★ Esperantista Brusela Grupo ★

FEL Forumo

Syndiquer le contenu
Rektaj informoj de Esperanto-forum
Mis à jour : il y a 2 heures 21 min

Algemene Ledenvergadering

jeu, 29 févr. 2024 16:00
komenco: 10h30
fino: 17h

Bicikloj kaj arto

mar, 27 févr. 2024 13:44
Eddy Van den Bosch prelegos la 1an de marto je la 8a horo vespere pri  "Bickloj kaj arto"

​Biciklo estas transportilo sed ne nur. Ekzistas multe da aspektoj pri tiu genia invento. Ankaŭ en la vasta kampo de arto aperas bicikloj pli kaj pli. La rakonto pri tiu aspekto estos prilumita per fotoj el diversaj landoj.

Kluba kunveno Kalmthout

jeu, 22 févr. 2024 22:53
La 21-an de marto :
Nia membro el Zelando S-ro Simon Smits, festos je la 20-a de marto sian 90-an naskiĝtagrevenon. Kutime li vizitas nin, sed nun ni vizitos lin en 's Heerenhoek, kie li loĝas !!! Li rakontos pri sia longa kaj tre aktiva esperanta vivo.  Prefere ni kunveturu. Tial ni arigas la 13-an horon '30 je la parkejo de la stacidomo de Heide.


 

Gezocht: oude nummers van 'Esperanto-Nieuws'

jeu, 22 févr. 2024 15:41
Het Esperantofonds Cesar Vanbiervliet heeft al meer dan tien jaar geleden alle belangrijke Belgische Esperantotijdschriften gedigitaliseerd (Belga Sonorilo, Belga Esperantisto, Flandra Esperantisto..., zie https://drive.google.com/drive/folders/0B9tLG3H5mGpHdFR0aTBfRFhfSUE?resourcekey=0-L8marLQFPLpGW28vffV4TQ&usp=drive_link - klik op de map 'Revuoj').

Het Internacia Esperanto-Arkivo wil nu hetzelfde doen voor de tijdschriften van de groepen. Een van de belangrijkste is het tijdschrift Esperanto-Novaĵoj - Esperanto-Nieuws van de Antwerpse groep La Verda Stelo. Het blijkt dat op minstens drie plaatsen in Vlaanderen een grote collectie van dit tijdschrift aanwezig is, maar telkens met veel ontbrekende nummers. Daarom deze oproep: hebt u in een kast of op zolder nog nummers van dit tijdschrift liggen, stuur ze dan naar Marie Popelinplantsoen 3 bus 0402, 8000 Brugge (tel. 050/33.00.04). Zo helpt u een zo volledig mogelijke digitale reeks van dit tijdschrift samenstellen en daarna kunnen de nummers dienen om de bestaande papieren reeksen aan te vullen.

Een voorlopige versie om te tonen wat het zou kunnen worden staat al op https://drive.google.com/file/d/1uRv2G0gdGXQp-EYKrVtgvpQ_9HF538cs/view?usp=drive_link . Dit is een niet afgewerkte versie (onvolledig, met hier en daar een pagina op zijn kop en zonder OCR) maar het toont al wat een schat aan informatie hierdoor ter beschikking komt, bruikbaar voor, bijvoorbeeld, een (wikipedia-) artikel.

Andere Esperantotijdschriften of archieven die ontdekt worden bij het opruimen zijn uiteraard ook welkom in het Internacia Esperanto-Arkivo.

