★ Esperantista Brusela Grupo ★

Agrégateur de flux

Re: HungaroMania revenos: dimanĉo la 29-an de oktobro 2023

FEL Forumo - il y a 2 heures 3 min
HungaroMania estas la plej granda Esperanto-evento en Belgio (Europo?) organizita de NE-esperantistoj!
Ni do nepre multaj partopreno.
Nur 12€, se vi uzas nun la formularon en hungaromania.eu

La "rock-grupo" fakte estas unuflanke ERA (Muziko de 1980 ĝis hodiaŭ), aliflanke Viola (popolmuziko kaj -dancado). Detaloj en la retejo, kie vi trovos la plenan programon.
Krome multaj prelegoj en hungara, nederlanda káj esperanto.

Jen varma alvoko por partopreni!

HungaroMania revenos: dimanĉo la 29-an de oktobro 2023

FEL Forumo - il y a 3 heures 9 min

HungaroMania estas unutaga festivalo kie ni povas montri al la ekstera mondo ke Esperanto vivas. La festivalo celas celebri la hungarajn lingvon, muzikon, kulturon kaj landon. Organizas la laborgrupo "HungaroMania", kiu inkludas hungarajn instruistojn kaj studentojn kaj multajn volontulojn. Esperantistoj kunorganizas la eventon kaj ĉiu komunikado okazas trilingve: en la nederlanda, la hungara kaj en Esperanto.

Baza programo de la tria HungaroMania
*Pluraj prelegoj, en la tri lingvoj, rilate al (ne nur) hungaraj temoj
*Laborgrupoj pri kuirado, muziko,...
*Hungara rock-grupo estas invitita

http://www.hungaromania.eu/
https://eventaservo.org/e/hungaromania2023


LEA, Peer: Chuck Smith pri Virtuala Realeco

FEL Forumo - mer, 27 sept. 2023 21:00
Ni kontaktos Chuck Smith kiu havas grandan sperton pri Virtuala Realeco. Kio ĝi estas kaj por kio ni povas uzi ĝin? Se vi volas scii pli, vi estas bonvena.
Ni klopodos fari hibridan kunvenon. Se vi volas partopreni rete, bonvolu kontakti nin. (limburg@esperanto.be)

Kluba kunveno Kalmthout

FEL Forumo - mar, 26 sept. 2023 17:13
Merkrede la 18-an de oktobro : tri de niaj membroj Anita, Johan kaj Mireille "la 2-a", parolos nin pri siaj NEPOJ, prefere kun bildmaterialo.  Rob partumos pere de Zoom. Kunveno je la kutimaj ejo kaj horo.

Gregoir Maertens 100 op 1 januari 2024

FEL Forumo - mar, 26 sept. 2023 13:26

Gregoir Maertens, onze pa, wordt op 1 januari 2024 100 jaar! Dat is geen verjaardag die je zomaar
kunt laten voorbijgaan.
We gaan dit gepast vieren op 1 januari zelf en we vragen je om 1/1/2024 tussen 14uur en 17uur te
voorzien in jouw agenda. Rond 15u voorzien we een officieel moment.
In die drie uur stuif in zal pa zeker aanwezig zijn.
We kunnen het nieuwe jaar samen starten met een absoluut hoogtepunt.
Alle verdere details volgen later.

Johan en Magda, Guido, Frank en Katy, Geert en Ingrid en Bety

STOW wordt MOVU

FEL Forumo - mer, 20 sept. 2023 8:01


Stow Robotics, (Lokeren, in 2021 onderneming van het jaar, dochter van het investeringsfonds Blackstone) wordt herdoopt tot Movu Robotics.

Uit een interview met CEO Jos De Vuyst:
-Tot slot: vanwaar de nieuwe naam Movu? Had u niet beter de wereldwijd bekende naam van Stow kunnen behouden en er Stow Robotics op blijven plakken zoals de voorbije twee jaar het geval was?
-Movu is het resultaat van een lang denkproces, mede bedacht door een Amerikaans-Brits marketingbedrijf. Movu klinkt goed, en het groene steunkleur zal overal opduiken, ook 's nachts als je via de autostrade langs rijdt. Je kan niet weten hoeveel gratis publiciteit je daardoor krijgt. En finaal: Movu verwijst ook naar het feit dat we 'on the move' zijn. Dat zegt het toch helemaal?

