★ Esperantista Brusela Grupo ★

Agrégateur de flux

La sago 118 (novembro-decembro 2017)

Sat-Amikaro - lun, 29 juill. 2019 18:10

3paĝa

.

Premio Deguĉi 2019 al Heidi Goes

FEL Forumo - lun, 29 juill. 2019 13:05

La Premion Onisaburo Deguĉi UEA starigis en la Jubilea Jaro 1987 per kapitalo donacita de Oomoto. Ĝi distingas meritajn agantojn, kiuj longtempe laboras per Esperanto, por monda paco kaj homara feliĉo, konforme al la idearo de D-ro Zamenhof kaj la instruoj de Onisaburo Deguchi. Ĝi konsistas el diplomo kaj monsumo de 2000 eŭroj.

Per decido de la Estraro de UEA, Premio Deguĉi de la jaro 2019 estas aljuĝita al Heidi Goes.

Heidi naskiĝis en Belgio en 1976. Ŝi eklernis Esperanton antaŭ 29 jaroj, en 1990. Kiam ŝi finis mezlernejon en Belgio, ŝi iris al Indonezio kadre de kultura interŝanĝprogramo kaj loĝis preskaŭ jaron ĉe du indoneziaj familioj. Tiel ŝi lernis la indonezian kaj same pri la loka kaj islama kulturo.

Ekde 2007 Heidi ekesploris pri la historio de la Esperanto-movado en Indonezio, pro la kombino de tiu ligilo al Indonezio kaj sia propra esploremo.

En 2009 ŝi revenis al Indonezio, por daŭrigi sian esploradon surloke. Tamen, instigita de LEE Jungkee, tiam prezidanto de KAEM, plej multe da tempo ŝi uzis por instrui Esperanton. En 2010 ŝi faris la duan kaj en 2012 la trian instruvojaĝon al Indonezio. Kreiĝis kluboj dum kaj post la dua vojaĝo. En 2011 kaj 2012 indoneziaj esperantistoj partoprenis la Universalan Kongreson. Ekeldoniĝis bulteno. La sekva paŝo estis finfine Indonezia Esperanto-Kongreso.... Efektive ŝia esploroj pri mortinta movado kaj sindonemo al instruado de Esperanto kondukis al revigliĝo de tuta landa movado.

En marto 2013 ŝi vojaĝis ankaŭ al Orienta Timoro, kie ŝi denove instruis. Duan vojaĝon por instruado ŝi faris en 2014. En 2018 aperis ŝia plej lasta libro, “Movadaj insuletoj”, ankaŭ eldonita de UEA. (https://retbutiko.be/eo/ero/miin&cart_id=3762520.5857)

(Resumo de Gazetara ...

Raportoj pri E-aranĝoj

FEL Forumo - dim, 28 juill. 2019 11:02


Ni petas (ne devige!) al la ĉeestantoj prepari mallongan raporton pri siaj spertoj en E-renkontiĝoj kaj eventuale montri bildojn.

Nova ludo: "Granda Vojaĝo"

FEL Forumo - dim, 28 juill. 2019 11:00
Lode prezentas tute novan, pure esperantan societan ludon kiun li ellaboris. La celo de la ludo estas simpla: kiel la unua fari prelegvojaĝon en Eŭropo, vizitante 5 urbojn por prelegi. Sed, dumvoje okazas plej diversaj aventuroj! (Ankaŭ komencantoj povas kunludi.)

SEP: nova freŝa ondo en Esperantujo

FEL Forumo - dim, 28 juill. 2019 10:57

En julio okazis en Nitra (Slovakio) Somera Esperanto-Studado. Unuafoje, samdate kaj samloke, okazis ankaŭ SEP - Somera Esperanto-Programado. Organizantoj anoncis ĝin kiel Esperanta kodummaratono (hackathon). La celo de kodummaratono estas komence de la semajno difini konkretajn bezonojn kaj krei funkciantan retejon, programaron aŭ aparataron ĝis la fin de la evento. Kodummaratonoj kutimas havi specifan temon, kiu povas esti programlingvo, aplikaĵo, API. Foje limigoj entute ne estas. Fine de la evento oni prezentas sian projekton. 

Dum semajno en Nitra kunlaboris en kaj ekster la SEP-komputilejo homoj kiuj estas kaj esperantistoj kaj komputilistoj kaj junaj kaj entuziasmaj. Raras tiaj homoj 😊. Ne nur la konkretaj rezultoj estas mirindaj, sed la etoso kaj kunlaboremo estis nekredeblaj. Kreiĝis bazo por kune daŭrigi pri dum SEP ekintaj projektoj – kaj por elpensi novajn! Yves ĉeestis SEP kaj raportos pri la diversaj projektoj realigitaj. Jam oni planas okazigi SEP ankaŭ en 2020 - https://mallonge.net/sep2020

Fotoprelego

FEL Forumo - dim, 28 juill. 2019 10:54
Ella Strug prezentos fotojn.

Prelego "Gloria versus grazia - malfacila elekto por Esperantistoj"

FEL Forumo - dim, 28 juill. 2019 10:51


Filozofiaj demandoj pri lingvoj jam ekzistas ekde la klasikaj tempoj. Kelkaj el tiuj ĉi demandoj solviĝis, aliaj tute ne. Kelkfoje lingvaj problemoj estu rekonsiderataj. Ili estu denove interpretataj, ĉar la socio ŝanĝiĝas. Plaĉas al mi doni ekzemplojn. Ĉu en tiu kunteksto ni rigardu kun novaj okulvitroj ankaŭ al Esperanto kaj elpensu novajn argumentojn por tiu ĉi lingvo?

Re: 26 juli: Esperantodag

FEL Forumo - ven, 26 juill. 2019 12:37
Hodiaŭ estas la 132a naskiĝdatreveno de Esperanto: la 26an de julio 1887 (la 14an de julio, laŭ la Julia kalendaro) en Varsovio aperis la broŝuro “Internacia lingvo. Antaŭparolo kaj plena lernolibro (por Rusoj)” de Lazarj Markoviĉ Zamenhof, kaŝinta sin sub la pseŭdonimo “D-ro Esperanto”. Legu pli en la novaĵretejo La Balta Ondo http://sezonoj.ru/2019/07/eo125/

Oostende: Prelego Heidi Goes pri Indonezio kaj Angolo

FEL Forumo - ven, 26 juill. 2019 7:45
Heidi Goes prelegos la 30an de septembro je la 17a horo en OC De Boeie, Kerkstraat 35, Oostende pri sxia libro pri Indonezio kaj sxia lasta vojagxo al Angolo.
Pli da informoj cxe Heidi Goes kaj Flory Witdoeckt (flory2@witdoeckt.be - Tel 059 702914)

Medio: INDONEZIO: Plasta konsekvenco

Monato - jeu, 11 avr. 2019 7:43

Leteroj: Infana memoraĵo

Monato - jeu, 11 avr. 2019 7:43

Leteroj: Sen antaŭjuĝo

Monato - jeu, 11 avr. 2019 7:43

Aktuale: Nova redaktoro

Monato - jeu, 11 avr. 2019 7:43

Leteroj: Lula, komunisto-ŝtelisto

Monato - jeu, 11 avr. 2019 7:43
Syndiquer le contenu