★ Esperantista Brusela Grupo ★

FEL Forumo

Abonrilatu enhavo
Rektaj informoj de Esperanto-forum
Ĝisdatigita: 1 horo 9 min antaŭe

20 aprilo 2019: 50-a Jubilea Malferma Tago de UEA

20 Februaro, 2019 - 16:46

La stabo de la Centra Oficejo de UEA invitas vin por la 50-a fojo al la Jubilea Malferma Tago, kiu okazos sabate, la 20-an de aprilo 2019, de la 10-a ĝis la 17-a horo en Roterdamo ĉe Nieuwe Binnenweg 176.
Kiel kutime, en la programo estos ankaŭ prezentado de libroservaj novaĵoj; krome, senpage kafo kaj teo. Aldone al specialaj ofertoj, la vizitantoj povos profiti de ĝenerala sesona rabato en la Libroservo.

Re: Lingva Festivalo Oostende

19 Februaro, 2019 - 09:32
Ĉi-jare la festivalo okazos la 16an de marto, kune kun la Ĝenerala Jarkunsido de FEL

Oostende: Algemene Jaarvergadering van de VEB

19 Februaro, 2019 - 09:26
De Vlaamse Esperantobond nodigt al haar leden uit om aanwezig te zijn op de wettelijk verplichte algemene ledenvegadering. Deze zal plaatshebben op 16 maart 2019 van 11h tot 14h in De Boeie (benedenverdieping), Kerkstraat 35, Oostende. Dit bevindt zich op slechts vijf honderd meter van het station. Aansluitend kunnen de aanwezigen genieten van en steun betuigen aan het "Lingva Festivalo" dat georganiseerd wordt door onze gelijkgezinden van La Konko, de Oostendse Esperanto-groep dat een eindje verderop doorgaat in het OLV-college, ingang Euphrosina Beernaertstraat 2.
De voorlopige agenda:
  • Overlopen van de stemgerechtigde leden in de Algemene Vergadering (administrantoj).
  • De goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Vergadering.
  • De goedkeuring van het "jaarplan 2018" met een ovezicht van de verwezenlijkte doelstellingen van zowel FEL als van de verscheidene groepen.
  • De goedkeuring van de "jaarrekening 2018" met toelichting door onze penningmeester Kevin De Laet
  • Een aanpassing van ons "intern reglement" om het aantal  effectieve stemgerechtigde leden in de Algemene Vergadering (administantoj; kooptitoj) per aangesloten lokale groep te vergroten. Toelichting: Volgens het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Esperantobond kunnen alle aangesloten groepen per 50 leden één stemgerechtigd lid afvaardigen naar de Algemene Vergadering van de Bond. Deze vormen dan (samen met de gecoöpteerde leden, met de directeur van het Esperantocentrum en met de redacteurs van de tijdschriften) de Effectieve Leden van de Bond. Deze werkwijze had zin jaren geleden toen vele groepen nog meer dan 50 leden hadden en dus meer dan één afgevaardigde. Nu echter is de Antwerpse Esperantogroep de enige die nog meer dan 50 leden heeft en dus meer dan één afgevaardigde. Alle andere groepen kunnen hun stem slechts met één afgevaardigde laten horen. Het Dagelijks Bestuur van de Bond suggereert om deze werkwijze aan te passen zoda...

Konkursoj pri poezio

18 Februaro, 2019 - 20:53

Giuseppe Campolo, prezidanto de Esperantista Sicilio (prezidantado@siciliaesperantista.com), petas disvastigi inter interesatoj nian novan retejon https://www.iconcorsidisamideano.it.

La retejo enhavas eĉ blogon, kiu akceptas bonkvalitajn artikolojn ankaŭ en Esperanto kaj ni estus feliĉaj ricevi tekstojn el vi kaj viaj klubanoj.

Ni atentigas pri ĉi tiuj skribaĵoj

https://www.iconcorsidisamideano.it/sicilia-esperantista-esperantista-sicilio/

kaj

https://www.iconcorsidisamideano.it/2019/01/20/samideano-sin-rakontas,

pri kiuj ni ŝatus ricevi viajn reagojn.