La domo sen ŝtuparo en Sint-Etienne

mar, 13 févr. 2024 7:55

Vendredon la 16an de februaro la antverpena grupo ne kunvenos en sia sidejo, sed ni renkontiĝos per la programo Zoom ekde la 8a horo vespere. Parolos Pierre Grollemund el Francujo pri la domo sen ŝtuparo en Sint-Etienne, Francujo, konstruita en 1931-32 laŭ la planoj de arkitekto August Boossu.
Se vi ne ĉiusemajne ricevas la invitilon kun la ligilo al la Zoom-prelegoj, petu ĝin de esperanto-antwerpen@esperanto.be

Premio La Torre

lun, 12 févr. 2024 11:52

Omaĝe al Profesoro Mauro La Torre (1946 – 2010), Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) kunlabore kun la familio La Torre anoncas konkurson pri esplorlaboro en unu el la kampoj, en kiuj li laboris. Profesoro La Torre estis Prezidanto de ILEI (1998 – 2003). En 2011 la Komitato de ILEI elektis lin honora membro de ILEI.

La esplor-kampoj por la konkurso kaj aliaj detaloj estas menciitaj en la suba pdf-dosiero.

La kandidatoj anoncu sian intencon partopreni ĝis la 30a de aprilo 2024

Limdatoj

2024/04/15: Sinanonco/kandidatiĝo, 1 paĝo
2024/06/15: Resumo kaj strukturo de la esplorraporto, 2 paĝoj
2024/09/30: Skiza mezperioda esplorraporto, 3-5 paĝoj
2024/10/31: Pritakso kaj konsiloj al la kandidatoj
2024/12/31: Definitiva esplorraporto, ne publikigita antaŭe nek planata  por publikigo ĉe alia eldonisto, 20-30 paĝoj

ILEI kuraĝigas ankaŭ studentojn en la fakoj rilataj al la konkurso, precipe magistrajn kaj doktorajn kandidatojn, adapti siajn ne publikigitajn laboraĵojn al postuloj de la konkurso kaj kandidatiĝi por la premio.

Ahmad Reza Mamduhi, prezidanto de ILEI

Verenigingsloket Vlaanderen

mar, 6 févr. 2024 16:06
Ik heb net de presentatie bekeken van Verenigingsloket Vlaanderen (www.verenigingsloket.be). Het is een onlangs voorgesteld ambitieus project van de Vlaamse Overheid ten dienste van verenigingen (feitelijke verenigingen en vzw's).

Bij zoeken naar 'Esperanto' onder de bijna 6000 al geregistreerde verenigingen kreeg ik welgeteld drie resultaten, waarvan slechts één 'echte' esperantovereniging.

Het project is nog in opbouw en pas over een of twee jaar zal blijken hoe nuttig een aansluiting is, maar toch lijkt het mij zinvol dat alle Vlaamse Esperantogroepen zich nu al bij het Verenigingsloket zouden registreren. Het zou zeker onze zichtbaarheid verhogen voor personen die naar informatie over Esperanto zoeken. Die registratie zou best eenvormig zijn en centraal gecoördineerd worden (bijvoorbeeld een zoom-vergadering waarbij elk zijn registratie hetzij thuis, hetzij in LBS kan doen, met onmiddellijk beschikbare hulp).

Voor koepelverenigingen is een bijzondere rol weggelegd. Misschien ligt in de Lange Beeldekensstraat al een vraag om medewerking te wachten op behandeling.


Webinar bekijken: https://youtu.be/lDMPKEYgRLo
Werking en functionaliteiten: https://youtu.be/9NK-eASI6UU?si=4v7OJc_48zKVva-U

BEMI-semajno al esperanto stacidomo en Halbe, Germanio

mer, 31 janv. 2024 17:11
La prelego komencighas je la 20.00a horo en la klubejo La Progreso

La situacio en Ukrainio

mer, 31 janv. 2024 17:03
La Progreso organizas prelegon de Evgen Kovtonyuk en sn sia klubo je la 20.00a horo.

LEA, Peer: Kanuado sur / Bicikli laŭ la Mozo

sam, 27 janv. 2024 16:48
Sur la Dommel ne plu eblos kanuadi, sur ni kanuos sur la Mozo.
Por tiuj kiuj ne plu volas kanui, ni preparos biciklan ekskurson laŭ la Mozo.

