★ Esperantista Brusela Grupo ★

Feed-aggregator

CED/ESF Kolokvo: sabato, 27a de julio 2019, Lahti

FEL Forumo - di, 9 apr 2019 19:38
Ĉi-kune vi ricevas la duan bultenon por la Kolokvo pri Esperantologio kaj Interlingvistiko (KEI) aranĝata de la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED)  kaj subvenciata de Esperantic Studies Foundation (ESF).

Angela Tellier <angela.tellier@esperantic.org>

Re: Staĝo pri tradukado en Kvinpetalo - ŝanĝo de dato

FEL Forumo - di, 9 apr 2019 19:18
La sesio pri tradukado, gvidota de Brian Moon, vicprezidanto de la Akademio. Ĝi okazos de dimanĉo la 5a ĝis jaŭdo la 9a de majo, do unu tagon pli frue.

volontulaj iniciatoj

FEL Forumo - ma, 8 apr 2019 11:13
Mi notis ankoraŭ pliajn iniciatojn de niaj volontuloj:
- Pluraj prizorgis informan budon la 28an de marto en Tutmonda Festivalo en Louvain-la-neuve.
- Dum la BEF-semajnfino en Charleroi, Kiki Tytgat kaj Yves Nevelsteen gvidis kursojn kaj prelegojn.
- Yves prizorgas konversaciajn rondojn en Leuven, Antwerpen kaj Louvain-la-neuve. Por la lasta grupo li kreis duolingo-grupon. Tio signifas ke 70 personoj ricevos memorigajn invitojn por tiuj kunvenoj.
- Yves respondecos pri enpaĝigo de Horizontaal kaj la redaktado de Vertikale.
- Ben Indestege ĉiuvendrede volontulas en la sidejo de FEL en LBS.
- Skipo organizos la PEKO- kunvenon de la 18a ĝis 22a de aprilo en Simmerath.
ID

Gennadyi Vasiljev (RU) "SEKRETOJ DE AKORDEONO"

FEL Forumo - zo, 7 apr 2019 16:27
Gennadyi Vasiljev estas tre konata moskva akordeonisto, laŭreato de pluraj festivaloj kaj konkursoj en Rusio. De 1985 ĝis 2003 li ludis kiel solisto en diversaj rusaj orkestroj.


Ekde 2002 li laboras en la Muzeo de Rusa Akordeono en Moskvo (Muzeo de Alfred Mirek). Li tie instruas vizitantojn pri la akordeono. Ofte la publiko konsistas el infanaj klasoj al kiuj li montras multajn diversajn modelojn de akordeonoj (interalie tre malgrandaj).


Li ankaŭ ludas, kelkfoje kiel akrobato, melodiojn sur ili. Ĉi-vespere li malkaŝos la sekretojn de la akordeono al vi kaj poste regalos vin per koncerto.


====================================
Lange Beeldekensstraat 169, 2060 Antwerpen
Pordo kaj bufedo malfermaj je 19:30. Programo ekde 20:00.

Georgo kaj Dominika Handzlik koncertas + MANĜEBLECO

FEL Forumo - zo, 7 apr 2019 16:24

"SURPRIZA KONCERTO DE PATRO KAJ FILINO"

Patro kaj filino.
Li, multjara esperantisto, kantisto, aktoro, aŭtoro de multaj kantoj pri la movado.
Ŝi, profesia muzikistino, ĵus finas Akademion de Aktoraj Artoj en Krakovo kaj jam gajnis premiojn en tutpollandaj kantofestivaloj.


Dum la lisboa UK ili ambaŭfurore prezentis kantojn de la Bardo sen Barbo en novaj kaj malnovaj versioj. La lirikaj kaj kabaredaj kantoj de Georgo Handzlik estas „kantoj kun teksto”, ĉiu kanto rakontas pri nia verda komunumo, li kapablas priskribi en siaj kantoj etoson de esperantaj renkontiĝoj kaj samtempe moki niajn troajn mempritaksojn. Venu, vi certe ne enuos.


Antaŭe estos komuna manĝo en la klubejo je la 18.30. Nepras anonci vian partoprenon ĝis ĵaŭdo 31an de januaro je 12.00 (financoj@fel.esperanto.be aŭ  03 / 234 34 00): poste ne plu eblos mendi.


====================================
Lange Beeldekensstraat 169, 2060 Antwerpen
Pordo kaj bufedo malfermitaj je 19:30. Programo ekde 20:00.[size=60%][/size]

Yves Nevelsteen pri nova "Eventa Servo"

FEL Forumo - zo, 7 apr 2019 16:20

Eventa Servo estas nova retejo kiu celas helpi organizantojn de Esperanto-kunvenoj kaj -eventoj disvastigi informojn en praktika kaj moderna maniero. La retejon kreis Fernando Ŝajani, brazila programisto. Yves helpas lin, testante novajn funkciojn de Eventa Servo kaj aldonante eventojn.

