★ Esperantista Brusela Grupo ★

Novaĵ-kolektilo de fluoj

La Konkordo bonvenigas vin... kaj havos gastojn

FEL Forumo - 12 horoj 12 min antaŭe

Finiĝis la somero (kaj la vintro en Sud-Ameriko), jen tempo por ekvigliĝi.
Mi invitas vin al nia kunveno morgaŭ... ankoraŭ per Zoom sed, verŝajne en la baldaŭa estonteco, hibride.
La subskibrinto rakontos ion pri sia restado en Herzberg, la Esperanto-urbo, sed ni ankaŭ havos gast(j)n. Carla el Bolivio ĉeestos kaj eble ankaŭ Edson el Brazilo.
Do ni ne 'krokodilu'!
Okaze de ilia ĉeesto, mi invitas vin ankaŭ - mallonge aŭ longe - rakonti ion kion homoj en Sud-Ameriko verŝajne ne scias. Povus esti pri Belgio, Flandrio, Okcident-Flandrio, via vilaĝo - kiel vi volas.

Jen la ligilo al la kunsido, morgaŭ je 19h30 UTC+2
https://us02web.zoom.us/j/73720684334?pwd=SHExeTI0Q0VxRHluZGhTWUVVNlVEQT09
Meeting ID: 737 2068 4334
Passcode: 4Lj6r4

Ĝis tiam!

Piet Glorieux

Kluba kunveno Kalmthout

FEL Forumo - 26 Septembro, 2021 - 23:11

Na onze zomerse rust, begint met de herfst een nieuw werkjaar voor La Erikejo… hopelijk voortaan, na twee jaar, in normale omstandigheden…
Onze bijeenkomsten vangen aan om 19u 30, duren 2 uur, en vinden plaats te Heide, enerzijds in "Het Centrum" (rechtover de kerk) voor september en november, anderzijds in het restaurant “Jagersrust” te Ossendrecht voor oktober.

Post du monataj da somera ripozo, jen nova laborjaro por La Erikejo
Niaj kunvenoj komencas je la 19h 30, daŭras du horojn, kaj okazas en Heide  (Kalmthout), laŭkutime en “La Centro” (ĉe la preĝejo) , nome  septembre kaj novembre, sed en nederlanda restaŭracio (vidu suben) oktobre.
21 oktober  2021 : We oefenen onze Esperantospreekvaardigheid bij een lekker avondmaal in het restaurant “Jagersrust”, Putseweg 21, Ossendrecht. Misschien zijn er andere gasten aanwezig met interesse voor onze taal?! Zo tonen we aan anderen dat Esperanto nog altijd beoefend wordt, en praktisch bruikbaar is...
Gustumante la vespermanĝon en restaŭracio “Jagersrust”, ni  ekzercas niajn kapablojn konversacii Esperantlingve. Eble miros iuj gastoj pri nia lingvaĵo?! Tiele ni montros ke Esperanto ĉiam vivas, kaj estas praktike uzebla…

Programo de la brusela grupo

FEL Forumo - 26 Septembro, 2021 - 08:34

Bernard-Regis Larue prelegos pri Kartografio mardon la 28an de Septembro 2021 je la 18a30 en Pianofabriek, salono Casablanca 2 ( 2a etaĝo) en la Kultura Centro De Pianofabriek, rue du Fort 35 Fortstraat, 1060 Bruselo. Konsultado de atlasoj kaj libroj surloke.

La 3a parto « Grandaj malkovroj (±1400-1550) » okazos la 23an de Novembro 2021

-------------------------------------------------

La kunvenoj/kursoj okazas ĉiumarde ekde la 28a de Septembro 2021 (laŭ la lerneja kalendaro) je la 18a30 en la Kultura Centro De Pianofabriek, rue du Fort 35 Fortstraat, 1060 Bruselo ĉe la 2a etaĝo.

    Eo1 : ĉiusemajna porkomencanta kurso kun Fransŭaz en salono Casablanca 1
    Eo2 : alterne paroliga vespero kun Nikolao / prelegoj en salono Casablanca 2


Nikolao

Estrarano de EBG : JM Nicolas de Buyl nikolao@esperantobruselo.org
Retejo EBG :  www.esperantobruselo.org
groups.io : Esperanto-en-Bruselo  https://groups.io/g/Esperanto-en-Bruselo
Fejsbukpaĝo :  https://www.facebook.com/esperantobruselo/

Personoj kiuj pretas fari prelegojn ĉe EBG, bonvolu konsulti tiun kalendaron, por serĉi  liberajn datojn notitaj kiel « Prelego difinenda » kaj sendu al mi via(j)n propono(j)n. Dankon

80a Hispana E-Kongreso: 29.4-3.5.2022 en Comillas

FEL Forumo - 19 Septembro, 2021 - 20:00

Post la interkonsento atingita de la  Hispana Esperanto-Fedracio (HEF) kun la Kantabra Esperanto-Asocio (KantEA) kaj la loka Magistrato de Comillas, oni jam povas anonci ke la 80a Hispana Esperanto-Kongreso okazos en Comillas, de la 29a de aprilo ĝis la 3a de majo, en la jaro 2022.


