★ Esperantista Brusela Grupo ★

FEL Forumo

Syndicate content
Rektaj informoj de Esperanto-forum
Updated: 52 min 52 sec ago

Paroliga kurso por komencintoj kaj progresantoj

Thu, 17 Jan 2019 13:02
Kiam: 14:45 - 16:45
Kie: Gebroeders Tassetstraat 23, 3018 Leuven
Kiom: 5 EUR, inkluzive kafo kaj teo

Detaloj aperas en la retejo de Esperanto 3000.

Se vi intencas veni, prefere tion sciigu ĉe la Facebook-okazaĵo.

Paroliga kurso por komencintoj kaj progresantoj

Thu, 17 Jan 2019 12:58
Kiam: 14:45 - 16:45
Kie: Gebroeders Tassetstraat 23, 3018 Leuven
Kiom: 5 EUR, inkluzive kafo kaj teo


Detaloj aperas en la retejo de Esperanto 3000.


Se vi intencas veni, prefere tion sciigu ĉe la Facebook-okazaĵo.

Paroliga kurso por komencintoj kaj progresantoj

Thu, 17 Jan 2019 12:57
Kiam: 14:45 - 16:45
Kie: Gebroeders Tassetstraat 23, 3018 Leuven
Kiom: 5 EUR, inkluzive kafo kaj teo


Detaloj aperas en la retejo de Esperanto 3000.


Se vi intencas veni, prefere tion sciigu ĉe la Facebook-okazaĵo.

Rosa Luxemburg mortis antaŭ cent jaroj

Tue, 15 Jan 2019 13:19
Hodiaŭ estas la centjariĝo de la morto de Rosa Luxemburg (https://eo.wikipedia.org/wiki/Roza_Luksemburg). La retbutiko de Flandra Esperanto-Ligo vendas ŝian biografion (https://retbutiko.net/eo/ero/rlux&cart_id=3607370.26561).

Dokumenta E-Centro (DEC) el Đurđevac petas helpon

Sat, 12 Jan 2019 8:20
Malnova agrikultura konstruaĵo en Đurđevac (Kroatio, https://eo.wikipedia.org/wiki/%C4%90ur%C4%91evac) transformiĝas al sidejo de Dokumenta Esperanto-Centro (DEC), Nacia Esperanto-Arkivo, kreskanta jam 40 jarojn  iniciate de Josip Pleadin. Estas la intenco inaŭguri la renovigitan centron en septembro 2019, sed por la lasta fazo de la laboroj ankoraŭ estas bezonataj 20.000 eŭroj. Subtenantoj povas ĝiri iun sumon al konto deoc-f (DEC) ĉe UEA aŭ aĉeti 'BRIKO'n (1 BRIKO valoras 1 eŭron). La nomoj de tiuj, kiuj donacos minimume 250 eŭrojn, estos gravuritaj sur speciala ŝtona tabulo, kiu pendos sur la ekstera muro de la domo.

Pli detalaj informoj estas en la suba Word-dosiero.

Josip Pleadin (josip.pleadin@gmail.com)

Leopoldsburg: teatraĵo Esperanto

Fri, 11 Jan 2019 11:17
Cultuurcentrum Leopoldsburg
Kastanjedreef 1
3970 Leopoldsburg
http://www.nieuwstedelijk.be/project/esperanto

Lees hier een uitgebreid interview met Lucas Derycke over Esperanto : http://www.nieuwstedelijk.be/files/downloads/hns-espernanto-interview-lucas-derycke.pdf

Schaarbeek: teatraĵo Esperanto

Fri, 11 Jan 2019 11:15
Gemeenschapscentrum De Kriekelaar
Gallaitstraat 86
B-1030 Schaarbeek
http://www.nieuwstedelijk.be/project/esperanto

Lees hier een uitgebreid interview met Lucas Derycke over Esperanto : http://www.nieuwstedelijk.be/files/downloads/hns-espernanto-interview-lucas-derycke.pdf

Anderlecht: teatraĵo Esperanto

Fri, 11 Jan 2019 11:12
En GC De RinckDapperheidsplein 7
1070 Anderlecht
http://www.nieuwstedelijk.be/project/esperanto

Lees hier een uitgebreid interview met Lucas Derycke over Esperanto : http://www.nieuwstedelijk.be/files/downloads/hns-espernanto-interview-lucas-derycke.pdf

