★ Esperantista Brusela Grupo ★

Feed-aggregator

aktivuloj volontulis en la FEL-sidejo

FEL Forumo - di, 5 mrt 2019 13:52
La 27-an de februaro, Willy Smet, Hans Delnat, Katja Lödör kaj Eddy Van den Bosch tutan tagon dediĉis al la anstataŭigo de fluoreskaj tublampoj per LED-lampoj. La rezultoj estas miriga lumfonto, kiu plifaciligas laborojn kaj agrabligas kunvenojn kun samtempe konsiderinda ŝparo de elektro. Aplaŭdon por tiu skipo.

Re: Aldonaj informoj pri fotoj petataj

FEL Forumo - di, 5 mrt 2019 10:20
Citaĵo de: Roland Rotsaert je 04 marto 2019, 21:16:40 ptmInformoj pri la menciitaj personoj bonvenas.
Nu, mi konas multajn, sed tiujn verŝajne ankaŭ vi konas. Ĉu vi povus precizigi, kiujn vi ne konas?

Aldonaj informoj pri fotoj petataj

FEL Forumo - ma, 4 mrt 2019 22:16
De Grégoire Maertens mi ricevis kelkdekajn fotojn, ĉefe pri universalaj kongresoj en la 1980aj jaroj. Mi provizore aperigis ilin je https://www.flickr.com/photos/22366608@N00/albums/72157707133623485 . Informoj pri la menciitaj personoj bonvenas. Krom Grégoire, mi rekonas tre malmultajn personojn.

Responde al Ivo.

FEL Forumo - ma, 4 mrt 2019 20:50
Ivo,
Mi ne scias ĉu mi nun sukcesos respondi.... Mi klopodas.
Mia citado ne estis peto por vorto sed atentigo pri kelkaj aferoj, pri la speco de problemoj, kaj la eksterordinara facileco de Esperanto en solvado de ili. Poste, buŝe, pli!
Kiel nomiĝas la finaĵo (aŭ komencaĵo) nederlande kaj esperante, de ŝulaĉo? La fortikaĵo, kiu faciligas la entruadon de la laĉo? Solvoj: vidu nian vortaron!

volontulaj laboroj de Petro

FEL Forumo - ma, 4 mrt 2019 20:25
Dankon Petro por via priskribo de taskoj. Kaj tuj evidentas la ebla avantaĝo de tiu ĉi forumo: por via vortara laboro vi mencias du problemvortojn, tuj ricevas sugeston kaj Lode kaj vi kune pripensas kion vi kutime sola devas solvi.

Re: Aktivula laboro de Petro.

FEL Forumo - ma, 4 mrt 2019 14:48
La lukaksejo ŝajnas al mi malfacile disektebla, analizebla.
Mia ideo estis montri ke ĉiu objekto bezonas (simplan) nomon, kaj ke en Esperanto oni ĉiam trovas iun nomon, se ...
Cetere, iom ĝena ĉe via propono estas la samtempa apero de "kak" kaj "ejo" .... Kaj ?aks-ejo?

Re: Aktivula laboro de Petro.

FEL Forumo - ma, 4 mrt 2019 14:43
 Lodĉjo,
Mi ne trovis kiel respondi .
Trapuŝilo certe taŭgas.
Alia: rulvolvilo nepre estas pli klara vorto. Rulvolvilo (por ŝutrobendo).
Mi pensas ke ni uzis tion.

Nederlande: ontstopper KAJ oproller.

Re: Aktivula laboro de Petro.

FEL Forumo - ma, 4 mrt 2019 13:07
Tralavilo? Aŭ trapuŝilo?
Lukaksejo?

Esperanto rekonita kiel kultura heredaĵo en Kroatio

FEL Forumo - ma, 4 mrt 2019 11:42

Aperis la nova Europa Bulteno je http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno

El la enhavo:

1. Grava sukceso por Esperanto en Kroatio

2. Dokumento de kroatia kulturministerio pri agnosko de Esperanto kiel kulturfenomeno protektenda de kroata ŝtato

3. Publikigita raporto pri la publika konsultado „Plurlingveco en eŭropaj institucioj“ de Eŭropa Ombudsmano

4. Klarigo de la Ofico de la Ombudsmano

5. Raporto pri la agado de EEU en 2018

6. Ni bezonas Esperanton en Eŭropa Unio

7. Invito al la Asembleanoj de EEU ĉeesti en la Asembleaj kunsidoj en Triesto

8. OSCAR-premioj al filmentrepreno Esperanto-Filmoj

Aktivula laboro de Petro.

