★ Esperantista Brusela Grupo ★

Kunvenoj - Kursoj ekde la 12an de Septembro

Jam la fino de la ferioj. Ekde la 12an de Septembro rekomencos la kunvenoj kaj kursoj

Ili, kiel kutime, okazos ĉiumerkrede de 18:30 ĝis 20:00 sur la unua etaĝo de la
Konstruaĵo de la Eŭropa Komisiono, Rue Van Maerlantstraat 2, Bruxelles 1000 Brussel
http://goo.gl/maps/geize

Vi trovos la datojn de la kunvenoj/kursoj (ruĝe) kal prelegoj (blue) en la maldekstra menuo, musklaku sur la tekston por havi pliajn informojn.

La personoj kiuj volas aliĝi unu el la du kursoj, bonvolu kontakti aŭ FransŭazNikolao por anonci vian venon.

La 1a grupo : komencantoj kun Fransŭaz kaj la 2a grupo : progresantoj kun Nikolao

La aliro en la konstruaĵo estas gardata kaj pro tio necesas sin anonci kaj komuniki al Nikolao la jenajn informojn : Familia kaj persona nomoj - N° de identigilo kaj ĝia valideca dato - nacieco.

NB : Ni bezonas tiujn informojn por vin meti sur la liston de personoj kiuj rajtas eniri la konstruaĵon.