★ Esperantista Brusela Grupo ★

Kalendaro de okazontaĵoj Esperantaj

Musklaku eventon por malkovri la priajn detalojn.
Vi ankaŭ povas elekti la enpaĝigon : laŭsemajne, laŭmonate aŭ laŭliste.