★ Esperantista Brusela Grupo ★

Sammlung von Newsfeeds

2-3 okt. 2021: Virtuala Hispana E-Kongreso

FEL Forumo - Sa, 18 Sep 2021 7:20
La 79a Hispana Esperanto-Kongreso okazos (virtuale) je 2-3 oktobro 2021.

Kadre de venonta virtuala kongreso de Hispana Esperanto-Federacio oni prezentos du novajn librojn. Temas pri "Omaĝe al Lorca" antologio de poemoj de Federico García Lorca kun aldonaj esearo kaj komentarioj de Miguel Fernández, kaj "Cigana romancaro", dua eldono de la poemaro de Lorca en bita formato. Ĉi lasta estos siatempe disponebla en Bitoteko.

Fakte temas pri omaĝo al la poeto en la 85 datreveno de lia murdo kaj al Fernando de Diego, tradukinto de Cigana romancaro, en la 50-jariĝo de la apero de la esperanta traduko.

La aliĝo estas senpaga sed necesa: https://esperantujo.io/hef/alighilo/

Kaj jen la kongresejo: https://www.esperanto.es/hef/index.php/kongreso/kongresejo

Antaŭ 700 jaroj mortis Dante Alighieri

FEL Forumo - Di, 14 Sep 2021 6:09

Kara literaturamanto,

Antaŭ 700 jaroj, la 14an de septembro 1321 mortis la itala poeto Dante Alighieri (https://eo.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri). Ĉe FEL haveblas de li la libroj Purgatorio (la dua kantiko de la ĉefverko La dia komedio; https://www.retbutiko.be/eo/ero/purg) kaj Vivo nova (la unua amromano de la itala literaturo; https://www.retbutiko.be/eo/ero/vnov). Se vi ne jam havas ĉi tiujn librojn, mendu ilin de la Retbutiko (www.retbutiko.be).

Agrablan legadon!

Tago de Samarkando - 18 oktobro 2021

FEL Forumo - Fr, 10 Sep 2021 16:01


Baldaŭ denove venos la signifoplena dato kaj festa okazaĵo por la urbo, pri kiu multaj loĝantoj de nia planedo ŝatas pensi, memori, revi kaj paroli.  La 18-a de oktobro  –  la Tago de Samarkando.  La evento celas refokusigi nian rigardon je alloga belo, unika aromo kaj arkitektura dekoro de  la urbo, listigita en la registro de Monda Heredaĵo de Unesko.

Tradicie, estas invitataj kontribui ĉiuj, por kiuj Samarkando estas pli ol nura urbo. Por kiuj ĝi estas vivanta memoro, emociplena historio, signifa malkovro, amdeklaro, rendevuejo kaj eĉ sorto. Ĉiuj, kiuj persone spertis la mirindaĵojn de Samarkando en realo, ĉu de malproksime, ĉu estinte tuj apude aŭ eĉ nur en siaj pensoj aŭ sonĝoj, konservis neforviŝeblajn impresojn pri la grandioza historia heredaĵo kaj neordinara nuntempa kulturo de la mondfama urbo.

VIA voĉo gravas! Bonvolu sendi viajn reeĥojn, gratulmesaĝojn kaj alispecajn tiutemajn kontribuojn plejeble baldaŭ, laŭeble, ĝis la 1-a de oktobro 2021 al imps86@yahoo.com, kvankam la materialoj iutempe estos akceptataj ankaŭ post tiu ĉi dato.

La plej interesaj kontribuaĵoj estos publikigitaj en nialanda gazetaro kaj en la venonta eldono de “Konciza Enciklopedio de Eksterlanda Samarkandiana: Kulturo Unuiganta la Mondon”.  ĈIU ricevita mesaĝo estos danke agnoskita kaj la raporto pri la evento estos sendita al ĈIUJ partoprenantoj.

Atendante vian baldaŭan reeĥon, ni antaŭdankas pro via eventuala helpemo kaj kunlaboro.

Sanon al vi kaj bonfarton, pacon kaj harmonion, vivoptimismon kaj inspiron, feliĉon kaj bonŝancon!

Sunplenajn bondezirojn el 2760-jara Samarkando,
Anatolij Ionesov, fondinto kaj prizorganto
Enciklopedia projekto “Samarkandiana”
P.O. Box 76, UZ-140100 Samarkando
Uzbekio

Retpoŝto: imps8...

