★ Esperantista Brusela Grupo ★

Feed-aggregator

Promeno en Gentbrugse meersen sub gvido de Ingrid Lievens

FEL Forumo - do, 2 mei 2019 15:36
Rendevuo je la 14.30a horo che la parkejo de Sporthal Driebeek Gentbrugge, Driebeekstraat

La Progreso-membroj prezentas lumbildojn neforgeseblajn

FEL Forumo - do, 2 mei 2019 15:29
Je la 20.00a horo ni spektos nostalgiajn rememorojn de niaj membroj.

Trilanda renkontiĝo en Amikejo (Kelmis, BE) la 29-an de junio 2019 (10-16h)

FEL Forumo - wo, 1 mei 2019 13:40
Trilanda Renkontiĝo en Amikejo (BE-Kelmis) Sabaton, la 29-an de junio 2019 (10h00-16h00)
- 10h15 : gvidata vizito de la muzeo pri la «Vieille Montagne»  aŭ komentata promenado en Kelmis (iama Amikejo)
- 12h00 : komuna tagmanĝo en restoracio «Alt Kerris»
- 14h15 : komentata promenado en Kelmis (iama Amikejo) aŭ gvidata vizito de la muzeo pri la «Vieille Montagne» 
- 16h00 : adiaŭo kaj disiĝo.

Aliĝkotizo (gvidataj vizitoj kaj tagmanĝo): 31 EUR (trinkaĵoj krome pagendaj). Bonvolu unue anonci vin ĉe Jean-Marie Jacques, tel. +32 87 33 02 92 - jeajacques ĉe voo.be Tuj post la konfirmo de JM Jacques pagu 31 EUR ĉe la konto BE41 9795 3271 4810 de Senlime (anonco sen pago senvaloriĝas post 10 tagoj). Klare menciu la celon de via pago, kiu nepre alvenu plej malfrue la 30-an de majo (eventuala repago pro kiu ajn kialo poste neeblos). Pli da informoj i.a. pri transporto : Pli da informoj : http://www.senlime.org/Info/Lasta.pdf

Studsemajno Almelo, 22-24 novembro 2019

FEL Forumo - ma, 29 apr 2019 19:00

Van 22 t/m 24 november 2019 vormt het natuurvriendenhuis Krikkenhaar bij Bornerbroek weer het middelpunt van het Esperanto-onderwijs in Nederland! Dan zal daar namelijk het bekende studieweekeinde van Esperanto Nederland plaatsvinden. Dit weekend is bestemd voor iedereen die een begin wil maken of verdere stappen wil zetten met het leren van Esperanto. In principe wordt er les gegeven op vier niveaus:

·       De beginnerscursus is voor mensen voor wie Esperanto helemaal nieuw is. Aan de orde komen uitspraak en de grondbeginselen van woordenschat en grammatica en er worden eenvoudige gesprekjes gevoerd. Als je al Esperanto spreekt, heb je deze cursus natuurlijk niet nodig, maar denk eens na of het misschien iets is voor familieleden of vrienden die nog geen Esperanto spreken…

·       Een cursus voor leerlingen met enige voorkennis. Zij zijn nu met hun eerste cursus bezig en willen het geleerde in de praktijk brengen en uitbouwen. Het is gebleken dat deze cursus ook een effectief hulpmiddel is voor Duolingo-studenten om de sprong te maken van de virtuele omgeving naar de reële Esperanto-beweging.

·       Een cursus voor enigszins gevorderden, die al een behoorlijke woordenschat hebben en de hele grammatica al eens geleerd hebben (maar nog niet tot in de puntjes beheersen). Tijdens de cursus zullen zij kunnen oefenen met spreken, luisteren en lezen, en hun kennis uitbreiden.

·       Een cursus voor ervaren Esperantisten, omdat het leren van een taal nu eenmaal nooit af is! Zij zullen zich onder andere bezighouden met Esperanto-cultuur en –literatuur.

