★ Esperantista Brusela Grupo ★

FEL Forumo

Inhalt abgleichen
Rektaj informoj de Esperanto-forum
Aktualisiert: vor 1 Stunde 19 Minuten

Trejnado pri redaktado kaj tradukado de Vikipedio (ViPE, Bjalistoko)

Mo, 28 Nov 2022 19:04

Ĉu vi vidas sencon en Vikipedio kaj volas verkadi ĝin, sed dume ne spertas pri ĝi? Venu al la trejnado kaj lernu pri fundamentoj de Vikipedia laboro kaj respondeca rapida tradukado. Post la trejnado vi kapablos memstare verkadi artikolojn por Vikipedio kaj iuj ĝiaj frataj projektoj tiel, ke ili restu kaj estu akceptataj de la komunumo kaj utilaj por legantoj.

La trejnado okazos tuj post Bjalistokaj Zamenhofaj tagoj. Vi povos veni iom pli frue por ĝui ankaŭ la aranĝon kaj la urbon.

Serio de trejnadoj
La trejnado en Bjalistoko estas la 1-a de la serio de 3 trejnadoj, kiuj okazos dum sekvaj monatoj. Ili okazos en Pollando, Slovakio kaj Francio – ĉiam dum 2 tagoj. Ni serĉas precipe tiujn trejnotojn, kiuj povas partopreni ĉiujn 3 trejnadojn.

Prezo – senpaga kun ebla repago!
La trejnado kaj la tuta projekto estas finance subtenita de la programo Erasmus+ de la Eŭropa komisiono. Danke al tiu ĉi subteno de Erasmus+ estas la trejnado senpaga. Se vin sendos nia partnera organizo, vi aldone havos pagitajn veturon, loĝadon kaj manĝadon. Dankon al Erasmus+!

Pli da informoj:
https://esperanto.wiki/evento/trejnado-pri-redaktado-kaj-tradukado-de-vikipedio-vipe-bjalistoko

Spektinda muzikalo

So, 27 Nov 2022 10:30
Jen la plej nova (kaj tutunua?) muzikalo en Esperanto:
https://www.youtube.com/watch?v=FAu6vWQbdqg
Nepre spektu ĝin! Sed vi bezonos du horojn!

Re: Detailbeschrijvingen van nieuwe foto's gezocht

Do, 24 Nov 2022 8:30
12_1957 Ora jubileo La Verda Stelo 19-20.1.1957 (detala raporto en Belga Esperantisto februaro). Foto genomen voor stadhuis. Tweede van rechts: Morris De Ketelaere.

In het midden, onder die oranje vlek: Maurice Jaumotte.4 meer naar rechts, de man die met zijn rechterhand zijn hoed vasthoudt: René Balleux, 3 meer naar links, de grote dame: Marguerite Jaumotte-Loquet.

10_1954 Antaŭkongreso, koer Rubenshuis. Namen op keerzijde, slecht leesbaar, verwijzing cijfers onduidelijk.

Jules Verstraeten (de lange man onder de klimop), Henny de Ketelaere (onder die ronde zuil). Jaumotte prominent vooraan...


Helaas kan ik de nummers niet lezen waarnaar op de keerzijde verwezen wordt.

Kursoj pri lingvo kaj pri verkado

Mo, 21 Nov 2022 15:27

Eble povus plibeligi viajn tagojn regula renkontiĝado kun afablaj gesamideanoj, dum lernado de kaj pri Esperanto. La fama Jagelona Universitato en Krakovo, Pollando, proponas al esperantistoj de la tuta mondo du diversajn kursojn, gvidotajn vive en Interreto.

Kurso 1

Eraroj ne estas pekoj, sed… korektu ilin! Agrable kaj kuraĝe korektu ĉiajn malperfektaĵojn en via lingvouzo, sub gvido de sperta instruistino. Vi ricevos multe da helpo pri la individua uzado de la lingvo.

Kurso 2

Kurso por verkistoj, ĵurnalistoj, aŭtoroj de blogoj kaj aliaj interesiĝantoj. Iuj verkantoj de tekstoj alfrontas lingvajn malfacilaĵojn, videblajn i.a. en iuj retpaĝoj, en kiuj estas publikigitaj beletraj aŭ aliaj tekstoj. Tiaj malfacilaĵoj ne malofte ĝenas redaktadon, ili estas ankaŭ obstaklo en beletra kreado.

