★ Esperantista Brusela Grupo ★

FEL Forumo

Abonrilatu enhavo
Rektaj informoj de Esperanto-forum
Ĝisdatigita: 1 horo 9 min antaŭe

Zamenhoftago je 15 decembro en Lieĝo: portu librojn kaj flagon por Kongolando

4 horoj 36 min antaŭe
saluton
La 20-an de decembro mi reiras al Angolo pro miaj esploroj. Se mi sukcesas ricevi antaue vizon por Kongolando, mi iros ankau tien. Loka esperantisto petis min kunporti franclingvajn lernolibrojn kaj vortarojn kaj E-flagon. Mi havas kelkajn librojn, sed ne plu multe, char mi jam kunportis la franclingvajn al Maroko chi-somere.
Se vi havas ion, vi povas doni al mi en Liegho (mi venos por la koncerto).
Dankon
Heidi

PEKO 2019 in Simmerath (D) de 18a ĝis 22a de aprilo

7 Decembro, 2018 - 13:31

Ekde 2011, PEKO estas LA Esperanto-renkontiĝo en Belgio: internacia dank’al la partoprenado de multaj flandroj, valonoj, bruselanoj kaj eksterlandanoj, profesie organizita, malfermita al ĉiuj, kaj kun bonegaj manĝoj.
Tiel kiel por la antaŭaj PEKOj ni preparas ampleksan kaj mojosan programon: Esperanto-kursoj diversnivelaj, bierfarado, diskoteko, promenadoj, ekskursoj, prelegoj, manlaborado por infanoj (kaj aliaj), libroservo de FEL…
Legu detalajn informojn je http://verdajskoltoj.net/peko/

julio 2019: IIK, Infana-adoleskanta Kongreseto dum UK en Lahti

6 Decembro, 2018 - 19:25
IIK, Infana-adoleskanta Kongreseto, okazos de la 20a ĝis la 27a de julio 2019 en randa kvartalo de la urbo Lahti, norde de Helsinko, samtempe kun la 104a UK. La infankongresa temo provizore estas « mil kaj unu lagoj », ĉar ni vivos apud la 1001a! Vizitu la IIK-kongresejon.

Detalaj informoj troviĝas je http://bertosch.free.fr/iik2019/

Ĝuu la belegajn Flandrajn Ardenojn

4 Decembro, 2018 - 22:10
Bona novaĵo: la 'Tago de la Flandraj Ardenoj' (TFA) denove okazas laŭ la tradicia maniero!


Post kelkjara malentuziasmigo de la organizantoj, dum kiu mi organizis mian 'propran' TFA la naturasocioj de la Flandraj Ardenoj denove decidis inviti al promenado grupojn de interesitoj.


Ĝi okazas laŭ la tradiciaj formulo: promenado antaŭtagmeze, kunveno en centra loko por tagmanĝi kaj posttamgeza promenado.
Notu jam nun: dimanĉo la 28a de aprilo! Pli da detaloj sekvos.


Ĝis,
piet.glorieux@gmail.com
       

Volontula agado Piet Glorieux

4 Decembro, 2018 - 21:53
Mia ĉefa volontula agado estas la 'ĉefredatoreco' de Horizontaal. Krom tio mi servis FEL ankaŭ kiel kunorganizanto de diversaj "ad hoc" eventojn: postkongreson UK 2015, Beneluksa kongreso 2016, malferma festo Lange Beeldekensstraat. Mi ankaŭ dediĉis tempon al la translokigo de la malnova domo al Lange Beeldekensstraat.

Krom tio mi ankaŭ estas sekretario de Esperantogrupo La Konkordo en Kortrijk, kiun mi klopodas vivteni. Ĉefa ĉikadre estas la organizado de la Tago de la Flandraj Ardenoj.
Mi ankaŭ servas kiel 'onklo' en la projekto Ekparolu de edukado.net.
La lastaj aktivecoj ne rekte apartenas al la FEL-aktivecoj.

Brugge, 2 marto 2019: Heidi Goes prezentos sian libron

30 Novembro, 2018 - 17:14

Ni invitas vin ĉeesti nian kunvenon je la 2a de marto 2019.


