag in Brugge:

FEL Forumo - 4 Aprilo, 2022 - 10:12
Op 23 en 24 april 2022 in de stadsbibliotheek van Brugge (Biekorf).

Op zoek naar leuke kinderverhalen met een moraliserende toets, leerrijke schoolboeken? Of prijsboeken voor de primus van de klas? Je vindt het allemaal in de privéverzameling van esperantist, onderwijzer en drukker-uitgever Antoon Witteryck (1865-1934). Via zijn uitgeverij bracht hij bijna 250 kinder- en jeugdverhalen uit, waarvan vele van zijn eigen hand. Kom ze ontdekken in deze boeiende tentoonstelling!

Zie https://www.erfgoedcelbrugge.be/nl/erfgoeddag-2022/programma-2/tentoonstellingen-5/leerzame-vermakelijkheden_-de-moraliserende-kinderboeken-van-antoon-jozef-w

Programme

Sat-Amikaro - 1 Aprilo, 2022 - 14:55

Programme du congrès :

Programme Kongreso 2022

Ĵus (re)aperis Frankenŝtajno!

FEL Forumo - 1 Aprilo, 2022 - 08:33
Kiu ne konas Frankenŝtajnon? Aŭ pli precize, la monstron kiun li kreis? Sed, ĉu vere ĝi estis monstro?
Frankenŝtajno estas klasikaĵo de la angla literaturo, kiu kunigas la ĝenrojn de gotikismo kaj romantikismo. La verkinto, Mary Shelley, filino de filozofoj, estis nur 18-jaraĝa kiam ŝi verkis la romanon.

Viktor Frankenŝtajn estas junulo el Ĝenevo. Dum siaj studoj ĉe la Universitato de Ingolstadt en Bavario, li malkovras „la kaŭzon de generiĝo kaj vivo". „Ne, pli ol tio! Mi eĉ fariĝis kapabla enanimigi senvivan materion."

Nerezistebla impulso pelas lin konstrui homan korpon, per korpopartoj de kadavroj, kaj vivigi ĝin. Bedaŭrinde, li sukcesas.

La ĵus vivigita estulo, konfuzite, forfuĝas. Li scias nenion, kaj devas mem lerni ĉion de nulo. Komence, li deziras esti akceptata de la homoj, sed pro sia horore malbela vizaĝo, li estas kruele forpelita de ĉiuj. En mizero, li serĉas sian kreinton, kaj minacas lin per murda venĝo.

La verko de Mary Shelley en traduko de Klivo Lendon aperis nun ĉe FEL. Vidu ĉiujn detalojn en https://www.retbutiko.be/eo/ero/fstajn Tie vi povas ankaŭ elŝuti kelkajn senpagajn ĉapitrojn por antaŭĝui.

Re: Een strategie voor de Vlaamse Esperantobeweging: geannuleerd

FEL Forumo - 31 Marto, 2022 - 19:45

Tot onze spijt moeten we mededelen dat onze planningsdag van 2 april in het Werkhuys te Borgerhout niet kan plaatsvinden.
Een aantal sleutelfiguren zijn onverwachts verhinderd, hetzij om medische redenen, hetzij wegens een sterfgeval in de familie.

Kluba kunveno Kalmthout

FEL Forumo - 28 Marto, 2022 - 00:35
21 aprilo 2022 : Anne Tilmont komt ons bezoeken vanuit het verre Rebecq. Zij vergast ons met anekdoten uit haar rijkgevuld Esperanto-leven. Ook de andere deelnemers vertellen een eigen belevenis. “Surprizaj aŭ kortuŝaj anekdotoj pri mia riĉa Esperanto-vivo (kiel, kial, kiam, kun kiu…)”. Tiu estas la temo de Anne, venanta el la fora Rebecq. Peto al la ĉeestantaro prepari sian plej tuŝeman aŭ originalan anekdoton. 

Re: Kiu rekonas personojn? (peto de J.M. Jacques)

FEL Forumo - 26 Marto, 2022 - 01:49
Jean-Marie, povus esti mi (kun la ruĝeca koltuko) ĉar mi ĉeestis en la IJK de Poitiers.