Is het toeval dat de nieuwe naam overeenstemt met het Esperanto-woord voor 'beweeg!'? De naamwijziging is op dit ogenblik nog niet te vinden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Artikel
Interview

Wiesbaden: NR + NIS 27.12.1923-3.1.2024

FEL Forumo - dim, 17 sept. 2023 17:35

20-a Novjara Renkontiĝo (NR) kaj 13-a Novjara Internacia Semajno (NIS) de la 27-a de decembro 2023 ĝis la 3-a de januaro 2024 denove en Wiesbaden ĉe Rejno, 40 km okcidente de Frankfurto/Majno, en la junulargastejo, en kiu ni jam trifoje kaj tre agrable kunestis jarfine.

Novjara Renkontiĝo estas kunveno por homoj el ĉiuj aĝgrupoj. Kunvenas kutime 180 ĝis 220 homoj; kvardeko ĝis sesdeko el ili estas infanoj kaj junuloj ĝis dudek jaroj. Krome ĉeestas paroj kaj unuopuloj.

Informa paĝo http://esperanto.land/nr/#nr
Aliĝilo http://esperanto.land/nr/alighilo.shtml#alighilo

Certe ankaŭ ĉi-foje ni sukcesos kunmeti belan kaj varian programon, kiel pasintjare kaj dum la antaŭaj NR-oj.

NR ofertos multajn prelegojn, diskutgrupojn, gimnastikon kaj manlaboron, vesperan programon kun unu aŭ du koncertoj, silvestra festo, supozeble muzikovespero kaj adiaŭa, multa ludado, ekskursoj k.a.
Fino de la nuna aliĝperiodo: 2-a de oktobro.

La nuna unua aliĝperiodo finiĝos en lundo 2-a de oktobro. Se vi aliĝos ĝis post semajno, sabato, 23-a de septembro, ni invitas vin kaj vian familion al senkosta unua trinkaĵo dum NR. (Ni fidas vin: Vi bonvolu preni vian unuan trinkaĵon kaj vi ne faru strekon por tio.) Esperante ke multaj el vi aliĝos baldaŭ kaj ke estos denove bela renkontiĝo (kaj ke vi pardonos al mi la malfruan enretigon kaj inviton)

Lu Wunsch-Rolshoven

EsperantoLand
http://esperanto.land

Eldona agado de FEL laŭdata

FEL Forumo - ven, 15 sept. 2023 16:07

Antaŭ nelonge la konata aŭtoro Sten Johansson proponis aldoni 14 prozajn verkojn al la Baza Legolisto; alivorte al la listo de romanoj kaj novelaroj, kiujn ĉiu devus legi. Inter tiuj 14 verkoj 4 estis eldonitaj de Flandra Esperanto-Ligo. Jen ili:

García, Higinio: Kapturnoj. 1999

Karpunina, Lena: La bato. 2000

Löwenstein, Anna: La memoraĵoj de Julia Agripina. 2021

Rodin, Sen (Franceschi, Filippo): Bildoj pri norda lando kaj aliaj rakontoj. 2006

Dimanĉo, 1.10.2023: Malferma Tago en la Internacia Esperanto-Arkivo

FEL Forumo - jeu, 14 sept. 2023 10:50
Jen unika okazo por viziti fizike la Arkivon (en aliaj tagoj tio eblas nur post anticipa interkonsento kaj sen trinkaĵo). Ĉiu bonvenas en tiu tago inter la 14-a kaj 18-a horo. Ne necesas antaŭe aliĝi: nur venu kaj eniru, de kaj ĝis la horo kiu plaĉas al vi.

--

Een unieke kans om het Internacia Esperanto-Arkivo in Winksele te bezoeken (anders kan het alleen op afspraak en zonder drankje). Iedereen is welkom tussen 14 en 18 u; vooraf inschrijven is niet nodig.

--
http://www.iespa.eu/index.php?ln=eo&pg=malfermapordo
https://eventaservo.org/e/d1e551

Historio de la Esperantomovado en Gent (komencaj jaroj)

FEL Forumo - mer, 13 sept. 2023 13:03
Je la 20.00 a horo Willem Rasschaert prelegos en la klubejo La Progreso pri "La komencaj jaroj de la Esperanto movado en Gent.

4-a Virtuala Kongreso de Esperanto 23-26.11.2023

FEL Forumo - mar, 12 sept. 2023 18:34
Temo: Enmigrado - kunfluo de homaj valoroj.

La 4-a Virtuala Kongreso de Esperanto (VK) okazos de la 23-a ĝis la 26-a de novembro 2023!

