★ Esperantista Brusela Grupo ★

FEL Forumo

Abonrilatu enhavo
Rektaj informoj de Esperanto-forum
Ĝisdatigita: 49 semajnoj 5 horoj antaŭe

Documentatiecentrum Antwerpen

13 Oktobro, 2016 - 18:14
Documentatiecentrum Antwerpen                     Het documentatiecentrum van de Vlaamse Esperantobond is sinds 2016 overgebracht naar de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC) en de werken maken daar deel uit van een speciale collectie. In de EHC worden de werken geleidelijk aan gecatalogeerd. Enkel de reeds gecatalogeerde werken zijn raadpleegbaar ter plaatse. Voor eigen gebruik mag men daar gratis de werken inscannen.
De door de Vlaamse Esperantobond geschonken werken vormen een zgn „bijzondere collectie” met een eigen „sigillum”, nl. Flandra Esperanto-Biblioteko. De stand van zaken (d.w.z. de lijst van de consulteerbare werken) kan men volgen via deze link.
Let wel:
Vóor de schenking bezat EHC reeds een beperkte, maar zeker niet waardeloze Esperanto-collectie. De huidige Esperanto-collectie van EHC heeft dus 2 origines nl. de werken die EHC reeds bezat én Flandra Esperanto-Biblioteko.
In het nieuwe kantoor van de Vlaamse Esperantobond aan Lange Beeldekensstraat zal nog een beperkte bibliotheek overblijven. Na de verhuizing zal die geleidelijk aan geïnventariseerd worden en opnieuw gecatalogeerd. Dus voor ‘t ogenblik (en nog voor ‘n hele tijd) niet beschikbaar.
Over de archiefstukken lopen nog onderhandelingen met het FelixArchief. Ze willen daar enkel stukken die betrekking hebben op het verenigingsleven, maar dat is al heel wat!

La biblioteko de FEL

13 Oktobro, 2016 - 18:11
La biblioteko de FEL La biblioteko de FEL en 2016 estis transdonita al Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC) kaj la verkoj tie estas parto de t.n. speciala kolekto. En EHC la verkoj iom post iom aperos en la katalogo. Nur tiuj, kiuj jam enestas, povas esti konsultataj surloke. Por propra uzo oni tie povas skani la verkojn.
La de FEL donacitaj verkoj apartenas al „speciala kolekto” kun propra „siglo”, nome Flandra Esperanto-Biblioteko. La nuna stato (tio estas la listo de konsulteblaj verkoj) estas enrigardebla ĉi tie.
Atentu:
Antaŭ la donaco de FEL EHC jam posedis malgrandan, sed ne senvaloran, Esperanto-kolekton. La nuna Esperanto-kolekto do havas du originojn: tiujn el la unua kolekto kaj tiujn de Flandra Esperanto-Biblioteko.
En la nova oficejo de FEL en Lange Beeldekensstraat restos malgranda biblioteko. Post la transloĝiĝo ĝi estos enkatalogigita iom post iom. Ĝi nun do ne estas konsultebla.

Bestuursvergadering + Buitengewone Algemene Vergadering FEL

11 Oktobro, 2016 - 22:23
De volgende bestuursvergadering en Buitengewone Algemene Vergadering van FEL gaan door op zaterdag 10 december.
Daarop komen volgende onderwerpen zeker aan bod :
- Goedkeuring statuten na opmerking van Vlaams Studie- en Documentatiecentrum vzw's
- Begroting 2017
- nieuwe behuizing


Plaats zal nog zo vlug mogelijk overgemaakt worden

Re: Esperanto in de Commissie Onderwijs

8 Oktobro, 2016 - 11:33
Over hetzelfde onderwerp verscheen een artikel in Knack:

http://www.knack.be/nieuws/wetenschap/waarom-esperanto-g-een-plaats-heeft-in-het-leerplan/article-normal-761871.html

Dat ik voorzitter van de Vlaamse Esperantobond ben, is echter een journalitieke vrijheid die nergens op slaat ;-)

