★ Esperantista Brusela Grupo ★

Feed-aggregator

Nubo.re kaj aliaj sociaj retejoj

FEL Forumo - vr, 11 okt 2019 18:02

Ĉu vi jam konas la retejon Nubo.re ? Se ne vi nepre vizitu ĝin por interkonatiĝi inter esperantistoj. Oni tie diskutas pri la sukceso aŭ malsukcesaj kondiĉoj de tiaj retejoj. Ĉu la FEL-formumo lernu el tio ?
https://nubo.re/app/forum/topic/1277/aliaj-retejoj-similaj-al-nubo

Nobelprijzen literatuur

FEL Forumo - do, 10 okt 2019 14:57
Op 10 december worden in Stockholm de Nobelprijzen voor literatuur voor 2018 en 2019 uitgereikt aan Olga Tokarczuk en Peter Handke. Geen van hun werken is beschikbaar in het Esperanto, maar van veel andere laureaten van de prijs bestaan wel Esperantovertalingen. Sommige daarvan zijn al oud, en alleen nog tweedehands te vinden. Bij de boekendienst van de Vlaamse Esperantobond (www.retbutiko.be) zijn momenteel de volgende werken van Nobelprijswinnaars te koop:

Andrić, La ponto super Drino (https://retbutiko.be/eo/ero/psdri)
Brodskij, De nenie kun amo (https://retbutiko.be/eo/ero/dnka)
Grass, La lada tambureto (https://retbutiko.be/eo/ero/ltam)
Hemingway, La oldulo kaj la maro (https://retbutiko.be/eo/ero/omar)
Hesse, Demian (https://retbutiko.be/eo/ero/demian)
Hesse, Sidarto (https://retbutiko.be/eo/ero/sida)
Kawabata, Neĝa lando (https://retbutiko.be/eo/ero/nlan)
Kipling, La krabo kiu ludis kun la maro (https://retbutiko.be/eo/ero/klma)
Kipling, La zodiakidoj kaj aliaj rakonto (https://retbutiko.be/eo/ero/zara)
Lagerkvist, Mariamne (https://retbutiko.be/eo/ero/mnme)
Lagerlöf, La mirinda vojaĝo de Nils Holgersson (https://retbutiko.be/eo/ero/mvnh)
Laxness, Sendependaj homoj (https://retbutiko.be/eo/ero/shom)
Mann, Lotte en Weimar (https://retbutiko.be/eo/ero/lwei)
Szymborska, Mi inventas la mondon (https://retbutiko.be/eo/ero/milm)


Verzamelbundel met werken van winnaars: Nobela novelaro; met Lagerkvist, Johnson en Martinson (https://retbutiko.be/eo/ero/nnov)

Bertha von Suttner kreeg in 1905 de Nobelprijs voor de vrede, maar van haar is ook de roman For la batalilojn! (https://retbutiko.be/eo/ero/foba)

Van Nobel zelf is er Nemeza (https://retbutiko.be/eo/ero/neme)

pasintaj temoj 2017 ĝis nun

Sat-Amikaro - vr, 4 okt 2019 12:25

Jen la temaro de 2017/2018/2018/2019 :

