★ Esperantista Brusela Grupo ★

Feed-aggregator

Anoncetoj: Spirita scienco

Monato - do, 11 apr 2019 8:43

Anoncetoj: L. L. Zamenhof

Monato - do, 11 apr 2019 8:43

aktivula iniciato

FEL Forumo - di, 9 apr 2019 21:18
Al mia listo de novaj iniciatoj kiujn mi menciis hieraŭ (8-04-19) en tiu ĉi rubriko, mi nepre aldonu la esplorlaboron de Rakoen Maertens por la Universitato de Oxford pri misinformado. Informoj kaj partprenebleco en esperantigita ludo ĉe www.misinformado.net.
ID

CED/ESF Kolokvo: sabato, 27a de julio 2019, Lahti

FEL Forumo - di, 9 apr 2019 19:38
Ĉi-kune vi ricevas la duan bultenon por la Kolokvo pri Esperantologio kaj Interlingvistiko (KEI) aranĝata de la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED)  kaj subvenciata de Esperantic Studies Foundation (ESF).

Angela Tellier <angela.tellier@esperantic.org>

Re: Staĝo pri tradukado en Kvinpetalo - ŝanĝo de dato

FEL Forumo - di, 9 apr 2019 19:18
La sesio pri tradukado, gvidota de Brian Moon, vicprezidanto de la Akademio. Ĝi okazos de dimanĉo la 5a ĝis jaŭdo la 9a de majo, do unu tagon pli frue.

volontulaj iniciatoj

FEL Forumo - ma, 8 apr 2019 11:13
Mi notis ankoraŭ pliajn iniciatojn de niaj volontuloj:
- Pluraj prizorgis informan budon la 28an de marto en Tutmonda Festivalo en Louvain-la-neuve.
- Dum la BEF-semajnfino en Charleroi, Kiki Tytgat kaj Yves Nevelsteen gvidis kursojn kaj prelegojn.
- Yves prizorgas konversaciajn rondojn en Leuven, Antwerpen kaj Louvain-la-neuve. Por la lasta grupo li kreis duolingo-grupon. Tio signifas ke 70 personoj ricevos memorigajn invitojn por tiuj kunvenoj.
- Yves respondecos pri enpaĝigo de Horizontaal kaj la redaktado de Vertikale.
- Ben Indestege ĉiuvendrede volontulas en la sidejo de FEL en LBS.
- Skipo organizos la PEKO- kunvenon de la 18a ĝis 22a de aprilo en Simmerath.
ID

Gennadyi Vasiljev (RU) "SEKRETOJ DE AKORDEONO"

FEL Forumo - zo, 7 apr 2019 16:27
Gennadyi Vasiljev estas tre konata moskva akordeonisto, laŭreato de pluraj festivaloj kaj konkursoj en Rusio. De 1985 ĝis 2003 li ludis kiel solisto en diversaj rusaj orkestroj.


Ekde 2002 li laboras en la Muzeo de Rusa Akordeono en Moskvo (Muzeo de Alfred Mirek). Li tie instruas vizitantojn pri la akordeono. Ofte la publiko konsistas el infanaj klasoj al kiuj li montras multajn diversajn modelojn de akordeonoj (interalie tre malgrandaj).


Li ankaŭ ludas, kelkfoje kiel akrobato, melodiojn sur ili. Ĉi-vespere li malkaŝos la sekretojn de la akordeono al vi kaj poste regalos vin per koncerto.


====================================
Lange Beeldekensstraat 169, 2060 Antwerpen
Pordo kaj bufedo malfermaj je 19:30. Programo ekde 20:00.

Georgo kaj Dominika Handzlik koncertas + MANĜEBLECO

FEL Forumo - zo, 7 apr 2019 16:24

"SURPRIZA KONCERTO DE PATRO KAJ FILINO"

Patro kaj filino.
Li, multjara esperantisto, kantisto, aktoro, aŭtoro de multaj kantoj pri la movado.
Ŝi, profesia muzikistino, ĵus finas Akademion de Aktoraj Artoj en Krakovo kaj jam gajnis premiojn en tutpollandaj kantofestivaloj.


Dum la lisboa UK ili ambaŭfurore prezentis kantojn de la Bardo sen Barbo en novaj kaj malnovaj versioj. La lirikaj kaj kabaredaj kantoj de Georgo Handzlik estas „kantoj kun teksto”, ĉiu kanto rakontas pri nia verda komunumo, li kapablas priskribi en siaj kantoj etoson de esperantaj renkontiĝoj kaj samtempe moki niajn troajn mempritaksojn. Venu, vi certe ne enuos.


Antaŭe estos komuna manĝo en la klubejo je la 18.30. Nepras anonci vian partoprenon ĝis ĵaŭdo 31an de januaro je 12.00 (financoj@fel.esperanto.be aŭ  03 / 234 34 00): poste ne plu eblos mendi.


====================================
Lange Beeldekensstraat 169, 2060 Antwerpen
Pordo kaj bufedo malfermitaj je 19:30. Programo ekde 20:00.[size=60%][/size]

Yves Nevelsteen pri nova "Eventa Servo"

FEL Forumo - zo, 7 apr 2019 16:20

Eventa Servo estas nova retejo kiu celas helpi organizantojn de Esperanto-kunvenoj kaj -eventoj disvastigi informojn en praktika kaj moderna maniero. La retejon kreis Fernando Ŝajani, brazila programisto. Yves helpas lin, testante novajn funkciojn de Eventa Servo kaj aldonante eventojn.

Dum sia prelego, Yves klarigos kial li forte kredas ke Eventa Servo helpos antaŭenigi Esperantujon, kial ne (plu) sufiĉas la kalendaro de Eventoj.hu kaj rakontos pri la (manko de) komunikado pri Esperantaj okazaĵoj.====================================
Lange Beeldekensstraat 169, 2060 Antwerpen
Pordo kaj bufedo malfermaj je 19:30. Programo ekde 20:00.
Inhoud syndiceren