★ Esperantista Brusela Grupo ★

Sammlung von Newsfeeds

La afrikansa

FEL Forumo - Sa, 28 Aug 2021 8:57
Prelego de Ivo Schenkel pri la historio kaj evoluo de la afrikansa ekde la alveno de la nederlandaj ŝipanoj en Sudafriko, ĝia nuna stato kaj perspektivoj en la estonto, kaj kiel ĝi per simpligoj sin adaptis al la bezonoj de la loĝantaro post jarcentoj.
Ekzemploj, sonfragmentoj kaj muzikaĵoj. Paraleloj kun Esperanto.
https://esperanto3000.be/programo/vesperoj3000.html#venontaj

Libera konversacio

FEL Forumo - Sa, 28 Aug 2021 8:54
Post pli ol jaro, ni denove kunvenos ĉeeste. Ni tamen provos aranĝi samtempan retan aliĝeblon.Pliaj informoj: https://esperanto3000.be/programo/vesperoj3000.html#venontaj

Re: Beneluksa Kongreso Charleroi 30.9-3.10.2021

FEL Forumo - Fr, 27 Aug 2021 18:31
Jam aliĝis preskaŭ 30 personoj; rigardu la liston je https://pliejo.komputeko.net/esperanto-en-benelukso

19a Novjara Renkontiĝo Wiesbaden 29.12.2021-3.1.2022

FEL Forumo - So, 22 Aug 2021 19:34

Nuntempe ni planas la 19-an Novjaran Renkontiĝon por ĉi jarfino, de la 27-a de decembro 2021 ĝis la 3-a de januaro 2022, en la junulargastejo de Wiesbaden, kie ni jam dufoje kunvenis.

Eble ankaŭ vi ŝatos partopreni, same kiel la 48 homoj, kiuj jam aliĝis, http://www.esperantoland.org/nr/partoprenantoj_nr19_2.php

Jen la informoj kaj la aliĝilo,
http://www.esperantoland.org/nr/#nr kaj
http://www.esperantoland.org/nr/alighilo.shtml#alighilo

Pri la ebla realigo de NR bedaŭrinde validas malnova sentenco: Ni scias, ke ni nenion scias (aŭ almenaŭ ne multon)... Sed, nu, ni tamen preparu la renkontiĝon kaj esperu, ke la ŝtataj instancoj ĉi-foje permesos al ni kunveni. Kompreneble indas kaj endas respekti saĝajn regulojn por eviti infektiĝon per kronviruso.

Ĉion plej bonan al vi ĉiuj kaj mi esperas, ke multaj el vi decidos aliĝi al NR. La aktuala aliĝperiodo cetere finiĝos post iom pli ol semajno, en mardo, 31-a de aŭgusto - do eble pripensu baldaŭ pri via ebla aliĝo...

Volonte mi respondos viajn eblajn demandojn,

Lu Wunsch-Rolshoven lu.esperanto@gmx.de

Re: Federico García Lorca

FEL Forumo - Do, 19 Aug 2021 11:38
Se vi volas mendi, bv. forigi la parton"cart-id" el la ligiloj. Se ne via mendo aldoniĝos al la butikumĉareto de alia kliento!

Waarom was Mari-Terezo en 1903 in Antwerpen?

FEL Forumo - Di, 17 Aug 2021 20:03
Bij het ordenen van de restanten van het Esperantofonds Cesar Vanbiervliet kwam een foto tevoorschijn waarin de Antverpena Grupo Esperantisto een zekere Mari-Terezo een goede reis toewenst. Meer informatie is op de foto niet te vinden, maar een artikeltje (zie bijlage hieronder) in Belga Sonorilo geeft uitleg. Mari-Terezo is 4,31 meter groot en reist door Europa om propaganda te maken voor Esperanto. Hoe de zaak juist ineenzit begrijp ik echter niet. Wie wel?

De foto staat op https://vikiflandrio.alcl.be/ (zoek bij 'Organizaĵoj' naar 'Antverpena Grupo Esperantista'). Misschien kan iemand van de gelegenheid gebruik maken om de personen op de foto te identificeren? Ik weet al dat 2 Raymond Van Melckebeke is en 3  Edmond Van Melckebeke, diens vader.