Jen tria okazigo de la sukcesa kurso el la pasintaj jaroj, destinita por verkantoj de diversaj tekstoj. La skribaj aktivaĵoj ampleksos leksikon, gramatikon, donos specialan atenton al sintakso kaj zorgado pri stilo. La programo respektos la individuan stilon de la partoprenantoj, okazos laboro pri ties disvolvado, krome, lernado per la stilo de modelaj verkintoj de la Esperanto-literaturo. La partoprenantojn surprizigos interesaj kaj tute nekutimaj ekzercoj. 5-monataj kursoj, kun lecionoj okazantaj 1-foje semajne.

La oficialaj konfirmiloj pri la partopreno enhavas, krom la konfirmo kaj blazono de la universitato, la markon de la prestiĝa, internacia EAQUALS-kvalito de la Esperanto-instruado en la Jagelona Universitato, kio [size=medium...

Kongreso de fervojistoj/amikoj de la fervojoj - 6-12 majo 2023 Antverpeno

Mo, 21 Nov 2022 15:08

Estimata s-ino, s-ro,


De la 6a ĝis la 12a de majo 2023 Flandra Esperanto-Ligo kaj BAFE (Belga Amikaro de Fervojistoj Esperantistaj) organizas la internacian IFEF-kongreson, la kongreson de la Internacia Federacio de Esperantistaj Fervojistoj.

Je tiu okazo ni volas montri al internacia publiko kion Flandrio povas proponi al la mondo kaj ne nur koncerne publikan transporton. Vi trovas ĝisdatajn informojn kaj aliĝilon en la retejo: https://www.ifef2023.net/


De la 12a ĝis la 15a de majo 2023 sekvas postkongreso en Valonio kun Charleroi kiel deirloko.


Ni kore invitas partopreni kaj tiel eklerni ion pri publika transporto kaj ĉefe renkonti alilandajn esperantistojn.

Papera versio de la aliĝilo de la IFEF-kongreso troveblas en la novembra numero de Horizon-taal. Reta versio de la aliĝilo troveblas en la retejo.

Notu ke BAFE-membroj por la kalendara jaro 2023 ricevos rabaton. Via membrokotizo eĉ kostas malpli ol la profito kiun vi akiras, estante BAFE-membro. Vi povas membriĝi en BAFE-n per transpago de la kotizo al konto BE85 6105 5937 1106 nome de BAFE - Margaretha Symoens.

La kotizo estas:

€ 10 por membreco kun elektronika revuo

€ 16 por membreco kun papera revuo

Ligilo al la (reta) aliĝilo por la postkongreso troveblas sub https://www.ifef2023.net/

Memortenu ke la unua aliĝperiodo (kun la plej malaltaj kotizoj) finiĝas fine de ĉi tiu jaro.


Koran bonvenon. Ĝis tiam?


Kristin Tytgat

Nome de LKK IFEF 2023

Detailbeschrijvingen van nieuwe foto's gezocht

Fr, 18 Nov 2022 15:32
Op https://drive.google.com/drive/folders/1zdtXgpzEPCf819F1EVfwdR0ElGN9pbT2?usp=share_link staat een reeks foto's (meestal Antwerpse) uit de jaren 1920-1950 die zopas aan de Vlaamse Esperantobond geschonken werd. Op dezelfde plaats staat ook een lijst met voorlopige beschrijvingen, maar die kunnen nog beter. Aanvullingen met namen, plaatsen, omstandigheden... zijn welkom.

Roland Rotsaert (roland.rotsaert@gmail.com)

Zamenhoffeest in Oostende 17 decembro

Do, 17 Nov 2022 20:40

Het Zamenhoffeest gaat dit jaar door in Oostende op 17 december in OC De Boeie, Kerkstraat 35 vanaf 12.15u. We beginnen met een aperitief aangeboden door La Konko. Voor de prijs van 27,00€ geniet je van een lekker buffet klaar gemaakt door onze chef on the move Jan Wydooghe.