Charleroi, 23 marto 2019: BEF-kunveno

18 Februaro, 2019 - 20:21
Jen pli da informoj pri la Ĝenerala Asembleo de Belga Esperanto-Federacio (BEF):


Dato kaj horo:  Sabaton 23-a de marto, je 14h00.   
Loko : Auberge de Jeunesse de Charleroi, Rue du Bastion d'Egmont, 3, 6000 CHARLEROI.  071/15 81 28
retadreso: <charleroi@aubergesdejeunesse.be>  retejo: <https://lesaubergesdejeunesse.be/charleroi).


TAGORDO :
1)     Enkondukaj vortoj de la Prezidantino.
2)     URĜE: Dutaga kurssemajnfino en la junulargastejo - Klarigoj far Yves NEVELSTEEN kaj Kristin TYTGAT.
3)    URĜE: Propono "Fonduso INSTINGO", far Valère DOUMONT kaj Yves NEVELSTEEN.
4)    Organizado de la protokolo kaj de la listo de ĉeestantoj.
5)    Aprobo de la raporto de la ĜA de BEF (Antverpeno: 24-an de marto 2018)               
6)    Funkciado de BEF :  Financa Raporto.  Elekto de A-Komitatano de UEA.
7)    Informado pri la agadoj de FEL / APE / EBG / BEFA / ILEI / kaj Aliaj ...
    Verdaj Skoltoj  (https://verdajskoltoj.wordpress.com/)
9)    Rilatoj kun UEA kaj EEU.
10)   PEKO 2019  (18-22 de aprilo 2019 en Simmerath).
11)   BENELUKSA KONGRESO (Septembro 2019).
12)   ZAMENHOFFESTO (Decembro 2019).
13)   Eksteraj agadoj kaj  Internaciaj agadoj.
14)   Komitata malŝarĝo.
15)  Administrantaro – Kandidatoj – Elektoj.
16)  Diversaĵoj.

Lingva Festivalo Oostende

18 Februaro, 2019 - 17:22
En 2018 kaj denove en 2019 Flory Witdoeckt kaj Anne Brabant organizis/-os Lingvan Festivalon en O.L.Vrouw-mezlernejo, precipe por konatiĝi kun la lingvoj de la enmigrintoj en Oostende.

Internacia Olimpiko de Lingvistiko (IOL), Koreio, 29.7-2.8.2019

16 Februaro, 2019 - 18:54
Estas konkurso por mezlernejanoj. Belgio ĝis nun ne estas inter la partoprenantaj landoj (Nederlando jes).
Jen informoj en la angla lingvo: http://www.ioling.org/ - https://iol2019.com/

Eventa Servo: nova kalendara retejo

11 Februaro, 2019 - 12:31
Fernando Ŝajani el Brazilo kreas novan kalendaran retejon. Mi konsilas kaj helpas lin. Interalie mi aldonis ĉiujn eventojn en Benelukso pri kiuj mi scias.


Vidu https://eventaservo.org/

Informa prelego

10 Februaro, 2019 - 10:11
Pro siaj studoj kiel lingvisto, Heidi Goes plurfoje vizitis Indonezion. Je tiu okazo ŝi faris mirindan laboron por diskonigi Esperanton kaj startigis kursojn. Pri tiuj spertoj ŝi verkis libron "Movadaj Insuletoj".
 
Ŝi prezentos ĝin i.a. la 2an de marto je la 14:30a en Hof Van Watervliet (salono 7), Oude Burg 27, 8000 Brugge

Fonds Vanbiervliet niet te bezoeken op donderdag 7 februari

4 Februaro, 2019 - 21:48
Het Esperanto-Fonds Cesar Vanbiervliet te Kortrijk zal op donderdag 7 februari 2019 uitzonderlijk niet te bezoeken zijn. De eerstvolgende openingsdag is 21 februari 2019.