14a30: Heidi Goes prezentos sian libron 'Movadaj insuletoj' pri Esperanto en Indonezio.
15a15: demandoj - pauzo kun teo, kafo kaj kukoj
16a00: Foto-prezentado pri Kabindo (Angolo)

Ĉiuj estas bonvenaj ekde la 14a horo en Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge.
Prefere anoncu vian partoprenon ĉe Roland (050/330004) aŭ Heidi (goes.heidi@gmail.com)

Erasmus+-projekto 'Multlingva Akcelilo'

30 Novembro, 2018 - 17:06

Daŭras la realigado de la projekto “Multlingva akcelilo”, subtenata de la Eŭropa Unio kadre de la programo “Erasmus+”. La projekto celas per lernado de la modela lingvo Esperanto progresigi la lingvolernan kapablon de mezlernejanoj. La projekton partoprenas naŭ partneroj el vin landoj, inkluzive de E@I.
Legu pli en la artikolo de Peter Baláž, kiu ĵus aperis en la novaĵretejo La Balta Ondo
http://sezonoj.ru/2018/11/ei-8/

Re: Helpo serĉata por priskribi fotojn de Yolande Hubrecht

30 Novembro, 2018 - 13:42
Ĝis nun ankoraŭ ne komenciĝis la priskribo. Se la arĥivo aperigos fotojn, estos unue sur la propra bildbanko (https://erfgoedbrugge.be/).

Roland

Re: Helpo serĉata por priskribi fotojn de Yolande Hubrecht

30 Novembro, 2018 - 12:47
Saluton Roland


Eble indus por tiaj fotoj krei apartan ŝablonon, samkiel oni faris por fotoj de UEA: {{PD-UEA}}
Ekzemple {{PD-Bruĝo}}


Tiam ja devas esti klare ke la urba arĥivo de Bruĝo efektive havis/as la kopirajton je la bildoj kaj pretas ilin disponigi kiel publikan havaĵon.


Vidu https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1923-uea-administra-%C4%89ambro.jpg"Tiu ĉi verko devenas de la arkivo de la Universala Esperanto-Asocio aŭ de la Biblioteko Hector Hodler kaj ĝi estas publika havaĵo. UEA, la kopirajto-posedanto, konsentas pere de sia ĝenerala direktoro Osmo Buller, ke tiu ĉi materialo rajtas esti uzata por iu ajn celo."Se vi konsentas, ĉu vi povas havigi al mi konvenan tekston (kun konkreta nomo de tiu kiu donis la konsenton) por ke mi provu krei tian ŝablonon?


Amike


Yves

Volontulaj laboroj Hans kaj Katja

29 Novembro, 2018 - 17:14
Hans kaj Katja:
La volontulaj laboroj por FEL dum la transloghigo de la Esperanto centro estis multnombraj kaj diversaj: malplenigo kaj purigo de chambroj en la malnova E-centro, farbado, lokigo de pordoj, riparoj ordigo ktp en la nova E-centro.

Ghenerala volontula laboro por FEL: Librovendado dum renkontighoj en Morbecque, Stella Plage kaj laste en Arras dum Lingva festivalo. (Tio signifas ankau elekti kaj poste remeti en la bona loko)
 Jam plurfoje  ni kontrolis la stokon de la libroj de FEL.
Katja ankau respondecas pri Clubnieuws, Clubactiviteiten kaj contactadressen en Horizontaal

Esperantokurso

28 Novembro, 2018 - 15:46
Cours d'espéranto pour débutants et confirmés, sous forme de conversations, présentations, etc. Le cours a lieu tous les mardis matin sauf exception.

Info sur https://esperanto-wallonie.be/

Loko: Centre 3è âge Mascaux, rue des Champs, 124 Marcinelle

Ĉiumerkrede la la 9h30 ĝis la 12h.

Esperantokurso

28 Novembro, 2018 - 15:45
Cours d'espéranto pour débutants et confirmés, sous forme de conversations, présentations, etc. Le cours a lieu tous les mardis matin sauf exception.

Info sur https://esperanto-wallonie.be/

Loko: Centre 3è âge Mascaux, rue des Champs, 124 Marcinelle

Ĉiumerkrede la la 9h30 ĝis la 12h.

Esperantokurso

28 Novembro, 2018 - 15:44
Cours d'espéranto pour débutants et confirmés, sous forme de conversations, présentations, etc. Le cours a lieu tous les mardis matin sauf exception.

Info sur https://esperanto-wallonie.be/

Loko: Centre 3è âge Mascaux, rue des Champs, 124 Marcinelle

Ĉiumerkrede la la 9h30 ĝis la 12h.

Prelego de Vladimir Ronin pri la Historio de la Transsiberia Fervojo

28 Novembro, 2018 - 15:17

La Granda Siberia Fervojo nomiĝas hodiaŭ la Transsiberia Fervojo. Ĝi havas longecon de 7000 km kaj estis preskaŭ konstruita en nur mallonga tempo: de 1891 ĝis 1898. En la samaj jaroj la belgoj bezonis la saman tempon por konstrui en Kongo fervojon de … 400 km! Kio faris tiun paĝon de la historio de la tiama Rusio tiom sukcesa?