De deelnameprijs is exclusief de dranken. Het buffet vindt plaats om 13u. Je kan inschrijven en betalen tot en met 1 december op rek.nr. BE27 0014 7012 9673

Details in de bijgevoegde nieuwsbrief en op https://eventaservo.org/e/zamfesto2022

Op dezelfde dag en plaats vindt ook de algemene vergadering van de Belgische Esperantofederatie (BEF) plaats; zie https://eventaservo.org/e/a25e11

ĜENERALA. ASEMBLEO DE BEF sabaton, 17/12/2022, Oostende, dum Zamenhoffesto

So, 13 Nov 2022 7:32
LOKO : salono De Mussel, 2a etaĝo en la Centro De Boeie, Kerkstraat 35, 8400 OSTENDO, 10h30 ĝis 12h00.
 

 JEN LA TAGORDO :
 

 - Morala raporto pri BEF/UEA (Kristin)
- Financa raporto de BEF (Claude)
- Instigo/Kursoj (Yves)
- FEL (Nicky Janssen, Piet Glorieux)
- Vespo (raporto jam en ' Espéranto en Marche') (Jean Annet)
-  EBG (Bernard)
-  ILEI (Marc Cuffez)
-  Verdaj Skoltoj/Peko (Valer)
-  EEU kaj Akcelilo (Flory)
-  BAFE (Griet)
- IFEF (Kristin)     
 
Bonvolu informi ĉiujn interesatulojn. Ĉiuj estos bonvenaj.

 
 Por ĉiuj informoj  :
Prezidento : Kristin TYTGAT <kristin.tytgat(at)skynet.be>
Vicprezidento : Flory WITDOECKT  <Flory2(at)witdoeckt.be>

Prelego: Maria kaj Theo van Ryselberghe

Mo, 31 Okt 2022 16:33
Je la 20.00a horo Bernard Régis Larue prezentos 'Maria kaj Theo van Ryselberghe' en la klubejo de La Progreso.

3a Virtuala Kongreso de Esperanto 24-27.11.2022

Sa, 29 Okt 2022 10:21

De la 24-a ĝis la 27-a de novembro 2022 okazos la 3-a Virtuala Kongreso de Esperanto (organizata de UEA) + Retoso (la reta evento de TEJO). Teknike prizorgas E@I.

Membro de UEA povas senpage aliĝi ĝis la 18-a de novembro 2022. Aliĝu nun per https://vk.esperanto.net.

Ni kore invitas vin fariĝi Subtenanto de la evento (per donaco de 50 EUR aŭ supera, se tio eblas al vi). Eblas donaci dum aliĝo.

Ankaŭ helpu disvastigi la VK-n inter viaj konatuloj! La 3-a VK + Retoso estos la plej granda reta evento de la jaro! Pliajn detalojn legu ĉe https://uea.org/gk/1070

Informo je Eventa Servo: https://eventaservo.org/e/VK3

Kluba kunveno Kalmthout 17 nov.

Do, 27 Okt 2022 15:20
La 17-an de novembro : Ni ĉiuj montras fotojn kaj iom klarigas pri ili. Temas pri bildoj el nia propra ĝardeno dum la kvar sezonoj. Heidestatiestraat "Heide City", je la 16-a horo. We tonen allen enkele foto's en geven er wat uitleg bij. Het gaat over de eigen tuin, gefotografeerd doorheen het hele jaar. Om 16 u in de "Heide City"!

Algemene Vergadering Vlaamse Esperantobond 26.11.2022

Mo, 24 Okt 2022 15:18

Het bestuur van de Vlaamse Esperantobond nodigt u uit om deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden op zaterdag 26 november om 10u30 in de lokalen van de Vlaamse Esperantobond, Lange Beeldekensstraat 169 te Antwerpen. Elk lid mag de vergadering bijwonen. Stemgerechtigd op deze vergadering zijn afgevaardigden van de lokale Esperantogroepen, hoofdredacteurs van Vlaamse Esperantotijdschriften, gecoöpteerde leden.Agenda

1.    Goedkeuring vorig verslag.

2.    Bespreking jaarplan en budget voor 2023.

3.    Hoe nadenken over onze toekomst/onze strategie?

4.    Uitnodiging tot kandidaatstelling voor mandaten die in 2023 vacant worden.

5.    Rondvraag.


I.v.m. punt 2.

Elke Esperantogroep gelieve me zijn plannen voor het volgende kalenderjaar te bezorgen, ten laatste voor 10 november.

