★ Esperantista Brusela Grupo ★

Disdoni Esperanton kaj ĝian kulturon en Bruselo estas nia celo.

Vizito de la historia koro de LIEĜO

Centro de Lieĝo

Dimanĉon la 14an de Septembro 2014
APE kaj la grupo de Lieĝo invitas vin viziti

la historian koron de LIEĜO

Ĉiĉeronado de lokaj esperantistoj
Rendevuo je la 11a,
en la enirejo de la Princepiskopa Palaco (Palais des Princes-Évêques)
Elstara vizito en tiu Tago de la Heredaĵo !
Lunĉpaŭzo en agrabla restoracio

Aliĝo dezirata

Pli da informoj ?
Kontaktu Catherine Royaux
• per telefono, +32 (0)10 451 921 aŭ
• per retpoŝto ĉe cat.royaux(ĉe)netcourrier.com

Agadoj en Majo, Junio kaj …

la 28an de Majo :
Prelego de Valère Doumont pri "Kion proponi ene de Esperanto-movado al adoleskantoj?"
Ekde unu jaro kaj duono, kelkaj adoleskantoj kuniĝas regule por skoltumi. 15 partoprenantoj, pli ol 10 semajnfinoj kaj unu tutsemajna tendumado...

Kristin Tytgat kun polara urso en UK Islando

Valère Doumont rakontos al vi iliajn aventurojn kaj respondos al viaj demandoj.

la 11an de Junio :
Prelego de Kristin TYTGAT pri “Vintra naĝado: ĉu nur por ursoj?”
“Mi estas membro de la naĝ- kaj sportklubo “Polaraj ursoj de Deurne” kiu celas progresigi la vintran naĝadon en la naturo.
Ni naĝas en ekologia naĝbaseno en la parko Boekenberg en Antverpeno.
Se vi volas scii kial ni faras tion, mi tre kore invitas vin al mia prelego.”

la 25an de Junio je la 18a30 :
Sezonfina vespermanĝo ĉe « Kriti»,
greka restoracio sur la ĉarma placo de Betlehemo.
Tramo 81-83 Haltejo : Bethléhem aŭ 11 minutoj piede de la Suda stacidomo. Parkejo vespere senpaga.
KRITI Chaussée de Forest 112 Vorstlaan - 1060 Bruselo
En la karto ankaŭ obteneblaj estas vegetaraj pladoj.
Se oni antaŭmendas ankaŭ veganaj pladoj estas haveblaj : interalie vegana Musako
Bonvolu nepre aliĝi ĉe Nikolao kaj sciigi vian pladotipan preferon.

Dum la monato Julio:
Kiel kutime nun de kelkaj jaroj, la kunvenoj daŭrigos en Julio nur kiel babilrondo.
la 10an de Septembro :
Unua kurso/kunveno de la nova sezono. Novuloj, bonvolu kontakti nin antaŭ ol veni.


GRAVA NOTO :
La personoj kiuj ne jam estas sur la listo por eniri nian klubejon kaj kiuj volas partopreni tiun prelegon, nepre devas komuniki al Nikolao ( nikolao ĉe esperantobruselo.org ) siajn nomon, ŝtatanecon kaj n-ron de identigilo plej laste lundon vespere.

Nikolao
Prezidanto

L'espéranto, langue d'avenir ? Sean O'Riain en «La Fonderie»

Dimanĉon, la 27an de Aprilo 2014 je la 15a horo

Kadre de Ekspozicio pri « Vies de zinc » (Vivoj de zinko) en « La Fonderie », pri portretoj de laborintoj kaj entreprenobildoj kiu okazos de la 31 de Januaro ĝis la 25a de Majo 2014,
Sean O'Rian, Prezidanto de EEU, faros prelegon pri Esperanto kaj ties tiama uzo en Neŭtrala Moresto.La ideo de komuna lingvo restas aktuala, interalie en Eŭropa Unio kun ĝiaj 24 ofialaj lingvoj. Kio pri Esperanto hodiaŭ ?

