★ Esperantista Brusela Grupo ★

Esperanto-Kafejo en "De Ultieme Hallucinatie"

Sabaton la 28an de Septembro 2013 ekde la 18a30

De Ultieme Hallucinatie

Tiun sabaton ni denove renkontiĝos en belegan lokon

«De Ultieme Hallucinatie» Rue Royale 316 Koningstraat en 1210 Bruselo,

kiu plie estas je nur 600m de la norda stacidomo.

Babilado, klaĉado, manĝo, kantado, renkontiĝo, bonhumoro atendos vin ekde la 18a30 ĝis … iam nokte.

VENU MULTNOMBRAJ !