★ Esperantista Brusela Grupo ★

Feed-aggregator

Antwerpen: Chris Declerck pri libro "Poemo de Utnoa"

FEL Forumo - zo, 24 feb 2019 18:01
Chris Declerck parolos pri la libro "Poemo de Utnoa", originale Esperanta verko el 1993.

====================================
Lange Beeldekensstraat 169, 2060 Antwerpen
Pordo kaj bufedo malfermitaj je 19:30.
Programo ekde 20:00.

Jakvo Schram "50 JAROJ DA FOTADO - ĈU MI LERNIS ION?"

FEL Forumo - zo, 24 feb 2019 17:34
Jakvo komencis foti en la jaro 1969 kaj preskaŭ ĉiam fotis.
Tio estas lia preferata ŝatokupo. Li prezentos elekton el sia kolekto.

====================================
Lange Beeldekensstraat 169, 2060 Antwerpen
Pordo kaj bufedo malfermitaj je 19:30. Programo ekde 20:00.

Françoise Pellegrin: "Mortu dum alia tago: Vakcinu vin! Mito aŭ realeco?"

FEL Forumo - zo, 24 feb 2019 17:17
"Mortu dum alia tago: Vakcinu vin! Mito aŭ realeco?"

Vakcinado estas unu el la plej gravaj rimedoj por protekti la homaron kontraŭ infektaj malsanoj, kiel variolo, poliomjelito, morbilo,…

Malgraŭ ĝia efiko eviti suferadon kaj amase savi vivojn, vakcinado dekomence renkontis kontraŭstarojn kun diversaj motivoj.
La konsekvenco de ne vakcinado estas ke malsanoj jam delonge forigitaj, reaperas eĉ en industriaj landoj (ekzemple : epidemio de morbilo en Francio en 2011).
Ni traktos diversajn aspektojn de tiu problemo, je saneca, historia, epidemiologia, sociokultura kaj bioetika vidpunktoj.


==================================== [/size]Lange Beeldekensstraat 169, 2060 Antwerpen Pordo kaj bufedo malfermaj je 19:30. Programo ekde 20:00.

20 aprilo 2019: 50-a Jubilea Malferma Tago de UEA

FEL Forumo - wo, 20 feb 2019 17:46

La stabo de la Centra Oficejo de UEA invitas vin por la 50-a fojo al la Jubilea Malferma Tago, kiu okazos sabate, la 20-an de aprilo 2019, de la 10-a ĝis la 17-a horo en Roterdamo ĉe Nieuwe Binnenweg 176.
Kiel kutime, en la programo estos ankaŭ prezentado de libroservaj novaĵoj; krome, senpage kafo kaj teo. Aldone al specialaj ofertoj, la vizitantoj povos profiti de ĝenerala sesona rabato en la Libroservo.

Re: Lingva Festivalo Oostende

FEL Forumo - di, 19 feb 2019 10:32
Ĉi-jare la festivalo okazos la 16an de marto, kune kun la Ĝenerala Jarkunsido de FEL

Oostende: Algemene Jaarvergadering van de VEB

FEL Forumo - di, 19 feb 2019 10:26
De Vlaamse Esperantobond nodigt al haar leden uit om aanwezig te zijn op de wettelijk verplichte algemene ledenvegadering. Deze zal plaatshebben op 16 maart 2019 van 11h tot 14h in De Boeie (benedenverdieping), Kerkstraat 35, Oostende. Dit bevindt zich op slechts vijf honderd meter van het station. Aansluitend kunnen de aanwezigen genieten van en steun betuigen aan het "Lingva Festivalo" dat georganiseerd wordt door onze gelijkgezinden van La Konko, de Oostendse Esperanto-groep dat een eindje verderop doorgaat in het OLV-college, ingang Euphrosina Beernaertstraat 2.
De voorlopige agenda:
  • Overlopen van de stemgerechtigde leden in de Algemene Vergadering (administrantoj).
  • De goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Vergadering.
  • De goedkeuring van het "jaarplan 2018" met een ovezicht van de verwezenlijkte doelstellingen van zowel FEL als van de verscheidene groepen.
  • De goedkeuring van de "jaarrekening 2018" met toelichting door onze penningmeester Kevin De Laet
  • Een aanpassing van ons "intern reglement" om het aantal  effectieve stemgerechtigde leden in de Algemene Vergadering (administantoj; kooptitoj) per aangesloten lokale groep te vergroten. Toelichting: Volgens het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Esperantobond kunnen alle aangesloten groepen per 50 leden één stemgerechtigd lid afvaardigen naar de Algemene Vergadering van de Bond. Deze vormen dan (samen met de gecoöpteerde leden, met de directeur van het Esperantocentrum en met de redacteurs van de tijdschriften) de Effectieve Leden van de Bond. Deze werkwijze had zin jaren geleden toen vele groepen nog meer dan 50 leden hadden en dus meer dan één afgevaardigde. Nu echter is de Antwerpse Esperantogroep de enige die nog meer dan 50 leden heeft en dus meer dan één afgevaardigde. Alle andere groepen kunnen hun stem slechts met één afgevaardigde laten horen. Het Dagelijks Bestuur van de Bond suggereert om deze werkwijze aan te passen zoda...