Ĝi estas realigo de Universala Esperanto-Asocio (UEA), en oficialaj rilatoj kun UN kaj Unesko. Gvidas la organizteamon la 1-a Vicprezidanto de UEA, Fernando Maia Jr. Kunrealigas kaj teknike prizorgas la eventon la teamo de la neprofitocela esperantista organizo E@I.

Pliaj informoj baldaŭ aperos!

UEAviva: YouTube-kanalo de UEA

à fleury les aubrais

Sat-Amikaro - lun, 11 sept. 2023 18:59

à fleury les aubrais tous les jeudis contact Pierre Dieumegard

Re: 26 septembro: Eŭropa tago de la lingvoj

FEL Forumo - sam, 9 sept. 2023 16:17
Hierbij de info in het Nederlands: ESPERANTO Voor een meertalig Europa.

Re: 26 septembro: Eŭropa tago de la lingvoj

FEL Forumo - ven, 8 sept. 2023 17:42
Mi konstatis ke mankis traduko al la nederlanda. Tial mi faris tradukon kiun mi sendis al la respondeculoj.

Oostende, maandag 11 september om 15.00u in De Boeie: start werkjaar

FEL Forumo - mer, 6 sept. 2023 8:53

Beste leden en vrienden van La Konko
Karaj gekonkanoj,

De vakantie is weer voorbij. We genieten nog even van deze zomerse dagen. De scholen zijn herbegonnen. Ook wij staan klaar om een nieuw werkjaar te starten.

Wij starten op maandag 11 september om 15.00u in De Boeie. Bij een drankje kunnen we onze vakantiebelevenissen uitwisselen en onze voorstellen voor het nieuwe werkjaar doorgeven.

Ik kreeg de vraag om een opfrissingscursus te geven. Waarschijnlijk zullen er nog geïnteresseerden zijn. We spreken af wanneer deze het beste doorgaat.

Misschien zagen jullie reeds op UitinOostende dat La Konko terug meedoet aan de Maand van de Vrije Tijd met een gegidste wandeling in het Leopoldpark op zaterdag 16 september om 14.00u. We verzamelen aan D’Horloge. Nadien drinken we nog iets samen.

Hopelijk zien we jullie talrijk terug!

Amike via

Anne Brabant anne.brabant(a)telenet.be

26 septembro: Eŭropa tago de la lingvoj

FEL Forumo - mer, 6 sept. 2023 8:46


Karaj eŭropaj esperantistoj,

la 26-a de septembro ankaŭ ĉi-jare oni festas la eŭropan tagon de lingvoj, https://edl.ecml.at/. En tiu tago ankaŭ esperanto-asocioj aŭ lokaj grupoj eble aranĝos eventojn aŭ partoprenos eventojn aranĝitajn de aliaj. ni petas vin en tiu tago transdoni, kiel vi trovos oportune, rete aŭ papere, la mesaĝon, kiun vi trovas en https://uea.org/vikio/Kategorio:Kampanjo_Esperanto_por_multlingva_E%C5%ADropo.

Dankon pro tio, kion vi povos fari nome de la Komisiono por agado en Eŭreopo de UEA, EEU kaj EDE.

Amike

Renato Corsetti

Londona Klubo lanĉas diversnivelaj retaj kursoj

FEL Forumo - dim, 3 sept. 2023 19:04

Ĉi-monate la Londona Esperanto-Klubo (LEK) lanĉas novajn retajn Esperanto-kursojn por komencantoj (A1) ĝis progresintoj (C1). Vi trovos la liston ĉi tie:
https://londonaesperantoklubo.com/online-esperanto-courses.html
La tekstoj estas en la angla kaj Esperanto.

La plejparto de la kursoj komenciĝos venontsemajne.

Eblas partopreni en pluraj sed enskribiĝu nur se vi scias, ke vi povos ĉeesti regule ĉar la nombro de partoprenantoj estas limigita al ĉirkaŭ 15.

Se vi konas iujn, kiuj interesiĝas pri Esperanto kaj ŝatus lerni ĝin, bonvolu sciigi ilin pri nia novaj kursoj por komencantoj. Dankon.

La kursoj estas principe senpagaj, sed por iuj kursoj ni petas libervolan malgrandan kontribuon por helpi nin kovri niajn kostojn.

Se vi havas demandojn aŭ bezonas klarigojn, ne hezitu kontakti min.

Amike,

Anthony (anthony@esperanto.org)
Syndiquer le contenu