★ Esperantista Brusela Grupo ★

Disdoni Esperanton kaj ĝian kulturon en Bruselo estas nia celo.

Jarkotizo 2022

Jam venas la momento por pensi pagi aŭ renovigi vian kotizon al EBG
Denove ankoraŭ pli nun ol iam antaŭe,la klubo nepre bezonas ĉies subtenon, sen tio ĝi riskas ne malbaldaŭ malaperi do, bonvolu nepre membriĝi aŭ rekotizi senprokraste kaj varbi !

Ĉiujn informojn vi trovos en la kotiz-tabelo 2022.

ZamFesto 2015

Ni rizervis je sabato la 12an de Decembro 2015 por nia Zam-Festo (± 11:30-18:00) la Salonon Zabriskie Point kiu situas ĉe la etaĝo - 1 (kun lifto) de la KC De Pianofabriek,Rue du Fort 35 Fortstraat - 1060 Bruxelles-Brussel

Je 250m de la tramstacio «Parvis de Saint-Gilles/Sint-Gillisvoorplein» : tramoj 3, 4 kaj 51.

Ĉi-jare post nia kutima bonega bufedo ni havos distran programon kun interalie la fama kantisto Getch Gaëtano kiu kantos siajn kantojn jam tradukitajn en Esperanton, Laŭrenzo kaj sia gitaro, Samy ĉe piano, skeĉoj, kantoj, tombolo, ktp…

Se vi havas premio(j)n por la tombolo, bonvolu alporti ĝin/ilin. Notu ankaŭ ke la libroservo de FEL kiel kutime ĉeestos, dank'al Gerd kaj Nicky. Do, se vi volas antaŭmendi aferojn kaj kolekti ilin en Bruselo? Jen bona okazo !

La Verdaj Skoltoj sur ARTE

Musklaku la bildon por spekti kaj klaku la plej dekstran simbolon malsupre por spekti plenekrane.
La raporto pri la Verdaj Skoltoj komenciĝas ĉirkaŭ la 10a minuto kaj 20 sekundoj kaj daŭras ± 5 minutoj.

Vi mankos al ni, Maëna.

David Hauser (JEFO) komunikis jenon :

Maëna VOLANT

Karaj amikoj,
Kun ege profunda tristeco, ni eksciis ke Maëna Volant troviĝis en la flugo AH5017 de Air Algérie kiu kraŝis en Malio la 24an de julio 2014. Mi renkontis Maëna unuafoje dum lasta FESTO en Kelmis. Ni multe babilis. Ŝi estis ege ĉarma persono. Ŝi ekde la komenco estis ege helpema kaj ŝia agemo mankos al ni.Nome de la Junulara Esperantista Franca Organizo, mi esprimas sinceran kondolencon al ŝia familio kaj al ĉiuj ŝiaj amikoj.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
La belgaj partoprenintoj al FESTO en Kelmis pasintjare ankaŭ eble konatiĝis kun ŝi tie. La klubo de Bruselo ankaŭ prezentas al ŝiaj familio, amikoj kaj JEFaj kunlaborantoj siajn sincerajn kodolencojn.

Nikolao
Prezidanto de EBG

Vizito de la historia koro de LIEĜO

Centro de Lieĝo

Dimanĉon la 14an de Septembro 2014
APE kaj la grupo de Lieĝo invitas vin viziti

la historian koron de LIEĜO

Ĉiĉeronado de lokaj esperantistoj
Rendevuo je la 11a,
en la enirejo de la Princepiskopa Palaco (Palais des Princes-Évêques)
Elstara vizito en tiu Tago de la Heredaĵo !
Lunĉpaŭzo en agrabla restoracio

Aliĝo dezirata

Pli da informoj ?
Kontaktu Catherine Royaux
• per telefono, +32 (0)10 451 921 aŭ
• per retpoŝto ĉe cat.royaux(ĉe)netcourrier.com

Agadoj en Majo, Junio kaj …

la 28an de Majo :
Prelego de Valère Doumont pri "Kion proponi ene de Esperanto-movado al adoleskantoj?"
Ekde unu jaro kaj duono, kelkaj adoleskantoj kuniĝas regule por skoltumi. 15 partoprenantoj, pli ol 10 semajnfinoj kaj unu tutsemajna tendumado...

