★ Esperantista Brusela Grupo ★

FEL Forumo

Abonrilatu enhavo
Rektaj informoj de Esperanto-forum
Ĝisdatigita: 5 horoj 32 min antaŭe

Biblio-tagoj: Mainz 27.2-3.3.2019

19 Junio, 2018 - 13:34

Bibliotagoj en Esperanto
Mainz 27.02. - 03.03.2019
Rhein-Main-Jugendherberge, Mainz
www.esperanto.de/de/keli/aktivitäten

Informoj: Rudolf Fischer, fischru[a]uni-muenster.de

Re: 3 senpagaj monatoj da MONATO!

18 Junio, 2018 - 08:03
Jam 650 personoj petis la senpagajn Monato-tekstojn. Ĉu ni atingos 1000?

Luminesk en Königswinter (D) 27.12.2018-3.1.2019

16 Junio, 2018 - 22:09
Informoj pri Luminesk' estas je https://www.esperanto.de/eo/enhavo/kie-okazos-la-kvara-luminesk
Plej favora aliĝkotizo ĝis 15.8.2018.

26a de julio: Esperanto-tago

16 Junio, 2018 - 21:00


Se vi iras al la adreso: http://www.linguistic-rights.org/esperanto-tago/ vi trovas la afiŝojn en multaj lingvoj (nl-versio sube).

Ĉi tiuj afiŝoj estas parto de la kampanjo por ke la mondo festu la Esperanto-tagon. Bonvolu utiligi ilin por informi neesperantistojn papere aŭ rete. La grafikisto ĉe UEA faris sian laboron, Nun ĉio dependas de vi!

Amike

Renato Corsetti

Koncerto en BOZAR, Bruselo (ankaŭ televide videbla)

16 Junio, 2018 - 20:49
La 27-an de aŭgusto okazos en Bruselo konferenco kun festa koncerto kun subteno de Unesko; tiu koncerto inkluzivos unu kanton freŝe tradukitan en Esperanton kaj estos samtempe resendita televide en (kiom da? pli ol 80 se mi bone memoras) landoj tutmonde. Tiu kanto estos traduko de "Goin' Home", kanto de Williams Arms Fisher laŭ muziko el la "Largo" de la Novmonda simfonio de Dvořák. La ĥoristoj komencos ĉi-lunde siajn provkantadojn.
 
 Ĉi-kune afiŝo  — bedaŭrinde mi disponas pri ili nur en la franca.

antoine.mechelynck(a)gmail.com

3 senpagaj monatoj da MONATO!

13 Junio, 2018 - 17:41
La magazino MONATO faras nun someran kampanjon (almenaŭ por tiuj kiuj loĝas en la norda hemisfero !) Post simpla peto vi ricevos dum tri monatoj ĉiujn tekstojn el la aktuala numero de MONATO en vian leterkeston. Mezume vi ricevos 3-4 tekstojn semajne. Tentata? Simple postlasu vian retadreson en la jena formularo: https://www.esperanto.be/fel/mon/senpaga3.php
Agrablan legadon!

Forpasis Hans Jankowski 1929-2018

11 Junio, 2018 - 07:49

La fama kaj vere aktiva esperantisto Johannes (Hans) Jankowski mortis. Dum la lastaj jaroj li vivis en flegohejmo en la Ruhr-regiono.
 
Dum jardekoj Hans serioze serĉis kaj esploris rilate al "Esperanto kaj moneroj" kaj "Esperanto kaj medaloj". Li estis aktiva filatelisto. Li faris pionirajn laborojn rilate al Esperanto-kulturo kaj eĉ eldonis fakajn katalogojn.

Dum jardekoj li malavare subtenis la Esperanto-movadon en Nepalo. Ofte li feriis tie kaj invitis kaj pagis la Esperanto-vojaĝojn de nepalaj geesperantistoj.