Parution : Le Petit Crocodile et l'Étoile Verte

Sat-Amikaro - Fr, 10 Sep 2021 7:53


Nous sommes heureux de vous annoncer la parution du livre bilingue français-espéranto "Le Petit Crocodile et l'Étoile Verte / La Eta Krokodilo kaj la Verda Stelo".

Il était une fois un petit crocodile qui vivait dans un zoo. Mais, il n'était pas heureux, il voulait être libre. Un soir, il leva la tête et vit une étoile briller très fort...
Suivez l'aventure du Petit Crocodile et de l'Étoile Verte, un conte pour petits et grands sur la liberté, l'amitié et l'espoir d'un monde plus beau.

Auteurs : Cécilia Guérin & Maximilien Guérin
Éditeur : L'Harmattan (Jeunesse)
ISBN : 978-2-343-23117-4

Vous pouvez vous procurer l'ouvrage auprès de la libroservo de SAT-Amikaro ou sur le site de l'éditeur.

Nous vous souhaitons un agréable moment de lecture !

Voir en ligne : Site de l'éditeur

Oostende, zaterdag 18.9: wandeling Oosteroever

FEL Forumo - Do, 9 Sep 2021 16:14
Vertrek: 10.30 u. aan het station van Oostende.
Onderweg wordt een broodmaaltijd aangeboden.
De namiddag is vrij voor winkelen of museumbezoek.
Er kan ingeschreven worden voor een diner (om 18 u.) in de Cappuccino, hoek Kapellestraat en Ooststraat 22 (30 euro per persoon).
Inschrijven ten laatste op 13.9 bij anne.brabant@telenet.be (0498 22 70 21) of flory2@witdoeckt.be voor de wandeling en bij Anne voor het avondeten.

Zie ook pdf hieronder en https://eventaservo.org/e/9f392e

Présentation de la langue internationale Espéranto et des cours d'espéranto de SAT-Amikaro

Sat-Amikaro - Di, 7 Sep 2021 8:35

le 18 septembre 2021, à 15h
au siège de SAT-Amikaro
132-134 boulevard Vincent Auriol - 75013 Paris

Programme :
présentation générale de l'espéranto (histoire, grammaire, situation actuelle) ;
présentation des cours d'espéranto pour l'année à venir (2021-2022) avec les enseignants ;
discussions avec les membres de l'association.

Voir en ligne : Évènement Facebook

27.11.2021: Buitengewone algemene vergadering van de Vlaamse Esperantobond

FEL Forumo - So, 5 Sep 2021 6:26

Een buitengewone algemene vergadering van de vzw Vlaamse Esperantobond zal plaatsvinden op zaterdag 27 november om 10u te Antwerpen. Meer info en agenda in Horizontaal van november.

LEA, Peer: Kantvespero

FEL Forumo - Mo, 30 Aug 2021 20:54
Paul kaj Emiel gvidos nin per ilia gitaro kaj kantigos nin el nia fama kantlibro "Ni kantas kune".
En la Kulturcentro "'t Poorthuis" en Peer, de la 20:00-a ĝis la 22:00-a horo.

LEA, Neerpelt: Kanuado sur la Dommel

FEL Forumo - Mo, 30 Aug 2021 20:47
Ni denove kanuados sur la Dommel.
Je la 13:00-a horo ni kunvenos sur la parkejo en la "Tussenstraat" en Pelt.
Ni kanuados ĝis "Borkel en Schaft" kaj post nia alveno la homoj kiuj volas povas manĝi tie.
Bonvolu anonci vian partoprenon antaŭ la 15-a de septembro per la retadreso: limburg@esperanto.be
La kostoj estos 11 eŭroj po persono.

Kluba kunveno Kalmthout

FEL Forumo - Sa, 28 Aug 2021 10:17

Onze bijeenkomsten vangen aan om 19u 30, duren 2 uur, en vinden plaats te Heide, in "Het Centrum" (rechtover de kerk).

Niaj kunvenoj komencas je la 19h 30, daŭras du horojn, kaj okazas en Heide  (Kalmthout), laŭkutime en “La Centro” (ĉe la preĝejo).
16 september 2021:
De aanwezige leden spreken maximaal gedurende 10 minuten over een vrij te kiezen onderwerp.
Ĉiu ĉeestonta membro rakontos maksimume dum dek minutoj pri iu ajn temo laŭdezire.

