★ Esperantista Brusela Grupo ★

FEL Forumo

Syndiquer le contenu
Rektaj informoj de Esperanto-forum
Mis à jour : il y a 2 heures 4 min

Tago de Samarkando - 18 oktobro 2021

ven, 10 sept. 2021 16:01


Baldaŭ denove venos la signifoplena dato kaj festa okazaĵo por la urbo, pri kiu multaj loĝantoj de nia planedo ŝatas pensi, memori, revi kaj paroli.  La 18-a de oktobro  –  la Tago de Samarkando.  La evento celas refokusigi nian rigardon je alloga belo, unika aromo kaj arkitektura dekoro de  la urbo, listigita en la registro de Monda Heredaĵo de Unesko.

Tradicie, estas invitataj kontribui ĉiuj, por kiuj Samarkando estas pli ol nura urbo. Por kiuj ĝi estas vivanta memoro, emociplena historio, signifa malkovro, amdeklaro, rendevuejo kaj eĉ sorto. Ĉiuj, kiuj persone spertis la mirindaĵojn de Samarkando en realo, ĉu de malproksime, ĉu estinte tuj apude aŭ eĉ nur en siaj pensoj aŭ sonĝoj, konservis neforviŝeblajn impresojn pri la grandioza historia heredaĵo kaj neordinara nuntempa kulturo de la mondfama urbo.

VIA voĉo gravas! Bonvolu sendi viajn reeĥojn, gratulmesaĝojn kaj alispecajn tiutemajn kontribuojn plejeble baldaŭ, laŭeble, ĝis la 1-a de oktobro 2021 al imps86@yahoo.com, kvankam la materialoj iutempe estos akceptataj ankaŭ post tiu ĉi dato.

La plej interesaj kontribuaĵoj estos publikigitaj en nialanda gazetaro kaj en la venonta eldono de “Konciza Enciklopedio de Eksterlanda Samarkandiana: Kulturo Unuiganta la Mondon”.  ĈIU ricevita mesaĝo estos danke agnoskita kaj la raporto pri la evento estos sendita al ĈIUJ partoprenantoj.

Atendante vian baldaŭan reeĥon, ni antaŭdankas pro via eventuala helpemo kaj kunlaboro.

Sanon al vi kaj bonfarton, pacon kaj harmonion, vivoptimismon kaj inspiron, feliĉon kaj bonŝancon!

Sunplenajn bondezirojn el 2760-jara Samarkando,
Anatolij Ionesov, fondinto kaj prizorganto
Enciklopedia projekto “Samarkandiana”
P.O. Box 76, UZ-140100 Samarkando
Uzbekio

Retpoŝto: imps8...

Oostende, zaterdag 18.9: wandeling Oosteroever

jeu, 9 sept. 2021 16:14
Vertrek: 10.30 u. aan het station van Oostende.
Onderweg wordt een broodmaaltijd aangeboden.
De namiddag is vrij voor winkelen of museumbezoek.
Er kan ingeschreven worden voor een diner (om 18 u.) in de Cappuccino, hoek Kapellestraat en Ooststraat 22 (30 euro per persoon).
Inschrijven ten laatste op 13.9 bij anne.brabant@telenet.be (0498 22 70 21) of flory2@witdoeckt.be voor de wandeling en bij Anne voor het avondeten.

Zie ook pdf hieronder en https://eventaservo.org/e/9f392e

27.11.2021: Buitengewone algemene vergadering van de Vlaamse Esperantobond

dim, 5 sept. 2021 6:26

Een buitengewone algemene vergadering van de vzw Vlaamse Esperantobond zal plaatsvinden op zaterdag 27 november om 10u te Antwerpen. Meer info en agenda in Horizontaal van november.

LEA, Peer: Kantvespero

lun, 30 août 2021 20:54
Paul kaj Emiel gvidos nin per ilia gitaro kaj kantigos nin el nia fama kantlibro "Ni kantas kune".
En la Kulturcentro "'t Poorthuis" en Peer, de la 20:00-a ĝis la 22:00-a horo.

LEA, Neerpelt: Kanuado sur la Dommel

lun, 30 août 2021 20:47
Ni denove kanuados sur la Dommel.
Je la 13:00-a horo ni kunvenos sur la parkejo en la "Tussenstraat" en Pelt.
Ni kanuados ĝis "Borkel en Schaft" kaj post nia alveno la homoj kiuj volas povas manĝi tie.
Bonvolu anonci vian partoprenon antaŭ la 15-a de septembro per la retadreso: limburg@esperanto.be
La kostoj estos 11 eŭroj po persono.