EBGa FESTO la 1an de Marto 2014

EBGa-Festo (2).jpg

Por pli da detaloj pri nia EBGa Festo bonvolu musklaki la bildon ĉi dekstre

22 Jan 14 : Neven Kovačić prelegos pri Jugoslavio kaj post ĝi

Merkredon la 22an de Januaro, je la 18a30, en nia kunvenejo Neven Kovačić faros prelegon pri “Jugoslavio kaj post ĝi”. Li skizos la situacion antaŭ la estiĝo de Jugoslavio, la kvalitoj kaj la tensioj en tiu ĉi ŝtato, la disfalo kaj la nuna situacio. Pro lia senkompara kono de donitaĵoj kaj lia saĝa elekto de la ĉefaĵoj ni ricevos surprizan bildon pri la komplekseco en tiu ĉi regiono.

KER-sesio en Antverpeno

La Verda Stelo-Antverpeno kaj Edukado.net invitas vin ekzameniĝi en Antverpeno. 

Kune kun la ekzamen-komisiono de UEA kaj la retejo www.edukado.net, La Verda Stelo komencis organizi KER-sesion en Belgio.

La ekzameno okazos en Antverpeno, la 25an de januaro de 2014 en la Esperanto domo Frankrijklei 140.

Prelego de Kristin TYTGAT pri Interkultura Komunikado

Merkredon la 6an de Novembro

je la 18a30 en nia kunvenejo.

Kristin Tytgat

“Ĉu mi bone komprenas vin?”

Konsiloj por klare kaj efike komuniki en Esperanto

Sukcese komuniki kun ĉiuj esperantistoj de la mondo ne estas facila tasko, eĉ se ni ĉiuj parolas komunan lingvon.

Ĉar la alia persono en la konversacio eble venas el por vi tute ne konata kulturo, li aù ŝi povas reagi strange al via mesaĝo kaj povas kompreni vin en tute alia maniero.

Dum mia prezento mi uzos iujn konkretajn ekzemplojn kaj provos trovi kelkajn ĝeneralajn konsilojn, kiuj helpos pli klare kaj efike komuniki.

Kristin Tytgat

Esperanto-Kafejo en "De Ultieme Hallucinatie"

Sabaton la 28an de Septembro 2013 ekde la 18a30

De Ultieme Hallucinatie

Tiun sabaton ni denove renkontiĝos en belegan lokon

«De Ultieme Hallucinatie» Rue Royale 316 Koningstraat en 1210 Bruselo,

kiu plie estas je nur 600m de la norda stacidomo.

Babilado, klaĉado, manĝo, kantado, renkontiĝo, bonhumoro atendos vin ekde la 18a30 ĝis … iam nokte.

VENU MULTNOMBRAJ !

Prelego de Heidi GOES pri Orienta Timoro

La 18an de Septembro je la 18a30 en nia kunvenejo


Vidaĵo de Oriento Timoro

Orienta Timoro ankoraŭ ne estas tre konata lando. Heidi Goes rakontos pri ĝia historio kaj montros fotojn kiujn ŝi prenis dum sia vizito en marto 2013. Aldone vi ekscios pri kiel ŝi sukcesis dum unu semajno aperigi po unu artikolon en ĉiu el la kvar landaj gazetoj, intervjuiĝi en la nacia radio kaj ekinstrui Esperanton.

EBG malĝojas anonci la forpason de Hélène FALK-BRACKE

Kun bedaŭro, ni eksciis pri la ĵusa forpaso de nia samideanino el Bruselo

Hélène Falk-Bracke

Se vi deziras akompani ŝin por ŝia lasta vojaĝo,
la kremacio okazos merkredon la 10an de Julio je la 9a
en la Kremaciejo de Uccle-Ukkel.

Ni sincere kondolencas al la familianoj.

La klubanoj de EBG

Abonrilatu enhavo