★ Esperantista Brusela Grupo ★

La kursoj kaj kunvenoj rekomenciĝos la 16an de Septembro 2020

Ĉiujn merkredojn vespere, de la 18:30 ĝis la 20:00.

La klub-kunvenoj kaj kursoj okazas en la salonoj Casablanca 1 & 2 de la Komunuma Centro « De Pianofabriek », Rue du fort 35 Fortstraat , 1060 St-Gilles/St-Gillis (vidu planon), je piedira distanco de la subtera tram-stacio « Parvis de St-Gilles/St-Gillisvoorplein », ĉiun merkredon ekster la feria sezono.

Kiam?


La unua kurssesio komenciĝas ĉijare merkredon la 16an de septembro 2020, la dua en Januaro kaj la tria post Pasko, sed ĉiam ja eblas aliĝi en kuro. Do, ne hezitu!

Kiel?


Por anonci vian venon aŭ havi pli da informoj, bonvolu kontakti Françoise Pellegrin:
Retpoŝte: fransuaz –ĉe– esperantobruselo.org
Telefone: +32 2 358 27 28

Kiom?


20 € per kurssesio (± 3 monatoj).