★ Esperantista Brusela Grupo ★

Esperanto Kafejo en Bruselo la 20an de Januaro 2012

La vendredon 20an de Januaro 2012 ekde 19:30 okazos Esperanto-Kafejo en Bruselo.

Karaj geamikoj.
Rememorigu ni ke tiuj neformalaj renkontiĝoj estas malfermitaj al ĉiuj, Esperantistoj kompreneble, sed ankaŭ al ĉiuj tiuj, kiuj ne parolas Esperanton kaj tamen estas scivolemaj pri tiu lingvo, kulturo, ktp …

Unu nura nepra kondiĉo : via bonhumoro !

Tiu Esperanto-Kafejo Bruselo okazos en la

Kafejo "Le Faubourg"

Rue Stévin 172 Stevinstraat - 1000 Bruselo

Muskaku ĉi tiun ligilon por ĉiuj informoj sur la retejo de Esperanto Kafejo Bruselo

Venu multnombraj!