Datoj Temoj pridiskutitaj 06/10/2017 Soveta Revolucio de 1917 : kiel, kial ĝi okazis, ĉu ĝi similis al la Franca Revolucio de 1789 ? kio (mal)sukcesis ? kiam ĝi finiĝis ? kio estas soveto kaj komunismo, ĉu realaĵo ? kiuj est-is-as la komunistoj ? ĉu la nunepoka situacio en Rusio estas pli bona ? ĉu Rusio bezonas novan revolucion ? ĉu Francio ? Esperantujo ? kiuj estas la nunepokaj revoluciistoj ? 13/10/2017 Poŝtelefono — la gejunuloj ne povas imagi ke la homoj scipovis vivi sen tiu ambigva aparato, kiu kaj ligas kaj separas ! klarigu por kio vi uzas via(j)n poŝtelefono(j)n, aŭ kial vi rifuzas posedi unu ? ĉu tio estas modo ? kiaj estas la konsekvencoj de poŝtelefono en la rilatoj sociaj, familiaj, amikemaj, geedzaj, laboraj, personaj, psikaj, fiziologiaj ? kio ludis la rolon de poŝtelefono, pasintece ? ĉu vi "Amikumas" ? 20/10/2017 Subpremo en socioj kaj puna justeco : Ĉu la nuntempa socio bezonas pli da polico ? Ĉu ni kapablas pripensi socion kaj komunan vivon sen subpremo kaj puno ? 27/10/2017 Religio, religioj — kial ekzistas pluraj religioj ? ĉu ili reale diferencas ? kio pli gravas : Homo(j) aŭ Dio(j) ? ĉu la homoj, ĉu la dioj diferencas ? ĉu religioj estas sistemoj por liberigi aŭ por sklavigi ? ĉu religio util-as-is al vi ? ĉu la tradiciaj religioj ŝanĝiĝas, evoluas ? ĉu politiko, ekonomiko estas modernaj formoj de religioj ? kaj Esperanto en ĉio-ĉi ? 03/11/2017 Pedagogio de Freinet : Ĉu akoraŭ aktuala ? 10/11/2017 Aŭ sentoj, aŭ racio — la mem-duelo inter koro kaj cerbo : ĉu emocioj estas malsuperaj neatentindaj ideoj ? ĉu certaj artoj apartenas al racio ? ĉu eblas koni sen konscii ? ĉu niaj plej karteziaj scioj estas ankaŭ sentoj ? kio estas instinkto, mistikismo, saĝeco, psikologio, filozofio, metafiziko ? ĉu la "interna ideo de Esperanto" estas afero de poezio aŭ de racionalismo ? 17/11/2017 La Sago, Sennaciulo, nia retejo — ni pridiskutu la aperintajn artikolojn, ni ankaŭ preparu artikolojn, paĝojn, enhavojn… 24/11/2017 Reklamo, premgrupoj, propagando — ĉu, dum aĉeti, vi estas influita de reklamoj (bonvolu citi ekzemplojn) ? kial estas pli kaj pli da reklamoj en nia moderna vivo ? kiompoporcie kostas de produkto ties reklamo ? kiel rezisti, oponi kontraŭ la agreso ? kial la propagando por Esperanto efikas malpli ol reklamo por makaronio ? ĉu la lobioj funkcias sammaniere ? kial la Esperantista lobio efikas multe malpli ol iu ajn el ĉiuj aliaj premgrupoj ? 01/12/2017 Novaj vortoj aldonitaj al "Grand Robert". Ĉu tioj vortoj/esprimoj ekzistas en Esperanto ? 08/12/2017 Familio, familioj : Ĉu ankoraŭ ekzistas familioj ? Ĉu la nuna epoko estas pli aŭ malpli familiema ? Ĉu poŝtelefono kaj novaj teknologioj efikas por aŭ kontraŭ ? 15/12/2017 Stultaj kondutoj en Interreto. – Ellasu vian ekranon kaj venu moki la sekiĝantajn otakuojn, la Streisand-efikon, la aserton ("leĝo") de Godwin… 22/12/2017 Sporto kaj distraĵo. Datoj Temoj pridiskutitaj 05/01/2018 Kio okazis en 2017 kaj poste ni parolos pri Spinoza... 12/01/2018 Asterisko kaj obelisko 19/01/2018 Post unu jaro de Trump 26/01/2018 Ĉu esperantistoj estas eksmodaj 02/02/2018 Ĉu vi pli ŝatas la pasintecon aŭ la estontecon 09/02/2018 Komerco justa 16/02/2018 Ĉu Interreto favoras esperanton ? 23/02/2018 Roberto parolos al ni pri Spinoza 02/03/2018 Respubliko kaj demokratio 09/03/2018 Respekto : difinu ! 16/03/2018 Projekciado de filmo : Demain 23/03/2018 Arto : profesia kaj amatora pratikado 30/03/2018 Faŝismo kaj aŭtoritato : difinoj 06/04/2018 Kiu estas via preferita filmo aŭ libro kaj kial ? 13/04/2018 Hodiaŭ estas Vendredo la 13a ! 20/04/2018 Mondo sen leĝoj : mallegalaĵoj, finegocado, malpura mono, korupto, ktp 27/04/2018 La Laborfesto, la 1an de Majo : kion prepari, kial 04/05/2018 "Majo-Junio 1968" : kio okazis, ĉu vi memoras ? 11/05/2018 Jam unu jaro de Makronismo 18/05/2018 Ukronioj : alternativa historio, "kio okazintus, se..." 25/05/2018 Akcepti aŭ malakcepti migrantojn ? Kiujn ? Kiel ? Kial ? 01/06/2018 Kulturaj heredaĵoj, patrimonio : ĉu necese zorgindaj ? 