★ Esperantista Brusela Grupo ★

Feed-aggregator

MALFERMA TAGO UEA LA 30-A NOVEMBRO

FEL Forumo - zo, 15 sep 2019 18:55

La stabo de la Centra Oficejo de UEA kaj TEJO invitas vin al la 51-a Malferma Tago, kiu okazos sabate, la 30-an de novembro 2019, de la 10-a ĝis la 17-a horo en la CO de UEA kaj TEJO en Roterdamo ĉe Nieuwe Binnenweg 176.La evento estas registrita en Eventa Servo: https://eventaservo.org/eventoj/iWnVaxUygORJVwBq kaj en Fejsbuko: https://www.facebook.com/events/2226908600933748/?ti=cl
La programo:10:00- 10:30: Akcepto.10:30- 10:50: Libroservaj novaĵoj; Ionel Oneţ.11:00- 11:45: Prelego; Orlando E. Raola, nova estrarano de UEA, pri "Ĉu ni parolis science? Ekskurso tra sep jardekoj de faka kaj populariga scienca verkado en Esperanto".12:00- 12:45: Prelego; Heidi Goes, pri komenciĝanta Esperanto-movado en Angolo.12:45- 13:40: Tagmanĝa paŭzo.13:40- 14:00: Prelego; Klara Ertl, pri pedofilio.14:00- 14:45: prelego; Guillaume Armide, pri "Ĉu vi volas pravi aŭ feliĉi? SenPerforta Komunikado (SPK)."15:00- 15:45: Prelego; Duncan Charters, la nova prezidanto de UEA, pri "Interkultura Kompetento kaj miskomprenoj inter diversaj grupoj inkluzive de Esperantistoj".16:00- 16:30: Prelego; Joop Kiefte, la nova prezidanto de TEJO.16:30-17:00: Dialoga momento kun la prezidantoj kaj estraranoj de UEA kaj TEJO.
Aldone al specialaj ofertoj, la vizitantoj povos profiti de ĝenerala sesona rabato en la Libroservo. Kafo kaj teo estos senpagaj.Orlando E. Raola, estrarano de UEA pri kulturo kaj kongresojSaid Baluĉi, stabano de TEJO


Trovu ĉiujn Gazetarajn Komunikojn ĉe la retejo de UEA: uea..org/aktuale/komunikoj

Re: 18 oktober 2019: Tago de Samarkando

FEL Forumo - do, 12 sep 2019 10:58
Okaze de tiu ĉi artikolo indas memorigi, ke tri artikoloj pri Samarkando en la lastaj ses monatoj estis la plej ofte konsultataj artikoloj en Monato.


Vidu: https://www.monato.be/index_pop.php

18 oktober 2019: Tago de Samarkando

FEL Forumo - wo, 11 sep 2019 16:20

Karaj amikoj, kolegoj, samideanoj,

Baldaŭ denove venos la signifoplena dato kaj festa okazaĵo por la urbo, pri kiu multaj loĝantoj de nia planedo ŝatas pensi, memori, revi kaj paroli. La 18-a de oktobro – la Tago de Samarkando. La evento celas refokusigi nian rigardon je alloga belo, unika aromo kaj arkitektura dekoro de la urbo. Tradicie, estas invitataj kontribui ĉiuj, por kiuj Samarkando estas pli ol nura urbo. Por kiuj ĝi estas vivanta memoro, emociplena historio, signifa malkovro, amdeklaro, rendevuejo kaj eĉ sorto. Ĉiuj, kiuj persone spertis la mirindaĵojn de Samarkando en realo, ĉu de malproksime, ĉu estinte tuj apude aŭ eĉ nur en siaj pensoj aŭ sonĝoj, konservis neforviŝeblajn impresojn pri la grandioza historia heredaĵo kaj neordinara nuntempa kulturo de la mondfama urbo.

Kaj ĉiujare venas la Tago, kiam ni esperas, ke almenaŭ por momento, vi transformos viajn pensojn kaj sentojn en ion kreivan por el la fundo de via animo esprimi – naskitajn fare de via koro kaj enstampiĝintajn en via menso – rememorojn pri tiu ĉi speciala loko. Tio estas eblo por dividi viajn travivaĵojn kaj sentojn, por konigi viajn specialajn spertojn kaj tra tiu ĉi transdono denove fari Samarkandon rendevuejo por homoj kaj kulturoj, tradicioj kaj novigoj, por Oriento kaj Okcidento, Sudo kaj Nordo. Ja ĉiam tiel estis en la pasinteco kaj estu tiel ankaŭ en la estonteco!

