★ Esperantista Brusela Grupo ★

FEL Forumo

Syndicate content
Rektaj informoj de Esperanto-forum
Updated: 3 hours 36 min ago

Nova broŝuro pri la urbo Graz

Wed, 3 Apr 2024 5:41
Nova broŝuro pri la urbo Graz en Aŭstrio aperis!
Bonvole mendu tiun broŝuron ĉe:
info@graztourismus.at
Ne forgesu indiki vian poŝtan adreson.
La broŝuro kostas por vi nenion!

Re: Gezocht: oude nummers van 'Esperanto-Nieuws'

Sun, 31 Mar 2024 11:40
Uit de samengevoegde collecties van de bibliotheek van de Vlaamse Esperantobond (Lange Beeldekensstraat) en Internacia Esperanto-Arkivo (www.iespa.eu) werd een digitale collectie samengesteld in twee pdf-bestanden (1966-1973 en 1974-1983). Deze bestanden zijn niet doorzoekbaar. Er is ook een zeer zwaar bestand (1 GB) waarin de volledige collectie gegroepeerd is en dat wel doorzoekbaar is. Dit laatste bestand is ook bereikbaar via https://vikiflandrio.alcl.be/_bezoek/__revuoj/revuo_gevonden.php?re_id=00048 .

De collectie lijkt volledig, met uitzondering van het eerste jaar (1965): misschien zijn er nummers verschenen voor juni en misschien is er ook een septembernummer. Het blijkt dat de gebonden versie in de Lange Beeldenstraat afkomstig is uit het Fonds Vanbiervliet. Als de collectie die in de Frankrijklei aanwezig was niet weggegooid is, zou die nog ergens moeten te vinden zijn.

De bestanden kunnen gedownload worden van https://drive.google.com/drive/folders/1LU-haWUlpGNvMHES49dgOVYrL9stJAVB?usp=sharing

Kluba kunveno Kalmthout

Thu, 28 Mar 2024 22:30
Jaŭdo, la 18-an de aprilo


Ni ĝojas, ke Yves Nevelsteen, iama Kalmthout-ano kaj tre aktiva en Esperantujo, vizitos nin denove por paroli pri siaj plej gravaj lastatempaj agadoj. Loko : Heide City, Heidestatiestraat, Heide; je la 15h 30 – 17h.

Gezocht: oude nummers van 'Espéranto en Marche'

Tue, 19 Mar 2024 9:26
De oproep naar oude nummers van 'Esperanto-Nieuws' van een maand geleden heeft geen resultaat opgeleverd. Als de nummers van de bestaande collecties samengelegd worden kan een bijna volledige digitale collectie samengesteld worden, maar in de papieren collecties blijven veel nummers ontbreken.

Ondertussen ben ik ook bezig met het scannen van 'Espéranto en Marche', het tijdschrift van de Waalse esperantisten. Daar is een schat aan historische informatie in te vinden. Vanaf 1996 tot 2014 werden alle nummers teruggevonden; zij kunnen gelezen worden op https://drive.google.com/drive/folders/0B9tLG3H5mGpHdFR0aTBfRFhfSUE?resourcekey=0-L8marLQFPLpGW28vffV4TQ&usp=sharing (en de latere nummers op https://esperanto-wallonie.be/fr/NosPublications). Voor de voorgaande jaren zijn er echter nog reeksen die ontbreken. Een oproep in Wallonië heeft geen resultaat opgeleverd. Zou er in Vlaanderen nog iemand zijn die deze nummers (en andere zeldzame oude publicaties) bewaard heeft?

Roland Rotsaert 050/33.00.04

zo 24 maart: Bezoek tentoonstelling ARNO met LA KONKO

Mon, 18 Mar 2024 10:37

Karaj Konkanoj,

Op zondag 24 maart 2024 biedt La Konko  haar leden een gratis bezoek aan voor de tentoonstelling in de Venetiaanse Gaanderijen over “Leven en werk van Arno. Beelden zeggen soms meer dan woorden. Dat dacht ook fotograaf Danny Willems. Hij was Arno's boezemvriend en heeft zijn leven 50 jaar lang gefotografeerd, van toen ze nog jongens waren in 1972 tot Arno's sterfdag in 2022.

Een 200-tal foto's zijn nu gebundeld in de expo "Arno: the show of life" en het boek "ARNO, photographs 1972-2022".

We verzamelen aan het standbeeld van Boudewijn om 14.45u. Samen bezoeken we de tentoonstelling van onze beroemde Oostendenaar. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen!

Anne Brabant  (anne.brabant(a)telenet.be)

PS: Vanaf hetzelfde weekend kan de gerestaureerde IJslandvaarder Amandine opnieuw bezocht worden.

Erinacoj: Natura Historio

Thu, 14 Mar 2024 9:56

Post la kutima monata interrompo Londono kaj Antverpeno revenas al vi per prezento pri:


Erinacoj: Natura Historio (Carolyn Thomas).vendrede je la 20a horo


bonvolu atendi la ligilon por eniri la Zoom-kunvenon.