★ Esperantista Brusela Grupo ★

FEL Forumo

Inhalt abgleichen
Rektaj informoj de Esperanto-forum
Aktualisiert: vor 2 Stunden 30 Minuten

Buitengewone algemene vergadering op 21.11.2020

Mo, 19 Okt 2020 7:30
Een Buitengewone Algemene Vergadering van de vzw Vlaamse Esperantobond zal plaatsvinden op zaterdag 21 november 2020 om 10.00 u via ZOOM. De technische details worden later medegedeeld.

Agenda:

  • Bespreking en goedkeuring van het jaarplan en de begroting 2021
  • Ontbinding van het bestuur en bestuursverkiezing. Alle leden hebben het recht zich kandidaat te stellen.
  • Rondvraag.

Elk lid mag de vergadering bijwonen. Stemgerechtigd op deze vergadering zijn de afgevaardigden van de lokale Esperantogroepen, de redacteurs van Vlaamse Esperantotijdschriften en gecoöpteerde leden

Wie heeft contacten met het Letterenhuis in Antwerpen?

Sa, 17 Okt 2020 8:45
En de collectie van het Esperantofonds Cesar Vanbiervliet in Kortrijk bevindt zich een postkaarten- en foto-album van Maria Posenaer (https://eo.wikipedia.org/wiki/Maria_Elworthy-Posenaer). Dit album is gedigitaliseerd en beschreven op https://www.flickr.com/photos/22366608@N00/albums/72157624362638519 ; het origineel kan dus best gedeponeerd worden in een archiefinstelling.
Het Letterenhuis (https://www.letterenhuis.be/nl) bezit reeds een kleine Posenaer-collectie (https://anet.be/record/isaarlh/au::15043/N) en het lijkt logisch om het album daaraan toe te voegen.

Is er iemand uit het Antwerpse die het Letterenhuis kent en kan bemiddelen voor de overdracht? Het is misschien een gelegenheid om de persoon (zuster van een Antwerpse kunstschilder en dochter van een Antwpers politicus) wat meer bekend te maken.

Radio-elsendoj en Esperanto

Sa, 17 Okt 2020 8:31

Jo Haazen kolektis informojn pri kelkaj radio-stacioj kiuj elsendas en Esperanto per rektaj ondolongoj au per la reto:
http://pola-retradio.org/ (Pola Retradio en Esperanto)
https://radio-vatikana-esperanto.org/ (Radio Vatikana – Esperanto)
http://www.radioriodejaneiro1400am.com/audiosrrj/ESPERANTO%20LA%20KONSOLANTO/
http://esperanto.cri.cn/audio/index.html (Ĉinio)
http://www.radiohc.cu/eo/podcasts (Radio Havano Kubo)
http://radio.esperanto-ondo.ru/ (Radio Esperanto | Kaliningrada podkasto en Esperanto)
http://esperantofre.com/verda/rav194.htm (194 Radio Verda, Esperanto . . . Paĝoj de Enrique)
http://novajhoj.weebly.com/radio-arkivo.html (Radio-Arkivo - STUDIO)
http://muzaiko.info/podkasto (Podkasto - Muzaiko)
kaj fine estas
https://eo.wikipedia.org/wiki/Kategorio:Esperanto-radio
Kiu prenos sur sin la taskon daŭre aktualigi tiujn informojn kaj aperigi resumon en bone memorigebla loko, ekzemple Vikipedio?

Yahoogroups ĉesos ekzisti je la 15- a de decembro 2020

Sa, 17 Okt 2020 2:09
La grupoj <espned> kaj <esperanto-en-bruselo>  jam fuĝis al groups.io , aliaj sekvos.
<esperanto-en-belgujo@yahoogroupes.fr>  iĝos <belgio@groups.io>
<esper-german@yahoogroups.com> iĝos <germanio@groups.io>
<pasportaservo@yahoogroups.com> iĝos <paspserv@groups.io>
Neabonantoj povas sendi mesaĝon al tiuj grupoj kaj, se la mesaĝo aprobatas, legi la respondojn.
Aliĝo eblas per la retejo, aú per malplena retpoŝtmesaĝo, ekzemple belgio+subscribe@groups.io
En groups.io, se iu diskuto ne interesas vin, vi povas malmendi ĝin per butono "mute this topic".Digestoj dissendatas se akumuliĝas 12 mesaĝoj, aú je la 6- a matene laú loka tempo de la ricevanto

Re: Modale partikels

Sa, 17 Okt 2020 1:51
Sommige van die woordjes hebben een tegenhanger in Esperanto, sommige niet. En helaas zijn veel mensen te bescheiden om er nieuwe in te voeren ( https://groups.io/g/neologismoj/ ) of die geloven dat als diverse grote talen er geen woord voor hebben, Esperanto ze "dus" niet nodig heeft....
"in welke mate mag je moedertaal doorschemeren"
Als je iets anders zegt dan je bedoelt, doe je het fout. Duitstaligen die "sin" gebruiken als "elkaar" bijvoorbeeld.
Spreekwoorden en gezegden kun je maar beter vermijden