Federico García Lorca

FEL Forumo - Di, 17 Aug 2021 13:43
Antau 85 jaroj, la 19-an de augusto 1936 estis mortpafita la hispana poeto kaj dramisto Federico García Lorca (https://eo.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca). Ĉe la retbutiko de Flandra Esperanto-Ligo haveblas traduko de lia plej fama poemaro Romancero Gitano, Cigana Romancaro (http://retbutiko.be/eo/ero/crom?lingvo=eo&ero=crom), kaj la poemkolekto Liriko (http://retbutiko.be/eo/ero/lirik&cart_id=7301196.2177?lingvo=eo&ero=lirik&cart_id=7301196.2177). Se vi ne jam havas chi tiujn librojn, mendu ilin de la Retbutiko (www.retbutiko.be).
 

200 (vooral, maar niet alleen) Kortrijkse Esperantofoto's wachten op beschrijvin

FEL Forumo - Di, 17 Aug 2021 11:15
Op https://www.flickr.com/photos/22366608@N00/albums/72157719672393753 werden bijna 200 foto's geplaatst die afkomstig zijn van het Esperantofonds Cesar Vanbiervliet. Zij hebben vooral betrekking op Kortrijk, maar er zijn foto's bij uit heel België en ook uit het buitenland. De beschrijvingen werden voor zover bekend aan de foto's toegevoegd (je moet wat naar beneden scrollen om ze te zien), maar ze moeten gecontroleerd worden en van veel foto's is er weinig of geen informatie. Wie een Flickr-account heeft kan zijn commentaar rechtstreeks registreren; anders kan je schrijven naar fonds.vanbiervliet@gmail.com.
Enkele hulpmiddelen:
- het 'Ora Libro' van La Konkordo (https://drive.google.com/file/d/1T2hr8prknPjJOPNAB7nSw0jQRderYkVR/view?usp=sharing)
- vergelijking met reeds geregistreerde gegevens op https://vikiflandrio.alcl.be/
- de gedigitaliseerde tijdschriften van La Konkordo ( https://drive.google.com/drive/folders/1ozv4Tu42ie_itFuRBQdpCPNyafRaRE1U - zij zijn vaak slecht leesbaar - wie lanceert een vrijwilligersproject om tijdschriften over te typen in een tekstbestand?)
- de digitale kranten- en tijdschriftencollectie van het fonds: https://drive.google.com/drive/folders/0B9tLG3H5mGpHdFR0aTBfRFhfSUE?resourcekey=0-L8marLQFPLpGW28vffV4TQ

Klaipéda 9-17 julio 2022: Baltaj Esperanto-Tagoj (BET-56))

FEL Forumo - So, 15 Aug 2021 9:31

La 56-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET-56) okazos en la urbo Klaipėda, Litovio, je 9–17 de julio 2022.
Nun vi jam povas aliĝi al BET-56 per la reta aliĝilo: https://mallonge.net/gl, aŭ uzante la retejon http://esperanto.lt, kie eblas elŝuti la aliĝilon plenigeblan paperforme (sed preferinde sendatan retpoŝte).
En la sama retejo vi povas trovi la Informan Bultenon pri BET-56 kaj multajn informojn pri la aranĝo.

Reta Edukado Nun: Kompostado de retaj materialoj / Esperanto-arkivoj

FEL Forumo - Sa, 14 Aug 2021 7:43

Prezentaĵoj okaze de la projekto Reta Edukado Nun de Erasmus+


La unua renkontiĝo de la partnera projekto Reta Edukado Nun de Erasmus+ estos dediĉita interalie al la temo de pretigado de ciferecaj dokumentoj, efika arkivigado kaj bonkvalita libro-eldonado. Ĝi okazos en Đurđevac, Kroatio, de la 12a ĝis la 16a de aŭgusto 2021, gastigata de Dokumenta Esperanto-Centro, kaj estos spektebla rete.

Sabato, 14.08, posttagmeza programo (16.00–19.00 CET):
Kompostado de rete uzeblaj materialoj – Przemysław Wierzbowski
Esperanto-arkivoj, nuna stato kaj defioj – Pascal Dubourg

Kiel partopreni:
La programon vi povos partopreni en ĉi tiu Zoom-ĉambro: https://univ-tlse2.zoom.us/j/7340813453
Pasvorto: 541750

AL LA KANTEMULOJ EL LA TUTA MONDO,

FEL Forumo - Do, 12 Aug 2021 21:02

Jen lasta informo kaj ebleco partopreni en la 9-a Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj (eventaservo.org/e/EFEKantoj2021)

Ĝis la 20-a de aŭgusto
ENMETU vian filmeton en:
https://www.esperanto-festivalo-vroclavo.eu
aŭ SENDU pere de WeTransfer (aŭ simila servo) al:
festivalo.eo@gmail.com

La Eŭropan Festivalon de Esperantaj Kantoj aŭspicias UEA.

