★ Esperantista Brusela Grupo ★

FEL Forumo

Inhalt abgleichen
Rektaj informoj de Esperanto-forum
Aktualisiert: vor 57 Minuten 15 Sekunden

LEA, Peer: Virina movado en Afriko

Do, 21 Okt 2021 18:56


Alexandrine Omba el Kinŝasa rakontos nin pri la porvirina agado en Afriko.
[/size]Ni certe devas apogi tion.

'La Konko' organizos tutbelgan Zanmenhoffeston en Oostende, 11.12.2021

Mi, 20 Okt 2021 14:57

Ĉiuj belgaj Esperantokluboj kune festos la tradician Zamenhoffeston en Ostendo.
Vidu detalojn kaj aliĝilon je https://eventaservo.org/e/zamfesto2021

Re: Klaipéda 9-17 julio 2022: Baltaj Esperanto-Tagoj (BET-56))

Do, 14 Okt 2021 6:15
Ĵus La Balta Ondo aperigis longan artikolon pri la havenorbo Klajpedo: https://sezonoj.ru/2021/10/bet-103/

Meertaligheid en internationale ontsluiting van erfgoeddata

Di, 12 Okt 2021 9:13
Heel veel erfgoedcollecties verdienen internationale uitstraling, maar zijn op dit moment enkel in het Nederlands ontsloten. Hoe maak je gedigitaliseerde collecties goed vindbaar voor internationale collega’s, onderzoekers, verzamelaars of bezoekers? Bieden machinevertalingen of thesauri kwalitatieve oplossingen? Aan welke vereisten moeten systemen voldoen om meertaligheid te ondersteunen?

Een studiedag over dit thema vindt op dinsdag 26 oktober plaats in het Grootseminarie Brugge. Inschrijven kan tot en met 18 oktober.

Info en programma: https://erfgoedbrugge.be/studiedag-grenzeloos-digitaal/
Inschrijven: https://inschrijven.brugge.be/nl/41873885-9ae4-48e2-bff1-d471c6dc115d?queueid=6165342dbab07

Ĝemelaj urboj: Brescia kaj Darmstadt

Mo, 11 Okt 2021 6:19

Ne forgesu la inviton partopreni je mardo, la 12a de oktobro, al ZOOM-evento de Itala Esperanto-Federacio pri la ĝemelurbaj rilatoj.
Rakontos al vi siajn spertojn Luigi Fraccaroli, prezidanto de IEF kaj ĉefaganto de la ĝemelurbaj rilatoj inter Brescia kaj Darmstadt, Debora Rossetti, sekretario de la Roma grupo, kunorganizanto de la monataj rendevuoj inter Romo, Parizo kaj... Marc Giraud, prezidanto de la Pariza grupo kaj kunorganizanto de la monataj rendevuoj inter Parizo, Romo kaj... Detlef  Haussner, motoro de la esperantistoj en Darmstadt kaj... ĉu vi konas la ĝemelojn de via urbo? Ĉu vi emas aktivi?
Venu kaj demandu. Jen la ligilo:

21:00 Roma horo (19:00 UTC)
ZOOM-ligilo
https://us02web.zoom.us/j/84465800827?pwd=RERicjhDUmNqTW03ZTloL3QvVENLZz09
ID riunione: 844 6580 0827
Passcode: 943302

Kan jij wenskaarten gebruiken?

Mi, 6 Okt 2021 9:11
Hey!

We kaarten graag een nieuwe actie aan waarmee je de Vlaamse Esperantobond kan steunen. Via  www.trooper.be/vlaamseesperantobond/wenskaarten kan je vanaf nu tot en met 11 november pakketjes wenskaarten kopen. Jij betaalt € 9 per pakket van 5 kaarten en enveloppes en je steunt er FEL mee. De kaartjes werden gemaakt door Iris Van Robays, zij is bekend van Quarantiny en De Kwinkslagerij in De Standaard.

Groetjes en alvast bedankt voor de steun!

PS: Vertel dit gerust door aan vrienden en familie, we kunnen de steun goed gebruiken.


Tradukoj el la nederlanda

Do, 30 Sep 2021 14:21
Hodiaŭ, la 30-a de septembro, estas la Internacia tago pri tradukado (https://eo.wikipedia.org/wiki/Internacia_tago_pri_tradukado).

De la 2-a ĝis la 9-a de oktobro en Belgio kaj Nederlando okazos la Semajno de la nederlanda lingvo (https://weekvanhetnederlands.org/). Ĉe FEL haveblas trideko da libroj tradukitaj el la nederlanda (https://retbutiko.be/eo/originalingvo/Nederlanda).