KER Ekzameno la 28an de novembro en Lieĝo

Mo, 12 Okt 2020 15:33
Estas unika okazo trapasi la Esperanto-KER-Ekzamenon 28an de novembro je la 10a horo en Lieĝo. KER signifas Komuna Eùropa Referenckadro.Vi povas elekti vian nivelon B1, B2, C1. (vidu ligitan dokumenton) Tio permesos al vi taksi vian nivelon kaj  aldoni tiun kompetencon al via vivresumo.Por tiuj kiuj venas de malproksime, eblas organizi tranoktadon en Lieĝo. Jen la aligxilo: https://edukado.net/alighilo?id=2020TU-BELI antaù la fino de oktobro. Kaj la (malnova sed gaja) kanto de Jomo : https://www.facebook.com/watch/?v=3792700986104Kore, Eric Nemes <eric.nemes@gmail.com>

Fonds Vanbiervliet zoekt tijdelijke stapelruimte

Fr, 9 Okt 2020 18:50
Zoals bekend moet het Esperantofonds Cesar Vanbiervliet binnenkort de stadsbibliotheek van Kortrijk verlaten. Pogingen om de collectie als geheel te bewaren hadden geen succes en daarom werd gezocht naar overnemers van gedeelten. Dit verliep redelijk vlot en een aanzienlijk deel van de boeken en tijdschriften werd ondertussen overgenomen door de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en enkele andere Vlaamse erfgoedcollecties. Er waren en zijn ook contacten met verschillende buitenlandse overnemers en er werd gehoopt dat de vereffening van het fonds midden 2021 zou voltooid zijn.


Er zijn echter onverwachte problemen opgedoken. Enerzijds heeft het werk wegens het coronavirus een half jaar stilgelegen en verliepen de buitenlandse contacten moeizaam. Anderzijds wil de start Kortrijk begin 2021 starten met grondige verbouwingswerken van de bibliotheek en werd het fonds verzocht om tegen nieuwjaar zijn magazijn leeg te maken, veel vroeger dan voorzien. Noodgedwongen werd een deel van de resterende collectie ondertussen ondergebracht bij de vrijwilligers van het fonds, maar die mogelijkheden zijn nu uitgeput.


Daarom wordt gezocht naar een bijkomende stapelruimte voor een duur van een tot twee jaar, liefst in de omgeving van Leuven. De ruimte zou voldoende groot moeten zijn om de tijdschriften in rekken te kunnen zetten, zodat ze toegankelijk blijven. Het gaat om een goede honderd meter rekruimte.


Wie denkt te kunnen helpen wordt verzocht contact op te nemen met Marc Vanden Bempt <marc.vanden.bempt@telenet.be>.

Re: Konkursoj pri poezio: limdato nun 30 novembro 2020

Di, 6 Okt 2020 18:48

Karaj geamikoj,
mi informas vin, ke la fino de la konkurso "Poezio el ĉiuj ĉieloj" (https://www.iconcorsidisamideano.it/poezio-el-ciuj-cieloj-sesa/) estas prokrastita (pro la kronoviruso) ĝis la 30-a de novembro 2020. La dato de la rilata premiada ceremonio devas ankoraŭ esti decidita, tamen ni informos vin pri tio tuj kiam estos eble fiksi ĝin.

Nicola Morandi
el "Pistoja Esperanto-Grupo - Umberto Stoppoloni"
Via dei Ciuti, 49/e
51100 Capostrada - PT

http://www.esperanto-grupo.it

Forpasis Eugène de Zilah (1939-2020)

So, 4 Okt 2020 18:12


La 2an de oktobro 2020 en sia 82a vivojaro forpasis Eugène de Zilah (1939-2020), elstara hungardevena francia esperantisto kaj filozofo, fondinto kaj la senŝanĝa redaktoro de “La Gazeto”, kunfondinto de OSIEK kaj aŭtoro de tri gravaj libroj en Esperanto.

En la retbutiko de Flandra Esperanto-Ligo (www.retbutiko.be) haveblas:
- Kaj kiu pravas - Memorspertoj
- La princo ĉe la hunoj

Legu nekrologon en La Ondo de Esperanto, https://sezonoj.ru/2020/10/zilah

Forpasis Bob Venhuizen

Mi, 30 Sep 2020 22:01
La 26an de septembro forpasis en Roterdamo Bob Venhuizen en la aĝo de 63 jaroj.

En sia junaĝo Bob estis volontulo de la nova Esperanto-domo en Antverpeno. Li i.a. tie grafike ellaboris la t.n. „jubilean simbolon”, kiu aperas supre maldekstre sur tiu ĉi paĝo kaj kiu ankoraŭ estas la oficiala simbolo de FEL.