FEL Forumo - zo, 3 mrt 2019 15:58
Mallonge, ĉar vi, Ivo, petis:
Krom multaj artikoloj en Ipernity (pli ol 300) kaj Vikipedio kaj recenzoj en Monato, kontribuetoj en Horizontaal... mi esperas ke plej utilaj estis la vortaroj (E-N-E, Poŝaj, Bildvortaro). Precipe se la nova vasta PIV-ido povus aperi, ĉar ĝi estas frukto, tagon post tago plidikiĝanta, de cent elcenta esperantovivo, kiu tage liveras necesajn kaj nefacile troveblajn vortojn [kies nederlanda ekvivalento eĉ multe pli malfacile estas trovebla] . Ne-esperantaj vortoj en nia familio aperas multe malpli ofte ol meteoroj en nia nokta ĉielo.
Eble ankaŭ miaj esploroj prifundamentaj kaj priproverbaj iel utilas. 
Jen.... ĉar vi insistis. 

Kiel vi nomas la aparaton, por trapuŝi necesejon? Kaj la aparato kiu ricevas la rimenon per kiu vi suprentiras la fenestrajn lukojn? ktp ktp ktp
.

Re: Kial volontuloj volontulas?

FEL Forumo - za, 2 mrt 2019 22:08
La temo de la FEL-volontuloj reaktualiĝis prepare al la ĝenerala kunveno de la 16a de marto.


Dum tiu kunveno mi intencas insisti pri urĝa kreo de baza biblioteko kaj arĥivo en LBS; vidu la tekstojn en la novaĵtrabo supre de ĉi tiu forumo. Praktike tio estas la divido de la nuna granda spaco kun fermitaj ŝrankoj kontraŭ la muroj en plurajn ejojn, ĉiuj kun meblaro kaj ekipaĵoj al la farota laboro.


Mi supozas ke LBS estis i.a. aĉetita por havi centran lokon en Flandrio kie haveblas informoj pri Esperanto (kaj rilataj temoj). Por tio almenaŭ iom serioza biblioteko estas necesa kaj tio nun tute mankas. Okaze de la baldaŭa likvido de la Fondaĵo Vanbiervliet eblas elekti la bazajn verkojn kaj revuojn por rekrei tian bibliotekon.


Pri la neceso de arĥivo iuj dubas. Laŭ mi iuj objektoj kaj dokumentoj nepre restu en la sidejo de la asocio. Eĉ se plimulto decidus kontraŭe, dum la venontaj jaroj vole nevole envenos arĥivaĵoj havi lokon en kiu la necesaj informiloj por bone priskribi kaj ordigi la arĥivaĵojn estas ĉemane. Tio plifaciligos kaj plibonigos la eventuala posta registrado ĉe publika arĥivo.


La spaco dediĉita al biblioteko/arĥivo ne estas 'perdita', ĉar ĝi ankaŭ povas funkcii kiel klaŝĉambro, akceptejo, laborejo por aliaj taskoj... Gravas ke estas komforta, bone ekipitaj laborejo, ĉar mi aŭdas de pluraj flankoj ke niaj urĝe bezonataj volontuloj ne volas aŭ ne kapablas efike labori en nuna LBS.

Re: Paŭl Peeraerts

FEL Forumo - za, 2 mrt 2019 17:08
Citaĵo de: petrodesmet je 02 marto 2019, 15:52:23 ptmTelefone ĝi ankaŭ ne estas facile/komforte uzebla.
Tute prave. La forumo estis kreita antaŭ deko da jaroj, en tempo kiam la tiel nomataj „lertaj” telefonoj tute ne estis lertaj, sed nur telefonoj.

P.

Re: Paŭl Peeraerts

FEL Forumo - za, 2 mrt 2019 16:52
Mi dubas ke mi sukcesis respondi al vi.
Vere mi TUTE forgesis pri ĝi.
Telefone ĝi ankaŭ ne estas facile/komforte uzebla.

Re: Paŭl Peeraerts

FEL Forumo - za, 2 mrt 2019 16:36
Citaĵo de: petrodesmet je 02 marto 2019, 14:59:07 ptmMi por la unua fojo vidis, kaj ne tute komprenis, tiun ĉi forumon.
Kara Petro,
vi jam skribis en tiu ĉi forumo antaŭ 10 jaroj, vidu ekzemple tie:
https://esperanto-forum.org/index.php?topic=168.msg431#msg431
Vi eble forgesis pri ĝia ekzisto. Tio estas tute normala. Ni estas tiel superŝutitaj de forumoj, sociaj retejoj, retmesaĝoj ... kaj riskas perdi la superrigardon.

Re: Paŭl Peeraerts

FEL Forumo - za, 2 mrt 2019 15:59
Mi por la unua fojo vidis, kaj ne tute komprenis, tiun ĉi forumon.

Leteroj: Stafeta diservo

Monato - vr, 1 mrt 2019 18:17

Leteroj: Veneno

Monato - vr, 1 mrt 2019 18:17

Leteroj: Hunganto (2)

Monato - vr, 1 mrt 2019 18:17

La Progreso: prelego pri Siĥismo

FEL Forumo - do, 28 feb 2019 12:53
Evi Van Hamme prelegos pri Siĥismo kaj alportos bongustaĵojn. Ekde 20.00a horo en Gent
Inhoud syndiceren