Eble por iuj, ununura vorto sufiĉos por esprimi tiun ĉi vizion; iuj skribos personan leteron al Samarkando aŭ verkos saluton forme de poemo, kanto, desegnaĵo; aŭ komunikos siajn bondezirojn aŭ sonĝojn por la estonteco de la urbo… Kompreneble, ĉio dirota kaj verkota pliproksimigos nin unu al la alia, unuigos nin ĉirkaŭ la eternaj valoroj, pliigos niajn konojn, evoluigos spertojn, plifortigos pacon kaj harmonion – ĉion, kio ebligis al Samarkando atingi la majestecon kaj por ĉiam eniri la historion.

Bonvolu sendi viajn reeĥojn, gratulmesaĝojn ka...

Vieno - Simpozio pri planlingvoj kaj lingvo-planado, 24-25 oktobro 2019

FEL Forumo - ma, 9 sep 2019 14:07
Karaj kaj estimataj,

Mi ŝatus atentigi vin pri la simpozio
Planned Languages and Language Planning - Symposium on the occasion of the 90th anniversary of the Esperanto Museum
Pluajn informojn vi trovas sur jena paĝo: www.onb.ac.at/esperantosymposium

Korajn salutojn,
Bernhard Tuider (bernhard.tuider(a)onb.ac.at)

Leontine Janssens forlasis nin

FEL Forumo - ma, 9 sep 2019 7:50
Sabaton la 7an de septembro 2019 Leontine Janssens, je la aĝo de 74 jaroj, perdis la batalon kontraŭ kancero. Ŝi estis tre aktiva membro de la Antverpena Esperanto-Grupo. La funebra anonco estas aldonita al tiu ĉi mesaĝo.

Oostende : Prelego de Alexandr Melnikov (Rusio)

FEL Forumo - zo, 8 sep 2019 14:45
Li prelegos je la 17a horo en OC De Boeie, Kerkstraat 35, Oostende

Torpedo klerigprogramo en Herzberg 1-6 oktobro 2019

FEL Forumo - do, 5 sep 2019 20:09

Organizantoj: Asocio de Germana Esperanto-Instruistoj (AGEI) & GEA - Filio por Kulturo kaj Klerigado, Esperanto-Centro Herzberg

Temo: Prospektivaj vojoj al la esperantrilata klerigado

Alveno: 01.10.2019 (mardo) ekz. por eksterlandaj partoprenantoj aŭ

ekz. 03.10.2019 (ĵaŭdo, ŝtata festotago)

01.10.19 (ma) 16:30 h Esperanto-Klubo (LEB) en Esperanto-Centro Herzberg (ICH)

02.10.19 (me) Kontaktvizitoj ĉe la universitato Göttingen, ekz. ĉe gravaj bibliotekoj kaj hungara katedro (kun elstara fakbiblioteko)

03.10.19 (ĵaŭdo) 10h Dumtage vizitoj de „niaj bibliotekoj kaj arkivejoj“ en la urba biblioteko, arkivo en la malnova urbodomo, kromarkivo en Herzberg-Sieber, Centra Biblioteko en ICH

15h Vizito de la Muzeo en la Welf-Kastelo kun la aktuala Esperanto-fakekspozicio (14)

04.10.19 (ve)  9:30 h Arkivoj, Bibliotekoj kaj Muzeoj ril. al Esperanto (Peter Zilvar)

11:00 h La diversaj kolektaĵoj en ICH kun aparta prezentado de speciala libroangulo kun unikaj didaktikaj kaj metodikaj lernhepiloj (Zsófia Kóródy), 12:30 h – 14:00 h Tagmeza paŭzo

14:00 h Enkonduko al Esperanto-Lingvistiko (Prof-ino Ilona Koutny), 15:30 Kafopaŭzo

16:00 h Fakaj demandoj, respondoj, konsiloj                  18:30 h Komunaj vespermanĝoj

05.10.19 (sa) 9:30 h Niaj abundaj arkivaj kaj bibliotekaj materialoj laŭ specioj kaj temoj, ekz. por diverstipaj esplor- kaj klerigceloj. Kiaj estontaj plibonigoj kaj rimedoj? Kun diskutoj, sugestoj, ktp. (Zsófia Kóródy + Peter Zilvar)

11:00 h 2019:Jaro de la Indiĝenaj lingvoj:Kiuj minoritataj kulturoj kaj lingvoj estas agnoskitaj?

