★ Esperantista Brusela Grupo ★

FEL Forumo

Syndicate content
Rektaj informoj de Esperanto-forum
Updated: 1 hour 33 min ago

LEA, Peer: Ludo - La granda vojaĝo

Mon, 27 Nov 2023 21:17
Ni ludas la tabloludon de Lode Van de Velde: La granda vojaĝo.
Kiu faros la 5 prelegojn en Eŭropaj urboj la plej rapide?
Kio okazos dum la vojaĝoj? Venu kaj ludu kun ni.

3-10.8.2024: Kristana Kongreso 73a kongreso de KELI

Fri, 24 Nov 2023 11:28
La 73a kongreso de KELI (https://eo.wikipedia.org/wiki/Kristana_Esperantista_Ligo_Internacia) okazos en la urbeto Vác, 40 km norde de Budapest. Informilo kaj aliĝilo estas sube.

Beneluksa Kongreso 2024 - Hasselt, 20-a ĝis 22-a de septembro 2024

Tue, 7 Nov 2023 13:11
En 2024, LEA (Limburga Esperanto Asocio) denove organizos la Beneluksan Kongreson en Limburgo. Ĝi okazos la 20-a ĝis la 22-a de septembro 2024 en la junulargastejo en Hasselt. La junulargastejo estas tute apude de la stacidomo de Hasselt, do bone atingebla. Hasselt estas malgranda urbo, sed tamen havas multe da belaj vidindaĵoj. Vi povas jam antaŭĝui en la retejo: https://www.visithasselt.be/nl/ontdek-de-stad. Jam skribu la daton en via kalendaro!

La aliĝilo venos printempe 2024.

Beneluksa Kongreso 2024 - Hasselt, 20-a ĝis 22-a de septembro 2024

Mon, 6 Nov 2023 22:18
En 2024, LEA (Limburga Esperanto Asocio) denove organizos la Beneluksa Kongreso en Limburgo.[/size]Ĝi okazos la 20-a ĝis la 22-a de septembro 2024 en la junulargastejo en Hasselt.La junulargastejo estas tute apude de la stacidomo de Hasselt, do bone atingebla.Hasselt estas malgranda urbo, sed tamen havas multe da belaj vidindaĵoj.Vi povas jam antaŭĝui en la retejo: https://www.visithasselt.be/nl/ontdek-de-stadJam skribu la data en via kalendaro! La aliĝilo venos printempe 2024.[/color]

Re: Tutbelga Zamenhoffesto je 16-12-2023 en Genk (Limburgo)

Mon, 6 Nov 2023 21:45
La aliĝilo troviĝas en https://benelukso.eu/zamfesto2023/
Bonvolu aliĝil antaŭ la 1-a de decembro !!!

Re: 4-a Virtuala Kongreso de Esperanto 23-26.11.2023

Fri, 3 Nov 2023 11:34
Vidu informojn je https://eventaservo.org/e/VK4 .

Senpaga aliĝo por individuaj membroj (IM) de UEA ĝis la 13-a de novembro 2023.

LEA, Peer: Vojaĝo al Japanio

Tue, 31 Oct 2023 20:58
Emilio raportos pri sia vojaĝo al Japanio.

LEA, Peer: Kantado

Tue, 31 Oct 2023 20:55
Kun Paul kaj Emilio ni kantos el nia verda libreto.
Se vi amas kanti en Esperanto, vi estas bonvena.

AMO-Seminario: Esperanto en (publikaj) bibliotekoj

Sat, 28 Oct 2023 14:25

8-a Memorialo Lucija Borčić kaj 104-a AMO-Seminario: Esperanto en (publikaj) bibliotekoj 11-14 novembro 2023.

La memorialo okazas omaĝe al Lucija Borčić (26.7.1921-14.11.2015) kiu per Esperanto donis nemezureblan kontribuon al la diskonigo de la kroata kulturo tra la mondo.

Detaloj je https://eventaservo.org/e/be23a7


Je lundo posttagmezo: 'Esperanto en esperantaj kaj ne-esperantaj bibliotekoj kaj arkivoj en flandra (nederlandlingva) parto de Belgio'

Kluba kunveno Kalmthout

Thu, 26 Oct 2023 18:57
La 16-an de novembro : Nicky kaj Rob rakontas pri siaj impresoj kaj spertoj dum la Universala Kongreso de Esperanto en Torino, Italujo. Kunveno je la 15-a h 30. Heide-Kalmthout, Heidestatiestraat, Heide-City.

Re: LEA, Peer: Chuck Smith pri Virtuala Realeco

Sat, 21 Oct 2023 19:53
Do finfine ni ja jam kontaktis Chuck. Kaj li konfirmis ke li perrete prelegos, nome pri Virtuala Realeco. C'iuj venu spekti virtuale por konstati ke tio realas.


Amike, Ben

Tutbelga Zamenhoffesto je 16-12-2023 en Genk (Limburgo)

Sat, 21 Oct 2023 10:46
La programo kaj la aliĝinformoj estas je https://eventaservo.org/e/zamfesto2023 .

20-jariĝo de EDE : zoom-kunsido de sabato la 21a de oktobro je 18:30

Sat, 14 Oct 2023 10:06

La Federacio Eŭropo-Demokratio-Esperanto fondiĝis en 2003. Pli precize estis fonda kunsido la 21an de oktobro 2003 en Strasburgo, vidu https://e-d-e.org/Statuto

Kio okazis dum tiuj 20 jaroj ? Ĉu nun ankoraŭ homoj agadas en EDE? Ĉu utilos ĝi dum venontaj jaroj ?
Fondintoj : diru al ni kial kaj kiel vi kreis EDE !
Aktivuloj : disdonu viajn spertojn kaj prenu novajn ideojn !
Novuloj, hezitantoj, nekredemuloj kaj scivolemuloj : lernu kaj kritiku afable !