Re: Familio Doornaert kaj Esperanto

FEL Forumo - 26 Marto, 2022 - 01:44
Jes Roland, mi memoras ke Mia Doornaert antaŭ multaj jaroj efektive foje diris ke ŝia patro parolis Esperanton!

Een strategie voor de Vlaamse Esperantobeweging

FEL Forumo - 21 Marto, 2022 - 19:49

Beste leden en sympathisanten,

Het bestuur en de algemene ledenvergadering van de Vlaamse Esperantobond nodigen u uit naar de

P   L   A   N   D   A   G
op ZATERDAG 2 APRIL 2022 vanaf 10.30u. in zaal ’t Werkhuys, Zegelstraat 13, Borgerhout.

Tijdens deze Plandag worden de doelstellingen voorgesteld die zijn voortgekomen uit de beantwoording van onze bevraging van 2021. Uw aanwezigheid is van groot belang voor de Vlaamse Esperantobond, die u een warm hart toedraagt.

Als u hebt deelgenomen aan de bevraging, maar ook als u niet hebt deelgenomen, WEES ERBIJ!

Om praktische redenen is het nodig je vooraf in te schrijven bij Piet Glorieux, piet.glorieux@gmail.com met vermelding vegetarisch/niet-vegetarisch voor de gratis broodjesmaaltijd ’s middags.

Programma :

10:30 Deuren. Onthaal met koffie en thee;
11:00 Opening en verwelkoming door Nicky Janssen, voorzitster Vlaamse Esperantobond;
11:05 Inleiding over de toekomst van Esperanto in Vlaanderen door Prof. J.W. Haazen.
11:20-13:00 Uitwerking van onze toekomststrategie o.l.v. Guido Maertens;
13:00-14:00 Gratis broodjesmaaltijd;
14:00-15:30 Vervolg...

Germana E-Kongres iĝas Erasmus+-projekto (Zoom)

FEL Forumo - 21 Marto, 2022 - 15:18

23.3.2022 - 20.00 - Virtuala kunveno per Zoom:  Prelego de Elisabeth kaj Franz Kruse
Unue ĉiu povas prezenti sian Esperanto-vorton de la tago. Poste sekvos la prelego de Elisabeth kaj Franz Kruse:  Germana Esperanto-Asocio kune kun partnera asocio Esperanto Nederland invitas je Pentekosto al Oldenburg. La kongreso estas agnoskita kiel oficiala kleriga programo de Erasmus+ kun la temo „Daŭripovo“.  https://www.esperanto.de/gek2022. Fine vi havos eblecon por starigi viajn demandojn.
La ligilo al la Zoom-ĉambro de la Esperanto-grupo Hameleno estas: https://us04web.zoom.us/j/851458747?pwd=VGNaVnlXK0taaWFvY0tiMmRMQVlQZz09. Kiel pasvorton enmetu la numeron de la naskiĝjaro de Esperanto (la jaro, en kiu aperis la "Unua Libro"). Vi trovas ĝin sur la paĝo https://lernu.net/eo/esperanto.  Aŭ demandu ĝin per retpoŝto al hameln@esperanto.de.

Se vi ŝatas ricevi memorigan retpoŝton pri la evento du horojn antaŭe, bonvolu aliĝi sur tiu ĉi paĝo de Eventa Servo klakante dekstre sub la mapo la bluan hometon "Mi volas partopreni": https://eventaservo.org/e/RB-23mar22-Prelego_GEK+Erasmus+ . Krome via aliĝo estus bona, ĉar ekde sep homoj la evento ricevos simbolon de flamo, kiu indikas, ke jam sufiĉe da homoj ŝatas partopreni.

Re: Kiu rekonas personojn? (peto de J.M. Jacques)

FEL Forumo - 20 Marto, 2022 - 15:21
Sur la dua foto kun la blanka trikotvesto certe Valerio Ari. La virino Perla Martinelli?

