★ Esperantista Brusela Grupo ★

Feed-aggregator

Re: Teatraĵo de Lucas Derijcke: "Esperanto" en NTGent Arca 20.00a horo

FEL Forumo - do, 3 jan 2019 2:37
Ĉu pli da prezentoj dum monatoj kaj diversloke en Belgio ?
Vidu : http://www.nieuwstedelijk.be/project/esperanto


Intervjuo kun Lucas Derycke (nederlandlingve) :
Lees hier een uitgebreid interview met Lucas Derycke over Esperanto : http://www.nieuwstedelijk.be/files/downloads/hns-espernanto-interview-lucas-derycke.pdf

BEMI-semajno, 22-30 junio 2019

FEL Forumo - di, 1 jan 2019 8:35

Ni kore invitas vin partopreni en la BEMI-semajno, kun ĉiutagaj biciklaj ekskursoj al interesaj lokoj de sabato, la 22-a, ĝis dimanĉo, la 30-a de junio 2019 en Herzberg am Harz, la Esperanto-urbo en Germanujo.

Pli da informoj kaj aliĝilo je https://bemi.tejo.org/semajno/
https://eo.wikipedia.org/wiki/Biciklista_Esperantista_Movado_Internacia

La Progreso: Y. Nevelsteen pri E-o vortoj uzitaj en komerco

FEL Forumo - ma, 31 dec 2018 14:24
Je la 20.00a horo en Gent La Progreso Peter Benoitlaan 117 Gentbrugge.
Yves Nevelsteen prezentos sian kolekton de Esperantovortoj uzataj en komerco kun komentoj pri la kialoj kaj spertoj kun la kontaktitaj firmaoj.

Teatraĵo de Lucas Derijcke: "Esperanto" en NTGent Arca 20.00a horo

FEL Forumo - ma, 31 dec 2018 14:09
Venu multnombre al Gent por la teatraĵo "Esperanto" je la 20.00a horo en NTGent Arca

info: https://www.ntgent.be/nl/producties/esperanto

Jarkunveno La Progreso

FEL Forumo - ma, 31 dec 2018 14:00
Jarkunveno kun akcepto kaj frandaĵoj. raportoj pri la pasintaj aktivecoj kaj proponoj por la estonteco. Kasista raporto. Ekde 19.45a horo.

Tutbelga Zamenhoffesto

FEL Forumo - za, 29 dec 2018 22:32
Ĉijare La Verda Stelo el Antverpeno vin invitas en .... Antverpeno, por la tutbelga Zamenhoffesto.

prelego "Tradukado ĉe Eŭropa komisiono"

FEL Forumo - za, 29 dec 2018 22:26
Oscar skribis:
"Kiel staĝanto ĉe la Ĝenerala Direktejo pri Tradukado de Eŭropa Komisiono, mi multe spertis pri la laboro de profesiaj tradukistoj kaj ankaŭ pri la lingvouzo en Eŭropaj instancoj. Kvankvam la angla estas la neoficiala laborlingvo de la Komisiono kaj la superreganta lingvo en la aparta komunumo de EU-dungitoj, la Eŭropaj instancoj estas en almenaŭ certaj situcioj leĝe devigataj komuniki plurlingve kun la ekstera mondo kaj kelkfoje inter si.
Mi provos respondi al la sekvontaj demandoj:
  • Kiel oni tradukas al sia gepatra kulturlingvo kiam ĝi estas uzata kiel teĥnika pontlingvo?
  • Kiaj dokumentoj estas tradukitaj?
  • Ĉu maŝina tradukado estas danĝero aŭ ŝanco por plurlingveco?"

Leteroj: Venkis la brazila Trump

Monato - zo, 23 dec 2018 15:37

Leteroj: Abelterapio

Monato - za, 22 dec 2018 12:34
Inhoud syndiceren