Nekrologo pri Bob aperis en la reta revuo „La Ondo de Esperanto”:
https://sezonoj.ru/2020/10/venhuizen/

Re: Kongresa kuriero de la pasinta virtuala UK

Mi, 30 Sep 2020 20:13

Granda parto de tio, kio okazis dum MondaFest’ 2020, registriĝis interalie en la Festivala Kuriero, kiu kalkulis ĝis nun je 19 numeroj, sub redaktado de Dima Ŝevĉenko kaj Anna Striganova. La numeroj legeblas ĉe https://mondafest.net/kuriero.

Nun UEA alvokas la komunumon, tiel ke la 20-a kaj lasta numero estu verkita de ĉiuj ni. Vi tre bonvenas tion fari per mallonga mesaĝo de optimismo, kuraĝigo aŭ justa atentigo por aŭ pri la estonteco, kion vi volas diri al la mondo aŭ simple kion vi ŝatus esprimi pri tio, kion signifas por vi la Festivalo, UEA kaj Esperanto mem. Vi povas sendi vian mesaĝon al redakcio@revuoesperanto.org kun la titolo [por la 20-a Festivala Kuriero] ĝis la 5-a de oktobro. Koran dankon por esti parto de tio, kio estis MondaFest’!

Novaj filmetoj en www.retbutiko.be/jutubo

Di, 29 Sep 2020 22:57
En la jutuba kanalo de la Retbutiko www.retbutiko.be/jutubo aperis du novaj filmetoj faritaj de Yves Nevelsteen pri la vortaraj verkoj de Petro Desmet'.
Agrablan spektadon!

Madejro

So, 27 Sep 2020 7:45
Marc Vanden Bempt parolos pri Madejro en (nova) virtuala renkontejo.https://esperanto3000.be/programo/vesperoj3000.html#venontaj

Eŭropa Tago de Lingvoj

Sa, 26 Sep 2020 8:03
Hodiaŭ estas la Eŭropa Tago de Lingvoj. La Retbutiko proponas la jenajn lernilojn por eŭropaj lingvoj en Esperanto:

Baza ĉeĥa konversacio (https://www.retbutiko.be/eo/ero/bcxk)
Gramatiko de la ĉeĥa lingvo (https://www.retbutiko.be/eo/ero/gcli)
 
Hungara lingvokurso (https://www.retbutiko.be/eo/ero/hlin)
Hungara lingvo, Gramatiko per esperantaj okuloj (https://www.retbutiko.be/eo/ero/hling)
 
Litova lingvo per Esperanto-okuloj (https://www.retbutiko.be/eo/ero/lleo)LEA, Peer: Ludo - La granda vojaĝo

Fr, 25 Sep 2020 21:40
Ni ludos la ludon kiun faris Lode van de Velde, nomita "La grandan vojaĝon"

LEA, Peer: Kantvespero

Fr, 25 Sep 2020 21:38
Ni kune kantos esperante, gvidata de Paul kaj Emilio

Re: Nova PMEG

Do, 24 Sep 2020 17:18
Citaĵo de: flandra kampulo je 20 septembro 2020, 23:45:16 ptmĈu iu havas la intencon acxeti la novan PMEG-n? Se ni mendas kune, ni povos redukti sendokostojn!
La butiko de FEL jam aĉetis kvanton. Vi povas ankaŭ tie mendi ĝin kontraŭ 28€ plus afranko. mendoj@retbutiko.be

Interkultura Novelo-konkurso de Akademio Literatura de Esperanto

Di, 22 Sep 2020 18:30
Dum la solena fermo, envere la Printempa Inaŭguro de la Monda Festivalo de Esperanto, okazis la lanĉo de Interkultura Novelo-konkurso (INK). Konceptita laŭ iniciato de kanadaj esperantistoj, ĉefe François Bolduc, la LKK de la Universala Kongreso en Montrealo kaj la Esperanto-Societo Kebekia (ESK), INK estas organizata de Akademio Literatura de Esperanto (ALE) kaj aǔspiciata de Universala Esperanto-Asocio (UEA) kun subteno de la Komisiono pri Belartaj Konkursoj. La konkurso celas instigi aktualan novelan kreadon de aŭtoroj el diversaj kulturoj pri la temo “KOVIM-19: Kiel ĝi ŝanĝis nin” - sama temo, malsamaj vidpunktoj, malsamaj historioj.

Legu pli en la gazetara komuniko: uea.org/gk/909a1

Nova PMEG

So, 20 Sep 2020 23:45
Ĉu iu havas la intencon acxeti la novan PMEG-n? Se ni mendas kune, ni povos redukti sendokostojn!

https://pmeg.ikso.net/?fbclid=IwAR3KeQGaEDCkdwBI9rJS7TzpgwU9g3VKOjPlgtOC7oim5_4Fw7RBRbLA3Ys

Kluba kunveno Kalmthout

So, 20 Sep 2020 10:40
Wie naar de clubavond van La Erikejo komt, zal er zijn/haar vaardigheden als detective kunnen testen. Detektivaj ludoj: Lode Van de Velde prezentos novajn misterojn kiujn la ĉeestantoj kune solvu.