12:00 h Amaskomunikiloj kaj nuntempa p.r. en kaj pri la sorabaj lingvoj (Martin Ptasinski)

12:30 h Komuna tagmezopaŭzo           

14:00 h Daŭrigo de inter...

Re: 86a Itala Kongreso de Esperanto en Trieste

FEL Forumo - wo, 4 sep 2019 9:54
Mallonga raporto pri la Itala Kongreso de Esperanto (Itala Esperanto-Federacio - <fei@esperanto.it>)
 
 Kiel en ĉiuj aliaj okazoj, ankaŭ nun restas ioma maldolĉo kaj sopiro
 po la impresoj kaj emocioj ĵus travivitaj. Antaŭ nelonge finiĝis en
 Triesto la itala Esperanto-kongreso de 2019. La 258 partoprenintoj
 venis el ĉiuj kontinentoj krom Aŭstralio kaj Ocenaio. Ili renkontiĝis
 en la ĉefurbo de la itala landoparto Friuli Venezia-Giulia, por
 ankoraŭfoje ĝui la italan gastemecon, la belaĵojn historiajn-artajn
 kaj naturajn de nia lando kaj la varman akcepton de italaj
 esperantistoj.
 Malproksimaj de la daŭra kaj intensa trafiko de la marbordo trieta, ni
 eniris pacan oazon en la vastaj kaj festaj salonoj de la hotelo
 “Savoia Excelsior Palace”, , kiu gastigis dum unu semajno nian
 iniciaton.
 Dimanĉe la 25-an de aŭgusto la kongreso esti oficiale inaŭgurita per
 filmita mesaĝo sendita de la membro de la nun finiĝanta Eŭropa
 Komisiono, la litova Vytenis Povilas Andriukaitis. Lia parolado en
 Esperanto temis ĉefe pri la lingvaj defioj, kiujn Eŭropo renkontos en
 la estonta tempo.
 La sekvaj tagoj proponis tre riĉan programon. Krom la kutimaj
 Esperanto-kursoj por komencantoj kaj
 progresantoj, okazis seminario dediĉita al la problemoj de disvastigo
 de Esperanto en Eŭropo gvidita de la estraro de Eŭropa Esperanto-Unio
 kaj alia pri la personeco de Leonardo da Vinci, en la kadro de la
 festado de la 500-a datreveno de lia morto (1519). Pluraj kontribuoj
 rerigardis la produktadon de ĉi tiu renesanca geniulo laŭ ŝanĝiĝanta
 perspektivo ĝuste por evidentigi la tutan riĉon kaj la malsimplecon de
 liaj pensoj, agadoj kaj atingitaj rezultoj en tiom da kampoj de la
 homa scio.
 Okazis ankaŭ multnombraj prelegoj pri temoj centraj en la
 Esperanto-komunumo kiel la rilato inter la gepatra lingvo kaj duaj
 lingvoj kaj la delikata demando pri lingvo-demokratio.
 En la programo, krome, estis libro-prezentado kaj disko-prezetado pri
 ĵus aperintaj verkoj, ekspozicio de aĉetebla...

LEA, Peer: Kiel interesigi junulojn por esperanto, far Valere Doumont

FEL Forumo - vr, 30 aug 2019 15:18
Valere venos paroli en nia klubo pri varbado de junuloj.
Ni ege esperas lerni ion de li ĉar ankaŭ ni volas varbi junulojn por nia klubo.

LEA, Peer: Vojaĝo tra Japanio

FEL Forumo - vr, 30 aug 2019 15:00
Ben Indesteege kaj Emilio Vanderfeesten vojaĝis kune tra Japanio.
Ili volonte rakontos iliajn travivaĝojn.
Venu aŭskulti, kaj eble kunvojaĝu kun Ben en oktobro ?

