★ Esperantista Brusela Grupo ★

Disdoni Esperanton kaj ĝian kulturon en Bruselo estas nia celo.

Venontaj prelegoj kaj Ĝenerala Asembleo ĉe EBG

la 14an de Novembro : Prelego de Vlaďka Chvátalová pri "Benino - lando de voduo"

Benino - Lando de voduo

la 28an de Novembro : Ĝenerala Asembleo de EBG.

la 12an de Decembro : Prelego de Bernard-Régis LARUE pri "Fuŝaj tradukoj en nomoj de stratoj de Bruselo.".

Notu ankaŭ ke "Aktuala 4/2012", versio papera, havas iom da malfruo, tamen ĝi jam estas legebla surrete tie https://sites.google.com/site/ebgaktuala/

Kunvenoj - Kursoj ekde la 12an de Septembro

Jam la fino de la ferioj. Ekde la 12an de Septembro rekomencos la kunvenoj kaj kursoj

Ili, kiel kutime, okazos ĉiumerkrede de 18:30 ĝis 20:00 sur la unua etaĝo de la
Konstruaĵo de la Eŭropa Komisiono, Rue Van Maerlantstraat 2, Bruxelles 1000 Brussel
http://goo.gl/maps/geize

Vi trovos la datojn de la kunvenoj/kursoj (ruĝe) kal prelegoj (blue) en la maldekstra menuo, musklaku sur la tekston por havi pliajn informojn.

Esperanto-Kafejo sur teraso

Amarilio Hevia de Carvalho ĉe la Verda Stelo

Amarilio Hevia de Carvalho

Informo el la Verda Stelo

La 13an de Julio, je la 20a horo
Amarilio Hevia de Carvalho, 79-jara brazila ekscentrulo prezentos monologon pri Tiradentes, fidoplena martiro, en la Esperanto-centro, Frankrijklei 140, 2000 Antwerpen. Amarilio jam sukcese prezentis la teatraĵon en plej diversaj lokoj en Brazilo en la portugala kaj en Esperanto. Li ankaŭ prezentos ĝin dum la Universala Kongreso en Hanojo.
La prezentado en Antwerpen estas la nura en nia regiono! Ne maltrafu tiun unikan eblecon. Detalojn pri la prezentado vi trovos en la ĉi kuna aldonaĵo.
La prezentado estas senpaga. Sed ni metos pelvon por libervolaj donacoj por kontribui al la vojaĝkostoj de la artisto.
Se vi antaŭmendas (tel. 0032 (0)3 234 34 00) vi povos manĝi en la klubejo je la 18:30 kaj jam konatiĝi kun la aktoro.
Bonvolu diskonigi tion al la membroj de via klubo kaj al konataj samideanoj.

La estraro de La Verda Stelo.

Sezonfina Vespermanĝo por EBGanoj la 27an de Junio

Jam la fino de tiu sezono!

Kiel tradicie ni organizas sezonfinan vespermanĝon la 27an de Junio je la 18:30 en la fama ĉina restoracio "La Cité du Dragon", kies ĝardeno (en kiu eble ni manĝos se la vetero tion permesas) estas vere mirinda.

La mirinda ĝardeno

Ĉiuj klubanoj estas bonvenaj.
Ne hezitu, venu kun akompanulo(j)!

Nepre aliĝi ĉe Nikolao
aŭ vespere per telefono 0478 382 981

La Cité du Dragon
Chaussée de Waterloo 1024
1180 Bruselo (Uccle)
www.citedudragon.be

Legu pli ĉi tie por la informoj pri la transportrimedoj.

Esperanta Kafejo en Bruselo la 16an de Junio (ekde 18h00)

Karaj gesamideanoj,

SiSiSi

Rememorigu ni ke tiuj neformalaj renkontiĝoj estas malfermitaj al ĉiuj, Esperantparolantoj, Esperantistoj kompreneble, sed ankaŭ al ĉiuj tiuj, kiuj ne parolas Esperanton kaj tamen estas scivolemaj pri tiu lingvo, kulturo, ktp …

Unu nura nepra kondiĉo :
via bonhumoro!

Bernard-Régis La Rue prelegos pri la plej belaj steloj en la ĉielo

Written_in_the_Stars.jpg

Denove Bernard-Régis regalos nin per siaj ege belaj fotoj de la plej belaj steloj en la ĉielo.

Venu multnombraj.

Steloj en la ĉielo

Esperanto Kafejo en Bruselo la 21an de Aprilo 2012

Karaj gesamideanoj,

SiSiSi

Rememorigu ni ke tiuj neformalaj renkontiĝoj estas malfermitaj al ĉiuj, Esperantparolantoj, Esperantistoj kompreneble, sed ankaŭ al ĉiuj tiuj, kiuj ne parolas Esperanto kaj tamen estas scivolemaj pri tiu lingvo, kulturo, ktp …

La UEA-prezidanto, Probal DASGUPTA honorigos EBGon per vizito la 2an de Majo

Prof. Probal DASGUPTA, la Prezidanto de UEA

Prof. Probal Dasgupta ne prelegos formale, sed babilos improvize kun la ĉeestontoj.

Ekzercetoj

Pri la vorto MEM

La vorto mem devenas ja de la franca samsona vorto même, sed havas malpli vastan signif- kaj uzo-kampon. La franca 'même' estas tradukenda Esperanten laŭ tri malsamaj manieroj :

1) per mem, kiam oni insistas pri la koncernata persono aŭ afero, ekz.

    Mi mem devas ĉion plenumi = Je dois tout faire moi-même

    La ambasadoron akceptis la reĝo mem [kaj ne iu ministro]

Abonrilatu enhavo