Venu kaj ĝuu grandan esperantan kulturaranĝon en Hispanio. Kontaktu la LKK-on (kongreso@esperanto.es) se vi deziras ankaŭ kunlabori en la organizado, kaj proponi programeron.

Kaj por antaŭgustumi la etoson de la HEF-Kongresoj, ni proponas al vi viziti la jutuban paĝon de HEF, en kiu vi povos spekti diversajn filmetojn pri pasintaj renkontiĝoj: alklaku https://www.esperanto.es/hef/index.php/120-kongresoj

Erwin Boute (1965-2021)

FEL Forumo - 18 Septembro, 2021 - 13:55
Neatendite forpasis Erwin Boute, la edzo de nia aktivulino Ilse Jacques, bofrato de Gerd Jacques. La adiaŭa ceremonio okazos la 25an de septembro je la 13:30 en aula Chrysant, Jules Moretuslei 2 angulo Legerstraat en Wilrijk.  Pli da informoj en la aldonaĵo.

Nome de FEL mi kondolencas Ilse kaj la tutan familion.

2-3 okt. 2021: Virtuala Hispana E-Kongreso

FEL Forumo - 18 Septembro, 2021 - 08:20
La 79a Hispana Esperanto-Kongreso okazos (virtuale) je 2-3 oktobro 2021.

Kadre de venonta virtuala kongreso de Hispana Esperanto-Federacio oni prezentos du novajn librojn. Temas pri "Omaĝe al Lorca" antologio de poemoj de Federico García Lorca kun aldonaj esearo kaj komentarioj de Miguel Fernández, kaj "Cigana romancaro", dua eldono de la poemaro de Lorca en bita formato. Ĉi lasta estos siatempe disponebla en Bitoteko.

Fakte temas pri omaĝo al la poeto en la 85 datreveno de lia murdo kaj al Fernando de Diego, tradukinto de Cigana romancaro, en la 50-jariĝo de la apero de la esperanta traduko.

La aliĝo estas senpaga sed necesa: https://esperantujo.io/hef/alighilo/

Kaj jen la kongresejo: https://www.esperanto.es/hef/index.php/kongreso/kongresejo

Antaŭ 700 jaroj mortis Dante Alighieri

FEL Forumo - 14 Septembro, 2021 - 07:09

Kara literaturamanto,

Antaŭ 700 jaroj, la 14an de septembro 1321 mortis la itala poeto Dante Alighieri (https://eo.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri). Ĉe FEL haveblas de li la libroj Purgatorio (la dua kantiko de la ĉefverko La dia komedio; https://www.retbutiko.be/eo/ero/purg) kaj Vivo nova (la unua amromano de la itala literaturo; https://www.retbutiko.be/eo/ero/vnov). Se vi ne jam havas ĉi tiujn librojn, mendu ilin de la Retbutiko (www.retbutiko.be).

Agrablan legadon!

Tago de Samarkando - 18 oktobro 2021

FEL Forumo - 10 Septembro, 2021 - 17:01


Baldaŭ denove venos la signifoplena dato kaj festa okazaĵo por la urbo, pri kiu multaj loĝantoj de nia planedo ŝatas pensi, memori, revi kaj paroli.  La 18-a de oktobro  –  la Tago de Samarkando.  La evento celas refokusigi nian rigardon je alloga belo, unika aromo kaj arkitektura dekoro de  la urbo, listigita en la registro de Monda Heredaĵo de Unesko.

Tradicie, estas invitataj kontribui ĉiuj, por kiuj Samarkando estas pli ol nura urbo. Por kiuj ĝi estas vivanta memoro, emociplena historio, signifa malkovro, amdeklaro, rendevuejo kaj eĉ sorto. Ĉiuj, kiuj persone spertis la mirindaĵojn de Samarkando en realo, ĉu de malproksime, ĉu estinte tuj apude aŭ eĉ nur en siaj pensoj aŭ sonĝoj, konservis neforviŝeblajn impresojn pri la grandioza historia heredaĵo kaj neordinara nuntempa kulturo de la mondfama urbo.

VIA voĉo gravas! Bonvolu sendi viajn reeĥojn, gratulmesaĝojn kaj alispecajn tiutemajn kontribuojn plejeble baldaŭ, laŭeble, ĝis la 1-a de oktobro 2021 al imps86@yahoo.com, kvankam la materialoj iutempe estos akceptataj ankaŭ post tiu ĉi dato.

La plej interesaj kontribuaĵoj estos publikigitaj en nialanda gazetaro kaj en la venonta eldono de “Konciza Enciklopedio de Eksterlanda Samarkandiana: Kulturo Unuiganta la Mondon”.  ĈIU ricevita mesaĝo estos danke agnoskita kaj la raporto pri la evento estos sendita al ĈIUJ partoprenantoj.