Om te zorgen dat de cursusgroepen de juiste omvang hebben, worden de deelnemers gewoonlijk verdeeld in vijf groepen. Elke groep heeft zijn eigen docent, die de groep het hele weekend begeleidt. 

Meer info:
https://e...

Kluba kunveno Kalmthout

FEL Forumo - vr, 26 apr 2019 20:26
Bijeenkomst op de parking van het Station van Heide, om 18 u 30. We rijden samen naar een groen domein in Halsteren (Nederland). Wie rechtstreeks wil rijden naar de wandelbestemming gelieve tijdig een E-mail te zenden aan secretaris of voorzitster met het oog op het verkrijgen van details over de reisweg. Kunveno je la parkejo de la Hejda Stacidomo, je la 18 h 30. Ni kunveturas al verda bieno en Halsteren (Nederlando). Kiu deziras iri senpere, bonvolu sendi retmesaĝon al la sekretario aŭ la prezidantino por obteni la priitinerajn detalojn.

Teknikaj problemoj

FEL Forumo - di, 16 apr 2019 17:41
La retejoj de la Retbutiko kaj de Monato spertis teknikan problemon. Bonvolu anstataŭ la finaĵo .net uzi estonte la finaĵon .be, do www.retbutiko.be por la retbutiko kaj www.monato.be por Monato. Dankon!

Re: Kiki Tytgat kaj Eddy Van den Bosch "Debato pri elektroproduktado kaj klimato"

FEL Forumo - ma, 15 apr 2019 8:29
La 14a de aprilo jam pasis. Ĉu vi povas indiki la ĝustan daton? Mi nepre volas ĉeesti!

P.S. Supozante, ke temas pri la 14a de junio, mi adaptis la daton en la kalendaro.

Svisaj Esperanto-Tagoj 4an kaj 5an de majo 2019

FEL Forumo - ma, 15 apr 2019 8:24

La estraro de Svisa Esperanto-Societo elkore invitas vin ĉiujn al la Svisaj Esperanto-Tagoj la 4-an kaj 5-an de majo 2019 en Casa del Popolo en la tiĉina ĉefurbo Belinzono. Dimanĉon la 5-an de majo 2019 okazos samloke je la 14a horo la ĝenerala kunveno de Svisa Esperanto-Societo. La detala programo kaj la tagordo legeblas en SES informas 2019/01, kies retan version vi trovas sub:

http://svisa-esperanto-societo.ch/SESi/2019-1-SES_informas.pdfAtentu: Kiu bezonas tranokton en Belinzono bonvolu mem rezervi vian hotelĉambron. Liston de la hotelo en Belinzono kun adreso kaj telefonnumero vi trovas sub http://local.ch indikante en la serĉofenestro „hotel“ maldekstre kaj dekstre „Bellinzona“.

Cyreen Knockaert pri "Eo-libroj en Hendrik Conscience Heredaĵbiblioteko"

FEL Forumo - zo, 14 apr 2019 18:40
Nia Esperanto-heredaĵo, ies aŭ ĉies propraĵo? Du gravaj apogejoj por Esperanto en Antverpeno: Heredaĵbiblioteko Hendrik Conscience, kaj Feliks-Arĥivo.

Unue, celo estas konatigi la uzadon de la perretaj serĉ-sistemoj de Heredaĵbiblioteko kaj Feliks-Arĥivo.
Due, oni pritraktas la gravecon de ambaŭ institutoj por la optimuma kaj definitiva konservado de la Flandra Esperanto-heredaĵo.

=======================================
Programo de la 20h ĝis la 22h. Pordoj malfermitaj ekde 19h30

Kiki Tytgat kaj Eddy Van den Bosch "Debato pri elektroproduktado kaj klimato"

FEL Forumo - zo, 14 apr 2019 18:37

Programdetaloj venos

=======================================
Programo de la 20h ĝis la 22h. Pordoj malfermitaj ekde 19h30

Filmo "La Poŝtisto"

FEL Forumo - zo, 14 apr 2019 18:32
La poŝtisto Mario vivas sur insulo kie la ekzilita poeto Pablo Neruda venas loĝi. La insulanoj tre entuziasmas pri tio.


