★ Esperantista Brusela Grupo ★

FEL Forumo

Syndiquer le contenu
Rektaj informoj de Esperanto-forum
Mis à jour : il y a 4 heures 52 min

Re: Ĵus aperis la Vasta vortaro Esperanto-nederlanda

dim, 31 Mai 2020 12:25
Mi bone konscias ke pliaj dekok jaroj por verki la parton ned-esp ne estos en mia programo.
Sed la tasko jam estas transdonita al kompetentulo fidinda!
Sed lernu uzi la nunan en inversa maniero: plej ofte eblas danke al la esperanta nocinesta sistemo.

Re: (Reta) Ite Tytgat - Kiel detekti kronviruson

dim, 31 Mai 2020 11:28
Citaĵo de: flandra kampulo je 31 majo 2020, 10:58:33 atmCxu eblas revidi cxi tiun prelegon?
Se mi ĝuste memoras, Ite refaros la prelegon en iu ĵaŭdo. Espereble Klaas, la sekretario de la Antverpena Grupo, vidas tion ĉi, kaj povos konfirmi.
Ŝi faros la prelegon ankaŭ (virtuale) en la Londona Grupo la 12an de junio, je la 7a horo Londona tempo, 8a horo vespere nia tempo.

Re: Modale partikels

dim, 31 Mai 2020 11:20
Citaĵo de: flandra kampulo je 31 majo 2020, 10:19:41 atm
Ok, goed om in het achterhoofd te houden. Vermoedelijk maak ik mij nog vaak schuldig aan "nedersperanto"...  Ik vraag me trouwens af in welke mate de eigenheden van een brontaal mogen doorschemeren zonder het Esperanto geweld aan te doen.
De hoofdregel is „kan iemand die geen Nederlands spreekt, of bij uitbreiding, die geen Germaanse taal spreekt, mij begrijpen?” Zamenhof heeft daarover geschreven toen in de 19de eeuw de Russen wel eens letterlijk uit het Russisch vertaald Esperanto gebruikten. In dit filmpje https://www.youtube.com/watch?v=_mFZY3HecO0 heeft prof. Gobbo van de universiteit van Amsterdam het erover (vanaf minuut 3).

Re: (Reta) Ite Tytgat - Kiel detekti kronviruson

dim, 31 Mai 2020 10:58
Cxu eblas revidi cxi tiun prelegon?

Re: Internacia lingvo ne estas internacia

dim, 31 Mai 2020 10:46
Pardonu al mi, sed mi volasi fari rimarkon: oficiale la EE havas ne nur du laborlingvojn sed tri: la anglan, la germanan kaj ankaux la francan. Fakte, la plimulto de la dokumentoj estas redakti en la anglan. La institucioj euxropaj malobservas sian propan plurlingvecan principon! Mi jam demandis min cxu la venonta Brexit sxangxos ion. 

Re: Modale partikels

dim, 31 Mai 2020 10:19
Citaĵo de: PaulP je Hodiaŭ je 10:07:50Soms vertalen beginners „Kom eens hier” als „Venu foje ĉi tien”, maar naar mijn bescheiden mening is die „foje” letterlijk vertaald Nederlands en geen alledaags Esperanto.
Een analoog geval is „namelijk” dat Vlamingen te pas en te onpas gebruiken. „Daar hou ik namelijk niet van” kan gewoon worden vertaald als „Tion mi ne ŝatas” en niet als *„Tion mi nome ne ŝatas".
Ok, goed om in het achterhoofd te houden. Vermoedelijk maak ik mij nog vaak schuldig aan "nedersperanto"...  Ik vraag me trouwens af in welke mate de eigenheden van een brontaal mogen doorschemeren zonder het Esperanto geweld aan te doen.

Victor Sadler, eksa direktoro de UEA, forpasis

sam, 30 Mai 2020 21:59

La 24an de majo 2020 en sia 83a vivojaro forpasis Victor Sadler (1937-2020).