En la Esperanto-Fondaĵo Cesar Vanbiervliet de li estas la libretoj Esperanto-medaloj : 1912 - 1995, Esperantomono : ilustrita historio pri universala monosistemo kaj Esperanto-poŝtmarkoj : 1912-2001.

(laŭ informo de Esperanto-Centro, 37412 Herzberg am Harz)

La mortanonco estas kopiita sube, ankaŭ legeblas je http://trauer.ruhrnachrichten.de/traueranzeige/johannes-jankowski

Re: Malferma tago en Antverpeno

10 Junio, 2018 - 16:21
Saluton!(se la loko de ĉi tiu mesaĝo ne taŭgas, bv. forigi ĝin kaj sciigi kie mi metu ĝin…)Mi venos al la malferma tago/festa malfermo de la FEL- & LVS-ejo sabate la 16-an de junio. Tiu-okaze mi venos kun saketoj da semoj, kaj saketoj de laŭro-folioj por vendi ilin profite al la veno de orienttimoranoj al la UK en Lisbono. Se vi ne bezonas semojn ĉar vi jam havas multajn, kiujn vi jam ne bezonas… kunportu ilin, por ke mi vendu ankaŭ tiujn! Eblas ankaŭ interŝanĝi semojn!Tian interŝanĝon, kun eblo aĉeti, mi ankaŭ faros dum la Movada Foiro en Lisbono, do ajnaj semoj restantaj, estos uzataj tie. Al la festa malfermo mi ankaŭ kunhavos belajn verdajn sakojn el biologia kotono kun la TEVA-simbolo, profite al TEVA (vegetaranaj esperantistoj). Ĝis tie!Heidi

Bicikla karavano Berlino-Lisbono ekos je la 10a de junio

8 Junio, 2018 - 21:03

Komencis ni taglibron pri nia bicikla karavano al Lisbono:
http://bemi.tejo.org/vokovo

Ĉu vi volas sekvi niajn aventurojn survoje de Berlino al Lisbono?
Vi havas du eblecojn por ricevi sciigon pri ĉiu nova raporto:

1. Aliĝu al nia retpoŝta dissendolisto per retletero kun ajna enhavo al vokovo+subscribe@googlegroups.com (por tio ne necesas Google-konto).
2. Aliĝu al nia grupo en facebook: https://www.facebook.com/groups/vokovo/

Planoj pretas por la unuaj 950 km.Ni startos en dimanĉo, la 10-a de junio 2018, je 9:30 h en Berlino ĉe la fama monumento Brandenburger Tor.

Vi povas renkonti nin je vendredo, 22.6. 20:00 h  en Esperanto-Centro, la nova sidejo de Flandra Esperanto-Ligo kaj La Verda Stelo , Lange Beeldekensstraat 169, 2060 Antwerpen

Se vi deziras renkonti aŭ akompani nin, skribu al Christine <christine.duisburg@gmx.de>.

Hommage aan Frederiek Vanden Brande door Comité Jean Pain

3 Junio, 2018 - 19:50
Wij nodigen jullie uit op een hommage aan Frederik op zaterdag 23 juni 2018 om 10.30u. in de tent op de paardenwei (nabij die molen) achter het ouderlijk huis.


EEU (Eŭropa Esperanto-Unio organiseerde van 24.04 tot 01.05.2000 het 4a Eŭrop-Unia Esperanto-Kongreso in Oostende, met als thema: EKOLOGIO, ŜLOSILO POR LA TRIA JARMILO. Het Comité Jean Pain met Frederik Vanden Brande was één van de belangrijkste deelnemers.

http://www.comitejeanpain.be/

Kalmthout: Kluba kunveno

27 Majo, 2018 - 20:51
Wij wandelen in Woensdrecht (Ned.) naar het Bloempjesven, begeleid door Rien. Bijeenkomst om 19 u 15 aan café Trapke-op langs de weg tussen Huijbergen en Wouwsche Plantage. Vespera promenado en Woensdrecht al la Bloempjesven. Ni trovos nin reciproke je la 19 h 15 ĉe Kafeo Trapke-op laŭlonge de la vojo de Huibergen al Wouwsche Plantage.
 