08/06/2018 Aŭ Robespiero, aŭ Ghandi ? Violento en sociala/politika/etna liberiĝo 15/06/2018 Solvoj simplaj por kompleksaj problemoj (en hejmo, socio, laboro, k.c.) 22/06/2018 Nia rodondo ricevos la konatan Bulgaran verkiston Julian Modest (Georgi Mihalkov) kiu temos pri la originala E-literaturo 29/06/2018 Akvaj resursoj kaj ties administrado Datoj Temoj proponitaj 5/10/2018 Kion ni manĝas ? (kaj trinkas) 12/10/2018 Sportoj, sportumi 19/10/2018 Kiel partopreni al la festo de la asocioj, prelegi en bibliotekoj, en lernejoj, ktp ? 26/10/2018 Laikeco 2/11/2018 La lupo, la urso kaj la azia krabro 9/11/2018 Tria ejo (nova koncepto - ekster la laborejo kaj la hejmo) 16/11/2018 Interretaj babilrondoj (prezentado) 23/11/2018 Demokratioj, kie, kiam, kiel ? 30/11/2018 Anarkiismo (prelego) 7/12/2018 Por la elektronika cigaredo (prelego de Robert Molimard) 14/12/2018 La arto ĉiam pravi (prelego) 21/12/2018 Kiuj estas la kialoj de la militoj ? 4/1/2019 Kio okazis en 2018 ? Kiu estas la persono de la jaro ? — Cetere de tiu temo ni parolos kun Japano. 11/1/2019 La Belulino kaj la besto, kaj kiel tiu filmo de J. Cocteau rilatas al la revo Esperantisma. 18/1/2019 Flav-veŝtuloj : kiuj ili estas ? kion ili (ne) sukcesis fari ? kia estonteco ? ĉu flavo reale estas mikso de ruĝo kun verdo ? 25/1/2019 La labortempo : Bertrand Russell, pacifisto kaj matematikisto, kalkulis en 1932 ke 4 horoj da ĉiutaga laboro ekzakte sufiĉas... Bonvolu diri por kio kaj kiu vi laboras ? por emeritiĝi ? 1/2/2019 Mondcivitanoj : François Lo Jacomo prelegos pri la pacifisma movado kaj pri ĝia fondinto Garry Davis, ni interparolos pri ĝia aktualeco, ĝia kvazaŭ sennacieco, kaj kiel mem mondcivitaniĝi ! 8/2/2019 Alĥemio : ni serĉu la ŝtonon de la saĝuloj ! ni kreu oron el fekaĵo ! ĉu mistiko ? aŭ mistifiko ? ĉu Esperanto estas la lingvo de la birdoj ? 15/2/2019 Artifika inteligento aŭ artefarita intelekto ? aŭ pura stulteco ? ĉu mistiko ? aŭ mistifiko ? ĉu Esperanto estas ties lingvo ? 22/2/2019 La Homo, konscia ero de Dio-Naturo : Robert Molimard prezentos sian tutfreŝan verkon (L'Harmattan). http://www.tabac-humain.com/esperanto/ 1/3/2019 Hori Jasuo : Robert Molimard klarigos al ni la agadojn de Hori Jasuo, Esperanto-sumoo, ktp. 8/3/2019 Cerbatano : ludo, sporto, armilo ? (prelego). 15/3/2019 Granda Nacia Debato : ĉu vi partoprenis ? 22/3/2019 Europe Démocratie Espéranto (prelego). — Retejo de EDE :http://www.e-d-e.org/?lang=eo — Marie-Noëlle Lienemann kaj Robert Phillipson :https://www.youtube.com/watch?v=2br... — Antoine de Maximy :https://esperanto-france.org/si-j-e... 28/3/2019 Mastroj kaj servist(in)oj : diversaj aspektoj de iliaj rilatoj. (prelego). 5/4/2019 Teknologioj, novaj kaj malnovaj : ĉu pli bone pasintece ? ĉu pli bone morgaŭ ? Ni spektis tre kuriozan filmeton de 1947 (de Barjavel) kiu antaŭmontras la nuntempan uzegon de poŝ-televidil-telefono : https://www.youtube.com/watch?v=ZKf... 12/4/2019 Briteliro : Brexit or not Brexit ? That is the question... ĉu nova "cimo de jaro 2000" ? 19/4/2019 Libera temo 26/4/2019 "La Tresse" : prezento de la libro "La Harplektaĵo" (aŭ "Harplekte" ?), de L. Colombani, far Andrea kaj Elizabet. Tiu sukcesplena libro montras la interplektantajn vivojn de tri virinoj, en Barato, Sicilio, Kanado... 3/5/2019 L' EPI Epicerie Participative — ĉu vi manĝas biologie ? L' Epicerie Participative du Val d'Orge https://www.monepi.fr/epistegenevieve a pour objet la mise en œuvre de pratiques alimentaires collectives, participatives et alternatives qui favorisent le lien social (prelego). 10/5/2019 Ekonomia malkreskiĝo, aŭ malkreskado, aŭ daŭripova nekresko... ĉu nova formo de progreso ? ĉu libervola aŭ deviga konduto por la estonteco ? kiu komencos ? kiel ? 17/5/2019 Eŭropa baloto 24/5/2019 "1336 Tagoj" aŭ : Teo, la magia trinkaĵo de sukcesa lukto en Gemenos (proksime de Aubagne) — escepte ni ne trinkos vinon, sed tizanon. 31/5/2019 Violento dum edukado : "Estas por cia bono !" Ĉu la violento kontraŭ la infanoj estas hereda aŭ kultura ? 7/6/2019 Speciala programo okaze de la datreveno de unu el la parolrondanoj. 14/6/2019 Ĉu vi ĝojas aŭ malĝojas pro la Olimpiaj Ludoj en Parizo en 2024 ? 21/6/2019 Muzik-festo 28/6/2019 nuligita babilrondo 12/07/2019 je la 18a kaj duono