Oostende : Nacia Belga Zamenhoffesto

7 Oktobro, 2016 - 12:30
ESPERANTOGRUPO LA KONKO ORGANIZAS

BELGAN NACIAN ZAMENHOFFESTON

SABATON LA 17-AN DE DECEMBRO 2016 JE LA 12-A HORO

- - - - - -

APERITIVO KUN FRANDAĴOJ

FIŜA SUPO DE LA NORDA MARO

MALVARMA PLADO KUN FIŜO KAJ VIANDO

(VEGETARA AU VEGANA PLADO NE EBLAS)

ZAMENHOFTORTO KUN KAFO / TEO

KVIZO KAJ TOMBOLO

PREZO : 25,00 EUROJ

(INKLUZIVE : APERITIVO KAJ KAFO / TEO ĈE LA TORTO )

EBLAS ALIĜI ĜIS LA 1AN DE DECEMBRO 2016

KONTO : BE27 0014 7012 9673

VENU NUR SE VI ANTAUPAGIS ANTAU LA 1A DE DECEMBRO.

ADRESO : “DE BOEIE”, KERKSTRAAT 35, OOSTENDE
 (8 MIN. PIEDE DE LA STACIDOMO)

PLI DA INFORMOJ : flandrio@hotmail.be - 0486362365 - 059702914

Uzu la novan adreson de la forumo!

7 Oktobro, 2016 - 12:10
Kara, Beste,
 
Bonvolu uzi http://esperanto-forum.org/ ekde nun.
Gelieve http://esperanto-forum.org/ vanaf nu te gebruiken.
 
http://esperanto-forum.all2all.org/ malaperos post kelkaj tagoj.
http://esperanto-forum.all2all.org/ verdwijnt over enkele dagen.
 
Salutas,
Bart

Re: Esperanto in de Commissie Onderwijs

7 Oktobro, 2016 - 11:54
Je moet de puntkomma van www.onderwijs.be in de onderstaande tekst weghalen, anders krijg je de documenten niet te zien.

Oostende - Prelego : Lau la plej bela riviero de Cxinio

6 Oktobro, 2016 - 22:42
OC De Boeie, Kerkstraat 35
Marc Cuffez prelegos pri vojagxo al Cxinio en Septembro, oktobro 2015
Je la 17a horo

La kotizoj de MONATO estos adaptitaj

6 Oktobro, 2016 - 12:28
La kotizoj de MONATO estos adaptitaj en kelkaj landoj en la 15a de novembro. Por esti certa, ke vi pagos ankoraŭ la malnovan tarifon, bonvolu renovigi vian kotizon antaŭ tiu dato, ĉu rekte al FEL, ĉu pere de unu el niaj perantoj. La malnovajn kotizojn vi trovas en paĝo 4 de ĉiu numero kaj en la retejo www.monato.net

Esperanto in de Commissie Onderwijs

5 Oktobro, 2016 - 18:55

De Standaard rapporteert vandaag (woensdag) op pagina 1 over de bespreking (dinsdag) in de Commissie Onderwijs van het eindrapport over de eindtermen dat maandag voorgesteld werd. ('Van Lerensbelang', https://cdn.kangacoders.com/direct/dep_onderwijs_be/da_files/items/000/000/094/original/Van_Lerensbelang_eindrapport.pdf?1475585999).


In het eindrapport komt het woord 'Esperanto' niet minder dan dertien keer voor. In de voorbereidende besprekingen en in de commissievergadering zal er dus ongetwijfeld ook over Esperanto gesproken zijn. De voorbereidende documenten staan op www.onsonderwijs.be; het verslag van de commissievergadering moet op https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1077605 verschijnen, maar op dit ogenblik staat er alleen nog maar een video.


Herman Deceuninck is bezig met de analyse van alle documenten.

Forpasis Reinhard Haupenthal

30 Septembro, 2016 - 12:45

Reinhard Haupenthal (https://de.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Haupenthal) forpasis je la 29a de septembro.