Roland Rotsaert

Global Voices - Lingua Esperanto serĉas pliajn tradukemulojn

2 Februaro, 2019 - 18:45
Global Voices en Esperanto - se vi emas ekzerci en tradukado, jen ebleco.

Re: Volontula agado de Ivo Schenkel

2 Februaro, 2019 - 12:32
Dankon pro la mencio, sed precipe pro la iniciatoj!

Volontula agado de Ivo Schenkel

1 Februaro, 2019 - 17:59
En januaro mi dufoje prelegis dum 2,5 horoj pri Esperanto en la hispana antaŭ klasoj de studentoj de la hispana en Seniorama, organizaĵo por la tria aĝo en Loveno. En februaro mi kunlaboros kun "Vormidabel", iniciato de la sekcio "Klerigado" de la Konsilio pri Kulturo de la urbo Loveno, kaj denove prelegos pri Esperanto dum unu horo, ĉi-foje en la nederlanda. Martin Decaluwe, prezidanto de nia klubo Esperanto 3000, prizorgos ekspozicieton pri Esperantaj publikaĵoj.

Re: Oostende: Lingva Festivalo

1 Februaro, 2019 - 10:54
Ĉi-kune la informoj

Ĉu Etienne Vermeersch estis esperantisto?

30 Januaro, 2019 - 13:05
Ĵus oni parolis en Radio 1 dum du horoj pri Esperanto kaj pri lingvaj problemoj. La ideo pri la programo ŝajne ekestis kiam oni trovis tekston de la ĵus forpasinta filozofo Etienne Vermeersch en kiu li esprimis sin pozitive rilate al Esperanto. Mi tute ne memoris, sed efektive, en ĉi tiu forumo estas fadeno pri la temo: http://esperanto-forum.org/index.php?topic=836.msg1472 Rilatas al ekspozicio en 2013, Domo de Eŭropa Historio in Ekzilo. En la fadeno eĉ estas ligo al la teksto de intervjuo en kiu Vermeersch esprimis sin favore (sed la pdf-dosiero estas elŝutita nur unu (1) fojon). Ni jam scias ke la interna komunikado en Esperantujo ne glate funkcias…


Eblas reauskulti la elsendon:
- intervjuo kun André Staes: https://radio1.be/wat-als-iedereen-dezelfde-taal-sprak
- intervjuo kun Filip Buekens: https://radio1.be/zorgt-een-gezamenlijke-taal-voor-een-betere-wereld (pri la dua nun ne estas funkcianta ligo al la sondosiero, sed tio certe sekvos dum la tago).

Kluba kunveno Kalmthout

28 Januaro, 2019 - 21:18
21 februaro 2019: Nicky geeft een overzicht van haar reizen, door, voor en met Esperanto. Details weten we nog niet, maar Nicky kennende, wordt het zeker boeiend. Nicky prelegos pri siaj vojaĝoj, per, por kaj kun Esperanto. Ĉar ni konas ŝin, ni certas ke la rakontoj estos fascinaj.

Paroliga kurso por komencintoj kaj progresantoj

28 Januaro, 2019 - 20:00
Kiam: 14:45 - 16:45
Kie: Gebroeders Tassetstraat 23, 3018 Leuven
Kiom: 5 EUR, inkluzive kafon kaj teon

Detaloj aperas en la retejo de Esperanto 3000.

Se vi intencas veni, prefere tion sciigu ĉe la Facebook-okazaĵo.

Helmut Klünder (DE) pri "La fama parko de Wörlitz, rekonita kiel mondheredaĵo"

27 Januaro, 2019 - 19:13
Tre interese aranĝita parko kun multaj elementoj arkitekturaj kaj specialaj plantoj kaj arboj. Ĝi estis konstruita inter la jaroj 1760-1800.

Ben Indestege pri "Miaj vojaĝoj per Pasporta Servo"

27 Januaro, 2019 - 19:10
Ben prelegos pri siaj vojaĝoj per de Pasporta Servo inter februaro 2007 kaj julio 2012. Venu kaj ĝuu kun li la specialajn, kelkfoje surprizajn travivaĵojn dum tiuj vojaĝoj. Ben ankaŭ instigos al konsultado kaj uzado de Pasporta Servo.

"Bildoj pri la jaro 2018 en "La Verda Stelo"

27 Januaro, 2019 - 19:08
Superrigardo de okazaĵoj de la jaro 2018 en bildoj : Klubaj kunvenoj kaj prelegoj dum ĉiuj vendredoj de la jaro, Flandra Kultura Foiro kaj la Malfermo Festo de nova sidejo.