LEA, Peer: Vortpuzlo

sam, 27 janv. 2024 16:45
Tonnie denove preparos por ni vortpuzlon. Tial ni lernos tre interesajn vortojn.

LEA, Peer: Limburga Tago - Gruitrode

sam, 27 janv. 2024 16:43
Ni sekvos la paŝojn de Phil Bosmans, la pastro kiu verkis tre belajn tekstojn.
Certe vi konas la libreton: "Ik hou van jou" (Mi amas vin).
Ni vizitos la monaĥejon kie li vivis.

LEA, Peer: Toki Pona

sam, 27 janv. 2024 16:38
Ni parolos pri alia inventita lingvo: Toki Pona.
La vortprovizo estas tre limigita. Vortoj havas plurajn signifojn.
El la kunteksto oni devas kompreni pri kio oni parolas.

Kluba kunveno Kalmthout

mar, 23 janv. 2024 20:34
La 15-an de februaro : Nia membro Johan Donckerwolcke prelegas pri la restaŭro de antikvaj mebloj.  Aldone : S-ino Boehme, edzino de Ehrhard Boehme, iama membro de nia Esperanto-klubo, ofertis al Mireille (la 1-a) CD-n kun fotobildoj el la jaro 1985. Enaperas S-ro Willy Huybrechts, gesinjoroj Maria kaj Michel Wils, Yves, Wim, Henny, Fons, Stella, Jules, Clementine, Denise, Edward Spitaels kaj Karel & Anita, Mireille, Willy.  Estu bonvenaj je la kutima horo en la konata ejo.

Jarkunveno, regala akcepto, raportoj pri agado kaj financoj

ven, 12 janv. 2024 11:29
Akcepto je la19.30 horo en Peter Benoitlaan 117 Gentbrugge

Starigita premio omaĝe al Grégoire Maertens

jeu, 11 janv. 2024 19:44
Gazetara komuniko de UEA N-ro 1148 (2024-01-02)


Starigita premio omaĝe al Grégoire Maertens, eksa Prezidanto de UEA, pro lia 100-jariĝo

Honore al la eksa Prezidanto de UEA Grégoire Maertens, kiu iĝis 100-jara la 1-an de januaro 2024 kaj kiu rolis kiel prezidanto dum la jaroj 1980-1986, estas starigita la premio Grégoire Maertens, aljuĝota ĉiujare al organizaĵo aŭ esperantisto, kiu aparte kontribuis aŭ kontribuas al la progreso de la movado por Esperanto kaj rilataj demandoj.
La ĵurio de la premio konsistas el la eksaj prezidantoj de UEA, kiuj pretas servi por tio. Jam konsentis partopreni ĉiuj vivantaj eksprezidantoj: Renato Corsetti, Probal Dasgupta, Mark Fettes, Humphrey Tonkin kaj John Wells.
La ĵurio aperigos gvidliniojn pri la proceduro por prezenti proponojn kaj pri la maniero anonci la gajninton ĉiujare. La premio venos el starigata Fondaĵo Grégoire Maertens, al kiu kontribuos la familio Maertens, sed ankaŭ esperantistoj, kiuj admiras la agadon de Grégoire por Esperanto. La fondaĵo celas helpi daŭrigi la premion, kaj donacoj al ĝi bonvenas pere de UEA: https://uea.org/alighoj/donacoj/maertens. Pliaj detaloj pri tiu omaĝo al Grégoire oni povos legi ankaŭ en la revuo Esperanto, kiujn ricevas abonantoj kaj ĉiuj individuaj membroj de UEA.

Rasporteto pri Monato en 2023

sam, 6 janv. 2024 17:02
Aperis en MONATO en 2023 entute 184 artikoloj en (kiel kutime) 11 numeroj, el kiuj 1 estis 36-paĝa, 5 estis 32-paĝaj kaj 5 estis 28-paĝaj.
 