Konkursoj pri poezio

FEL Forumo - ma, 18 feb 2019 21:53

Giuseppe Campolo, prezidanto de Esperantista Sicilio (prezidantado@siciliaesperantista.com), petas disvastigi inter interesatoj nian novan retejon https://www.iconcorsidisamideano.it.

La retejo enhavas eĉ blogon, kiu akceptas bonkvalitajn artikolojn ankaŭ en Esperanto kaj ni estus feliĉaj ricevi tekstojn el vi kaj viaj klubanoj.

Ni atentigas pri ĉi tiuj skribaĵoj

https://www.iconcorsidisamideano.it/sicilia-esperantista-esperantista-sicilio/

kaj

https://www.iconcorsidisamideano.it/2019/01/20/samideano-sin-rakontas,

pri kiuj ni ŝatus ricevi viajn reagojn.

Charleroi, 23 marto 2019: BEF-kunveno

FEL Forumo - ma, 18 feb 2019 21:21
Jen pli da informoj pri la Ĝenerala Asembleo de Belga Esperanto-Federacio (BEF):


Dato kaj horo:  Sabaton 23-a de marto, je 14h00.   
Loko : Auberge de Jeunesse de Charleroi, Rue du Bastion d'Egmont, 3, 6000 CHARLEROI.  071/15 81 28
retadreso: <charleroi@aubergesdejeunesse.be>  retejo: <https://lesaubergesdejeunesse.be/charleroi).


TAGORDO :
1)     Enkondukaj vortoj de la Prezidantino.
2)     URĜE: Dutaga kurssemajnfino en la junulargastejo - Klarigoj far Yves NEVELSTEEN kaj Kristin TYTGAT.
3)    URĜE: Propono "Fonduso INSTINGO", far Valère DOUMONT kaj Yves NEVELSTEEN.
4)    Organizado de la protokolo kaj de la listo de ĉeestantoj.
5)    Aprobo de la raporto de la ĜA de BEF (Antverpeno: 24-an de marto 2018)               
6)    Funkciado de BEF :  Financa Raporto.  Elekto de A-Komitatano de UEA.
7)    Informado pri la agadoj de FEL / APE / EBG / BEFA / ILEI / kaj Aliaj ...
    Verdaj Skoltoj  (https://verdajskoltoj.wordpress.com/)
9)    Rilatoj kun UEA kaj EEU.
10)   PEKO 2019  (18-22 de aprilo 2019 en Simmerath).
11)   BENELUKSA KONGRESO (Septembro 2019).
12)   ZAMENHOFFESTO (Decembro 2019).
13)   Eksteraj agadoj kaj  Internaciaj agadoj.
14)   Komitata malŝarĝo.
15)  Administrantaro – Kandidatoj – Elektoj.
16)  Diversaĵoj.

Lingva Festivalo Oostende

FEL Forumo - ma, 18 feb 2019 18:22
En 2018 kaj denove en 2019 Flory Witdoeckt kaj Anne Brabant organizis/-os Lingvan Festivalon en O.L.Vrouw-mezlernejo, precipe por konatiĝi kun la lingvoj de la enmigrintoj en Oostende.

Internacia Olimpiko de Lingvistiko (IOL), Koreio, 29.7-2.8.2019

FEL Forumo - za, 16 feb 2019 19:54
Estas konkurso por mezlernejanoj. Belgio ĝis nun ne estas inter la partoprenantaj landoj (Nederlando jes).
Jen informoj en la angla lingvo: http://www.ioling.org/ - https://iol2019.com/

Eventa Servo: nova kalendara retejo

FEL Forumo - ma, 11 feb 2019 13:31
Fernando Ŝajani el Brazilo kreas novan kalendaran retejon. Mi konsilas kaj helpas lin. Interalie mi aldonis ĉiujn eventojn en Benelukso pri kiuj mi scias.


Vidu https://eventaservo.org/

Informa prelego

FEL Forumo - zo, 10 feb 2019 11:11
Pro siaj studoj kiel lingvisto, Heidi Goes plurfoje vizitis Indonezion. Je tiu okazo ŝi faris mirindan laboron por diskonigi Esperanton kaj startigis kursojn. Pri tiuj spertoj ŝi verkis libron "Movadaj Insuletoj".
 
Ŝi prezentos ĝin i.a. la 2an de marto je la 14:30a en Hof Van Watervliet (salono 7), Oude Burg 27, 8000 Brugge
Inhoud syndiceren