Partneroj: Rotary Club de Esperanto - Brasil, ILEI, Juna Amiko, Eurokka, Varsovia Vento...

Instigu ankaŭ neesperantistajn kantemulojn, ke ili fariĝu ambasadoroj de Esperanto kantante en ĝi.

La Festivalo okazos en tri kategorioj: 1. koruso aŭ ensemblo, 2. solisto, 3. registrita en studio. Ĉiu kategorio havas ankaŭ aĝkategoriojn: infanoj, plenkreskuloj kaj pliaĝuloj.

La premioj estos aljuĝitaj por unuaj tri lokoj en ĉiu kategorio. Plie estos aljuĝita Ĉefpremio kaj nova premio – Aŭtora-premio (ĝin ricevos konkursanto, kiu prezentos plej bone propran kanton).

Ĉi-jare, la publiko aljuĝos sian premion, la Publik-premion, nur al video-kantoj. La voĉdonado okazos rete ekde la 20-a de aŭgusto.

La 12-an de septembro – rete okazos dum la Koncerto de la Premiitoj anonco de rezultoj.

Ni kantu en la lingvo Esperanto!

Aleks Kadar, ĝenerala sekretario de UEA

ecem.com.pl

https://www.facebook.com/efekantoj/

ILEI-simpozio vive en Youtube

FEL Forumo - Do, 12 Aug 2021 7:20

La virtuala ILEI-simpozio “Esperanto en universitataj medioj - nuntempo kaj
estonteco
<https://www.ilei.info/konferenco/2021/Simpozia-programo-2021-08-03.pdf>”
okazos per Zoom la 12-an (09h00 - 19h00 UTC) kaj 13-an (12h00 - 18h00 UTC)
de aŭgusto enkadre de ILEI-kongreso VEKI-2. Deko da profesoroj kaj fakuloj
el universitatoj de Afriko, Eŭropo, Azio kaj Ameriko prelegos kaj diskutos
pri diversaj aspektoj de Esperanto kaj interlingvisiko en universitatoj kaj
pri perspektivoj de virtuala Esperanto-universitato. Okazos podiaj diskutoj
por pliprofundigo de la traktataj demandoj.
ILEI-kongresaj aliĝintoj atingos la virtualan simpoziejon tra la kongresa
retpaĝo <https://ilei.esperantujo.io/veki2021/kongresejo/>. Por
ne-aliĝintoj la simpozio estos vive elsendata per la jutuba kanalo de UEA:
por la 12a de aŭg. je la 9a UTC : https://youtu.be/uojXgLrDwho
por la 13a de aŭg. je la 12a UTC : https://youtu.be/zGNWveksPsA
La spektantoj povos tie komenti kaj demandi. La plej interesaj komentoj kaj
demandoj estos perataj en la simpoziejon.

---
Radojica Petroviĉ, Serbio
Estrarano de ILEI

Impresoj pri virtuala kongreso de Esperanto 8.8.2021

FEL Forumo - Sa, 7 Aug 2021 16:49

Se vi deziras partopreni la retan kunvenon de La Amsterdama Rondo pri “Impresoj pri la Virtuala Kongreso de Esperanto”, morgaŭ en la 13 a horo, vi povas uzi jenan  zoom-enirkodon:

https://us02web.zoom.us/j/85891800333?pwd=dGtLWjRqTjVlMUlmaEpFY3BNSDlNZz09

Meeting ID: 858 9180 0333

Passcode: 710193

www.esperanto-nederland.nl

Grésillon, 13-20.8.2021: FESTetO

FEL Forumo - Mo, 2 Aug 2021 16:42
Jam de kelkaj jaroj mankas al la festemuloj kaj muzikŝatantoj de Esperantujo La Renkontiĝo por kunesti kaj amuziĝi en somero. La longa atendado nun finiĝos! FESTetO venas 2021.

Sed, karaj, ĝi NE estos kiel kutima FESTO de JEFO, ĉifoje ni mem faros nian FESTetOn. Venu, prezentu viajn talentojn, gvidu atelieron, instigu nin kumune artumi kaj estu parto de memfarita festivalo. Ni atendas vin en certe “terure organizita” renkontiĝo kun malaĉa etoso, kies temo ĉi-jare estas arto kaj muziko!

Pro manko de ĉijara PEKO ni invitas ankaŭ niajn PEKamikojn venu al FESTetO.

