★ Esperantista Brusela Grupo ★

FEL Forumo

Abonrilatu enhavo
Rektaj informoj de Esperanto-forum
Ĝisdatigita: 46 min 25 sek antaŭe

Algemene vergadering Vlaamse Esperantobond

22 Novembro, 2019 - 15:18
UITNODIGING + AGENDA

Bijzondere algemene vergadering Vlaamse Esperantobond vzw op zaterdag 7 december 2019 in de Lange Beeldekensstraat 169 te 2060 Antwerpen om 14u.
1. Stemopname aanwezigen
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
3. Volgende verkiezing toelichting
4. Bespreking jaarplan 2020
5. Diversen:
•    Evolutie VEB 2019
•    Gebruik van de zetel Lange Beeldekensstraat 169 + planning voor 2020
•    Bibliotheken: diverse gegevens coördineren, oplossingen zoeken

KANDIDATEN  GEZOCHT VOOR  HET  VEB-BESTUUR

De Vlaamse Esperantobond vzw houdt voor 15 maart 2020 een bestuursverkiezing, zoals voorzien in onze aangepaste statuten. Om Kennedy te parafraseren: Vraag niet wat Esperanto voor jou kan doen maar wat jij kan doen voor Esperanto (in Vlaanderen)! Iedereen heeft zijn talenten: administratief, creatief, netwerker enz. Maar belangrijker nog is inzet. Denk jij dat de VEB jou kan gebruiken als bestuurslid, meld je dan (voor 15 februari 2020) bij voorzitter Ivo Vercammen ivo.vercammen1@telenet.be of secretaris Nicky Janssen nicky24@telenet.be

Prokrastiĝo de la eldonaĵoj de FEL

22 Novembro, 2019 - 15:11
Pro problemoj en la presejo, ĉiuj eldonaĵoj de FEL nun spertas prokrastiĝon, i.a. la novembra-decembra numero de Horizon.taal, kiu i.a. enhavas

- la invitilon por la ĝenerala jarkunsido de la asocio en la 7a de decembro
- la invitilon kaj informilon pri la Zamenhoffesto en Antverpeno en la 14a de decembro
- la kotizfolion por la jaro 2020

Atendante la presitan numeron, la abonantoj kaj membroj povas trovi ĝin en PDF-formo en la jena adreso:

https://www.esperanto.be/fel/nl/Archief/horizontaal300.pdf

Zamenhoffesto en Antwerpen

21 Novembro, 2019 - 17:00
La Verda Stelo el Antverpeno kore bonvenigas vin por kune babili, manĝi, trinki, trarigardi la FEL-libroservon kaj ĝui kulturan programon.


Kantos por ni profesia kantistino el Italio: Chiara Raggi en koncerto "Blua Horizonto", rara okazo tiom proksima!


PLENA PROGRAMO
ekde 10:00     Akcepto en Lange Beeldekensstraat 169, 2060 Antwerpen
10:00 - 18:00 Libroservo kaj babilejo/bufedo malfermitaj
11:45 - 12:00 Promeno al manĝejo
12:00 - 14:30 Lunĉo (supo, panbufedo, salatoj, trinkaĵoj)
14:30 - 14:45 Promeno reen
15:00 - 15:50 Koncerto Kjara “Blua Horizonto” grupo 1 en “Klappei”
16:20 - 17:10 Koncerto Kjara “Blua Horizonto” grupo 2 en “Klappei”
18:00             Fino de la oficiala festo kaj fermo de la libroservo
====================================================
ekde 18:00    Postkunveno

La nuna aliĝperiodo (40€) finiĝos la 6an de decembro jam, do agu!
Iru al https://esperanto-antwerpen.weebly.com/zam-festo-ali285ilo.html

etaj laŭtparoliloj

11 Novembro, 2019 - 21:19
Saluton, mi serĉas etajn laŭtparolilojn por uzo en Kabindo. Kiam mi instruis tie, mi ne havis ilin, kaj malfacilis uzi videojn kiel Mazi pro la malalta sono de la komputilo mem...Dankon!Heidi

Radio 'La Première' pri Esperanto, 29.11.2019

10 Novembro, 2019 - 19:16

Helena Verrier, ĵurnalistino de la radio La Première (RTBF), preparas elsendon pri Esperanto kadre de la serio "Un jour dans l'histoire". Enestos intervjuo kun Bernard-Régis Larue (prezidanto de la Brusela Grupo) kaj elementoj el la Beneluksa Kongreso de Charleroi, ĉe tabloj de konversacioj de Louvain-La-Neuve, ĉe fulmkurso en lernejo de Liège, ktp. La tuto daŭros 40 minutojn. La rezulto audiĝos vendredon la 29an de novembro, je la 13:20.

Retejo EBG :  www.esperantobruselo.org
Yahoo grupo : Esperanto en Bruselo
Fejsbukpaĝo :  esperantobruselo

Re: MALFERMA TAGO UEA LA 30-A NOVEMBRO

10 Novembro, 2019 - 14:07
Chu iu el Flandrio iros aute al la Malferma Tago?

Lunteren: Kultura tago

5 Novembro, 2019 - 14:09
KULTURA TAGO   

 
en sabato, la28a de marto 2020.

 
Esperanto Nederland organizas Kulturan Tagon
La kultura tago havas kiel temon

 
Faktoj kaj fantazioj’.

 
Lastatempe, falsaj novaĵoj, intenca falsado de informoj kaj duonfantaziaj rakontoj altiras la atenton de multaj homoj. Oni avertas kontraŭ falsaj informoj, sed ĉu vi povus distingi falsan de vera informo? En via retpoŝta kesto jam malfacilas kelkfoje.. Kaj kio estas mito, kio estas fakto pri Esperanto?
Fantazio estas grava afero, ankaŭ rilate al lingvoj. Ekzistas eĉ multaj fantaziaj lingvoj kiuj kaptas la atenton de gejunuloj kaj gemaljunuloj. Oni povas nomi diversajn verkistojn kiuj elpensis sian propran fantazian lingvon. Ekz.e Tolkien. Estus interese aŭdi kial ili faris tiujn fantaziajn lingvojn kaj ĉu ili havas vivon ‘ekster la romano aŭ filmo’. Ni ĝojas ke Federico Gobbo prezentos prelegon pri tiu temo.

 
Por testi vian kapablon distingi inter veraj kaj falsaj novaĵoj, inter faktoj kaj fantaziaĵoj, Bert de Wit prezentos kvizon pri “ĉu vere aŭ nevere?“. Kaj venos ankoraŭ alia persono por paroli pri faktoj kaj fantazioj en la Esperanto-mondo.
Ni ankaŭ kun ĝojo anoncas ke Kajto venos por distri nin per muziko kaj kantado. Kaj kompreneble vi rajtas kunkanti!

 
Kie okazos tiu Kultura Tago de Esperanto Nederland? En salono Floor en Lunteren, jam konata al tiuj kiuj en 2017 par...

LEA, Peer: Agado de kaj por UEA (Ben Indesteege)

31 Oktobro, 2019 - 14:44
Ben Indestege rakontos pri sia vivo kiel Komitatano ĉe UEA.
Li ĉeestis en Lathio kaj povis voĉdoni por elekti novan estraron de UEA.
Kaj li faris / faros ankoraŭ pli. Venu aŭskulti lin!

Vakcinu vin, mito aŭ realeco

29 Oktobro, 2019 - 16:05
En la klubejo "La Progreso" en Gent, je la 20.00a horo, Françoise  Pellegrin informos nin pri la neceso de vakcinado.