Ni invitas ĉiujn interesatojn al videokunsido je sabato 21a de oktobro 2023
18:30 (horo de Francio, Germanio, kaj plejmulto de EU)per Zoom :
https://us06web.zoom.us/j/84150215222?pwd=CQNbgfXUKyFayhQjQqUh4bb3DN8hWN.1

(kunsidnumero = 841 5021 5222, paskodo = 244675)

Pliajn informojn : sendu mesaĝon al orga-eo@e-d-e.org

https://eventaservo.org/e/EDE-20jarigas

Prelego de Bert Boon pri Novarto en diversaj disciplinoj

Wed, 4 Oct 2023 15:32
La Progreso invitas vin je la 20.00a horo en Peter Benoitlaan 117 Gent por la prelego de Bert Boon.

Re: HungaroMania revenos: dimanĉo la 29-an de oktobro 2023

Mon, 2 Oct 2023 10:02
HungaroMania estas la plej granda Esperanto-evento en Belgio (Europo?) organizita de NE-esperantistoj!
Ni do nepre multaj partopreno.
Nur 12€, se vi uzas nun la formularon en hungaromania.eu

La "rock-grupo" fakte estas unuflanke ERA (Muziko de 1980 ĝis hodiaŭ), aliflanke Viola (popolmuziko kaj -dancado). Detaloj en la retejo, kie vi trovos la plenan programon.
Krome multaj prelegoj en hungara, nederlanda káj esperanto.

Jen varma alvoko por partopreni!

HungaroMania revenos: dimanĉo la 29-an de oktobro 2023

Mon, 2 Oct 2023 8:55

HungaroMania estas unutaga festivalo kie ni povas montri al la ekstera mondo ke Esperanto vivas. La festivalo celas celebri la hungarajn lingvon, muzikon, kulturon kaj landon. Organizas la laborgrupo "HungaroMania", kiu inkludas hungarajn instruistojn kaj studentojn kaj multajn volontulojn. Esperantistoj kunorganizas la eventon kaj ĉiu komunikado okazas trilingve: en la nederlanda, la hungara kaj en Esperanto.

Baza programo de la tria HungaroMania
*Pluraj prelegoj, en la tri lingvoj, rilate al (ne nur) hungaraj temoj
*Laborgrupoj pri kuirado, muziko,...
*Hungara rock-grupo estas invitita

http://www.hungaromania.eu/
https://eventaservo.org/e/hungaromania2023


LEA, Peer: Chuck Smith pri Virtuala Realeco

Wed, 27 Sep 2023 20:00
Ni kontaktos Chuck Smith kiu havas grandan sperton pri Virtuala Realeco. Kio ĝi estas kaj por kio ni povas uzi ĝin? Se vi volas scii pli, vi estas bonvena.
Ni klopodos fari hibridan kunvenon. Se vi volas partopreni rete, bonvolu kontakti nin. (limburg@esperanto.be)

Kluba kunveno Kalmthout

Tue, 26 Sep 2023 16:13
Merkrede la 18-an de oktobro : tri de niaj membroj Anita, Johan kaj Mireille "la 2-a", parolos nin pri siaj NEPOJ, prefere kun bildmaterialo.  Rob partumos pere de Zoom. Kunveno je la kutimaj ejo kaj horo.

Gregoir Maertens 100 op 1 januari 2024

Tue, 26 Sep 2023 12:26

Gregoir Maertens, onze pa, wordt op 1 januari 2024 100 jaar! Dat is geen verjaardag die je zomaar
kunt laten voorbijgaan.
We gaan dit gepast vieren op 1 januari zelf en we vragen je om 1/1/2024 tussen 14uur en 17uur te
voorzien in jouw agenda. Rond 15u voorzien we een officieel moment.
In die drie uur stuif in zal pa zeker aanwezig zijn.
We kunnen het nieuwe jaar samen starten met een absoluut hoogtepunt.
Alle verdere details volgen later.

Johan en Magda, Guido, Frank en Katy, Geert en Ingrid en Bety

STOW wordt MOVU

Wed, 20 Sep 2023 7:01


Stow Robotics, (Lokeren, in 2021 onderneming van het jaar, dochter van het investeringsfonds Blackstone) wordt herdoopt tot Movu Robotics.

Uit een interview met CEO Jos De Vuyst:
-Tot slot: vanwaar de nieuwe naam Movu? Had u niet beter de wereldwijd bekende naam van Stow kunnen behouden en er Stow Robotics op blijven plakken zoals de voorbije twee jaar het geval was?
-Movu is het resultaat van een lang denkproces, mede bedacht door een Amerikaans-Brits marketingbedrijf. Movu klinkt goed, en het groene steunkleur zal overal opduiken, ook 's nachts als je via de autostrade langs rijdt. Je kan niet weten hoeveel gratis publiciteit je daardoor krijgt. En finaal: Movu verwijst ook naar het feit dat we 'on the move' zijn. Dat zegt het toch helemaal?

Is het toeval dat de nieuwe naam overeenstemt met het Esperanto-woord voor 'beweeg!'? De naamwijziging is op dit ogenblik nog niet te vinden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Artikel
Interview