Kristin Tytgat kun polara urso en UK Islando

Valère Doumont rakontos al vi iliajn aventurojn kaj respondos al viaj demandoj.

la 11an de Junio :
Prelego de Kristin TYTGAT pri “Vintra naĝado: ĉu nur por ursoj?”
“Mi estas membro de la naĝ- kaj sportklubo “Polaraj ursoj de Deurne” kiu celas progresigi la vintran naĝadon en la naturo.
Ni naĝas en ekologia naĝbaseno en la parko Boekenberg en Antverpeno.
Se vi volas scii kial ni faras tion, mi tre kore invitas vin al mia prelego.”

la 25an de Junio je la 18a30 :
Sezonfina vespermanĝo ĉe « Kriti»,
greka restoracio sur la ĉarma placo de Betlehemo.
Tramo 81-83 Haltejo : Bethléhem aŭ 11 minutoj piede de la Suda stacidomo. Parkejo vespere senpaga.
KRITI Chaussée de Forest 112 Vorstlaan - 1060 Bruselo
En la karto ankaŭ obteneblaj estas vegetaraj pladoj.
Se oni antaŭmendas ankaŭ veganaj pladoj estas haveblaj : interalie vegana Musako
Bonvolu nepre aliĝi ĉe Nikolao kaj sciigi vian pladotipan preferon.

Dum la monato Julio:
Kiel kutime nun de kelkaj jaroj, la kunvenoj daŭrigos en Julio nur kiel babilrondo.
la 10an de Septembro :
Unua kurso/kunveno de la nova sezono. Novuloj, bonvolu kontakti nin antaŭ ol veni.


GRAVA NOTO :
La personoj kiuj ne jam estas sur la listo por eniri nian klubejon kaj kiuj volas partopreni tiun prelegon, nepre devas komuniki al Nikolao ( nikolao ĉe esperantobruselo.org ) siajn nomon, ŝtatanecon kaj n-ron de identigilo plej laste lundon vespere.

Nikolao
Prezidanto

L'espéranto, langue d'avenir ? Sean O'Riain en «La Fonderie»

Dimanĉon, la 27an de Aprilo 2014 je la 15a horo

Kadre de Ekspozicio pri « Vies de zinc » (Vivoj de zinko) en « La Fonderie », pri portretoj de laborintoj kaj entreprenobildoj kiu okazos de la 31 de Januaro ĝis la 25a de Majo 2014,
Sean O'Rian, Prezidanto de EEU, faros prelegon pri Esperanto kaj ties tiama uzo en Neŭtrala Moresto.La ideo de komuna lingvo restas aktuala, interalie en Eŭropa Unio kun ĝiaj 24 ofialaj lingvoj. Kio pri Esperanto hodiaŭ ?

EBGa FESTO la 1an de Marto 2014

EBGa-Festo (2).jpg

Por pli da detaloj pri nia EBGa Festo bonvolu musklaki la bildon ĉi dekstre

22 Jan 14 : Neven Kovačić prelegos pri Jugoslavio kaj post ĝi

Merkredon la 22an de Januaro, je la 18a30, en nia kunvenejo Neven Kovačić faros prelegon pri “Jugoslavio kaj post ĝi”. Li skizos la situacion antaŭ la estiĝo de Jugoslavio, la kvalitoj kaj la tensioj en tiu ĉi ŝtato, la disfalo kaj la nuna situacio. Pro lia senkompara kono de donitaĵoj kaj lia saĝa elekto de la ĉefaĵoj ni ricevos surprizan bildon pri la komplekseco en tiu ĉi regiono.

KER-sesio en Antverpeno

La Verda Stelo-Antverpeno kaj Edukado.net invitas vin ekzameniĝi en Antverpeno. 

Kune kun la ekzamen-komisiono de UEA kaj la retejo www.edukado.net, La Verda Stelo komencis organizi KER-sesion en Belgio.

La ekzameno okazos en Antverpeno, la 25an de januaro de 2014 en la Esperanto domo Frankrijklei 140.

Abonrilatu enhavo