★ Esperantista Brusela Grupo ★

Lidgelden 2023

LIDGELDEN-TABEL 2023


Gelieve u lidmaatschap vanaf nu te hernieuwen
Bijdragen voor FEL / V.Esp-o (APE) / UEA worden niet meer ondersteund na het einde van februari!

Wilt u het tijdschrift in gedrukte vorm, vergeet dan niet om de extra code te vermelden en de betaling aan te passen.
Bv. MEM + PAK = 15 + 9 = 24 €

Na een jaar zonder tijdschrift, bereiden we de heruitgave van Aktuala maar voert u nog niet de extra betaling van 6 of 12 € voor de gedrukte versie uit, verwacht zijn effectieve publicatie. Maar als je geïnteresseerd bent in de gedrukte versie, stuur een e-mail naar aktuala@esperantobruselo.org.

OPMERKINGEN :
Betaal op de bankrekenig IBAN : BE87 5230 8055 0794, BIC : TRIOBEBB van Esperantista Brusela Grupo
Om effectief te ondersteunen onze actie, is het raadzaam om de leden van uw familie te voegen, tenminste als ze zijn niet tegen Esperanto!
EBG wil graag de tussenkomend te zijn voor de bijdragen voor APE, FEL of UEA, maar alleen voor zijn eigen leden en slechts tot het einde van februari !
Zorg ervoor dat u het doel van uw betaling per lettercodes [of, als u elektronisch overschrijft, per cijfercodes] te wijzen , bijvoorbeeld. « MEM+2x FAK » aŭ « 11, 2x14 »
De UEA JARLIBRO bevat informatie en duizenden adressen.