★ Esperantista Brusela Grupo ★

Respondi al komento

Vi mankos al ni, Maëna.

David Hauser (JEFO) komunikis jenon :

Maëna VOLANT

Karaj amikoj,
Kun ege profunda tristeco, ni eksciis ke Maëna Volant troviĝis en la flugo AH5017 de Air Algérie kiu kraŝis en Malio la 24an de julio 2014. Mi renkontis Maëna unuafoje dum lasta FESTO en Kelmis. Ni multe babilis. Ŝi estis ege ĉarma persono. Ŝi ekde la komenco estis ege helpema kaj ŝia agemo mankos al ni.Nome de la Junulara Esperantista Franca Organizo, mi esprimas sinceran kondolencon al ŝia familio kaj al ĉiuj ŝiaj amikoj.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
La belgaj partoprenintoj al FESTO en Kelmis pasintjare ankaŭ eble konatiĝis kun ŝi tie. La klubo de Bruselo ankaŭ prezentas al ŝiaj familio, amikoj kaj JEFaj kunlaborantoj siajn sincerajn kodolencojn.

Nikolao
Prezidanto de EBG

Respondu

  • Retpaĝaj adresoj kaj retpoŝtadresoj iĝas ligiloj aŭtomate.
  • Permesitaj HTML-markoj: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Versoj kaj alineoj estas aŭtomate dividitaj.
  • Image links with 'rel="lightbox"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • E-Mail addresses are hidden with reCAPTCHA Mailhide.

Pliaj informoj pri formataj opcioj

CAPTCHA
Tiu demando celas testi ĉu vi ja estas homa vizitanto kaj malhelpi aŭtomatan spaman submeton.