Brita filologo, programisto kaj esperantisto (ekde 1951), li post sia doktoriĝo pri fonetiko (1962) dum dudeko da jaroj laboris en la Centra Oficejo (CO) de UEA en Roterdamo kiel redaktoro de Esperanto (1962-74), redaktoro de Language Problems and Language Planning (1969-72), direktoro de CO de UEA (1968-80), ĝenerala direktoro de UEA (1980-83). En CO de UEA li prizorgis la eldonadon kaj la bibliotekon Hodler, plenumis la taskojn de KKS (1974-76), kaj estis administranto de Institucio Hodler ’68 (1979-83).

Legu pli je https://sezonoj.ru/2020/05/nekrologo-49/ kaj en la libro Nia Diligenta Kolegaro (https://retbutiko.be/trovu/kolegaro)

Ĵus aperis la Vasta vortaro Esperanto-nederlanda

jeu, 28 Mai 2020 16:19
La Vasta vortaro Esperanto-nederlanda havas kiel subtitolon „PIV-ido”, ĉar ĝi enhavas ĉiujn kapvortojn el PIV, kun la ĝusta nederlanda traduko. Eĉ pli, ĝi enhavas amason da utilaj kaj bezonataj kunmetaĵoj. Dum 18 jaroj preskaŭ ne pasis unu tago sen ke aldoniĝis kelkaj vortoj, ofte el la ĉiutaga vivo, al la vortaro.

Ĉu vi scias, kio estas ŝutrotenilo, ŝutrofiksilo? Se vi konas la vorton ŝutro, vi verŝajne povos imagi. Ĉu vi scias, ke en la nederlanda ĝi nomiĝas ‘luikhouder’ aŭ ‘luikensoldaat(je)’? Ĉu vi scias, ke aĉaro en la nederlanda estas ‘atjar’? Ke ĉopsuo en la nederlanda skribiĝas ‘tjaptjoi’? Se vi ne scias, la vortaro instruos al vi.

La vortaro donas ankoraŭ multe pli. Se vi trovis, eble hazarde, ke por indiki ke io, kion oni senpacience atendas, ne jam realiĝis, oni en Esperanto diras: ĝi ankoraŭ ŝvebas ... vi ankaŭ tre klare estos direktata al deko da aliaj PIV-aj Esperanto-esprimoj, kiuj havas la saman sencon.

Mendu tiun grandiozan verkon pli ol 1000-paĝan de nia vortaristo Petro Desmet' nun ĉe FEL, mendoj@fel.esperanto.be
Pliaj detalojn vi povas trovi en la Retbutiko: http://retbutiko.be/eo/ero/pivi?lingvo=eo&ero=pivi
kaj en artikolo, kiu aperis en la plej lasta numero de Horizon-taal. Vidu la aldonaĵon.

Kluba kunveno Kalmthout

mer, 27 Mai 2020 15:51
Se la cirkonstancoj estus favoraj, ni kunvenos ĵaŭdon la 18-an de junio je la 18-a horo 45 ĉe Stay O Kay (Boslustweg 1, 4624 RB Bergen op Zoom) je la orienta flanko de la nomita urbo. Poste ni promenas tie ĉirkaŭe de la akvo-kolektejo. La lokaj enloĝantoj kutimas nomi ĝin “la promenarbaro”.
Indien de omstandigheden het toelaten, verzamelen we op donderdag 18 juni a.s. om 18u 45 bij Stay O Kay (Boslustweg 1, 4624 RB Bergen op Zoom) aan de oostzijde van genoemde stad. Daarna wandelen we een rondje over het waterwingebied aldaar. De Bergenaar noemt het ook wel het wandelbos.