Kluba kunveno Kalmthout

sam, 28 août 2021 10:17

Onze bijeenkomsten vangen aan om 19u 30, duren 2 uur, en vinden plaats te Heide, in "Het Centrum" (rechtover de kerk).

Niaj kunvenoj komencas je la 19h 30, daŭras du horojn, kaj okazas en Heide  (Kalmthout), laŭkutime en “La Centro” (ĉe la preĝejo).
16 september 2021:
De aanwezige leden spreken maximaal gedurende 10 minuten over een vrij te kiezen onderwerp.
Ĉiu ĉeestonta membro rakontos maksimume dum dek minutoj pri iu ajn temo laŭdezire.

La afrikansa

sam, 28 août 2021 7:57
Prelego de Ivo Schenkel pri la historio kaj evoluo de la afrikansa ekde la alveno de la nederlandaj ŝipanoj en Sudafriko, ĝia nuna stato kaj perspektivoj en la estonto, kaj kiel ĝi per simpligoj sin adaptis al la bezonoj de la loĝantaro post jarcentoj.
Ekzemploj, sonfragmentoj kaj muzikaĵoj. Paraleloj kun Esperanto.
https://esperanto3000.be/programo/vesperoj3000.html#venontaj

Libera konversacio

sam, 28 août 2021 7:54
Post pli ol jaro, ni denove kunvenos ĉeeste. Ni tamen provos aranĝi samtempan retan aliĝeblon.Pliaj informoj: https://esperanto3000.be/programo/vesperoj3000.html#venontaj

Re: Beneluksa Kongreso Charleroi 30.9-3.10.2021

ven, 27 août 2021 17:31
Jam aliĝis preskaŭ 30 personoj; rigardu la liston je https://pliejo.komputeko.net/esperanto-en-benelukso

19a Novjara Renkontiĝo Wiesbaden 29.12.2021-3.1.2022

dim, 22 août 2021 18:34

Nuntempe ni planas la 19-an Novjaran Renkontiĝon por ĉi jarfino, de la 27-a de decembro 2021 ĝis la 3-a de januaro 2022, en la junulargastejo de Wiesbaden, kie ni jam dufoje kunvenis.

Eble ankaŭ vi ŝatos partopreni, same kiel la 48 homoj, kiuj jam aliĝis, http://www.esperantoland.org/nr/partoprenantoj_nr19_2.php

Jen la informoj kaj la aliĝilo,
http://www.esperantoland.org/nr/#nr kaj
http://www.esperantoland.org/nr/alighilo.shtml#alighilo

Pri la ebla realigo de NR bedaŭrinde validas malnova sentenco: Ni scias, ke ni nenion scias (aŭ almenaŭ ne multon)... Sed, nu, ni tamen preparu la renkontiĝon kaj esperu, ke la ŝtataj instancoj ĉi-foje permesos al ni kunveni. Kompreneble indas kaj endas respekti saĝajn regulojn por eviti infektiĝon per kronviruso.

Ĉion plej bonan al vi ĉiuj kaj mi esperas, ke multaj el vi decidos aliĝi al NR. La aktuala aliĝperiodo cetere finiĝos post iom pli ol semajno, en mardo, 31-a de aŭgusto - do eble pripensu baldaŭ pri via ebla aliĝo...

Volonte mi respondos viajn eblajn demandojn,

Lu Wunsch-Rolshoven lu.esperanto@gmx.de

Re: Federico García Lorca

jeu, 19 août 2021 10:38
Se vi volas mendi, bv. forigi la parton"cart-id" el la ligiloj. Se ne via mendo aldoniĝos al la butikumĉareto de alia kliento!

Waarom was Mari-Terezo en 1903 in Antwerpen?

mar, 17 août 2021 19:03
Bij het ordenen van de restanten van het Esperantofonds Cesar Vanbiervliet kwam een foto tevoorschijn waarin de Antverpena Grupo Esperantisto een zekere Mari-Terezo een goede reis toewenst. Meer informatie is op de foto niet te vinden, maar een artikeltje (zie bijlage hieronder) in Belga Sonorilo geeft uitleg. Mari-Terezo is 4,31 meter groot en reist door Europa om propaganda te maken voor Esperanto. Hoe de zaak juist ineenzit begrijp ik echter niet. Wie wel?

De foto staat op https://vikiflandrio.alcl.be/ (zoek bij 'Organizaĵoj' naar 'Antverpena Grupo Esperantista'). Misschien kan iemand van de gelegenheid gebruik maken om de personen op de foto te identificeren? Ik weet al dat 2 Raymond Van Melckebeke is en 3  Edmond Van Melckebeke, diens vader.