malkutima kaj ne formala babilrondo pri arto propronita de Esperanta artistino : Cécile Anda

Galerie 43 - La Butte aux Cailles

43 rue Vandrezanne 75013 PARIS

flugfolio Cécile Anda
invitilo

flugfolio kaj Invitilo

somera paŭzo

Europalia pri Rumanio

FEL Forumo - wo, 2 okt 2019 10:38
Hodiaŭ malfermiĝas la kultura festivalo Europalia, ĉi-foje dediĉita al Rumanio (https://europalia.eu/nl). Ĉu tio ne estas bela okazo, por iom ekscii pli pri Rumanio?

La plej nova rumana romano tradukita en Esperanton estas „La muelilo de la fortuno” de Ioan Slavici. Eble vi ne konas tiun aŭtoron, sed en Rumanio li estas fama. Ĉiuj rumanaj lernejanoj devis legi lian „muelilon”. Tiu ĉi libro estas io por ĉies gustoj: ĝi estas psikologia romano, ĝi estas krimromano, ĝi estas historia romano. Nikolao Guskov skribis pri ĝi: „La enhavo estas streĉa, plena je psikologiaj travivaĵoj, krimoj kaj personaj tragedioj. Ĝi estas, evidente, krimrakonto, sed samtempe multe pli ol tio. Ĝi rakontas pri vilaĝa vivo apud la urbeto Ineu en la 1870aj jaroj.”