Hugo Rau en Cultuurlab Vlaanderen

mar, 26 Mai 2020 11:22
Hugo Rau is in Vlaamse Esperantokringen vooral bekend als jarenlang medewerker aan het Esperanto-Fonds Cesar Vanbiervliet in Kortrijk. Hij was en is echter, als Vlaams-nationalist, ook op vele andere vlakken actief, onder meer met het in stand houden en verstevigen van de sociale banden tussen  Vlaamse diaspora en het thuisland.
Hij is ook voorzitter van de Vereniging van Vlaams Nationale Auteurs (VVNA, opgericht in 1976). In overleg met zijn echtgenote Marjet heeft hij de resterende werkmiddelen van de VVNA geschonken aan Cultuurlab Vlaanderen, het Vlaams labo voor lokale solidariteit. Deze middelen zullen ingezet worden voor projecten en vorming rond zoeken naar Vlaamse sporen in het buitenland.
Meer op http://cultuurlabvlaanderen.be/?p=1662 .

Nova ĉefredaktoro de Monato

dim, 24 Mai 2020 16:00
Hieraŭ la redaktoroj de Monato elektis Paŭl Peeraerts kiel novan ĉefredaktoron. Kiel vi eble scias, jam antaŭ preskaŭ kvar jaroj subite mortis Paul Gubbins, la antaŭa ĉefredaktoro, kaj dum tiu longa tempo la krozŝipo Monato do flosis sen kapitano.

Lia enposteniĝo estos anoncita en la baldaŭ aperonta julia numero, kaj eble ankaŭ en la jutuba kanalo de Monato https://www.monato.be/jutubo.

Internacia lingvo ne estas internacia

sam, 16 Mai 2020 17:52
Ni ĉiuj lernas lingvon anglan ekde infanaĝo. Ni ĉiuj kredas je la mito, ke ĉi tiu lingvo estas la plej universala kaj plej internacia. Sed multaj homoj ial ne rimarkas, ĉi tiu lingvo ne eatas internacia, kaj ne estas komforta, oportuna, kaj bonuzata.
Mi skribis la artikolon, en kiu klarigis, kiel lingvo angla ne estas internacia, kaj ne estas bonuzata.
https://aszkobar.livejournal.com/363.html

Mi uzis angla, al kiel eble plej multaj homoj ekscios kaj legos veron.
Poste mi planas traduki al Esperanto kaj aliaj lingvoj.

Bonvolu legu mia artikolon, kion vi ŝatus aldoni aŭ plibonigi tie. Mi vere volas ofta sento gajni, kaj volas ni en Eŭropo ni parolis en unu lingvo, kiu estis oportuna por ĉiuj. Dankon por via atento.

Aperis la junia numero de MONATO

ven, 15 Mai 2020 10:14
Aperis la junia numero de MONATO, kaj la redakcia sekretario prilumas kelkajn artikolojn el ĝi: https://youtu.be/5MCtMG0hIsY

Ni kune festu la 80-jariĝon de Trevor Steele!

sam, 9 Mai 2020 17:21
La 14an de majo unu el la plej legataj aŭtoroj en Esperantujo kaj redaktoro de MONATO, Trevor Steele, festos sian 80-jariĝon! Ĉu gratuli lin per letereto? Nu, ni proponas ion plian! Legi unu aŭ plurajn verkojn liajn estos la plej bela donaco por li. Ni do sugestas, ke ĉiu aĉetu libron de Trevor Steele kaj ni en Flandra Esperanto-Ligo (FEL) avertos la aŭtoron pri via intenco legi kaj gratulos lin vianome!

Sed ankaŭ FEL faros ion. Ni donos rabaton de 10 % al vi se vi mendos unu libron, rabaton de 20 % se vi aĉetos du, kaj rabaton eĉ de 30 % se vi mendos tri verkojn!

Jen la librolisto el kiu vi povas elekti. Tie vi trovos ĉiujn detalojn, kaj recenzojn eĉ, pri liaj verkoj.

Tiu ĉi speciala rabato validas ĝis la 31a de majo, sed kompreneble indas fari vian elekton nun, tiel ke ni povos averti la aŭtoron pri via aĉeto ĝuste en lia naskiĝdatreveno!