Jen la nekrologaj vortoj de Carlo Minnaja:

Kvankam mi supozas ke Li ne estis membro de UEA jam de multaj jaroj, Lia forpaso estas grava perdo por la esperanta kaj interlingvistika kulturo entute, do ankaŭ por UEA. Akravida kritikisto, kolektinto kaj studinto de sennombraj dokumentoj kiuj igis Lin inter la plej produktivaj esperantologoj (represo de "La Esperantisto", ekzemple), fama en la interlingvistikaj rondoj, ĉiuj devas kun respekto ĉapsaluti al Lia memoro, eĉ tiuj kiuj ne rilatis amike kun Li (kaj reciproke). Helpema en ĉiu okazo, kiam Li vidis, ke la esperanta kulturo povas progresi per Liaj sugestoj, dokumentoj, konsiloj, korektoj: Li malavare disponigis dokumentojn el sia vastega kaj pene konstruita arkivo, skrupule traserĉis ĝin ĉe ĉiu afabla peto. Eble Lia stilo ne kongruis kun tiu de perfekta (a)sociano, sed vere Li estis bonega esperantisto. Pacon al Via cindro, amiko!

Re: Beneluksa Kongreso en Lier, 16-19 september 2016

30 Septembro, 2016 - 08:05

Jen la raporto (en Esperanto kaj en la franca, la nederlanda traduko baldau alvenas) de la Verdaj Skoltoj dum la Beneluksa kongreso: https://verdajskoltoj.wordpress.com/2016/09/27/beneluksa-kongreso-en-lier/.
Dankon al FEL pro la bonega organizado ;-)

Pli da fotoj ĉe Flickr: https://www.flickr.com/photos/93825284@N08/sets/72157674544727285


amike,
Doumont Valère
rue de Velaine, 114 bte 4
B-5060 Sambreville
+32 71 165 395
+32 485 517 552

Re: Beneluksa Kongreso en Lier, 16-19 september 2016

30 Septembro, 2016 - 08:05

Jen la raporto (en Esperanto kaj en la franca, la nederlanda traduko baldau alvenas) de la Verdaj Skoltoj dum la Beneluksa kongreso: https://verdajskoltoj.wordpress.com/2016/09/27/beneluksa-kongreso-en-lier/.
Dankon al FEL pro la bonega organizado ;-)

Pli da fotoj ĉe Flickr: https://www.flickr.com/photos/93825284@N08/sets/72157674544727285


amike,
Doumont Valère
rue de Velaine, 114 bte 4
B-5060 Sambreville
+32 71 165 395
+32 485 517 552

Klubo-kunveno Kalmthout

28 Septembro, 2016 - 10:46
De heer Frans Meul uit Edegem, schatbewaarder van de Esperanto-groep La Verda Stelo houdt een lezing met volgende titel : “Vizito al Ĉilio ĉe nia AFS-gastfilino”.
Sinjoro Frans Meul el Edegem, kasisto de la Esperanto-grupo La Verda Stelo prelegos pri sia vizito al Ĉilio.

Klubo-kunveno Kalmthout

28 Septembro, 2016 - 10:46
De heer Frans Meul uit Edegem, schatbewaarder van de Esperanto-groep La Verda Stelo houdt een lezing met volgende titel : “Vizito al Ĉilio ĉe nia AFS-gastfilino”.
Sinjoro Frans Meul el Edegem, kasisto de la Esperanto-grupo La Verda Stelo prelegos pri sia vizito al Ĉilio.

Dennis Keefe en Hof van Watervliet, 9 oktobro 2016

28 Septembro, 2016 - 07:55
Okazos neformala babilado kun Dennis Keefe (https://eo.wikipedia.org/wiki/Dennis_Keefe) je dimanĉo, la 9a de oktobro, en Hof van Watervliet, Oude Burg, salono 3, je 14a-17a h.

Dennis Keefe en Hof van Watervliet, 9 oktobro 2016

28 Septembro, 2016 - 07:55
Okazos neformala babilado kun Dennis Keefe (https://eo.wikipedia.org/wiki/Dennis_Keefe) je dimanĉo, la 9a de oktobro, en Hof van Watervliet, Oude Burg, salono 3, je 14a-17a h.

Prelego

27 Septembro, 2016 - 21:51
Rob prelegos pri la Zamenhofa Proverbaro kaj montros kiel eblas eluzi la retan kolekton.

Prelego

27 Septembro, 2016 - 21:51
Rob prelegos pri la Zamenhofa Proverbaro kaj montros kiel eblas eluzi la retan kolekton.

Manlaboroj

27 Septembro, 2016 - 21:49
Leontine instruas kiel eblas mem fari originalajn bondezirkartojn. Sxi kunportas la necesajn materialojn.