--

Piet Glorieux, Secretaris VEB piet.glorieux@gmail.com

25.10: Vom Glück der Sprachen - Pri la feliĉo de la lingvoj

Fr, 21 Okt 2022 6:24

En mardo, 25a de oktobro, ekde la 19a horo, okazos diskuto kun la temo "Vom Glück der Sprachen" (Pri la feliĉo de la lingvoj). Oni povos ĝin sekvi rete kaj meti skribajn demandojn en la babilejo:
https://www.ici-berlin.org/events/vom-glueck-der-sprachen/
La titolo celas la feliĉon paroli kun aliaj, kun kiuj oni havas komunan lingvon.

Organizas la institucio Kulturlabor, ICI, Institute for Cultural Inquiry. Partoprenos la diskuton Maike Albath, Markus Messling, Jürgen Trabant.

Maike Albath ist eine prominente Literaturkritikerin, die Bücher aus der ganzen Welt dem deutschen Lesepublikum nahebringt. Ihre große Spezialität ist die italienische Literatur, der sie mehrere Bücher gewidmet hat. Sie arbeitet derzeit hauptsächlich für den Deutschlandfunk.

Markus Messling ist Professor für Romanische und allgemeine Literatur- und Kulturwissenschaft in Saarbrücken. Er forscht u.a. zur Wissensgeschichte der europäischen Philologie und Sprachanthropologie.

Jürgen Trabant ist Sprachwissenschaftler und Semiotiker, der sich mit französischer, italienischer und deutscher Sprachphilosophie und Sprachpolitik beschäftigt."

Jürgen Trabant konatiĝis kiel kontraŭesperantisto, per rimarkoj kiel "Nichtsprache" por Esperanto, ke la planlingvoj estus agresaj kontraŭ la.aliaj lingvoj ("aggressiv handelnd", 1986) kaj ke Esperanto (kontraste al la latina) ne havus (grandan) literaturon...

Priskribo

Das Glück der Sprachen ist keine allgemeine oder unmittelbare menschliche Erfahrung. Wenn man nicht verstanden wird oder den anderen nicht versteht, weil es so viele verschiedene Sprachen gibt, lässt einen das eher verzweifeln. Eine tief deprimierende Erfahrung nennt dies Harald Weinrich. Wenn wir alle eine Sprache hätten oder alle Sprachen verstehen könnten, wären wir glücklicher.

Die Bibel fasst dementsprechend die Vielfalt der Sprachen als...

Vizito al; la Bruegelhuis en Peer

Do, 20 Okt 2022 20:39
Ni vizitos la Breugelhuis en Peer kaj parolos pri la libro pri Breugel. Ŝajnas estas nova pruvo ke Pieter Paul Breugel de Oude naskiĝis en Peer (Breugel). Bonvolu anonci vian partoprenon ĉe limburg@esperanto.be

Seminario "Kolektado kaj arkivado de Esperantaĵoj" 28-29.10.2022

Do, 20 Okt 2022 18:59

Enkadre de AMO-Seminarioj aŭtunaj kaj kun partopreno de AMO-Komisionano Marija Belošević - Kroatio, okazos seminario KOLEKTADO KAJ ARKIVADO DE ESPERANTAĴOJ.

Detaloj estas je https://eventaservo.org/e/d70dd7

Re: Antwerpen: Vespera programo ĉiu-semajna

Do, 20 Okt 2022 18:53

Morgaŭ, la 21an de oktobro Albert Stalin Garrido el Italio, nuntempa prezidanto de TEJO prelegos pri ....... TEJO!
 
BONVENON al LANGE BEELDEKENSSTRAAT 169 en Antverpeno, proksime al la Centra Stacidomo, ekde la 19:50 Antverpena tempo.
 Ĝi ankaŭ estas la loko de nia ampleksa libroservo: www.retbutiko.be
Ligilo por enveni la programon:
https://us02web.zoom.us/j/81328984580?pwd=UGRCWjZONlJReUJMTUt0WmtMWHJCdz09
 
  Kunven-numero: 813 2898 4580
 Pasvorto: 089969        

Re: La Verda Stelo: dimanĉo, 16 oktobro!

Do, 20 Okt 2022 18:49

Lastdimanĉa kunveno estis sukceso: 18 personoj ĝuis prelegon (de Eddy Van den Bosch) kaj diskuton, bufedon, patkukojn kaj agrablan babiladon.
Ni povas diri ke ekde decembro ni daŭrigas la Dumtagajn Dimanĉojn unufoje monate, tiel ke pli da homoj povas veni.