★ Esperantista Brusela Grupo ★

Notre objectif est de promouvoir l'espéranto et sa culture à Bruxelles.

Sezonfina Vespermanĝo 2022. Mendoj ĝis 23a Junio

Saluton geamikoj,

Post du jaroj sen sezonfina vespermanĝo, finfine ĉi jare ni denove povas organizi ĝin.
Ĉu vi estas EBGano aŭ ne, egalas, ĉiuj esperantistoj estas bonvenaj kun ties kunul(in)o.
Jen bona okazo por revidi nin unu la alian post tiu damna periodo de KoViMo.

La sezonfina manĝo 2022 okazos mardon la 28an de Junio 2022 je la 18a00 horo.

Les cours et les réunions recommenceront ce 14 septembre 2021

Atention à partir de cette saison, les cours et réunions auront lieu les mardis soir, de 18h30 à 20h00.

Les cours pour débutants auront à nouveau lieu virtuellement au moyen du programme Zoom qui est téléchargeable gratuitement ici https://zoom.us/ . Les participants au cours recevront un lien pour se connecter.
NB : Le programme existe pour ordinateurs, tablettes et smart-phone (Apple et Android).

Par contre les réunions de conversations et conférences du club auront lieu en présentiel dans la salle Casablanca du Centre Culturel « De Pianofabriek », Rue du fort 35, à 1060 St-Gilles (voir le plan d'accès), à proximité pédestre de la station souterraine du tram « Parvis de St-Gilles », chaque mardi en dehors des vacances scolaires.

Plus d'infos !

Cotisations 2022

Voici venir le moment de payer ou renouveler votre cotisation à EBG.
Encore plus aujourd'hui qu'auparavant, le club a besoin du soutien de tous, sans quoi il risque de bientôt disparaître, do veuillez absolument sans attendre vous faire membre ou renouveler votre cotisation et bien sûr recruter de nouveaux membres !

Vous trouverez toutes les infos dans le tableau des cotisations 2022.

Prochains événements

À cause d'un problème lié à la transition vers la nouvelle version de Google-Calendar (v3), la rubrique d'agenda "Bientôt …" dans la colonne de gauche ne fonctionne provisoirement plus.
Pour retrouver notre calendrier cliquer sur ce lien ou "Calendrier Espéranto" dans le menu supérieur.

Christiane De Vleminck forpasis …

Karaj amikoj,

Kun granda bedaŭro, mi sciigas al vi la forpason de Christiane De Vleminck.
Ŝi estis iama membro de nia klubo, sed jam de longe retiriĝis de nia movado. Ŝi kunverkis tre konatajn librojn kune kun Emile Van Damme : interalie, ABC-Gramatiko de Esperanto kaj la 3 Leksikaj Kursoj (iuj estis re-eldonitaj kaj do estas ankoraŭ disponeblaj).

Ŝi estis 95 jara kaj mortis la 30an de Marto 2021 en malsanulejo pro KoViM-19.

La klubo prezentas siajn kondolencojn al la familianoj.

Mesaĝo de nia Prezidanto koncerne la agadojn de EBG dum la virusa krizo

Karaj membroj kaj simpatiantoj,

pro la evoluo de la situacio kun La viruso, ni jam forte dubis ĉu daŭrigi niajn kunvenojn, ni jam pensis nuligi ilin. Post la hieraŭaj decidoj de la registaro, tute evidentas ke ni nuligas ĉiujn renkontiĝojn ĝis pliboniĝo de la situacio.

Ja bremsi la epidemion tre gravas por ke la sanservoj povu plu funkcii,ja nia averaĝa aĝo indikas ke ni pli riskas ol grupo de junuloj. Do evitu tro riski, ni tutkore deziras bonan sanon al vi ĉiuj.

Eble perreta kunveno estus interesa sperto?
Ĉu Skype estas bona solvo? Ĉu multaj el vi estas sur tiu sistemo? Ĉu iu proponas pli bonan solvon?
Ni volonte gardus regulan kontakton kun ĉiu el vi kiu ŝatus!
Ne hezitu reagi, kion ajn vi pensas pri tio.

Restu gajaj!
Bernard-Régis
Prezidanto de EBG

Fête Zamenhof 2018 à Liège

Zamenhoffesto 2018 en LieĝoBrel en Esperanto

La Ĝenerala Asembleo de EBG 2017

La Ĝenerala Asembleo de EBG okazos Merkredon la 20an de Decembro 2017
je la 18a30 en Salono Casablanca 2.

- Efektivaj membroj (kiuj, konforme al la Statuto, konsistigas la ĝeneralan membrokunvenon),
Francine SPERBER, Eric BAERT kaj Clara BRACKE estas insiste -
- kaj estraranoj, Bernard-Régis LARUE (Prezidanto), Angelos TSIRIMOKOS (Vic-Prezidanto), Yves DE KEYZER (Sekretario), Jan AMADORI (Kasisto), Françoise PELLEGRIN, Barbara POTERUCHA kaj JM Nicolas de BUYL tre insiste - petataj ĉeesti.

Se tamen vi tute ne povas partopreni la ĜA-on, nepre ne forgesu doni skriban prokuron al iu alia efektiva membro por vin reprezenti.
NB : Membro rajtas reprezenti nur unu alian membron (Art. 16 de la statuto).

Kompreneble, ĉiuj kotizpagintaj membroj estas bonvenaj kaj havas parolrajton, kvankam sen voĉdonrajto.

La estraro de EBG

Musklaku ĉi tie por vidi la Tagordon de la ĜA 2017

FÊTE ZAMENHOF 2017 Á BRUXELLES

Portugala banderolo

Chers amis,
EBG, le Club de Bruxelles vous invite à participer à sa ZAMFESTO belge qui aura lieu le samedi 16 décembre 2017 à partir de 11h30. Vous trouverez toutes les informations dans le formulaire d'inscription ci-dessous.

FÊTE ZAMENHOF 2017 Á BRUXELLES

VEUILLEZ ABSOLUMENT VOUS INSCRIRE AU PLUS TARD LE 9 DÉCEMBRE AVANT MIDI.

Nous espérons vous voir lors de cette Fête ZAMFESTO.
À bientôt.
L'équipe de EBG

URĜA PETO : Rekonstruo de bazlernejo en Sarawe (TZ)

Muklakante sur 'Legu pli' sube dekstre de tiu mesaĝo,
BONVOLU NEPRE LEGI LA EGE URĜAJN SINSEKVAJN MESAĜOJN TRANSSENDITAJN DE NICKY.

"NI BEZONAS ĈIES HELPON."

Syndiquer le contenu