★ Esperantista Brusela Grupo ★

PSKK 2011 "Post-Somera-Klaĉ-Kunveno"

Wat is PSKK?

PSKK is een Esperanto najaarsbijeenkomst. Op de Post Somera KlaĉKunsido of vrij vertaald "Nazomerse Kletsbijeenkomst" wordt er onder andere nagekaart over de zomerbijeenkomsten en uitgekeken naar de winterbijeenkomsten. Er worden foto's uitgewisseld, verhalen verteld, voordrachten gegeven, gespeeld, gedanst... Traditionele onderwerpen tijdens het jaarlijkse weekend zijn de danscursus en het begeleide bezoek aan een stad in de buurt van de PSKK verblijfplaats.

PSKK 2011 is het resultaat van een samenwerking tussen de Vlaamse en Waalse Esperantojongeren.

Programma

Aan het precieze programma wordt nog volop gewerkt, maar naar jaarlijkse gewoonte zal dit een combinatie zijn van volgende activiteiten:

  Muziek
  Sport
  Dans
  Knutselen
  Excursie(s)
  Lezingen/workshops
  Quiz

Praktische informatie

PSKK 2011 zal doorgaan in verblijf De Spreedonken, Gestelseweg 12, 2491 Olmen-Balen van vrijdag 25 november (vanaf 18u) tot zondag 27 november (14u).

Voor meer informatie, klik op PSKK 2011