★ Esperantista Brusela Grupo ★

Agrégateur de flux

Ok jaroj da propagando por Eo. spertoj kaj anekdotoj

FEL Forumo - mar, 28 janv. 2020 16:39
La Progreso: Vendredon la 28an de februaro je la 20.00a horo: Valére Doumont parolas pri ok jaroj da sperto pri propagando por Esperanto kaj rakontas pri spertoj kaj anekdotoj.

Brexit: por la britoj, jes - por la angla, ne

FEL Forumo - mar, 28 janv. 2020 8:25
La belga franclingva ĵurnalo Le Soir hodiaŭ aperigas artikolon (nur rete legeblan por la abonantoj) "Union européenne: Exit, la langue anglaise? Not at all!"

Ĝenerala Jarkunveno de FEL

FEL Forumo - lun, 27 janv. 2020 16:36
Estimataj,

la estraro de Flandra Esperanto-Ligo invitas vin al la ĝenerala kunsido, kiu okazos sabaton la 22an de februaro en la FEL-sidejo, Lange Beeldekensstraat 169 en Antverpeno, je la 10h30 ĝis la 14h kun duonhora manĝopaŭzo por manĝi kunportitan lunĉon.

Sur la tagordo estas la jenaj eroj:

1) Superrigardo de la administrantoj indikitaj de la lokaj grupoj
2) Superrigardo de la kooptitaj membroj
3) Kontrolo de la transdono de voĉdonrajtoj
4) Elekto de la prezidanto kaj estraro
5) Aprobo de la raporto de la antaŭa ĝenerala kunveno
6) Aprobo la financa raporto pri 2019
7) Aktivecraporto 2019
Adapto de la statutoj
9) Diversaĵoj

Neologismoj - novaj vortoj

FEL Forumo - lun, 27 janv. 2020 10:32
Kun Ivo Schenkel, ni provos traduki liston de novaj nederlandaj vortoj (vortoj de la jaro...) al Esperanto.
https://esperanto3000.be/programo/vesperoj3000.html#venontaj

Perlo estas perlo

FEL Forumo - mer, 22 janv. 2020 13:41
Marjorie Boulton estis unu el la plej konataj Esperanto-verkistinoj. Ŝi verkis poemojn, inter aliaj ŝiajn Cent ĝojkantoj kaj Kontralte, novelarojn, kiel ekzemple Okuloj, librojn por lernantoj de Esperanto (Faktoj kaj fantazioj), sed. la verko, kiun ŝi plej ŝatis, ne aperis dum ŝia vivo. Temas pri Perlo, poemo el la 14a jarcento, originale verkita en la mez-angla, kiu priskribas sonĝon aŭ vizion, en kiu patro renkontas sian mortintan filinon.


Nun, post la morto de Boulton, tiu ĉi verko finfine sukcesis aperi. Se vi ŝatas poezion kaj ŝatas la anglan literaturon, tiu ĉi Perlo estas perlo, kiun vi ne maltrafu!


Pliaj donitaĵoj kaj mendilo estas ĉe https://www.retbutiko.be/ero/bper?ero=bper

Kluba kunveno Kalmthout

FEL Forumo - mer, 22 janv. 2020 8:26
Oud-Kalmthoutenaar Yves Nevelsteen zal ons wegwijs maken in twee belangrijke Esperanto-thema’s : neologismen en vaak voorkomende fouten. Yves
nin orientos pri du gravaj Esperanto-temoj: la neologismoj kaj la plej oftaj eraroj.

Festa semajno por infanoj kaj familioj dum aŭgusto en Grésillon

FEL Forumo - lun, 20 janv. 2020 8:23

En Grésillon okazos la 10-a Festa Semajno por infanoj, adoleskantoj, junuloj, familioj kaj geavoj de lundo 17-a de aŭgusto ĉ. 18h ĝis ĵaŭdo 27-a de aŭgusto 2020 tagmeze. Ludoj, banado, manlaboroj, sporto, muziko, kantado kaj E-kursoj. Vidu http://gresillon.org/spip.php?rubrique31&lang=eo

49a Internacia Infana-adoleskanta Kongreseto 1-8 aŭgusto 2020

FEL Forumo - lun, 20 janv. 2020 8:19

La 49a Internacia Infana-adoleskanta Kongreseto okazos de la 1a ĝis 8a de aŭgusto 2020 en Montrealo, Kebekio/Kanado. Vidu http://bertosch.free.fr/iik2020/

Re: Militrakonto

FEL Forumo - dim, 19 janv. 2020 20:25
Intertempe aperis almenaŭ unu artikolo pri Flandrio; legu ĝin je https://mondmilito.hypotheses.org/3135

Ĉu en via grupa arĥivo estas io pri la dua mondmilito aŭ ĉu estas maljunaj membroj kun bona memoro? Ekverku!

Feliĉan datrevenon!

FEL Forumo - mer, 15 janv. 2020 15:22
Antaŭ precize 40 jaroj, la 15an de januaro 1980, aperis la unua numero de la revuo Monato, fondita de Torben Kehlet kaj Stefan Maul, ĝia plurjara ĉefredaktoro.

