★ Esperantista Brusela Grupo ★

Notre objectif est de promouvoir l'espéranto et sa culture à Bruxelles.

PSKK 2011 "Post-Somera-Klaĉ-Kunveno"

"Rencontre de ragotages d'après l'été"

Ce week-end rencontre aura lieu cette année dans le village de Olmen-Balen, à la frontière des provinces d'Anvers et du Limbourg belge, du 25 au 27 novembre.

Fête Zamenhof à Bruxelles, le samedi 17 décembre 2011

L'EBG a le plaisir d'annoncer sa "Fête Zamenhof", le samedi 17 décembre 2011, dès 12 heures en la Salle Cardinal Mercier, au 1er étage de la bibliothèque, 10 Place Cardinal Mercier à 1090 Jette (juste à côté de la gare).

Le programme détaillé, cliquez ici

Somerfina Esperanto-Kafejo en Bruselo

La sabaton 27an de Aŭgusto ekde la 14a (posttagmeze, do), okazos Esperanto-Kafejo Bruselo ĉe la Atelier340MUZEUM nekutima malkovrinda loko en Ĵet'.

Muskaku ĉi tiun ligilon por ĉiuj informoj http://cafe-eo-bxl.weebly.com

Venu multnombraj!

Jarfina vespermanĝo por kursanoj kaj klubanoj

Je la 22a de Junio 2011

Jarfina vespermanĝo en la Restoracio "LE TRIANGLE" en afrika etoso

Ni intencas, la lernantoj de la unua kaj dua grado (de Esperantista Brusela Grupo), festi la jar-finon per manĝaĵo en la afrika restoracio 'Le TRIANGLE', merkredon la 22an de Junio.
Kompreneble, ankaŭ EBGaj klubanoj estas bonvenaj. Ni rendevuos, tie, je la sesa kaj duono. Necesas sin anonci ĉe mi ne tro malfrue,t.e. antaŭ la 15 de junio.
Bonvolu precizi se vi manĝas nur vegetarane.

Nikolao de BUYL : 0478 382 981 aŭ per retmesaĝo al nikolao147-ĉe-gmail.com

Restoracio «LE TRIANGLE»,
336 Chaussée de Jette, je 1081 Koekelberg. Jen mapo.

Esperanto Kafejo en Namuro

Eo Kafejo Namuro-25an de Marto 2011-002.jpg

Jen kelkaj fotoj de la Namura vespero. Rigardu, kaaaaaaaaaaaaaaj... ĝuu !

Aĵoj

- Jen mia emblemo de Maneken Pis, en PoDoFo :D. Ĉar malfeliĉe mi ne povas surbendigi PoNoGe.
- Pri Viktor Horta, mi ne bone konas lian laboron.
- Mi ne plu komprenas kiel ŝanĝi la «Favikono»…
- Me provos fari emblemon kiel Nikolao (ombra stelo)

BajBajo. :D

Emblemoj

Kelkaj emblem-provoj…

Espéranto, pourquoi pas?

En Belgique, on a un petit problème: si l'on ne connaît pas la langue de l'autre communauté, on ne peut pas communiquer.

Pourquoi ne pas apprendre et parler l'Espéranto ensemble?

Salut !

Cet article est en français.

Syndiquer le contenu