74e Congrès de SAT-Amikaro

Sat-Amikaro - 17 Marto, 2022 - 21:41

Le 74e congrès de SAT-Amikaro aura lieu les 14 et 15 mai 2022 à la Maison de la Culture de l'Espéranto "Château de Grésillon" à Baugé (Maine-et-Loire).

Voir en ligne : https://www.sat-amikaro.org/congres...

Bulletin d'adhésion

Sat-Amikaro - 17 Marto, 2022 - 21:32

Si vous désirez participer au congrès, veuillez remplir le bulletin ci-dessous, et le renvoyer à
Tereza SABATIER (SAT-Amikaro)
par mail : tersab@sfr.fr
ou courrier : 21 rue Pasteur - 94490 Ormesson-sur-Marne

Re: Klaipéda 9-17 julio 2022: Baltaj Esperanto-Tagoj (BET-56))

FEL Forumo - 13 Marto, 2022 - 18:52
Jam aliĝis 175 personoj; oni esperas atingi 500.


Konstante aktualigataj  chiuspecaj informoj pri BET-56 estas en ties retejo: http://www.esperanto.lt/board/zboard.php?id=BET56
Aparta rubriko pri BET-56 estas ankau en la novajhretejo La Ondo de Esperanto, kie estas akumulataj chiuj gravaj informoj pri la arangho: https://sezonoj.ru/bet/Germana-Nederlanda E-Kongreso, Oldenburg 3-6 junio 2022

FEL Forumo - 11 Marto, 2022 - 10:32

Germana Esperanto-Asocio kune kun partnera asocio Esperanto Nederland invitas je Pentekosto al Oldenburg. La kongreso estas agnoskita kiel oficiala kleriga programo de Erasmus+ kun la temo „Daŭripovo“. Aro da prelegoj prilumos la temon en diversaj kuntekstoj: lingvo/komunikado, medio, ekonomio, trafiko, insuloj, la vivo de handikapitoj, virtuala mono kaj eĉ kosma rubaĵo. Okazos ankaŭ kultura programo kaj lingvokurso por komencantoj malfermitaj al la publiko. https://www.esperanto.de/gek2022

Informoj je Eventa Servo: https://eventaservo.org/e/419388

Familio Doornaert kaj Esperanto

FEL Forumo - 9 Marto, 2022 - 10:30
Antoon Doornaert (°1900) estis en la periodo 1930-1935 grava persono en esperantaj rondoj de la regiono Kortrijk-Harelbeke. Li agadis diversflanke; plej elstara estis lia bicikla vojaĝo, dum la somero de 1932, al Danlando, kie li vizitis korespondantinon. Mi trovis lian nomon lastan fojon en Flandra Esperantisto de 1938, kiel 'reprezentanton' en Harelbeke.
Jam delonge mi demandis min ĉu Antoon estis la patro de Mia Doornaert, eksa jurnalistino de De Standaard. Aŭskultante interparoladon (https://www.youtube.com/watch?v=xpWjv-g6fKE - 18a minuto) de Tom Van Grieken kaj Mia Doornaert mi preskaŭ centprocente certas pri tio.

Mia Doornaert certe scias kio estas Esperanto, kvankam ŝi ŝajnas ne esti bone informita. Ĉu iu kapablas aranĝi intervjuon kun ŝi (aŭ eble kun alia familiano) por Horizon.taal? Eble en la familio ankoraŭ estas interesaj dokumentoj pri la patro, sed ankaŭ eblas ke lia movada aktiveco estas tute nekonata.

Jen dokumentoj kiuj povas utili por prepari eventualan kontakton:
- https://drive.google.com/file/d/0B9tLG3H5mGpHRFFqMkQ2dzBJNG8/view?usp=sharing&resourcekey=0-GpEg4MwRgDo3RHK6Io7YHA
- https://drive.google.com/file/d/1TrYFy_BOhvfmAsGtI3HscE2TO0hTxVUM/view?usp=sharing

Abonrilatu enhavo