Ni organizos Esperanto-kursojn diversnivelajn, promenadojn, ekskursojn prelegojn, manlaboradon, libroservon de FEL

Ekde la 13-a ĝis la 20-a de aŭgusto 2021 ni renkontios en la facile atingebla kastelo Greziljono, en la urbeto Baugé-en-Anjou inter la urboj Anĝevo, Le Mans kaj Tours en la okcidenta Francujo.

Ni havas komfortajn litojn, multe da spaco por tendemuloj, bongustajn manĝojn preparota de ni kune, bonan etoson, frenezajn ideojn, teruran organizadon kaj mojosajn koncertojn.

La temo de FESTetO venas estas arto kaj muziko.

Ĉu vi interesiĝas? Aliĝu!  http://verdajskoltoj.net/festorevenas/[/...

Plendoj pri la belga poŝto amasiĝas

FEL Forumo - Fr, 30 Jul 2021 15:59
Jam de kelkaj monatoj iuj abonantoj de Monato ricevas sian ekzempleron kun granda prokrasto. Ekzemple en Sud-Koreio ĝis nun eĉ la junia numero ankoraŭ ne alvenis; en pluraj landoj la julia eldono alvenis nur fine de julio, do monaton post la ekspedo. Certe en la pasinta jaro la pandemio estis unu el la kaŭzoj de la prokrasto. La nombro de internaciaj aviadilflugoj draste malgrandiĝis, kaj sekve la aera ekspedo ofte malfruiĝis.
Tamen ne pri ĉiu malbeno kulpas kovimo. La belga gazeto Het Laatste Nieuws (La lastaj novaĵoj) publikigis grandtitole en sia eldono de la 30a de julio la jenan eldiron de juna patrino: „Mia filo jam aĝas sep semajnojn, sed du trionoj de la naskiĝanoncoj ankoraŭ ne atingis miajn familianojn!”. Alia leganto skribis: „Mia filino ploris en sia skolta tendumejo, ĉar ni 'forgesis' pri ŝi kaj tute ne sendis leterojn, sed mi sendis plurajn leterojn al ŝi!”
Oficialulo de la belga poŝto klarigis, ke estas feria sezono, kaj ke pro tio laboras malpli da deĵorantoj. Krome laŭ li la malbona manskribo de la sendinto povas kaŭzi prokrastojn. Nu, la etikedoj sur la kovertoj de Monato ne estas mane skribitaj. Do tiu preteksto de la belga poŝto certe ne validas.
Ĉu ankaŭ via ekzemplero de Monato ankoraŭ ne atingis vin? Ni povas nur peti de vi iom da pacienco. Dum la atendado vi ja ankaŭ povas legi la bitan version en www.monato.be/pdf.
pp

Lode Van de Velde over Esperanto

FEL Forumo - Mi, 28 Jul 2021 9:06
Op maandag 26 juli 2021 ('Esperanto-Tago', de dag waarop het eerste Esperanto-boek gepubliceerd werd, https://eo.wikipedia.org/wiki/Esperanto-tago) sprak Lode Van de Velde op Q-Music over Esperanto. Herbeluisteren kan op  https://instigo.be/sono/Lode-QMusic.mp3 (vanaf 4:57).

Laŭdoj por Rik de Roover

FEL Forumo - Di, 20 Jul 2021 7:12
Dum la 2a Virtuala Kongreso ĉeestanto demandis al Luiza Carol, unu el la plej famaj kaj premiitaj aŭtoroj pri infanlibroj, ne nur en Esperanto sed ankaŭ en aliaj lingvoj, kiu verko laŭ ŝi estas la plej bona infanlibro en Esperanto. Je mia miro kaj plezuro ŝi menciis inter la plej bonaj nian „La aventuroj de ŝpar- kaj alia porketoj” de Rik de Roover.

Re: Is dit Antwerpen?

FEL Forumo - Di, 20 Jul 2021 7:03
Mi rekonas neniun lokon. Do preskaŭ certe ne Antverpeno.

Re: Is dit Antwerpen? (Neen, Brussel!)

FEL Forumo - Mo, 19 Jul 2021 19:55
Het is niet Antwerpen, maar Brussel en een heel andere datum: het 22ste Belgisch Congres in Brussel in 1933. De foto met de jongen op de voorgrond stemt overeen met de beschrijving die in Belga Esperantisto verscheen en waarvoor nog geen overeenstemmende afbeeldingen gevonden waren.
Een foto is genomen aan de Congreskolom, een andere voor het Broodhuis (Grote Markt). De foto's zijn toevoegd aan de (nog op punt te stellen) reeks congresfoto's op https://www.flickr.com/photos/22366608@N00/albums/72157652955121962 .
Inhalt abgleichen