Ĉiutage Mario biciklas al la fora domo de Neruda por liveri la multajn leterojn. Mario rimarkas, ke la poeto ricevas multajn leterojn de virinoj, do li ankaŭ volas fariĝi poeto.


=======================================
Programo de la 20h ĝis la 22h.  Pordoj malfermitaj ekde 19h30

Prelego "De Lange Leemstraat al la suda poluso"

FEL Forumo - zo, 14 apr 2019 18:30
Paul Peeraerts faris dekmilon da fotoj en sia kariero kiel amatora
fotografo. El tiuj miloj li montros kaj prikomentos centon, kiuj povus
esti interesaj, ĉu ĉar ili prilumas iom pri la historio de Esperanto en
Antverpeno, ĉu ĉar la fotoj aparte plaĉis al li kaj espereble al vi.


=======================================
Programo de la 20h ĝis la 22h. Pordoj malfermitaj ekde 19h30

Esploro pri pronom-uzo en Esperanto

FEL Forumo - za, 13 apr 2019 16:38

Karaj,

mi nun kondukas empirian studon, kiu celas science analizi la uzadon de diversaj pronomoj en la parola lingvouzo en Esperanto. Por mi gravas, ke kiel eble plej multaj lingve spertaj esperantistoj partoprenu en la studo, do mi invitas vin ĉiujn partopreni ĝin per plenigo de la sekva demandaro: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehExhpZ0YL9wrxeVmCskQ97JISJbHn4In-o4MUhPvTtjmoKA/viewform

Miatakse plenigo de la formularo daŭros proksimume 10-25 minutojn (se vi bezonas malpli ol 10 aŭ pli ol 25 minutojn, bonvolu sciigi min pri tio, por ke mi povu adapti mian takson por estontaj ali-kanalaj anoncoj pri ĉi tiu studo).

Amike,
Markos Cramer marcos.cramer@gmail.com

Re: historio de Esperanto en Limburgo

FEL Forumo - vr, 12 apr 2019 16:43
Mi ne konas libron pri la Esperanto-movado en Limburgo. En la arĥivaĵo de la Fondaĵo Vanbiervliet estas kelkaj dokumentoj pri la 'Limburgaj Tagoj' (el la 1990aj jaroj). Okaze de mia esplorado pri E-kursoj inter la mondmilitoj mi trovis plurajn menciojn pri kursoj, sed ne longdaŭran aktivecon en iu loko.
Se vi kopias la pdf-dosierojn je https://drive.google.com/drive/folders/0B9tLG3H5mGpHUEZ3dVZiV2VhUDA al via propra komputilo, eblas traserĉi ilin (iu urbo, iu persono...) per via propra komputilo (la serĉilo de 'verkenner'). 'Esperanto Panorama' (la antaŭanto de Horizontaal) bedaŭrinde ne ekzistas en bita formo.
Laŭdire la 'Beckers-arĥivo' kiu troviĝas en Limburgo ankaŭ estas grandparte 'limburga' arĥivo.

historio de Esperanto en Limburgo

FEL Forumo - vr, 12 apr 2019 13:20

Saluton, ĉu iu scias ĉu jam ekzistas iun verketon pri la historio de Esperanto en Limburgo? Pasintfoje kiam mi estis en LBS169, mi tie trovis similan verketon pri la historio de Esperanto en Kalmthout far Wim De Smet. Ĝi estis interesa, kvankam ĝi povus enhavi pli da bildoj laŭ mi.


Ĉu ekzistas aliaj historiaj verkoj pri nia(j) asocio(j)?


Mi deziras ion kompili por la Beneluksa Kongreso 2022 en Voeren...


Amike, Ben
Inhoud syndiceren