Hasselt: teatraĵo Esperanto

Fri, 11 Jan 2019 11:09
Je la 15h en De Nieuwe Zaal, Maastrichtersraat 96, 3000 Hasselt

http://www.nieuwstedelijk.be/project/esperanto

Lees hier een uitgebreid interview met Lucas Derycke over Esperanto : http://www.nieuwstedelijk.be/files/downloads/hns-espernanto-interview-lucas-derycke.pdf

Hasselt: teatraĵo Esperanto

Fri, 11 Jan 2019 11:08
Je la 20h15 en De Nieuwe Zaal, Maastrichtersraat 96, 3000 Hasselt

http://www.nieuwstedelijk.be/project/esperanto

Lees hier een uitgebreid interview met Lucas Derycke over Esperanto : http://www.nieuwstedelijk.be/files/downloads/hns-espernanto-interview-lucas-derycke.pdf

Esperanto 3000 sin prezentos dum Vormidabel

Thu, 10 Jan 2019 16:28

Vormidabel is een dag vol leuke en leerrijke activiteiten voor jong en oud. Van kinderverhalen tot handlettering, van een Happonomy-lezing tot Chinese ontspanningsoefeningen … er is voor elke smaak een workshop. Op een interactieve infomarkt maak je tussendoor kennis met het ruimere vormingsaanbod van de Leuvense verenigingen.
Op zaterdag 16 februari, van 14 tot 17 uur, in de Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven. Deelname is gratis, inschrijven niet nodig.
Vormidabel brengt verenigingen samen, promoot creatieve hobby's en onderstreept hoe waardevol de Leuvense verenigingen zijn: cultuur dicht bij huis met activiteiten die vooral samenhorigheid en verbondenheid stimuleren. Door talloze ontmoetingen in het rijke en diverse Leuvense verenigingsleven ontstaat er een warme gemeenschapsgevoel waar ook jij kan meebouwen.


Doorlopend van 14u00 tot 17u00: Interactieve Infomarkt: Leuvense verenigingen stellen zich voor

Van 14u15 tot 15u15: Esperanto 3000 Esperanto, wat is dat?
Facebook-okazaĵo: https://www.facebook.com/events/2184256848271290/?ti=ia

Taaldag 2019 en la antverpena universitato

Wed, 9 Jan 2019 13:05

Naar jaarlijkse gewoonte richten de secties moderne talen van het CNO : Centrum Nascholing Onderwijs – Universiteit Antwerpen de jaarlijkse Taaldag in voor leraren Duits, Engels, Frans, Nederlands en Spaans.


Elk jaar heeft deze ‘Taaldag’ groot succes; vorig jaar waren er ongeveer 270 leerkrachten aanwezig.


Zoals vorig jaar breken we met de traditie en gaan weer naar een weekdag. Deze dag vindt plaats op woensdag 6 februari 2019 van 09.00 u. tot 15.50 u. in het Agora-complex, Hoek Vekestraat/Grote Kauwenberg, 2000 Antwerpen.


https://cno.uantwerpen.be/nl/workshops/taaldag-2019-87059

Studosemajnfino de Esperanto Nederland

Mon, 7 Jan 2019 16:47
Se vi ankor​aŭ ne parolas Esperanton, aŭ se via Esperanto-scio ankoraŭ ne estas kiel vi volas, tiam vi estas bonvena. Ankaŭ progresantoj trovos allogan programon.


Estos karavano el Antverpeno al Almelo, kontaktu Yves Nevelsteen se vi volas aliĝi.


www.esperanto-nederland.nl/studieweekend

Nova numero de Eŭropa Bulteno

Sun, 6 Jan 2019 8:13

Aperis kun ioma malfrueto la lasta numero de EB por la jaro 2018
Legu ĉi tie: http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno

El la enhavo:
1. Novjare
2. 86-a Itala Kongreso de Esperanto
3. Poliglotoj konferencis en Ljubljana
4. Vytenis Andriukaitis subtenas la 55-an BET
5. Sukcesa E-informado en la lernejoj de Nowy Sacz
6. Kurso en la plej granda universitato de Hispanio
7. Zamenhoftago prifestata – Vieno – Zagrebo – Maribor
8. Granda vortaro aperis en Litovio
9. La venonta hispana kongreso