La verko estas havebla en la Retbutiko de FEL: https://retbutiko.be/eo/ero/mufo

Ĉu ĉi tiun verkon vi jam legis, aŭ vi volas pli da rumanaj verkoj? Jen estas pliaj, kun detaloj kaj recenzoj! [url=https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fretbutiko.be%2Feo%2Foriginalingvo%2FRumana%3Ffbclid%3DIwAR3x3BnPr8ZVFSTZnXRzAX8LQnX9FYTGMxJm4...

Re: Testo

FEL Forumo - zo, 29 sep 2019 9:28
Jen efektive stranga fenomeno. Mi eniris la forumon per kvino da diversaj foliumiloj. Ĉiuj montras la daton ĝuste, escepte de Chrome, laŭ kiu estas jam la 1a de oktobro vespere. La „interna horloĝo” de la forumo certe estas ĝusta, sed ial Chrome misinterpretas ĝin.

Re: Testo

FEL Forumo - zo, 29 sep 2019 9:10
Jen ekrankopio.

Testo

FEL Forumo - zo, 29 sep 2019 9:02
Estas nun la 29a de septembro, sed la Forumo diras, ke estas nun la 1a de oktobro je la 22a 01 ...

listo de aktivuloj en FEL

FEL Forumo - za, 28 sep 2019 10:35
Hodiaŭ mi aldonis liston pli bone konsulteblan. Se tamen vi spertas problemojn vi peti kopion al ivo.durwael@telenet.be

Kluba kunveno Kalmthout

FEL Forumo - vr, 27 sep 2019 8:24
We oefenen onze Esperantospreekvaardigheid bij een lekker avondmaal in het stationsrestaurant van Heide. Misschien zijn er andere gasten aanwezig met interesse voor onze taal?! Zo tonen we aan anderen dat Esperanto nog altijd beoefend wordt, en praktisch bruikbaar is...
Gustumante la vespermanĝon en la Hejda stacidoma restaŭracio, ni  ekzercas niajn kapablojn konversacii Esperantlingve. Eble miros iuj gastoj pro nia lingvaĵo?! Tiamaniere ni montros ke Esperanto ĉiam vivas, kaj estas praktike uzebla…

Valere Doumont "PRELEGO PRI BIEROJ kun GUSTUMADO"

FEL Forumo - do, 26 sep 2019 18:34
Unue Valère teorios pri biero: kiel gustumi bierojn
Poste venos la praktiko, dum kiu la partoprenantoj kune gustumas kelkajn bierojn.


Ni petas donaceton de ĉiu por kovri la kostojn.

Martin Ptasinski (DE) "KOTAVA"

FEL Forumo - do, 26 sep 2019 18:29
De la vidpunkto de interlingvistiko Martin rakontos pri lingvo Kotava, apriora kaj ne-eŭropeca (kulturneŭtrala) planlingvo, kiu havas la samajn celojn kiel Esperanto, sed kun tute neŭtrala leksiko.

Bernard Regis Larue "UNU SEMAJNO EN EŬSKIO"

FEL Forumo - do, 26 sep 2019 18:28
Bernard prezentos sian vojaĝon al Eŭskio kun uzo de Pasporta Servo kaj renkonto de esperantistoj.

Li organizos gustumadon de vino: ni petos  donaceton de 2-3 €/p de partoprenantoj.

Francoise Pellegrin pri "VAKCINU VIN! MITOJ AŬ REALECO?"

FEL Forumo - do, 26 sep 2019 18:25
Vakcinado estas unu el la plej gravaj rimedoj por protekti la homaron kontraŭ infektaj malsanoj, kiel variolo, poliomjelito, morbilo,… Malgraŭ ĝia efiko eviti suferadon kaj amase savi vivojn, la vakcinado, ekde ĝia apero, renkontis kontraŭstarojn kun motivoj variaj.


