★ Esperantista Brusela Grupo ★

Jarkotizo 2024

Jam venas la momento por pensi pagi aŭ renovigi vian kotizon al EBG Denove ankoraŭ pli nun ol iam antaŭe,la klubo nepre bezonas ĉies subtenon, sen tio ĝi riskas ne malbaldaŭ malaperi do, bonvolu nepre membriĝi aŭ rekotizi senprokraste kaj varbi ! Ĉiujn informojn vi trovos en la kotiz-tabelo 2024.

 

KOTIZ-TABELO 2024


Bonvolu laŭ eble rekotizi jam nun!
Kotizoj al FEL / V.Esp-o (=APE) / UEA normale ne estos perataj post la fino de februaro!

 

Se vi deziras la presitan version de Aktuala, ne forgesu mencii la aldonan kodon kaj adapti la pagon. 

Ekz. : MEM+PAK = 15+9 = 24 €

NOTOJ :

Pagu al la bankkonto IBAN : BE87 5230 8055 0794, BIC : TRIOBEBB de la Esperantista Brusela Grupo Por efike subteni nian agadon, estas konsilinde membrigi ankaŭ siajn familianojn, se ili ne kontraŭas Esperanton ! EBG peras kotizojn al APE, FEL au UEA nur por siaj propraj membroj kaj nur ĝis fino de Februaro! Nepre indiku la celon de via pago per literaj [aŭ, se vi ĝiras elektronike, ciferaj] kodoj, ekz. « MEM+2x FAK » aŭ « 11, 2x14 »