★ Esperantista Brusela Grupo ★

Esperanto Kafejo en Bruselo la 21an de Aprilo 2012

Karaj gesamideanoj,

SiSiSi

Rememorigu ni ke tiuj neformalaj renkontiĝoj estas malfermitaj al ĉiuj, Esperantparolantoj, Esperantistoj kompreneble, sed ankaŭ al ĉiuj tiuj, kiuj ne parolas Esperanto kaj tamen estas scivolemaj pri tiu lingvo, kulturo, ktp …

Unu nura nepra kondiĉo : via bonhumoro !

Tiu Esperanto-Kafejo Bruselo okazos denove en la

Brasserie "SiSiSi", Chaussée de Charleroi 174 je 1060 Bruselo

Komunaj transportiloj : Janson 81, 83, 92, 97

Venu multnombraj !