Premio La Torre 2022

Mi, 29 Sep 2021 7:26

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) kunlabore kun la familio La Torre anoncas konkurson pri esplorlaboro en unu el la kampoj, en kiuj laboris la karmemora prezidanto de ILEI, Profesoro Mauro La Torre (1946-2010). En 2011 la Komitato de ILEI elektis profesoron Mauro La Torre honora membro de ILEI.

La esplor-kampoj estas:

   - Aplikoj de lingvoteknologio al Esperanto kun rezultaj vortaroj aŭ pli ĝeneralaj lingvosciencaj pritraktoj
   - Interkultura edukado per Esperanto
   - Instruado de Esperanto kaj iloj por instrui Esperanton
   - Perfektigaj kursoj por instruantoj de Esperanto
   - Retaj kursoj pri Esperanto
   - Evoluo de la vorttrezoro de Esperanto tratempe kaj nuntempe

La kandidatoj anoncu sian intencon partopreni kaj sian temon ĝis la 1a de januaro 2022. La ILEI-estraro kaj la familio La Torre tiam starigos juĝ-komisionon en rilato kun la temo de la esplor-laboro.

La esplor-laboro devas esti dokumentita kaj priskribita en raporto de almenaŭ 20 A4-paĝoj, maksimume 30 paĝoj.

Ĉiuj kandidatoj transdonu siajn laboraĵojn rete al ilei.prezidanto@gmail.com ĝis la 30a de aprilo 2022 por la okazigo de la konkurso, kaj la prezidanto transdonos ilin al la familio La Torre, al ILEI kaj al la ĵurio.

La anonco pri la gajninto okazos antaŭ la 30a de junio 2022. La gajninto devos sendi naŭ paperajn ekzemplerojn de sia laboraĵo, tio estas al familio La Torre kaj po unu, al diversaj gravaj Eo-bibliotekoj en la mondo laŭ la programo de ILEI “Ni Savu Niajn Semojn”.

La premio konsistas el ...

La Konkordo bonvenigas vin... kaj havos gastojn

Mo, 27 Sep 2021 8:35

Finiĝis la somero (kaj la vintro en Sud-Ameriko), jen tempo por ekvigliĝi.
Mi invitas vin al nia kunveno morgaŭ... ankoraŭ per Zoom sed, verŝajne en la baldaŭa estonteco, hibride.
La subskibrinto rakontos ion pri sia restado en Herzberg, la Esperanto-urbo, sed ni ankaŭ havos gast(j)n. Carla el Bolivio ĉeestos kaj eble ankaŭ Edson el Brazilo.
Do ni ne 'krokodilu'!
Okaze de ilia ĉeesto, mi invitas vin ankaŭ - mallonge aŭ longe - rakonti ion kion homoj en Sud-Ameriko verŝajne ne scias. Povus esti pri Belgio, Flandrio, Okcident-Flandrio, via vilaĝo - kiel vi volas.

Jen la ligilo al la kunsido, morgaŭ je 19h30 UTC+2
https://us02web.zoom.us/j/73720684334?pwd=SHExeTI0Q0VxRHluZGhTWUVVNlVEQT09
Meeting ID: 737 2068 4334
Passcode: 4Lj6r4

Ĝis tiam!

Piet Glorieux

Kluba kunveno Kalmthout

So, 26 Sep 2021 22:11

Na onze zomerse rust, begint met de herfst een nieuw werkjaar voor La Erikejo… hopelijk voortaan, na twee jaar, in normale omstandigheden…
Onze bijeenkomsten vangen aan om 19u 30, duren 2 uur, en vinden plaats te Heide, enerzijds in "Het Centrum" (rechtover de kerk) voor september en november, anderzijds in het restaurant “Jagersrust” te Ossendrecht voor oktober.

Post du monataj da somera ripozo, jen nova laborjaro por La Erikejo
Niaj kunvenoj komencas je la 19h 30, daŭras du horojn, kaj okazas en Heide  (Kalmthout), laŭkutime en “La Centro” (ĉe la preĝejo) , nome  septembre kaj novembre, sed en nederlanda restaŭracio (vidu suben) oktobre.
21 oktober  2021 : We oefenen onze Esperantospreekvaardigheid bij een lekker avondmaal in het restaurant “Jagersrust”, Putseweg 21, Ossendrecht. Misschien zijn er andere gasten aanwezig met interesse voor onze taal?! Zo tonen we aan anderen dat Esperanto nog altijd beoefend wordt, en praktisch bruikbaar is...
Gustumante la vespermanĝon en restaŭracio “Jagersrust”, ni  ekzercas niajn kapablojn konversacii Esperantlingve. Eble miros iuj gastoj pri nia lingvaĵo?! Tiele ni montros ke Esperanto ĉiam vivas, kaj estas praktike uzebla…

Programo de la brusela grupo

So, 26 Sep 2021 7:34

Bernard-Regis Larue prelegos pri Kartografio mardon la 28an de Septembro 2021 je la 18a30 en Pianofabriek, salono Casablanca 2 ( 2a etaĝo) en la Kultura Centro De Pianofabriek, rue du Fort 35 Fortstraat, 1060 Bruselo. Konsultado de atlasoj kaj libroj surloke.