Dum sia prelego, Yves klarigos kial li forte kredas ke Eventa Servo helpos antaŭenigi Esperantujon, kial ne (plu) sufiĉas la kalendaro de Eventoj.hu kaj rakontos pri la (manko de) komunikado pri Esperantaj okazaĵoj.====================================
Lange Beeldekensstraat 169, 2060 Antwerpen
Pordo kaj bufedo malfermaj je 19:30. Programo ekde 20:00.

Pjotr De Mulder kaj amikoj ludas

FEL Forumo - zo, 7 apr 2019 16:19

"KONCERTO"
Pjotr De Mulder kaj geamikoj
Gitaro, liut-kanto kaj gitaroj: tra la jarcentoj.


====================================
Lange Beeldekensstraat 169, 2060 Antwerpen
Pordo kaj bufedo malfermaj je 19:30. Programo ekde 20:00.

Eddy Van den Bosch pri "Bicikloj kaj arto"

FEL Forumo - zo, 7 apr 2019 16:16
Biciklo estas transportilo sed ne nur. Ekzistas multe da aspektoj pri tiu genia invento. Ankaŭ en la vasta kampo de arto aperas bicikloj pli kaj pli. La rakonto pri tiu aspekto, prilumita per fotoj el diversaj landoj ankaŭ taŭgos por la BEMI-semajno  (Biciklista Esperanto Movado Internacia) kiu baldaŭ okazos por la unua fojo en Herzberg, la Esperanto-urbo, kie Eddy partoprenos.


===================


Programo de la 20h ĝis la 22h.
Pordoj malfermitaj ekde 19h30[size=60%][/size]

Libroj: Historia vortaro

Monato - vr, 5 apr 2019 10:45

Politiko: Pardonpeto

Monato - vr, 5 apr 2019 10:45

Oostende: Yves Nevelsteen: Eksterrete: pri komputilaĵoj kaj retaj projektoj

FEL Forumo - wo, 3 apr 2019 19:21
Yves Nevelsteen prelegos en Oostende lundon la 27an de majo je la 15a horo.


Loko: OC De Boeie, Kerkstraat 35, 2a etaĝo (kun lifto)

Programme / Programo

Sat-Amikaro - di, 2 apr 2019 19:03

La programo de la kongreso estas elŝutebla ĉi-tie :

___

Le programme du congrès est téléchargeable ici :

Programme / Programo

Kara Eŭropo ...

FEL Forumo - za, 30 mrt 2019 8:55
„Kara Eŭropo ...”, la lasta teksto, kiun Paul Gubbins verkis por Monato tuj antaŭ sia morto, subite iĝis denove pli ol aktuala ol iam antaŭe. Legu kial! https://www.monato.net/2016/011763.php

Re: Gent: Zsófia Kóródy prezentos Herzberg

FEL Forumo - vr, 29 mrt 2019 14:02
jes, post serĉado oni trovas tion. en la fadeno mem, tio ne tuj klaras...

Re: Gent: Zsófia Kóródy prezentos Herzberg

FEL Forumo - vr, 29 mrt 2019 12:17
Citaĵo de: Ben Indestege je 28 marto 2019, 22:14:14 ptminteresokapta novaj'o. c'u vi jam fiksis daton por tiu prelego? amike, Ben.
Laŭ la kalendaro ĝi okazos la 26an de aprilo.

Re: LEA, Peer: Promenado

FEL Forumo - do, 28 mrt 2019 23:36

Mi volas aldoni al tio ke la prezo inkludas kaj la promenadon mem kaj la piknikon. Sed nur ekde 20 partoprenantoj! Do venu multnombre! Sub 20 partoprenontoj, tiam la prezo estos 5 eŭroj por la promenado kaj 1 eŭro por la pikniko.


La pikniko konsistos el po partoprenanto


* du sandviĉoj veganaj senglutenaj kaj bongustaj
* unu sukoplena pomo limburga
* kaj unu trinkaĵo sensoifiga.


Mi esperas allogi vin kiel mielo allogas ursojn![size=60%][/size]

Re: LEA, Peer: Skrablo

FEL Forumo - do, 28 mrt 2019 23:17

ĉu denove per tiu skrablo-tabulo magneta? vi, An, mem produktis ĝin, ĉu ne? Ankaŭ dum la Beneluksa Kongreso en Houthalen ĝi estis tre populara. Ĉu aĉeteblos tiu ludo-tabulo ĉe FEL baldaŭ?


amike, Ben

Re: Gent: Zsófia Kóródy prezentos Herzberg

FEL Forumo - do, 28 mrt 2019 23:14
interesokapta novaj'o. c'u vi jam fiksis daton por tiu prelego? amike, Ben.
Inhoud syndiceren