★ Esperantista Brusela Grupo ★

FEL Forumo

Abonrilatu enhavo
Rektaj informoj de Esperanto-forum
Ĝisdatigita: 8 min 19 sek antaŭe

Re: 14-a Rata Rendevuo - 30 jaroj "La Ratkaptista Bando"

19 Novembro, 2017 - 07:28

Hodiaŭ Waltraut Brümmer kaj mi havis la eblecon doni intervjuon ĉe la loka radio Radio Aktiv kaj informi iom pri la jubileo de la Esperanto-grupo Hameln kaj la publikaj krimroman-legado kaj koncerto venontan sabaton, la 25-an de novembro. Jen la ligilo: http://listen.radio-aktiv.de/beitraghoeren.php?id=26612 .


Pli ol 50 homoj jam aliĝis al la 14-a Rata Rendevuo kaj pluaj jam anoncis veni al la vespera koncerto.
Do, bonvenon ankaŭ al vi je 25-26 novembro. Se ankaŭ vi ankoraŭ pripensas partopreni, bonvolu tuj aliĝi. Jen pliaj informoj pri la programo kaj la aliĝilo: https://www.esperanto.de/de/enhavo/hameln/14-rata-rendevuo-2017-hameln-jubil%C3%A4um-30-jahre-la-ratkaptista-bando .

Premio La Torre

15 Novembro, 2017 - 19:36
Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj - ILEI kunlabore kun la Familio La Torre anoncas konkurson pri esplor-laboro en unu el la kampoj, en kiuj laboris la karmemora prezidanto de ILEI, Profesoro Mauro La Torre (1946-2010). En 2011 la Komitato de ILEI elektis Profesoron Mauro La Torre Honora Membro.

La esplor-kampoj estas:
  • Aplikoj de lingvoteknologio al Esperanto kun rezultaj vortaroj aŭ pli ĝeneralaj lingvosciencaj pritraktoj
  • Interkultura edukado per Esperanto
  • Instruado de Esperanto kaj iloj por instrui Esperanton
  • Perfektigaj kursoj por instruantoj de Esperanto
  • Retaj kursoj pri Esperanto
  • Evoluo de la vorttrezoro de Esperanto tratempe kaj nuntempe
La kandidato anoncu sian intencon partopreni kaj sian temon ĝis la unua de Januaro 2018 al Mireille Grosjean ( mirejo.mireille che gmail.com). Tiu anonco estu dokumento proks. unupaĝa kun mencio pri la esplor-kampo elektita (vidu supre), prezento pri la preciza temo (200 ĝis 300 vortoj). Tiu dokumento entenu mallongan prezenton de la kandidato / kandidatino (nomoj, loĝlokoj antaŭaj kaj nuna, aĝo, retadreso), de liaj/ŝiaj antaŭaj studoj kaj esploroj, kaj aktivecoj en ligo kun Esperanto. Reago de ILEI sekvos ĝis la 15-a de Januaro.La ILEI estraro kaj la familio La Torre starigos juĝ-komisionon en rilato kun la temo de la esplorlaboro.
  • La laboro devas esti nova esploro farota por la Premio.
  • La esplor-laboro devas esti dokumentita kaj priskribita en raporto de almenaŭ 20 A4-paĝoj, maksimume 30 paĝoj.
  • [...

TUTBELGA ZAMFESTO 2017 EN BRUSELO

11 Novembro, 2017 - 16:01
Karaj amikoj,
EBG, la Klubo de Bruselo invitas vin partopreni sian Belgan Zamfeston kiu okazos sabaton la 16an de Decembro 2017 de la 11a30.
Vi trovos ĉiujn informojn kaj la aliĝilon en la jena formulero.
Bonvolu musklaki la jenan ligilon
ZAMFESTO 2017 EN BRUSELO
BONVOLU NEPRE ALIĜI PLEJ LASTE LA 9an DE DECEMBRO ANTAŬ TAGMEZO.
Ni ja esperas vidi vin dum tiu ZAMFESTO. Ĝis baldaŭ
La EBGa teamo

Chers amis,
EBG, le Club de Bruxelles vous invite à participer à sa ZAMFESTO belge qui aura lieu le samedi 16 décembre 2017 à partir de 11h30.
Vous trouverez toutes les informations dans le formulaire d'inscription ci-dessous.
Veuillez cliquer sur ce lien.
ZAMFESTO 2017 EN BRUSELO
VEUILLEZ ABSOLUMENT VOUS INSCRIRE AU PLUS TARD LE 9 DÉCEMBRE AVANT MIDI.
Nous espérons vous voir lors de cette ZAMFESTO. À bientôt.
L'équipe de EBG

Beste vrienden,
EBG, de Brusselse Club nodigt jullie uit op zijn Belgisch ZAMFESTO op zaterdag 16 december 2017, vanaf 11 uur 30.
U vindt alle inlichtingen hieronder in het inschrijvingsformulier.
Gelieve op dit link te klikken.
ZAMFESTO 2017 EN BRUSELO
GELIEVE TEN LAATSTE OP 9 DECEMBER, VOOR DE MIDDAG, IN TE SCHRIJVEN !
We hopen U te ontmoeten op dit ZAMFESTO.
Tot snel weerziens.
Het EBG-team

Re: Ni invitas vin al nia Zamenhoffesto

11 Novembro, 2017 - 09:57
Mankas la dato, ĉu?

Algemene Vergadering Vlaamse Esperantobond

9 Novembro, 2017 - 08:59
Een algemene vergadering van de Vlaamse Esperantobond vindt plaats op 2 december 2017 om 14 u. in het Esperantocentrum, Lange Beeldekensstraat 169, Antwerpen.

Ni invitas vin al nia Zamenhoffesto

6 Novembro, 2017 - 19:42
La membroj de LEA invitas ĉiun en Peer por nia Zamenhoffesto.
Ni kunvenos en 't Torenhuis, Kerkstraat 40 en PEER je la 18:30-a.
Ni kune manĝos kaj babilos esperante.
Ĉiu pagas mem kion oni manĝas kaj trinkas.
Bonvolu anonci vin antaŭe ĉe  limburg@esperanto.be

Dan Van Herpe in Eŭropa Bulteno

3 Novembro, 2017 - 19:31
El Eŭropa Bulteno, oktobro 2017, http://www.europo.eu/eo/documentloader.php?id=470&filename=eb-174-2017-10.pdf :

(...) En la lastaj semajnoj okazis en Esperantujo diversaj gravaj faktoj, pri kiuj mi informis la politikistojn kaj la gazetaron: EU financos studon pri Esperanto - Esperanto en la universitato de Liverpool - Unesko Kuriero. Ĝis nun mi ricevis nur etan reagon de unu el la plej gravaj Flandraj komisionanoj pri edukado, Koen Daniëls: ’Mi atendas la rezulton de la studo’. Saĝa kapo duonvorton komprenas. Iu profesoro respondis: la afero interesas min, mi sekvas la evoluon. Antaŭe iu lingvisto certigis min ke li aldonos nian informon al siaj prelegoj. Kvankam ni ne havas rektan, videblan rezulton, tamen esperigan.

Ekde kelkaj monatoj ni estas sepopaj por reagi al Flandraj gazetarartikoloj. Mi esperas ke tiu kuna, daŭra informado finfine pozitive influos la kapojn de la edukadresponduloj. Ĉu proksimestonte iu(j) kuraĝos rompi la silenton pri Esperanto?

Dan Van Herpe