La unua numero de la gazeto legeblas ĉe https://www.monato.be/1980/monato198001.pdf

Artikolon pri la historio de la projekto vi trovos ĉe https://eo.wikipedia.org/wiki/Monato_(gazeto)

Bultenoj 2020

Sat-Amikaro - mer, 15 janv. 2020 13:49
Normanda Esperanto Bulteno n276 januaro 2020
12paĝa

Bjalistoko, 25.7-1.8.2020: 93a SAT-kongreso

FEL Forumo - lun, 13 janv. 2020 14:22
La 93a kongreso de SAT (Sennacieca Asocio Tutmonda) okazos en Bjalistoko (Pollando) de la 25a de julio ĝis la 1a de aŭgusto 2020. Ĝin organizos la Bjalistoka Esperanto-Societo (https://espero.bialystok.pl/eo/ - sat@espero.bjalystok.pl).
Informoj pri la pasintjara kongreso en Barcelono troveblas je https://eo.wikipedia.org/wiki/92-a_SAT-Kongreso_2019 .

Ĉu junuloj scias kio estas Esperanto?

FEL Forumo - lun, 13 janv. 2020 9:19
Ĉu junuloj ankoraŭ scias kio estas Esperanto? Jes! Tion pruvas Basil Claeys (filo de verkistino Anne Provoost, https://nl.wikipedia.org/wiki/Anne_Provoost) en premiita eseo. Legu ĝin je https://www.deburen.eu/magazine/2653/make-vlaenderen-great-again-leer-frans-essay-van-basil-claeys?fbclid=IwAR0BvMe9MtI4jiWbnqYR1ZnNRFrjUK5Nk4QZo3bhxZpuHDN75e_gfo-LbUs .

Esperiga momento por UEA

FEL Forumo - dim, 12 janv. 2020 9:49
EKO 2020-02 sendita la 11an de januaro el Auckland, Nov-Zelando.
 
 
Esperiga momento en la antipodoj

 
'Estas esperiga momento por UEA’ diris en la 11a de januaro ĝia prezidanto, Duncan Charters, en la malfermo de la komuna kongreso de la Aŭstralia kaj Nov-Zelanda Asocioj AEA kaj NZEA nun okazanta en Aŭklando, la plej granda urbo de Nov-Zelando. Li tamen agnoskis la nunajn malfacilaĵojn, ĉefe financajn, kiuj rememorigas al ni la vortojn de Julio Baghy el ironia poemo ‘Estas mi esperantisto’ verkita antaŭ okdeko da jaroj: ‘Se la movado, organizo, baraktas en la krizo...’ Kial do tiu optimismo? ‘Grandparte ĉar antaŭ ni troviĝas granda akceptema publiko. La Esperanta parto de la progamo Duolingo altiris preskaŭ du milionojn da vizitantoj, kaj tiu estas nur unu el multaj lingvolernaj programoj.’ Da kiuj Duncan nombris de antaŭa studo 57 multlingvaj kaj senpagaj, el kiuj 54 proponas Esperanton aŭ informas pri ĝi. Pri la financoj, li informis, ke la nova estraro jam laboras pri diversaj subvenciebloj kiel parto de nova impeto pri eksteraj rilatoj, atingis jam unu gravan sukceson kaj atendas aliajn.  Konklude li komentis: ‘Klare necesas rekonceptado de la rolo de UEA, al tio kontribuos aparta atento en la sekva Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo, Kanado, pri la rilato de UEA kaj Unuiĝintaj Nacioj, kiu tiam festos sian 75-jaran jubileon".

 
Nuntempa Referenco:
Ŝajnas ke nuntempe preskaŭ ĉiu senkosta lingvolerna retejo aŭ saĝtelefona programeto kun almenaŭ 25 lingvoj fakte ofertas ankaŭ Esperanton- troveblis ĝis nun nur kvar esceptoj; temas pri du duonŝtataj retejoj (l...

Rob Keetlaer marŝas

FEL Forumo - dim, 5 janv. 2020 23:37
ekz 100km ene de 24h

Ite Tytgat: "Sekretoj de kolesterolo"

FEL Forumo - dim, 5 janv. 2020 23:35
Enhavo venos (aŭ pli simple: venu al la prelego!)

Kantas Abel Massiala (Angolo)

FEL Forumo - dim, 5 janv. 2020 23:33
Abel Massiala el Angolo kantas memverkitajn kaj konatajn kantojn en diversaj afrikaj lingvoj (Civili, Kiyombe, Lingala) kaj en la portugala, akompanante sin per gitaro.
Aldone Heidi Goes deklamas kelkajn poemojn, same kun gitara akompana de Abel.

Ĝenerala Jarkunsido de LVS

FEL Forumo - dim, 5 janv. 2020 23:29
Okazos la Ĝenerala jarkunsido kun jarraportoj pri financoj kaj aktivecoj.

Eddy Van den Bosch kun bildoj de LVS en 2019

FEL Forumo - dim, 5 janv. 2020 23:27
Superrigardo de okazaĵoj de la jaro 2019 en bildoj :
  • Klubaj kunvenoj kaj prelegoj dum ĉiuj vendredoj de la jaro, 
  • Flandra Kultura Foiro kaj
  • la Zamenhoffesto.

Militrakonto

FEL Forumo - sam, 28 déc. 2019 8:55
Ĉu en la arĥivo de via klubo aŭ ĉe maljunaj membroj ankoraŭ estas memoraĵoj pri Esperanto dum la dua mondmilito?
Rigardu je https://mondmilito.hypotheses.org/ kaj komuniku vian historion!
Syndiquer le contenu