Invito: ĈEA-Kongreso en Brno kaj Eo-muzeo en Svitavy

FEL Forumo - vr, 30 aug 2019 13:16

De la 17a ĝis la 20a de oktobro okazos jubilea kongreso de Čeĥa Esperanto-Asocio (50-jariĝo), al kiu mi kore invitas ĉiujn esperantistojn, ne nur el Ĉeĥio kaj najbaraj landoj. Jen ĉi tie http://www.esperanto.cz/eo/akce/kongreso-de-ea-1104.html pliaj informoj. Por tiuj, kiuj ankoraŭ ne vizitis Svitavy (Zwittau) kaj tiean Esperanto-muzeon (http://muzeum.esperanto.cz/eo/cxefa) mi volas aldoni, ke ĝi troviĝas nur 65 km de Brno sur trajnlinio de Brno al Prago, do valoras per unu vojaĝo al Ĉeĥio viziti ambaŭ.

Krome, estas ankaŭ eblo veni al la Eo-muzeo en Svitavy  jam pli frue, plej bone okaze de la malfermo de la nova ekspozicio, kiu okazos jam la 14an kaj 15an de septembro 2019. Jen informoj: http://www.esperanto.cz/eo/akce/ina-guro-de-la-nova-ekspozicio-en-la-esperanto-muzeo-1184.html.

Renkontiĝon kun vi, ĉu en Brno, ĉu en Svitavy, ĝojatendas Petro Chrdle, chrdle@kava-pech.cz

Poliglota kunveno en Kraainem

FEL Forumo - do, 29 aug 2019 17:37

Je 13-16 septembro 2019 in Kraainem (apud Metro) okazos mini-poliglota kunveno (maksimume 60 partoprenantoj).
Informoj: lissiedoe@yahoo.de

Valère Doumont pri 8-jara Esperanto-aktivado kaj spertoj

FEL Forumo - wo, 28 aug 2019 16:17
Valère Doumont parolos pri siaj spertoj dum 8-jara Esperanto-aktivado, spicita per anekdotoj.

Gent: Esperantorenkontighoj kaj spertoj dum somera libertempo

FEL Forumo - wo, 28 aug 2019 16:11
Membroj rakontas pri esperantorenkontighoj kaj aliaj spertoj dum la somera libertempo.

Turismo per Esperanto

FEL Forumo - di, 27 aug 2019 20:23
Piet Glorieux rakontas pri siaj travivaĵoj dum la pasinta somero. Li partoprenis la Universalan Kongreson en Lahti (Finlando) kaj kombinis tion kun posta restado en Sankt-Peterburgo.

Waar? Kortrijk, Groeningeheem, Passionistenlaan 1, lokaal 2
Wanneer? Dinsdag 22 oktober om 19u30.

Informi pri Esperanto

FEL Forumo - di, 27 aug 2019 20:14
ESPERANTO: wat... je misschien nog niet wist over Esperanto


Informatie over Esperanto en - hopelijk - start van de eerste cursus sinds lang in Kortrijk


Wanneer? Dinsdag 24 september om 19u30
Kortrijk, Groeningeheem, Passionistenlaan 1, lokaal 2

Somera Esperanto-Programado

FEL Forumo - di, 27 aug 2019 15:56
Yves Nevelsteen parolos pri siaj travivaĵoj en Nitro (Slovakio) ĉi-somere.
https://www.esperanto3000.be/programo/vesperoj3000.html#venontaj
Atentu: nova horaro (prelego ekde la 19-a!)

Antwerpen: Christine Brücker/Lars Sözüer (DE) "Biciklado de Berlino al Hispanio"

FEL Forumo - di, 27 aug 2019 15:24
Lastjare Christine Brücker kaj Lars Sözüer el Germanio kaj aliaj faris grandan bicikladon de Germanio al Iberio, la duoninsulo de UK kaj IJK 2018. Intertempe la karavano kaptis la atenton de la gazetaro.
Ili prezentos siajn travivaĵojn.

Antwerpen: Konversacia vespero

FEL Forumo - di, 27 aug 2019 15:19
Pro Beneluksa Kongreso ni ne planas prelegon sed ĉiuj kiuj deziras renkontiĝi estas bonvenaj dum la kutima vendreda vespero por agrable babili.

Antwerpen: Paul Peeraerts kun "Libereco de opinio kontraŭ cenzuro"

FEL Forumo - di, 27 aug 2019 15:18
Detaloj pri tiu ĉi prelego ne haveblas momente
Inhoud syndiceren