★ Esperantista Brusela Grupo ★

FEL Forumo

Syndicate content
Rektaj informoj de Esperanto-forum
Updated: 17 min 6 sec ago

Perlo estas perlo

3 hours 54 min ago
Marjorie Boulton estis unu el la plej konataj Esperanto-verkistinoj. Ŝi verkis poemojn, inter aliaj ŝiajn Cent ĝojkantoj kaj Kontralte, novelarojn, kiel ekzemple Okuloj, librojn por lernantoj de Esperanto (Faktoj kaj fantazioj), sed. la verko, kiun ŝi plej ŝatis, ne aperis dum ŝia vivo. Temas pri Perlo, poemo el la 14a jarcento, originale verkita en la mez-angla, kiu priskribas sonĝon aŭ vizion, en kiu patro renkontas sian mortintan filinon.


Nun, post la morto de Boulton, tiu ĉi verko finfine sukcesis aperi. Se vi ŝatas poezion kaj ŝatas la anglan literaturon, tiu ĉi Perlo estas perlo, kiun vi ne maltrafu!


Pliaj donitaĵoj kaj mendilo estas ĉe https://www.retbutiko.be/ero/bper?ero=bper

Kluba kunveno Kalmthout

9 hours 9 min ago
Oud-Kalmthoutenaar Yves Nevelsteen zal ons wegwijs maken in twee belangrijke Esperanto-thema’s : neologismen en vaak voorkomende fouten. Yves
nin orientos pri du gravaj Esperanto-temoj: la neologismoj kaj la plej oftaj eraroj.

Festa semajno por infanoj kaj familioj dum aŭgusto en Grésillon

Mon, 20 Jan 2020 8:23

En Grésillon okazos la 10-a Festa Semajno por infanoj, adoleskantoj, junuloj, familioj kaj geavoj de lundo 17-a de aŭgusto ĉ. 18h ĝis ĵaŭdo 27-a de aŭgusto 2020 tagmeze. Ludoj, banado, manlaboroj, sporto, muziko, kantado kaj E-kursoj. Vidu http://gresillon.org/spip.php?rubrique31&lang=eo

49a Internacia Infana-adoleskanta Kongreseto 1-8 aŭgusto 2020

Mon, 20 Jan 2020 8:19

La 49a Internacia Infana-adoleskanta Kongreseto okazos de la 1a ĝis 8a de aŭgusto 2020 en Montrealo, Kebekio/Kanado. Vidu http://bertosch.free.fr/iik2020/

Re: Militrakonto

Sun, 19 Jan 2020 20:25
Intertempe aperis almenaŭ unu artikolo pri Flandrio; legu ĝin je https://mondmilito.hypotheses.org/3135

Ĉu en via grupa arĥivo estas io pri la dua mondmilito aŭ ĉu estas maljunaj membroj kun bona memoro? Ekverku!

Feliĉan datrevenon!

Wed, 15 Jan 2020 15:22
Antaŭ precize 40 jaroj, la 15an de januaro 1980, aperis la unua numero de la revuo Monato, fondita de Torben Kehlet kaj Stefan Maul, ĝia plurjara ĉefredaktoro.

La unua numero de la gazeto legeblas ĉe https://www.monato.be/1980/monato198001.pdf

Artikolon pri la historio de la projekto vi trovos ĉe https://eo.wikipedia.org/wiki/Monato_(gazeto)

Bjalistoko, 25.7-1.8.2020: 93a SAT-kongreso

Mon, 13 Jan 2020 14:22
La 93a kongreso de SAT (Sennacieca Asocio Tutmonda) okazos en Bjalistoko (Pollando) de la 25a de julio ĝis la 1a de aŭgusto 2020. Ĝin organizos la Bjalistoka Esperanto-Societo (https://espero.bialystok.pl/eo/ - sat@espero.bjalystok.pl).
Informoj pri la pasintjara kongreso en Barcelono troveblas je https://eo.wikipedia.org/wiki/92-a_SAT-Kongreso_2019 .

Ĉu junuloj scias kio estas Esperanto?

Mon, 13 Jan 2020 9:19
Ĉu junuloj ankoraŭ scias kio estas Esperanto? Jes! Tion pruvas Basil Claeys (filo de verkistino Anne Provoost, https://nl.wikipedia.org/wiki/Anne_Provoost) en premiita eseo. Legu ĝin je https://www.deburen.eu/magazine/2653/make-vlaenderen-great-again-leer-frans-essay-van-basil-claeys?fbclid=IwAR0BvMe9MtI4jiWbnqYR1ZnNRFrjUK5Nk4QZo3bhxZpuHDN75e_gfo-LbUs .

Esperiga momento por UEA

Sun, 12 Jan 2020 9:49
EKO 2020-02 sendita la 11an de januaro el Auckland, Nov-Zelando.
 
