★ Esperantista Brusela Grupo ★

Auf Kommentar antworten

PSKK 2011 "Post-Somera-Klaĉ-Kunveno"

Kio estas PSKK?

PSKK estas aŭtuna Esperanta renkontiĝo. Je la Post Somera KlaĉKunveno oni interalie postĝuas la somerajn aranĝojn kaj antaŭĝojas la vintrajn. Estas interŝanĝo de fotoj, oni rakontas, prelegas, ktp.

PSKK 2011 estas rezulto de kunlaboro inter la flandraj kaj valonaj Esperanta junuloj.

Programo

La preciza programo ankoraŭ estas ellaborata, sed laŭ jara tradicio ĝi konsistos el kombino de jenaj aktivecoj:

  Muziko
  Sporto
  Danco
  Manlaborado
  Ekskurso(j)
  Prelegoj
  Kvizo

Praktikaj informoj

PSKK 2011 okazos en la ejo 'De Spreedonken', Gestelseweg 12, 2491 Olmen-Balen de la 25-a de novembro (ekde 18h) ĝis la 27-a de novembro (14h).

Por pli da informoj musklaku sur PSKK 2011

Antworten

CAPTCHA
Diese Frage dient dazu, zu testen, ob Sie ein menschlicher Besucher sind, und um automatisierte Spam-Übermittlungen zu verhindern.