Kiam? 18h30 – 20h00
Kie? De Pianofabriek, Rue du Fort-straat 35, 1060 Bruselo


Ekscii pli pri la brusela grupo: http://www.esperantobruselo.org/drupalo/eo

Kurso por komencantoj kaj progresantoj

28 Novembro, 2018 - 15:10

La kursoj okazas ĉiumerkrede (laŭ la lerneja kalendaro) je la 18a30 en la Kultura Centro De Pianofabriek ĉe la 2a etaĝo.


Eo1 : ĉiusemajna porkomencenta kurso kun Fransŭaz en salono Casablanca 1


Eo2 : alterne porprogresanta kurso kun Nikolao / prelegoj en salono Casablanca 2

Babilemaj spagetoj

28 Novembro, 2018 - 15:07

Babilemaj Spagetoj okazas ĉiudualunde de monato kaj estas vesperaj (19:00) ne formalaj kunvenoj por babili dum ni povas eventuale manĝi bonan pladon je pastaĵoj, viandaĵoj, ĉasaĵoj aŭ fiŝaĵoj je prezo malmultekosta (9,50 € - 17 €).


Pli da informoj : kontaktu Nikolao ĉe nikolao@esperantobruselo.org


Adreso : Garden City, Place de la Liberté 6, 1000 Bruxelles

Ĝenerala Asembleo de EBG

28 Novembro, 2018 - 15:03
Ĝenerala Asembleo de EBG okazos la 5an de Decembro en la klubejo de De Pianofabriek, Rue du Fort-straat 35, 1060 Bruselo je la 18a30 en Salono Casablanca I

Tagordo

Bonvenigo, konstato de kvorumo (2/3 el la 10 efektivaj membroj)
Aprobo de pasintjara protokolo
Raporto pri la pasintjara agado kaj nuna stato de la Grupo:
financa, fare de la kasisto.
morala, fare de la prezidanto.
Aprobo de la kontoj kaj malŝarĝo de la nuna estraro.
Sinprezento de la eventualaj kandidatoj por la estrarana elekto.
Elekto de nova estraro.
Elekto kaj/aŭ konfirmo de respondeculoj
Redaktoro de la Revuo
Respondeculo por la organizo de kunvenaj agadoj (prelegoj, ktp …) : Nikolao
Respondeculo por la aliaj eventoj (Eo-Kafejoj-Eskapadoj-Vizito de Muzeoj, ktp …)
Respondeculo por la biblioteko
Respondeculo pri la retejo/Fejsbukpaĝo
Delegito de EBG ĉe la Verdaj Skoltoj : Ivo
Kotizoj.
Planoj kaj proponoj por la nuna lernojaro 2018-2019.
Ĉu dua parto de la promenado laŭ la rivero Woluwe ? Barbara ?
BEF-kunveno okazos en Marto en Charleroi
Kursoj
La 2a nivelo tute ne plu allogas, kion fari ?
Kiel varbi efike – kiu povus starigi proponojn?
104a UK-Lahtio - ne forgesu aliĝi frue (decembre) por profiti pli grandan rabaton
Diversaĵoj

Pliaj detaloj aperas en la kalendaro de EBG

Volontula agado de Marc Vanden Bempt

28 Novembro, 2018 - 14:32
Mi iniciatis kaj daure kunorganizas HungaroMania'n, kiu cxiun paran jaron enhavas esperantan fadenon kadre de la Semajno de Internacia Amikeco.
Mi daure pliampleksigas mian privatan Esperanto-bibliotekon/arkivon, kun nun (fino 2018) 9800 libroj kaj 3400 plenaj (+ multaj neplenaj) jarkolektoj de revuoj.

Anekdotoj kaj dorlotoj de Ivo Durwael

28 Novembro, 2018 - 14:17
Ne estas prelego pro la Kristnasko kaj Novjaro, sed... Ivo festas sian okdekjariĝon, regalos kaj anekdote rakontos pri siaj spertoj en Esperantio.

Programo de la 20h ĝis la 22h. Pordoj malfermaj ekde 19h30. Laŭ interkonsento eblas pli frue eniri. Adreso: Lange Beeldekensstraat 169, 2060 Antwerpen. Ekscii pli pri la antverpena klubo: https://esperanto.be/antwerpen

Zamenhofa Vespero

28 Novembro, 2018 - 14:11

kun ĉefa celo: kunligi membrojn senkrokodile ĉe bongustaj manĝaĵoj en amika  etoso. La kuira teamo preparos festajn pladojn por nin surprizi.La menuo estos jena: antaŭmanĝetoj kun aperitivo, ĉefplado, salato, deserto, kafo/teo. Bonvolu mencii se vi deziras vegetaran, veganan, viandan aŭ senglutenan manĝon.Eblas enskribiĝi por la prezo de 20,00€ ĉe financoj@fel.esperanto.be aŭ 03-234 34 00