La 3a parto « Grandaj malkovroj (±1400-1550) » okazos la 23an de Novembro 2021

-------------------------------------------------

La kunvenoj/kursoj okazas ĉiumarde ekde la 28a de Septembro 2021 (laŭ la lerneja kalendaro) je la 18a30 en la Kultura Centro De Pianofabriek, rue du Fort 35 Fortstraat, 1060 Bruselo ĉe la 2a etaĝo.

    Eo1 : ĉiusemajna porkomencanta kurso kun Fransŭaz en salono Casablanca 1
    Eo2 : alterne paroliga vespero kun Nikolao / prelegoj en salono Casablanca 2


Nikolao

Estrarano de EBG : JM Nicolas de Buyl nikolao@esperantobruselo.org
Retejo EBG :  www.esperantobruselo.org
groups.io : Esperanto-en-Bruselo  https://groups.io/g/Esperanto-en-Bruselo
Fejsbukpaĝo :  https://www.facebook.com/esperantobruselo/

Personoj kiuj pretas fari prelegojn ĉe EBG, bonvolu konsulti tiun kalendaron, por serĉi  liberajn datojn notitaj kiel « Prelego difinenda » kaj sendu al mi via(j)n propono(j)n. Dankon

80a Hispana E-Kongreso: 29.4-3.5.2022 en Comillas

So, 19 Sep 2021 19:00

Post la interkonsento atingita de la  Hispana Esperanto-Fedracio (HEF) kun la Kantabra Esperanto-Asocio (KantEA) kaj la loka Magistrato de Comillas, oni jam povas anonci ke la 80a Hispana Esperanto-Kongreso okazos en Comillas, de la 29a de aprilo ĝis la 3a de majo, en la jaro 2022.


Venu kaj ĝuu grandan esperantan kulturaranĝon en Hispanio. Kontaktu la LKK-on (kongreso@esperanto.es) se vi deziras ankaŭ kunlabori en la organizado, kaj proponi programeron.

Kaj por antaŭgustumi la etoson de la HEF-Kongresoj, ni proponas al vi viziti la jutuban paĝon de HEF, en kiu vi povos spekti diversajn filmetojn pri pasintaj renkontiĝoj: alklaku https://www.esperanto.es/hef/index.php/120-kongresoj

Erwin Boute (1965-2021)

Sa, 18 Sep 2021 12:55
Neatendite forpasis Erwin Boute, la edzo de nia aktivulino Ilse Jacques, bofrato de Gerd Jacques. La adiaŭa ceremonio okazos la 25an de septembro je la 13:30 en aula Chrysant, Jules Moretuslei 2 angulo Legerstraat en Wilrijk.  Pli da informoj en la aldonaĵo.

Nome de FEL mi kondolencas Ilse kaj la tutan familion.

2-3 okt. 2021: Virtuala Hispana E-Kongreso

Sa, 18 Sep 2021 7:20
La 79a Hispana Esperanto-Kongreso okazos (virtuale) je 2-3 oktobro 2021.

Kadre de venonta virtuala kongreso de Hispana Esperanto-Federacio oni prezentos du novajn librojn. Temas pri "Omaĝe al Lorca" antologio de poemoj de Federico García Lorca kun aldonaj esearo kaj komentarioj de Miguel Fernández, kaj "Cigana romancaro", dua eldono de la poemaro de Lorca en bita formato. Ĉi lasta estos siatempe disponebla en Bitoteko.

Fakte temas pri omaĝo al la poeto en la 85 datreveno de lia murdo kaj al Fernando de Diego, tradukinto de Cigana romancaro, en la 50-jariĝo de la apero de la esperanta traduko.

La aliĝo estas senpaga sed necesa: https://esperantujo.io/hef/alighilo/

Kaj jen la kongresejo: https://www.esperanto.es/hef/index.php/kongreso/kongresejo

Antaŭ 700 jaroj mortis Dante Alighieri

Di, 14 Sep 2021 6:09

Kara literaturamanto,

Antaŭ 700 jaroj, la 14an de septembro 1321 mortis la itala poeto Dante Alighieri (https://eo.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri). Ĉe FEL haveblas de li la libroj Purgatorio (la dua kantiko de la ĉefverko La dia komedio; https://www.retbutiko.be/eo/ero/purg) kaj Vivo nova (la unua amromano de la itala literaturo; https://www.retbutiko.be/eo/ero/vnov). Se vi ne jam havas ĉi tiujn librojn, mendu ilin de la Retbutiko (www.retbutiko.be).

Agrablan legadon!