La afrikansa

FEL Forumo - Sa, 28 Aug 2021 7:57
Prelego de Ivo Schenkel pri la historio kaj evoluo de la afrikansa ekde la alveno de la nederlandaj ŝipanoj en Sudafriko, ĝia nuna stato kaj perspektivoj en la estonto, kaj kiel ĝi per simpligoj sin adaptis al la bezonoj de la loĝantaro post jarcentoj.
Ekzemploj, sonfragmentoj kaj muzikaĵoj. Paraleloj kun Esperanto.
https://esperanto3000.be/programo/vesperoj3000.html#venontaj

Libera konversacio

FEL Forumo - Sa, 28 Aug 2021 7:54
Post pli ol jaro, ni denove kunvenos ĉeeste. Ni tamen provos aranĝi samtempan retan aliĝeblon.Pliaj informoj: https://esperanto3000.be/programo/vesperoj3000.html#venontaj

Re: Beneluksa Kongreso Charleroi 30.9-3.10.2021

FEL Forumo - Fr, 27 Aug 2021 17:31
Jam aliĝis preskaŭ 30 personoj; rigardu la liston je https://pliejo.komputeko.net/esperanto-en-benelukso

19a Novjara Renkontiĝo Wiesbaden 29.12.2021-3.1.2022

FEL Forumo - So, 22 Aug 2021 18:34

Nuntempe ni planas la 19-an Novjaran Renkontiĝon por ĉi jarfino, de la 27-a de decembro 2021 ĝis la 3-a de januaro 2022, en la junulargastejo de Wiesbaden, kie ni jam dufoje kunvenis.

Eble ankaŭ vi ŝatos partopreni, same kiel la 48 homoj, kiuj jam aliĝis, http://www.esperantoland.org/nr/partoprenantoj_nr19_2.php

Jen la informoj kaj la aliĝilo,
http://www.esperantoland.org/nr/#nr kaj
http://www.esperantoland.org/nr/alighilo.shtml#alighilo

Pri la ebla realigo de NR bedaŭrinde validas malnova sentenco: Ni scias, ke ni nenion scias (aŭ almenaŭ ne multon)... Sed, nu, ni tamen preparu la renkontiĝon kaj esperu, ke la ŝtataj instancoj ĉi-foje permesos al ni kunveni. Kompreneble indas kaj endas respekti saĝajn regulojn por eviti infektiĝon per kronviruso.

Ĉion plej bonan al vi ĉiuj kaj mi esperas, ke multaj el vi decidos aliĝi al NR. La aktuala aliĝperiodo cetere finiĝos post iom pli ol semajno, en mardo, 31-a de aŭgusto - do eble pripensu baldaŭ pri via ebla aliĝo...

Volonte mi respondos viajn eblajn demandojn,

Lu Wunsch-Rolshoven lu.esperanto@gmx.de

Re: Federico García Lorca

FEL Forumo - Do, 19 Aug 2021 10:38
Se vi volas mendi, bv. forigi la parton"cart-id" el la ligiloj. Se ne via mendo aldoniĝos al la butikumĉareto de alia kliento!

Waarom was Mari-Terezo en 1903 in Antwerpen?

FEL Forumo - Di, 17 Aug 2021 19:03
Bij het ordenen van de restanten van het Esperantofonds Cesar Vanbiervliet kwam een foto tevoorschijn waarin de Antverpena Grupo Esperantisto een zekere Mari-Terezo een goede reis toewenst. Meer informatie is op de foto niet te vinden, maar een artikeltje (zie bijlage hieronder) in Belga Sonorilo geeft uitleg. Mari-Terezo is 4,31 meter groot en reist door Europa om propaganda te maken voor Esperanto. Hoe de zaak juist ineenzit begrijp ik echter niet. Wie wel?

De foto staat op https://vikiflandrio.alcl.be/ (zoek bij 'Organizaĵoj' naar 'Antverpena Grupo Esperantista'). Misschien kan iemand van de gelegenheid gebruik maken om de personen op de foto te identificeren? Ik weet al dat 2 Raymond Van Melckebeke is en 3  Edmond Van Melckebeke, diens vader.
Inhalt abgleichen