★ Esperantista Brusela Grupo ★

Feed aggregator

Jean-Étienne Liotard

FEL Forumo - Fri, 5 Apr 2024 6:44
Hodiaŭ, la 5an de aprilo 2024 je la 20a horo (en Antverpeno) Anna Lowenstein prelegos pri: „Jean-Étienne Liotard - La homo kaj liaj verkoj”. La prelego okazos virtuale per la programo Zoom. Se vi ne havas la enirkodojn por la programo, vi povas peti ilin de esperanto-antwerpen@esperanto.be

Nova broŝuro pri la urbo Graz

FEL Forumo - Wed, 3 Apr 2024 5:41
Nova broŝuro pri la urbo Graz en Aŭstrio aperis!
Bonvole mendu tiun broŝuron ĉe:
info@graztourismus.at
Ne forgesu indiki vian poŝtan adreson.
La broŝuro kostas por vi nenion!

Re: Gezocht: oude nummers van 'Esperanto-Nieuws'

FEL Forumo - Sun, 31 Mar 2024 11:40
Uit de samengevoegde collecties van de bibliotheek van de Vlaamse Esperantobond (Lange Beeldekensstraat) en Internacia Esperanto-Arkivo (www.iespa.eu) werd een digitale collectie samengesteld in twee pdf-bestanden (1966-1973 en 1974-1983). Deze bestanden zijn niet doorzoekbaar. Er is ook een zeer zwaar bestand (1 GB) waarin de volledige collectie gegroepeerd is en dat wel doorzoekbaar is. Dit laatste bestand is ook bereikbaar via https://vikiflandrio.alcl.be/_bezoek/__revuoj/revuo_gevonden.php?re_id=00048 .

De collectie lijkt volledig, met uitzondering van het eerste jaar (1965): misschien zijn er nummers verschenen voor juni en misschien is er ook een septembernummer. Het blijkt dat de gebonden versie in de Lange Beeldenstraat afkomstig is uit het Fonds Vanbiervliet. Als de collectie die in de Frankrijklei aanwezig was niet weggegooid is, zou die nog ergens moeten te vinden zijn.

De bestanden kunnen gedownload worden van https://drive.google.com/drive/folders/1LU-haWUlpGNvMHES49dgOVYrL9stJAVB?usp=sharing

Leteroj: Infana memoraĵo

Monato - Thu, 11 Apr 2019 8:43

Leteroj: Sen antaŭjuĝo

Monato - Thu, 11 Apr 2019 8:43

Aktuale: Nova redaktoro

Monato - Thu, 11 Apr 2019 8:43

Leteroj: Lula, komunisto-ŝtelisto

Monato - Thu, 11 Apr 2019 8:43

Anoncetoj: Spirita scienco

Monato - Thu, 11 Apr 2019 8:43
Syndicate content