★ Esperantista Brusela Grupo ★

Auf Kommentar antworten

EBG malĝojas anonci la forpason de Hélène FALK-BRACKE

Kun bedaŭro, ni eksciis pri la ĵusa forpaso de nia samideanino el Bruselo

Hélène Falk-Bracke

Se vi deziras akompani ŝin por ŝia lasta vojaĝo,
la kremacio okazos merkredon la 10an de Julio je la 9a
en la Kremaciejo de Uccle-Ukkel.

Ni sincere kondolencas al la familianoj.

La klubanoj de EBG

Antworten

CAPTCHA
Diese Frage dient dazu, zu testen, ob Sie ein menschlicher Besucher sind, und um automatisierte Spam-Übermittlungen zu verhindern.