★ Esperantista Brusela Grupo ★

Esperanto-Café in Brussel, op 20ste Januari 2012

Op vrijdag, 20ste januari, vanaf 19u30 word opnieuw een Espéranto Café in Brussel georganizeerd

Beste vrienden, Esperantisten of niet,

Ter herinnering : deze informele bijeenkomsten zijn open voor iedereen, Esperantisten, natuurlijk, maar ook voor iedereen die geen Esperanto spreekt, maar die meer wil weten over deze taal en deze cultuur.

De enige voorwaarde : uw goed humeur !

Het Esperanto-Café Brussel vindt deze keer plaats in de

Café "Le Faubourg"

Stévinstraat 172 - 1000 Bruxeles

Voor alle infos, klik op Esperanto-Café Brussel om onze Website te bezoeken

Kom Taalrijk !