★ Esperantista Brusela Grupo ★

Kapriol' in Brussel op 15 april 2011

Op 15 april 2011 om 20:00 uur, organizeert de EBG (Esperantista Brusela Grupo) een concert van de esperantist groep Kapriol' in het "Gemeenschapscentrum de Maalbeek" (Hoornstraat 97, te 1040 Brussel).
Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met Françoise Pellegrin,
of per e-mail aan Françoise Pellegrin,
of per telefoon +32.2.358.27.28.