Atendante vian baldaŭan reeĥon, ni antaŭdankas pro via eventuala helpemo kaj kunlaboro.

Sanon al vi kaj bonfarton, pacon kaj harmonion, vivoptimismon kaj inspiron, feliĉon kaj bonŝancon!

Sunplenajn bondezirojn el 2760-jara Samarkando,
Anatolij Ionesov, fondinto kaj prizorganto
Enciklopedia projekto “Samarkandiana”
P.O. Box 76, UZ-140100 Samarkando
Uzbekio

Retpoŝto: imps8...

Parution : Le Petit Crocodile et l'Étoile Verte

Sat-Amikaro - 10 Septembro, 2021 - 08:53


Nous sommes heureux de vous annoncer la parution du livre bilingue français-espéranto "Le Petit Crocodile et l'Étoile Verte / La Eta Krokodilo kaj la Verda Stelo".

Il était une fois un petit crocodile qui vivait dans un zoo. Mais, il n'était pas heureux, il voulait être libre. Un soir, il leva la tête et vit une étoile briller très fort...
Suivez l'aventure du Petit Crocodile et de l'Étoile Verte, un conte pour petits et grands sur la liberté, l'amitié et l'espoir d'un monde plus beau.

Auteurs : Cécilia Guérin & Maximilien Guérin
Éditeur : L'Harmattan (Jeunesse)
ISBN : 978-2-343-23117-4

Vous pouvez vous procurer l'ouvrage auprès de la libroservo de SAT-Amikaro ou sur le site de l'éditeur.

Nous vous souhaitons un agréable moment de lecture !

Voir en ligne : Site de l'éditeur

Oostende, zaterdag 18.9: wandeling Oosteroever

FEL Forumo - 9 Septembro, 2021 - 17:14
Vertrek: 10.30 u. aan het station van Oostende.
Onderweg wordt een broodmaaltijd aangeboden.
De namiddag is vrij voor winkelen of museumbezoek.
Er kan ingeschreven worden voor een diner (om 18 u.) in de Cappuccino, hoek Kapellestraat en Ooststraat 22 (30 euro per persoon).
Inschrijven ten laatste op 13.9 bij anne.brabant@telenet.be (0498 22 70 21) of flory2@witdoeckt.be voor de wandeling en bij Anne voor het avondeten.

Zie ook pdf hieronder en https://eventaservo.org/e/9f392e

Présentation de la langue internationale Espéranto et des cours d'espéranto de SAT-Amikaro

Sat-Amikaro - 7 Septembro, 2021 - 09:35

le 18 septembre 2021, à 15h
au siège de SAT-Amikaro
132-134 boulevard Vincent Auriol - 75013 Paris

Programme :
présentation générale de l'espéranto (histoire, grammaire, situation actuelle) ;
présentation des cours d'espéranto pour l'année à venir (2021-2022) avec les enseignants ;
discussions avec les membres de l'association.

Voir en ligne : Évènement Facebook

27.11.2021: Buitengewone algemene vergadering van de Vlaamse Esperantobond

FEL Forumo - 5 Septembro, 2021 - 07:26

Een buitengewone algemene vergadering van de vzw Vlaamse Esperantobond zal plaatsvinden op zaterdag 27 november om 10u te Antwerpen. Meer info en agenda in Horizontaal van november.

LEA, Peer: Kantvespero

FEL Forumo - 30 Aŭgusto, 2021 - 21:54
Paul kaj Emiel gvidos nin per ilia gitaro kaj kantigos nin el nia fama kantlibro "Ni kantas kune".
En la Kulturcentro "'t Poorthuis" en Peer, de la 20:00-a ĝis la 22:00-a horo.

LEA, Neerpelt: Kanuado sur la Dommel

FEL Forumo - 30 Aŭgusto, 2021 - 21:47
Ni denove kanuados sur la Dommel.
Je la 13:00-a horo ni kunvenos sur la parkejo en la "Tussenstraat" en Pelt.
Ni kanuados ĝis "Borkel en Schaft" kaj post nia alveno la homoj kiuj volas povas manĝi tie.
Bonvolu anonci vian partoprenon antaŭ la 15-a de septembro per la retadreso: limburg@esperanto.be
La kostoj estos 11 eŭroj po persono.

Kluba kunveno Kalmthout

FEL Forumo - 28 Aŭgusto, 2021 - 11:17

Onze bijeenkomsten vangen aan om 19u 30, duren 2 uur, en vinden plaats te Heide, in "Het Centrum" (rechtover de kerk).

Niaj kunvenoj komencas je la 19h 30, daŭras du horojn, kaj okazas en Heide  (Kalmthout), laŭkutime en “La Centro” (ĉe la preĝejo).
16 september 2021:
De aanwezige leden spreken maximaal gedurende 10 minuten over een vrij te kiezen onderwerp.
Ĉiu ĉeestonta membro rakontos maksimume dum dek minutoj pri iu ajn temo laŭdezire.
Abonrilatu enhavo