Esperanto en Belgio dum la Unua Mondmilito

27 Majo, 2018 - 19:18
Mi pensis ke dum la Unua Mondmilito la Esperanto-movado en Belgio apenaŭ aktivis, sed mi eraris. En kolekto de glumarkoj mi trovis belan glumarkon eldonitan okaze de kristnasko 1917, kaj pli simplan (en versioj ruĝa-verda kaj nigra) per kiu estis anoncita la unua 'Waesa Kongreso' en St. Nikolaas-W je 20.5.18.
Sur la unua glumarkoj estas la literoj 'HVB' aŭ 'AVB', verŝajne la desegnanto. Kiu povus esti?
Bedaŭrinde apenaŭ troveblas revuoj de lokaj grupoj el tiu epoko.

Roland Rotsaert

Lingvo

27 Majo, 2018 - 14:13
Ni invitas vin al nia monata kunveno kiu okazas en Groeningeheem, Passionistenlaan 1 (salono 2) je 19h30Temo: ludi en Esperanto

Lingvo

27 Majo, 2018 - 14:10
Ni invitas vin al nia monata kunveno kiu okazas en Groeningeheem, Passionistenlaan 1 (salono 2) je 19h30Temo: ludi en Esperanto

Lingvo

27 Majo, 2018 - 14:07
Ni invitas vin al nia monata kunveno kiu okazas en Groeningeheem, Passionistenlaan 1 (salono 2) Temo: ludi en Esperanto

Leeuwarden: Semajno de Esperanto

26 Majo, 2018 - 17:20
 Dum la tuta somero okazos la lingva festivalo Lân fan Taal (Lando de Lingvo) en la ĉefurbo de Frislando: Leeuwarden. Ĉiun semajnon oni atentas pri alia lingvo. Tuta semajno por kaj pri Esperanto!  Dum tiu semajno vi povas senpage partopreni diversajn progamerojn. Estos koncertoj de Kajto kaj Jonny M. Dum diversaj tagoj okazos Esperanto-kursoj. Estos prelegoj en la nederlanda lingvo kaj Esperanto. Eble estos gvidata promeno en Esperanto tra la urbo.

Informoj:
Kontaktadresoj: 

 

Den Haag: NEJ Parkpop-tago

26 Majo, 2018 - 17:02
La lasta NEJ-tago antaŭ la somerferioj estos je sabato la 23-a de junio en Hago, kie ni ĝuos la senpagan festivalon Parkpop. Aliĝi eblas per jena ligilo. Informoj: www.esperanto-jongeren.nl

Gento: Promeno "La Sudkvartalo kaj la ĉirkaŭaĵo"

26 Majo, 2018 - 16:42
Zaterdag 23 juni: Wandeling onder leiding van Jacques Huys, met als thema "De Zuid en omgeving" Afspraak: oude bibliotheekgebouw (W. Wilsonplein om 14.30uur). De wandeling kan afgesloten worden met een etentje. Rondleiding in het Nederlands, dus ook familie en vrienden zijn welkom.
Sabaton la 23an de junio: Promeno sub gvido de Jacques Huys, pri la temo "La Sudkvartalo kaj la ĉirkaŭaĵo". Rendevuo: konstruaĵo de la antaŭa biblioteko (W. Wilsonplein ja la 14.30a horo). La promeno finiĝos per eventuala komuna manĝo. Gvidado nederlandlingva, do familio kaj amikoj estas bonvenaj.
Ĉiuj informoj: http://www.esperantogent.be/

Oostende: etentje einde werkjaar te Raversijde

26 Majo, 2018 - 16:38
Meer info Flory Witdoeckt, flory2@witdoeckt.be, tel 059 702914