★ Esperantista Brusela Grupo ★

Omaĝo al nia iama Prezidanto Emile van Damme

La 7an de Majo forpasis nian iaman prezidanton Emile van Damme

La ceremonio honore al Emile okazos *dimanĉon, la 30an de Junio je 17h

*en la festosalono* de Kultura Centro Westrand *(Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek).
Eniro tra la ĉefenirejo de la Kultura Centro. Vojmontriloj indikos kiel iri.

Post la ceremonio ĉiuj ĉeestantoj estos atenditaj en Lou’s Plek (sama adreso) por eta manĝo. Plej laste je 20h oni finos la kunestadon.

Bonvolu konfirmi vian ĉeeston antaŭ la 7a de junio (kun la nombro de ĉeestantoj) ĉe piet.glorieux@gmail.com .

Bonvolu ne donaci florojn aŭ florkronojn sed prefere vi ĝiru sumon al Flandra Esperanto-Ligo, konto BE31 4025 5105 3155, kun mencio "Donaco memore al Emile van Damme".