★ Esperantista Brusela Grupo ★

Disdoni Esperanton kaj ĝian kulturon en Bruselo estas nia celo.

Nia kalendaro

Por retrovi la kalendaron musklaku ĉi tiun ligilon"Esperanta Kalendaro" en la supra menuo.

Jarkotizo 2024

Jam venas la momento por pensi pagi aŭ renovigi vian kotizon al EBG Denove ankoraŭ pli nun ol iam antaŭe,la klubo nepre bezonas ĉies subtenon, sen tio ĝi riskas ne malbaldaŭ malaperi do, bonvolu nepre membriĝi aŭ rekotizi senprokraste kaj varbi ! Ĉiujn informojn vi trovos en la kotiz-tabelo 2024.

 

Omaĝo al nia iama Prezidanto Emile van Damme

La 7an de Majo forpasis nian iaman prezidanton Emile van Damme

La ceremonio honore al Emile okazos *dimanĉon, la 30an de Junio je 17h

*en la festosalono* de Kultura Centro Westrand *(Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek).
Eniro tra la ĉefenirejo de la Kultura Centro. Vojmontriloj indikos kiel iri.

Post la ceremonio ĉiuj ĉeestantoj estos atenditaj en Lou’s Plek (sama adreso) por eta manĝo. Plej laste je 20h oni finos la kunestadon.

Bonvolu konfirmi vian ĉeeston antaŭ la 7a de junio (kun la nombro de ĉeestantoj) ĉe piet.glorieux@gmail.com .

Bonvolu ne donaci florojn aŭ florkronojn sed prefere vi ĝiru sumon al Flandra Esperanto-Ligo, konto BE31 4025 5105 3155, kun mencio "Donaco memore al Emile van Damme".

Zamenhoffesto 2018 en Lieĝo

Zamenhoffesto 2018 en LieĝoBrel en Esperanto

La Ĝenerala Asembleo de EBG 2017

La Ĝenerala Asembleo de EBG okazos Merkredon la 20an de Decembro 2017
je la 18a30 en Salono Casablanca 2.

- Efektivaj membroj (kiuj, konforme al la Statuto, konsistigas la ĝeneralan membrokunvenon),
Francine SPERBER, Eric BAERT kaj Clara BRACKE estas insiste -
- kaj estraranoj, Bernard-Régis LARUE (Prezidanto), Angelos TSIRIMOKOS (Vic-Prezidanto), Yves DE KEYZER (Sekretario), Jan AMADORI (Kasisto), Françoise PELLEGRIN, Barbara POTERUCHA kaj JM Nicolas de BUYL tre insiste - petataj ĉeesti.

Se tamen vi tute ne povas partopreni la ĜA-on, nepre ne forgesu doni skriban prokuron al iu alia efektiva membro por vin reprezenti.
NB : Membro rajtas reprezenti nur unu alian membron (Art. 16 de la statuto).

Kompreneble, ĉiuj kotizpagintaj membroj estas bonvenaj kaj havas parolrajton, kvankam sen voĉdonrajto.

La estraro de EBG

Musklaku ĉi tie por vidi la Tagordon de la ĜA 2017

TUTBELGA ZAMFESTO 2017 EN BRUSELO

Karaj amikoj, EBG, la Klubo de Bruselo invitas vin partopreni sian Belgan Zamfeston kiu okazos sabaton la 16an de Decembro 2017 (± 11:30-17:00) en la Salono Zabriskie Point kiu situas ĉe la etaĝo —1 (atingebla per lifto) de la KC De Pianofabriek.
Je 250m de la tramstacio «Parvis de Saint-Gilles/Sint-Gillisvoorplein» : tramoj 3, 4 kaj 51.
Vidu la mapon
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zL2Z1nddADDE.klA_gVqxwO4E&usp=sha...
De Pianofabriek, Rue du Fort 35 Fortstraat - 1060 Bruxelles-Brussel
Musklaku ĉi tie por vidi la programon

URĜA PETO : Rekonstruo de bazlernejo en Sarawe (TZ)

Muklakante sur 'Legu pli' sube dekstre de tiu mesaĝo,
BONVOLU NEPRE LEGI LA EGE URĜAJN SINSEKVAJN MESAĜOJN TRANSSENDITAJN DE NICKY.

"NI BEZONAS ĈIES HELPON."

PRELEGO-DEBATO de Prof. D-ro Duncan CHARTERS

Kial Prezidento Donald TRUMP?

Venu partopreni la tre interesan prelegon-debaton de Prof. D-ro Duncan CHARTERS en nia kunvenejo Casablanca 2 en de KC De Pianofabriek. Ĉiuj informoj sur la afiŝo.