(Reta) Ite Tytgat - Kiel detekti kronviruson

jeu, 7 Mai 2020 18:07
Multe oni lasttempe jam parolis pri la kronviruso COVID19, pri la infekto, pri la eventualaj rimedoj, ktp.

Sed ĉiam oni venas je la sama punkto: testoj!

Ite klopodos klarigi kiaj testoj ekzistas kaj kion ili signifas por la homaro.La prelego okazos je la 10a matene per aplikaĵo Zoom, kiu estas kaj retpaĝo kaj programo (vidu ĉe: Zoom (videokomunikilo) - Vikipedio).

Se vi volas partopreni, sendu retmesaĝon al Yves Nevelsteen yves@ikso.net.
Li sendos al vi la ligilon (adreson kaj pasvorton).

Wie heeft oude nummers van Esperanto Panorama en Horizon-taal?

jeu, 7 Mai 2020 13:35
Van het gedwongen thuisblijven heb ik gebruik gemaakt om de oude nummers die ik heb van Esperanto Panorama en van Horizon-taal te scannen en om te zetten in doorzoekbare pdf. Een deel van het resultaat is al te zien op https://www.esperanto.be/fel/nl/horindex.php .
Van Esperanto Panorama ontbreken nog alle nummers van voor november-december 1975, alles van 1976 en de nummers 51-52, 67, 70, 84, 106, 124-126.
Van Horizon-taal ontbreken nummers 132, 140-149, 191.
Heb je één of meer van deze nummers en een scanner? Dan zou je me een plezier doen door ze te scannen (jpg, 300 dpi, verdere details af te spreken) en ze mij op te sturen, bijvoorbeeld via https://wetransfer.com/ . Dan kan ik ze omzetten in doorzoekbare pdf-bestanden.
Voor de groepen is het nu misschien het goede moment om de oude groepstijdschriften te verzamelen en gereed te maken voor digitalisering.

roland.rotsaert@gmail.com  0494-543286

Federico Gobbo parolas pri Monato

lun, 4 Mai 2020 9:06
Prof. Federico Gobbo ricevis la lastan numeron de Monato kaj humure prikomentas ĝin. Nepre spektu!
https://mallonge.net/kronvirustempevivi39

Programo ankoraŭ ne konata

sam, 2 Mai 2020 13:42
Ĝis fine de junio La Verda Stelo okazigos retan kunvenon, sed la programo ne jam estas konata; ni ĝisdatigos ĉi tiun paĝon se tio klaros.
Nia programo estas ofte prelego, sed povas esti io alia.


Tiu ĉi programero okazos en interreto kaj vi povos spekti per "ZOOM".
Por ĉi-sesio vi petu la enirkodojn ĉe esperanto-antwerpen@esperanto.be.
Vi tiam ricevos retmesaĝon kun informoj vendredposttagmeze.Programo ankoraŭ ne konata

sam, 2 Mai 2020 13:42
Ĝis fine de junio La Verda Stelo okazigos retan kunvenon, sed la programo ne jam estas konata; ni ĝisdatigos ĉi tiun paĝon se tio klaros.
Nia programo estas ofte prelego, sed povas esti io alia.


Tiu ĉi programero okazos en interreto kaj vi povos spekti per "ZOOM".
Por ĉi-sesio vi petu la enirkodojn ĉe esperanto-antwerpen@esperanto.be.
Vi tiam ricevos retmesaĝon kun informoj vendredposttagmeze.

Programo ankoraŭ ne konata

sam, 2 Mai 2020 13:41

Programo (ofte prelego, sed povas esti io alia) ankoraŭ ne estas konata.[/size]
Tiu ĉi programero okazos en interreto kaj vi povos spekti per "ZOOM".
[/size]
[/size]Por ĉiu sesio vi petu la enirkodojn ĉe [/size]esperanto-antwerpen@esperanto.be[/color].

Vi ricevos retmesaĝon vendredposttagmeze.
Jam petu aliĝon aŭ revenu por pli freŝaj informoj.
[/size]