Hodiaŭ, la malkresko de vakcinitoj malaltigas la nivelon de grupa imuneco, kiu funkcias kiel barilo kontraŭ la patogena agilo. La konsekvenco estas ke malsanoj jam delonge forigitaj reaperas eĉ en industriaj landoj ( ekz : epidemio de morbilo en Francio en 2011).
Ni traktos diversajn aspektojn de tiu problemo, je saneca, historia, epidemiologia, sociokultura kaj bioetika vidpunkto.

listo de aktivuloj en FEL

FEL Forumo - do, 26 sep 2019 17:33
Hodiaŭ mi aldonis la donitaĵojn en alia paĝformato pli bone konsultebla. Se la formato tro malgrandas, vi petu kopion (ĉe ivo.durwael@telenet.be) de la originalo en .ods, kiun vi povas grandigi laŭbezone.

spektaklo "Wesele / Geedziĝo"

FEL Forumo - do, 26 sep 2019 12:52
En la nuna duon-britelira periodo eblas ĉeesti la spektaklon "Wesele / Geedziĝo" en du lingvoj (pola, angla kun mikso de Esperanto) de virina aktorino el Bialistoko (Pollando). La spektaklo okazos en oktobro 2019 ankaŭ en Londono :https://mailchi.mp/e7f50a35ca71/your-wesele-wedding-invite-166473?e=f681fac377 

Retejo kun informoj pri Margot Przymierska:

https://przymierska.tumblr.com/

Re: Dokumenta E-Centro (DEC) en Đurđevac inaŭgurita

FEL Forumo - do, 26 sep 2019 8:10
La nova domo de Dokumenta Esperanto-Centro estis inaŭgurita
dimanĉe, la 22-an de septembro. Partoprenis la inaŭguron ĉirkaŭ
cent geesperantistoj, inkluzive la direktoro de UEA Martin Schaeffer.

Aldone kelkaj fotoj.

listo de aktivuloj en FEL

FEL Forumo - wo, 25 sep 2019 9:28
Antaŭ preskaŭ unu jaro, mi petis kreon de nova rubriko pri aktivula agado en FEL. Mi opiniis ke la laboroj de pluraj aktivuloj apenaŭ estas konataj. Kiu intencas lanĉi novan iniciaton eble ignoras aktivulojn, kiuj estas kontaktendaj por kunlabori aŭ por transdoni informojn kaj spertojn. Mi mem surpriziĝis ke mi sukcesis kunmeti liston de 73 aktivuloj.


Post tiu jaro, mi tamen ne havas la impreson ke tiu ĉi iniciato respondas al bezono: post la publikigo de la listo en majo, mi vidis nur 1 konsulton kaj supozeble temas pri mia kontrolo ĉu la aldonaĵo konsulteblas.


Tamen, nun la ĉefa laboro estas farita kaj mi plue provos aktualigi la liston. Hoidaŭ mi bedaŭrinde forstrekis la nomojn de 2 valoregaj aktivuloj (Emile Van Damme kaj Leontina Janssens) kaj aldonas la administrantaron de BEF. Notu ke BEF estas nur fakta asocio: la estraro povas ŝanĝi la nomojn de la administrantoj en ĉiu momento.


Ne hezitu signali aldonojn, korektojn, forstrekojn al Ivo.Durwael@telenet.be. Ĉar la aldona listo estas .pdf-dokumento, vi mem ne povas adapti ĝin. Ivo

Seminario pri UEA-financoj, 1 decembro 2019

FEL Forumo - zo, 22 sep 2019 6:24

Dimanĉe matene, la 1-an de decembro 2019, unu tagon post la Malferma Tago, en la Centra Oficejo okazos Seminario pri la financoj de UEA.
La seminarion aranĝos la Komisiono pri Financoj kaj krom la membroj de la Komisiono (Ben Indestege, Francesco Maurelli kaj Renato Corsetti), ĉeestos ankaŭ la Ĝenerala Direktoro (Martin Schäffer) kaj estraranoj de UEA.
La membroj de UEA estas bonvenaj al la seminario por informiĝi pri la stato de la financoj de UEA kaj por prezenti siajn proponojn.

LEA, Peer: Vojaĝo tra Japanio

FEL Forumo - ma, 16 sep 2019 18:25
Ben Indesteege kaj Emilio Vanderfeesten vojaĝis kune tra Japanio.
Ili volonte rakontos siajn travivaĵojn.
Venu aŭskulti kaj vidi la belajn bildojn.
Inhoud syndiceren