 
Esperiga momento en la antipodoj

 
'Estas esperiga momento por UEA’ diris en la 11a de januaro ĝia prezidanto, Duncan Charters, en la malfermo de la komuna kongreso de la Aŭstralia kaj Nov-Zelanda Asocioj AEA kaj NZEA nun okazanta en Aŭklando, la plej granda urbo de Nov-Zelando. Li tamen agnoskis la nunajn malfacilaĵojn, ĉefe financajn, kiuj rememorigas al ni la vortojn de Julio Baghy el ironia poemo ‘Estas mi esperantisto’ verkita antaŭ okdeko da jaroj: ‘Se la movado, organizo, baraktas en la krizo...’ Kial do tiu optimismo? ‘Grandparte ĉar antaŭ ni troviĝas granda akceptema publiko. La Esperanta parto de la progamo Duolingo altiris preskaŭ du milionojn da vizitantoj, kaj tiu estas nur unu el multaj lingvolernaj programoj.’ Da kiuj Duncan nombris de antaŭa studo 57 multlingvaj kaj senpagaj, el kiuj 54 proponas Esperanton aŭ informas pri ĝi. Pri la financoj, li informis, ke la nova estraro jam laboras pri diversaj subvenciebloj kiel parto de nova impeto pri eksteraj rilatoj, atingis jam unu gravan sukceson kaj atendas aliajn.  Konklude li komentis: ‘Klare necesas rekonceptado de la rolo de UEA, al tio kontribuos aparta atento en la sekva Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo, Kanado, pri la rilato de UEA kaj Unuiĝintaj Nacioj, kiu tiam festos sian 75-jaran jubileon".

 
Nuntempa Referenco:
Ŝajnas ke nuntempe preskaŭ ĉiu senkosta lingvolerna retejo aŭ saĝtelefona programeto kun almenaŭ 25 lingvoj fakte ofertas ankaŭ Esperanton- troveblis ĝis nun nur kvar esceptoj; temas pri du duonŝtataj retejoj (l...

Rob Keetlaer marŝas

Sun, 5 Jan 2020 23:37
ekz 100km ene de 24h

Ite Tytgat: "Sekretoj de kolesterolo"

Sun, 5 Jan 2020 23:35
Enhavo venos (aŭ pli simple: venu al la prelego!)

Kantas Abel Massiala (Angolo)

Sun, 5 Jan 2020 23:33
Abel Massiala el Angolo kantas memverkitajn kaj konatajn kantojn en diversaj afrikaj lingvoj (Civili, Kiyombe, Lingala) kaj en la portugala, akompanante sin per gitaro.
Aldone Heidi Goes deklamas kelkajn poemojn, same kun gitara akompana de Abel.

Ĝenerala Jarkunsido de LVS

Sun, 5 Jan 2020 23:29
Okazos la Ĝenerala jarkunsido kun jarraportoj pri financoj kaj aktivecoj.

Eddy Van den Bosch kun bildoj de LVS en 2019

Sun, 5 Jan 2020 23:27
Superrigardo de okazaĵoj de la jaro 2019 en bildoj :
  • Klubaj kunvenoj kaj prelegoj dum ĉiuj vendredoj de la jaro, 
  • Flandra Kultura Foiro kaj
  • la Zamenhoffesto.

Militrakonto

Sat, 28 Dec 2019 8:55
Ĉu en la arĥivo de via klubo aŭ ĉe maljunaj membroj ankoraŭ estas memoraĵoj pri Esperanto dum la dua mondmilito?
Rigardu je https://mondmilito.hypotheses.org/ kaj komuniku vian historion!

Prelego aŭ libera konversacio

Fri, 27 Dec 2019 14:48
Ekde la 18:45a, prelego je la 19:00aCultureel Centrum Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuvenhttps://esperanto3000.be/programo/vesperoj3000.html

Kluba kunveno Kalmthout

Thu, 26 Dec 2019 9:31
Kasverslag en jaarverslag 2019,  en verkiezing nieuw bestuur. Vervolgens geeft ons lid Simon een lezing, geïllustreerd met projecties, van zijn laatste reis naar Polen. Kiel ĉiam en januaro la kunveno estos dediĉata al la financa raporto kaj al la ĝenerala Erikeja raporto koncerne la antaŭa jaro. Sekvos la elekto de la estraro por 2020.  Poste Simon prelegos pri sia lasta vojaĝo al Pollando.

Brugge, 16 februaro: Angolo k.a.

Tue, 24 Dec 2019 9:58
Ni invitas vin al kunveno je dimanĉo, la 16a de februari 2020, ekde da 14a hora, en Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge.
 
 Jen la programo:
 
 14h30: (en Esperanto) Abel Massiala prezentas sian patrujon Angolo kaj Heidi Goes rakontas pri siaj Esperanto-kursoj en la angola provinco Kabinda.
 15h-15h30: Paŭzo kun teo aŭ kafo; alveno de la ne-esperantista publiko.
 15h30-16h: Heidi deklamas kelkajn poemojn.
 16h-17h: Abel Massiala kantas en la portugala kaj afrikaj lingvoj, kun akompano de gitaro.
 Rigardu http://tiny.cc/pksmgz  por havi ideon pri la muziko de Abel.
 
Bonvolu anonci vian ĉeeston ĉe Roland (050/330004) aŭ Heidi (goes.heidi@gmail.com).

La programo estas senpaga, sed libera kontribuo por subteni la Esperanto-instruadon en Angolo kaj kompensi la vojaĝkostojn de Abel estas bonvena.

LEA, Peer: Kantado

Tue, 17 Dec 2019 21:39
Ni kantos el nia Esperanto kantlibro. Paul Hotterbeekx gvidos la kantadon, kaj li kaj Emilio ludos la gitaron. Kunkanti estas vere rekomendata.

BEF (Belga Esperanto-Federacio): ĜK 21 marto 2020

Sat, 14 Dec 2019 19:00
La BEF-tago kun la Ĝenerala Asembleo de BEF okazos sabaton, la 21an de marto, in Pianofabriek (http://www.pianofabriek.be/), Bruselo.
Provizora programo:
Matene (12-12): kursoj por komencantoj, komencintoj kaj progresantoj
Posttagmeze (14-17): Ĝenerala Asembleo de BEF

Kristin Tytgat, prezidanto de BEF (kristin.tytgat(a)skynet.be)