Bonan legadon

La redaktoro Z Tišljar - Pajo

Forpasis en la aĝo de 79 jaroj la israela verkisto Amos Oz

Sat, 5 Jan 2019 16:59
Karaj geamikoj,
 
Je la 28a de decembro 2018 en Tel Aviv forpasis en la aĝo de 79 jaroj Amos Oz. Li naskiĝis en 1939 en Jerusalemo kiel Amos Klausner; lia familio originis el Odessa. Li estas unu el la plej famaj israelaj verkistoj, kiu estis plurfoje kandidato por la Nobelpremio. Liaj verkoj estis tradukitaj en 46 lingvojn, i.a. en Esperanton. Temas pri lia antaulasta libro, "Inter Amikoj" (2012), kun la novelo "Esperanto", kiu estis tradukita en Esperanton (de Gianpiero Savio kaj mi) kaj eldonita de ELI, kun la beno de Oz. Vidu www.retbutiko.net .
La 29.5.2015 ni renkontiĝis en kafejo apud lia hejmo, kaj mi donacis al li kelkajn ekzemplerojn de la E-traduko de lia novelo. Li tiuokaze skribis dediĉon en tiun libron, "Al Amri Wandel, la homo kiu hejmen venigis Martin Vanderberg [la heroo en la novelo "Esperanto"], tre emocie, danke kaj estime, Amos Oz" kaj cetera dediĉo "al Amri... kiu ludis miajn hebreajn vortojn per esperanto-piano..."
Okaze de la UK en Lillo  li skribis "bv. transdoni mianome varman saluton por ĉiuj partoprenantoj de la kongreso kaj diri al ili ke Martin Vanderberg transdonas ankaŭ miajn sentojn al la lingvo Esperanto kaj por la ideoj kiuj staras en ties bazo. Estime kaj danke, Amos Oz" kiu estis prezentita en la Inauguro kaj aperis en la kongresa kuriero. La traduko de la novelo "Esperanto" furoris en la libroservo kaj  estis prezentita en 'Libroj de la jaro' kaj "Aŭtora Duonhoro".

Amri Wandel

Re: Teatraĵo de Lucas Derijcke: "Esperanto" en NTGent Arca 20.00a horo

Thu, 3 Jan 2019 1:37
Ĉu pli da prezentoj dum monatoj kaj diversloke en Belgio ?
Vidu : http://www.nieuwstedelijk.be/project/esperanto


Intervjuo kun Lucas Derycke (nederlandlingve) :
Lees hier een uitgebreid interview met Lucas Derycke over Esperanto : http://www.nieuwstedelijk.be/files/downloads/hns-espernanto-interview-lucas-derycke.pdf

BEMI-semajno, 22-30 junio 2019

Tue, 1 Jan 2019 7:35

Ni kore invitas vin partopreni en la BEMI-semajno, kun ĉiutagaj biciklaj ekskursoj al interesaj lokoj de sabato, la 22-a, ĝis dimanĉo, la 30-a de junio 2019 en Herzberg am Harz, la Esperanto-urbo en Germanujo.

Pli da informoj kaj aliĝilo je https://bemi.tejo.org/semajno/
https://eo.wikipedia.org/wiki/Biciklista_Esperantista_Movado_Internacia

La Progreso: Y. Nevelsteen pri E-o vortoj uzitaj en komerco

Mon, 31 Dec 2018 13:24
Je la 20.00a horo en Gent La Progreso Peter Benoitlaan 117 Gentbrugge.
Yves Nevelsteen prezentos sian kolekton de Esperantovortoj uzataj en komerco kun komentoj pri la kialoj kaj spertoj kun la kontaktitaj firmaoj.

Teatraĵo de Lucas Derijcke: "Esperanto" en NTGent Arca 20.00a horo

Mon, 31 Dec 2018 13:09
Venu multnombre al Gent por la teatraĵo "Esperanto" je la 20.00a horo en NTGent Arca

info: https://www.ntgent.be/nl/producties/esperanto

Jarkunveno La Progreso

Mon, 31 Dec 2018 13:00
Jarkunveno kun akcepto kaj frandaĵoj. raportoj pri la pasintaj aktivecoj kaj proponoj por la estonteco. Kasista raporto. Ekde 19.45a horo.