Estis mezume 800 abonantoj. Ĉiam pli popularaj iĝis la bitaj versioj (325 abonantoj), sed restas plej ŝatata la presita versio (450 abonantoj). Necesas mencii, ke kelkaj abonas pli ol unu version. Krom tio aperadis la voĉlegata versio en la formo MP3 en kunlaboro kun Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj.
 
 
Redaktoroj
 
Fine de 2022 pro aĝo demisiis Boris Kolker, la multjara redaktoro pri la rubriko Librorecenzoj. En 2023 transprenis tiun taskon Edmund Grimley Evans, kiu jam estis redaktoro de la rubriko Komputado kaj lingva revizianto.
 
 
Reviziado kaj faktokontrolado
 
La skipo de dek lingvaj reviziantoj kaj unu faktokontrolanto restis sama. Ili tre harmonie kunlaboras. La ĉefredaktoro nun konstante korespondas kun la redakta teamo de la nova PIV, kaj novaj aktualaj terminoj aperontaj kaj en MONATO kaj en PIV estas diskutataj.
 
 
Grafiko
 
La grafikan aspekton de la revuo plu prizorgas du katalunaj spertuloj: Ferriol Macip i Bonet kaj Zep Armentano.
 
 
Kunlaborantoj
 
Fine de 2023 MONATO havis 102 registritajn kunlaborantojn kun kunlaborkontrakto kaj centon da okazaj aŭtoroj.
 
 
Ekspedo
 
La presitajn ekzemplerojn de MONATO dissendas la centro de FEL en Antverpeno. La numeroj estas sendataj kun la belga, nederlanda, franca kaj svisa poŝtoj. Tiu situacio kontentige funkcias.
 
 
Administrado
 
La administradon de la abonoj ĉefe faris Gerd Jacques kaj Paŭl Peeraerts.
 
 
Retejoj
 
La tri plej vokitaj tekstoj en la retejo de MONATO estis „Surdula lingvo sen signolingvo” de Hatachi Toshiko el Japanio (https://www.monato.be/publika/013356p.php), „Milito kaj arto” de Cho Sung Ho el Koreio (https://www.monato.be/publika/013269p.php) kaj „Muzeoj de Ukrainio en la milito” de Світлана Гаврилюк kaj Ніна Да...

Kluba kunveno Kalmthout

mer, 27 déc. 2023 16:41
Ni invitas vin partumi la jenan kunvenon en la “Heide City” de Heide-Kalmthout, Heidestatiestraat, kiel kutime ĉiun trian ĵaudon de la monato, inter la 15a 30 – 17a horoj :


18 januaro 2024 : Kasverslag en jaarverslag 2023 en verkiezing nieuw bestuur. Kiel kutime en januaro la kunveno estos dediĉata al la financa raporto kaj al la ĝenerala Erikeja raporto pri la antaŭa jaro. Sekvos la elekto de la estraro por 2024.Rob Ebenau rakontos kaj prezentos bildojn pri sia ĉeesto dum la Universala Esperanto-Kongreso de aŭgusto 2023 en Torino (Italujo). Nicky Janssen kontribuas pri la finjara 2023 Esperanto-renkontiĝo “Luminesk” kiu estas okazinta en la germana ŝlimej-insulo (waddeneiland) Nordeney.

Akademio de Esperanto: prelegoj de la 14a kaj 15a de decembro 2023

sam, 23 déc. 2023 7:33
Ĉu vi ne sukcesis rekte rigardi la prelegojn de la akademianoj? Ondo de Esperanto prezentas resumojn de la prelegoj kaj ligilon al la retejo de la Akademio, kie ili estas daŭre spekteblaj.

Esperantocursussen per Zoom voor niveaus A1 tot C1

mer, 20 déc. 2023 16:17
De Londense Esperantoclub start in januari 2024 een nieuwe reeks Esperantocursussen via Zoom, voor verschillende niveaus, vanaf beginners, en op verschillende dagen en uren (telkens een uur, eenmaal per week, groepen van maximum 15 personen).

Bekijk de details op https://londonaesperantoklubo.com/online-esperanto-courses.html .