Bonvolu musklaki por pligrandigi la afiŝon kaj elŝuti ĝin.

KIAL PREZIDENTO DONALD TRUMP?

De la perspektivo de brito loĝanta duonjarcenton en Usono, okazis profundaj sociaj ŝanĝoj en la lando. En la kuniĝo de reagoj al tiuj ŝanĝoj povas troviĝi ŝlosiloj por klarigi la neaŭtaŭvideblan kaj surprizan elekton de netradicia gvidanto por la venontaj kvar jaroj.

Vivresumo de Prof. D-ro Duncan CHARTERS

Duncan Charters profesie instruas la hispanan lingvon, kulturon kaj literaturon, kaj ankaŭ instruisEsperanton dum multaj jaroj, interalie en la usona NASK-programo kaj en Greziljono.

Li estis prezidanto de la Internacia Ekzamena Komisiono kaj de la Internacia Ligo de Esperanto-Instruistoj. Brito, li magistriĝis pri la franca kaj hispana lingvoj ĉe la Universitato de Cambridge kie li aktivis pri Esperanto kaj redaktis la revuon “Kial Ne?” de la Junularo Esperantista Brita. Post elmigro al Usono li doktoriĝis pri la hispana lingvo, kulturo, literaturo, historio kaj pedagogio ĉe la Universitato de Indiana. Li krome servis kiel prezidanto de AAIE (Amerika Asocio de Instruistoj de Esperanto) kaj de la Esperanto-Ligo por Norda Ameriko (nun Esperanto-USA). De 1974 li estas profesoro pri lingvoj kaj kulturoj, kaj katedra profesoro pri humanismaj studoj, ĉe la universitata Kolegio Principia en Elsah (Ilinojso).

Duncan Charters esploras pri lingvoinstruado inkluzive la historion de la instruado de Esperanto. Li kontribuis multfoje pri pedagogiaj temoj por la instruado de Esperanto en konferencoj kaj revuoj. Li servas kiel nacia program-aprezisto de ACTFL-CAEP por universitataj programoj celantaj eduki novajn lingvoinstruistojn. Li loĝas en historie registrita domo en Elsah kun sia kolegino kaj edzino Cecily Lee, kiu ankaŭ partoprenas en Esperanto-agado. Li estas membro de la Akademio de Esperanto.

ZamFesto 2015

Ni rizervis je sabato la 12an de Decembro 2015 por nia Zam-Festo (± 11:30-18:00) la Salonon Zabriskie Point kiu situas ĉe la etaĝo - 1 (kun lifto) de la KC De Pianofabriek,Rue du Fort 35 Fortstraat - 1060 Bruxelles-Brussel

Je 250m de la tramstacio «Parvis de Saint-Gilles/Sint-Gillisvoorplein» : tramoj 3, 4 kaj 51.

Ĉi-jare post nia kutima bonega bufedo ni havos distran programon kun interalie la fama kantisto Getch Gaëtano kiu kantos siajn kantojn jam tradukitajn en Esperanton, Laŭrenzo kaj sia gitaro, Samy ĉe piano, skeĉoj, kantoj, tombolo, ktp…

Se vi havas premio(j)n por la tombolo, bonvolu alporti ĝin/ilin. Notu ankaŭ ke la libroservo de FEL kiel kutime ĉeestos, dank'al Gerd kaj Nicky. Do, se vi volas antaŭmendi aferojn kaj kolekti ilin en Bruselo? Jen bona okazo !

Vi mankos al ni, Maëna.

David Hauser (JEFO) komunikis jenon :

Maëna VOLANT

Karaj amikoj,
Kun ege profunda tristeco, ni eksciis ke Maëna Volant troviĝis en la flugo AH5017 de Air Algérie kiu kraŝis en Malio la 24an de julio 2014. Mi renkontis Maëna unuafoje dum lasta FESTO en Kelmis. Ni multe babilis. Ŝi estis ege ĉarma persono. Ŝi ekde la komenco estis ege helpema kaj ŝia agemo mankos al ni.Nome de la Junulara Esperantista Franca Organizo, mi esprimas sinceran kondolencon al ŝia familio kaj al ĉiuj ŝiaj amikoj.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
La belgaj partoprenintoj al FESTO en Kelmis pasintjare ankaŭ eble konatiĝis kun ŝi tie. La klubo de Bruselo ankaŭ prezentas al ŝiaj familio, amikoj kaj JEFaj kunlaborantoj siajn sincerajn kodolencojn.

Nikolao
Prezidanto de EBG

Abonrilatu enhavo